Prevođenje sa slovačkog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na švedski jezik

Za online prevod sa slovačkog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford je u prilici da se pohvali činjenicom da svakom zainteresovanom klijentu nudi i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na švedski, a prvenstveno zahvaljujući tome što su tu i prevodioci i sudski tumači za oba jezika.

Tako naši klijenti mogu da dobiju na prvom mestu kompletnu obradu dokumenata, što je i vrlo važna informacija, jer jedino dokument koji je prvo preveden u pomenutoj kombinaciji jezika, a odmah zatim i overen od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, može da bude smatran pravno važećim, odnosno može i da se koristi u praksi i to potpuno isto kao i svaki drugi važeći dokument. Proces overavanja prevedenih dokumenata je definisan slovom zakona i kao takav podrazumeva da su klijenti kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na švedski kako za lična, tako i za ona dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnog lica, ali i za sva dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, građevinske, medicinske i tehničke dokumentacije u obavezi da prilikom dostavljanja sadržaja za koje zahtevaju prevođenje u svakom slučaju prilože i originale. Te originale će sudski tumač koristiti neposredno pre overe, jer on mora da fizički izvrši upoređivanje originala i prevoda, pa tek kada bude bio potpunosti siguran da među njima nema razlike, on može da stavi svoj pečat na prevod i time potvrdi u potpunosti njegovu vernost originalu. Naravno, postoje i one situacije kada sudski tumač prilikom upoređivanja ova dva dokumenta ustanovi da među njima ipak ima razlike, te se tada klijentima predlaže izvršenje usluge redakture, koju takođe obezbeđuju naši stručnjaci (profesionalni lektori i korektori). Pošto oni budu izvršili sve potrebne ispravke u tim dokumentima, sudski tumač će pristupiti njegovoj overi.

Činjenica je da prevođenje sa slovačkog jezika na švedski nekog dokumenta, a zatim i njegova overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača uglavnom budu dovoljni da bi taj dokument mogao da bude primenjivan bez ikakvih poteškoća, ali isto tako je i činjenica da zakon nalaže da se za određena dokumenta mora izvrši i takozvana nadovera, a koja podrazumeva stavljanje specijalnog pečata nazvanog Apostille ili haški. Ovu vrstu overe vrše određene državne službe, koje se nalaze u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji i naglašavamo da naši stručnjaci ne mogu klijentima da izađu u susret kada je ona u pitanju, jer to nije njihova nadležnost, ali da će svakako pomoći u smislu da ih upute tačno na one institucije koje će im dati sve relevantne podatke u vezi sa ovom overom za konkretna dokumenta. A ti podaci podrazumevaju prvu informaciju o tome da li je haški pečat obavezan i za ona dokumenta za koje klijent zahteva prevođenje sa slovačkog jezika na švedski, te bi trebalo da saznaju i da li se ova vrsta overe vrši na samom početku ili tek kada prevodilac i sudski tumač budu izvršili prevod, a zatim i overu konkretnog dokumenta. Sve ove informacije će vrlo koristiti svakom klijentu, jer će zahvaljujući njima da uštedi svoje vreme.Prevođenje sa slovačkog na švedski
Prevođenje sa švedskog na slovački

Pored pomenutih dokumenata, naši stručnjaci mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, kao i diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako isto i ona koja su vezana za oblast obrazovanja. Na zahtev klijenata, oni mogu da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na švedski za različite vrste kako uverenja i saglasnosti, tako i potvrda, odnosno izjava, to jest mogu da obrade bilo koji dokument koji se predaje nadležnim službama (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i druga).

Bilo koji pravni akt ćemo takođe da prevedemo, a potom i overimo kada je to potrebno. A uz tekovine Evropske Unije, te presude o razvodu braka i sve tipove sertifikata, odnosno licenci, sudski tumači i prevodioci obrađuju i punomoćje za zastupanje, a zatim i različite vrste najpre sudskih presuda, a onda i sudskih žalbi i odluka, kao i rešenja i tužbi.

Uz različita dokumenta, naši stručnjaci mogu klijentima da ponude i obradu kako dela književnosti, tako i reklamnih sadržaja (katalozi, flajeri, brošure, plakati, vizit kartice, PR tekstovi i ostalo), kao i časopisa bilo koje vrste. A oni će da prevedu i udžbenike, ali i web sajtove i mnoge druge materijale vezane za oblast marketinga, te na zahtev klijenata rade i prevod sa slovačkog jezika na švedski za novinske članke.Uz prevođenje igranih, odnosno animiranih, crtanih, dokumentarnih i filmova ostalih vrsta i žanrova, sudski tumač i prevodilac obrađuju i reklamne poruke, a zatim i emisije informativnog, odnosno zabavnog i obrazovnog karaktera, te serije i ostale video i audio materijale. A nakon što završe njihov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, klijente kod nas očekuje i njihovo titlovanje, odnosno usluga koja podrazumeva sinhronizovanja prevedenih sadržaja.

U skladu sa potrebama klijenata, vršimo i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na švedski, te možemo da primenimo kako konsekutivni, tako i simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali i posebnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata kao šapatno. Na osnovu informacija o konkretnom događaju koje su klijentu dužni da nam pruže, naši stručnjaci odlučuju koja vrsta usluge će najbolje da odgovori na zahteve samog događaja. U ponudu za ovu uslugu možemo da unesemo, onda kada je to potrebno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Klijenti mogu da nam sadržaje na prevod dostave preko mejla, ali samo onda kada se ne zahteva njihova overa, a sve ostale materijale koji podrazumevaju i prevođenje sa slovačkog na švedski i overu pečatom sudskog tumača šalju preporučeno preko “Pošte Srbije”, odnosno preko kurirske službe ili nam ih dostavljaju lično.

Situacija koja se odnosi na hitno prevođenje dokumenata u navedenoj kombinaciji podrazumeva da je klijentima dozvoljeno da prvo izvrše dostavljanje sadržaja preko mejla, a da posle toga i to u najkraćem mogućem roku, dostave na uvid originalna dokumenta.

Uz mogućnost ličnog preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, klijentima je na raspolaganju i slanje obrađenih sadržaja preko kurirske službe, ali moraju znati da je to usluga koje se naplaćuje nezavisno od obrade dokumenata i to isključivo po važećem cenovniku te kurirske službe. Bilo koju vrstu sadržaja koja ne uključuje overu pečatom sudskog tumača, klijenti po završetku obrade naših stručnjaka mogu da dobiju i preko mejla.

Prevod uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na švedski

Jedna od posebnih vrsta usmenog prevoda podrazumeva i šapatno prevođenje koje se primenjuje za jasno definisanu vrstu događaja. Onda kada vam je potrebna upravo ova vrsta prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika, prevodioci i sudski tumači će je izvršiti u skladu sa pravilima. A oni mogu da vam ponude i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje sa slovačkog na švedski jezik. Pre nego što naš stručni tim pripremi ponudu vezano za primenu ove usluge za konkretan događaj, važno je da klijenti nam dostave podatke o njemu, što podrazumeva informacije ne samo o prostoru u kome treba da se održi i o broju učesnika, već i o trajanju, kao i o njegovoj organizaciji, kako bismo mogli da odredimo koja vrsta usmenog prevoda će u potpunosti odgovoriti na njegove zahteve. Naglašavamo i to da oni klijenti za čiji događaj bi trebalo da bude primenjeno upravo simultano prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, kod nas mogu da po povoljnim cenama izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a u pitanju je oprema poslednje generacije.

Sudski tumači i prevodioci mogu da urade i prevod sa slovačkog na švedski jezik za političke, psihološke, ekonomske, filozofske i tekstove mnoge druge tematike. Bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji, nemate razloga za brigu ukoliko njihova tema ne spada u neke, da tako kažemo uobičajene, jer naši stručnjaci pored ostalog mogu da prevedu i tekstualne sadržaje sa tematikom vezanom za oblast građevinske industrije, menadžmenta i informacionih tehnologija, kao i sve one koji su vezani za oblast farmacije i komunikologije, a zatim i ekologije i zaštite životne sredine, ali i svih ostalih naučnih disciplina, nevezano za to da li su u pitanju prirodne ili društvene nauke.

Pored svih pomenutih usluga, kod nas možete da dobijete i direktno prevođenje sa slovačkog na švedski jezik za web sajtove i to uz adekvatnu primenu pravila njihovog optimizovanja za internet pregledače, budući da sudski tumač i prevodilac tokom njihove obrade implementiraju SEO pravila (Search Engine Optimisation), a sa ciljem poboljšanja njihove pozicije na internetu. A oni obrađuju i bilo koju vrstu aplikacija, zatim online kataloge i različite tipove programa, te web prodavnice i sve ostale sadržaje koji su na neki način vezani za oblast interneta.

Prevođenje članaka iz novina sa slovačkog na švedski jezik

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da vam ponude prevod novinskih članaka sa slovačkog jezika na švedski, već će prema vašim zahtevima da obrade i ilustrovane, kao i stručne, dečije i sve ostale vrste časopisa. Naravno, oni mogu da obrade i udžbenike, kao i bilo koje književno delo, a što uključuje ne samo poetska, odnosno prozna, nego i dela beletristike, romane i ostale slične sadržaje.

U pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i reklamne materijale, tako da vam možemo omogućiti prevod sa slovačkog jezika na švedski kako za plakate i kataloge, tako i za reklamne letke, odnosno vizit karte i PR tekstove, ali i za brošure i reklamne flajere, te za mnoge druge sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, bez obzira da li se putem njih reklamiraju usluge, kompanija ili neki proizvodi. A da bismo klijentima omogućili profesionalnu obradu pomenutih sadržaja, rukovodićemo se najpre pravilima marketinga, tako da ćemo reklamnu poruku koja je u originalnim sadržajima obično skrivena od oka posmatrača, prilagoditi ne samo pravilima, nego i duhu ciljanog, to jest švedskog jezika. Upravo to i jeste osnovni cilj obrade ove vrste sadržaja, jer će na taj način svi govornici švedskog jezika moći da se upoznaju sa onim što se reklamira i to kao da je pisano na švedskom jeziku.

Sve klijente kod nas očekuju i prevodi sa slovačkog jezika na švedski za različite audio i video sadržaje, tako da sudski tumači i prevodioci uz filmove različitih žanrova, odnosno vrsta, obrađuju i reklamne poruke, emisije, serije i sve ostale materijale, bez obzira da li oni treba da budu emitovani na televiziji, radiju ili nekom drugom mediju. Posebno je važno da naglasimo i to da ćemo vam omogućiti njihovo sinhronizovanje, to jest da možemo da vam ponudimo uslugu titlovanja obrađenih materijala, kako biste vrlo brzo po završetku njihove obrade mogli da ih prikazujete gde god je to potrebno.

U slučaju da imate urađene prevode za ma koju vrstu sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, stim da je reč o ne tako kvalitetno prevedenim materijalima, omogućićemo vam njihovo redakturu, za koju su u našem timu zaduženi lektori i korektori.

Prevodi poslovnih izveštaja sa slovačkog jezika na švedski

Kada je u pitanju prevođenje poslovnih izveštaja sa slovačkog na švedski jezik, svi klijenti koji imaju potrebu za ovom uslugom moraju znati da ih u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i kompletna obrada ovih sadržaja, a što podrazumeva prvo prevod, a zatim i overavanje tako obrađenog sadržaja i to pečatom zvaničnog sudskog tumača za navedene jezike. Na taj način će oni da dobiju sadržaje koje će moći da koriste u svakoj situaciji, jer je reč o zakonski važećim dokumentima.

A prevodilac i sudski tumač, pored toga obrađuju i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnog lica, počev od poslovnih odluka i faktura, preko osnivačkih akata i statuta preduzeća, pa do rešenja o osnivanju pravnih lica. Na vaš zahtev radimo i prevod sa slovačkog na švedski jezik za sva lična dokumenta, tako da prevodimo ne samo krštenicu, uverenje o državljanstvu, pasoš i ličnu kartu, već i potvrdu o prebivalištu, a zatim i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, kao i različite vrste dozvola (vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak).

Možemo na vaš zahtev da izvršimo i prevođenje sa slovačkog na švedski jezik za sve vrste sertifikata, odnosno licenci i ugovora, kao i za punomoćje za zastupanje, odnosno sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, te sudske odluke, rešenja, žalbe i presude, kao i za mnoga nepomenuta pravna akta. A u mogućnosti smo da izradimo prevod u pomenuto jezičkoj kombinaciji i za dokumenta koja čine različite vrste dokumentacija, poput na primer građevinske i tenderske ili tehničke, kao i medicinske (uputstva za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala).

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa slovačkog na švedski jezik za bilo koji dokument koji se predaje nadležnoj službi, možete računati na to da će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da obrade bilo koju vrstu potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja, kao i različite tipove izjava (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala).

Takođe možemo da prevedemo i bilo koji dokument koji je u vezi sa oblašću obrazovanja, kao i sva ona dokumenta koja se tiču nauke, a to podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci da izvrše prevođenje sa slovačkog na švedski jezik kako za diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakultet,a odnosno uverenja o položenim ispitima i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te za potvrde o redovnom školovanju, tako i za rezultate naučnih istraživanja i naučne patente. A, mogu i da prevedu ne samo naučne, već i seminarske, ali i diplomske radove.

Da bismo vam pružili ovu uslugu u skladu sa pravilima, neophodno je na prvom mestu da izvršite dostavljanje originalnih dokumenata, kako bi se izvršila overa prevoda, jer ih sudski tumač prvo upoređuje sa originalnim, pa tek onda i overava. Takođe je dobro i da pre nego što nam dostavite sadržaje na prevod, proverite u nadležnim institucijama da li se za dokumenta koja želite da obradimo zahteva haški pečat, odnosno da li je potrebno staviti taj pečat tek pošto naši stručnjaci završe obradu tog dokumenta ili se prvo stavlja pečat koji je poznat još i kao Apostille, pa se onda prevodi i overava pečatom sudskog tumača.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje