Prevod sa srpskog jezika na hebrejski

- Audio verzija
Audio verzija teksta

Besplatni online prevod sa srpskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa srpskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog jezika na hebrejski

Samo zahvaljujući činjenici da zapošljava izuzetno dobro kvalifikovane stručnjake, kojima je specijalnost prevođenje sa srpskog na hebrejski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford može zainteresovanima na pruži kako uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i obradu svakog sadržaja u pisanoj formi, koji klijent bude dostavio.

Međutim, mora biti napomenuto da sudski tumači i prevodioci obradi dokumenata pristupaju uz maksimalno poštovanje pravila i zakona, te da se taj postupak svakako razlikuje u odnosu na prevođenje svih ostalih sadržaja u pomenutoj varijanti jezika.

Dakle, pored toga što oni rade prevod dokumenata, vrše i zakonsku overu, a kako bi ti sadržaji bili pravno validni, odnosno priznati. Pečat koji će zvanično ovlašćeno lice staviti na preveden dokument potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalu. Samim tim je jasno da sudski tumač tokom overe mora uz sebe imati i taj dokument, tako da vlasnik prethodno mora originale i da pošalje na adresu poslovnice, bez obzira da li će to učiniti preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a ima pravo i da ih donese lično, ako mu taj princip više odgovara.Prevođenje sa srpskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na srpski

Ne samo da pomenuti stručnjaci mogu izraditi prevod lične karte sa srpskog na hebrejski jezik, već isto tako mogu kompletno da obrade i sva ostala lična dokumenta. A to znači da klijenti mogu dobiti prevedeno uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu i pasoš, zatim izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčani list, umrlicu i krštenicu. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahtev i onih pojedinaca, kojima je u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potreban prevod za saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, ali i radnu dozvolu i svaki drugi lični dokument.

Isto tako oni mogu kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije (finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga), tako i medicinske (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine navedeni tip dokumentacije).

Već smo naveli da je postupak obrade dokumenata specifičan, pošto se nakon prevoda radi i overa, ali isto tako moramo naglasiti da postoje i oni sadržaji, za koje taj postupak nije dovoljan, jer se iziskuje i izvršenje nadovere. Taj proces se odnosi na stavljanje pečata koji je poznat kako kao Haški, tako i kao Apostille, a sama činjenica da on mora biti stavljen na određeni dokument ne znači da sudski tumač ne treba da uradi overu. Naprotiv, zato se i zove nadovera, jer uključuje i stavljanje pečata pomenutog stručnjaka, ali se ona ne nalazi u nadležnosti zaposlenih u pomenutoj instituciji, već Haški pečat na zahtevana dokumenta stavljaju zaposleni u okviru državnih institucija. U pitanju su osnovni sudovi Republike Srbije, to jest specijalna odeljenja tih sudova, pa je zato i vrlo važno da vlasnik dokumenata prvo njih kontaktira i dobije sve potrebne informacije o nadoveri, kako bi proces obrade bilo kog dokumenta značajno pojednostavio. U principu, poželjno je da sazna ne samo da li je Apostille pečat na njegova dokumenta obavezno staviti, nego i na koji način, to jest kada. Predviđena su najčešće dva postupka obrade, koja uključuju stavljanje navedenog pečata pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu dokument da obrađuju, odnosno kada oni urade prevod i overe dokument. Jasno je da samo klijent koji bude te informacije pribavio, može relativno jednostavno i brzo da dobije propisno obrađene sadržaje.Na osnovu zahteva pojedinaca, biće izvršeni i prevodi pravnih akata sa srpskog na hebrejski jezik, a što se odnosi na kompletnu obradu punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i presuda o razvodu braka, odnosno sudskih odluka i licenci, zatim sudskih žalbi i sertifikata, ali i sudskih rešenja i tekovina Evropske Unije, te svih ostalih dokumenata iz domena kako prava, tako i sudstva.

Svi koji su zainteresovani, imaju pravo navedene stručnjake da zaduže i za kompletnu obradu onih dokumenata koja se moraju predati određenoj državnoj instituciji, a što se odnosi na sve tipove saglasnosti i potvrda, zatim izjava i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i mnoga druga).

S obzirom na to da se od svakog zainteresovanog očekuje i da dostavi na propisan način originalna dokumenta, to podrazumeva da nakon završetka celokupnog postupka obrade, on bira da li će lično u poslovnicu da dođe i izvrši njihovo preuzimanje ili će mu konkretne sadržaje na željenu adresu dostaviti kurirska služba. A ako se za drugu varijantu odluči, tu uslugu će morati da plati potpuno odvojeno od one, koja je vezana za prevod i overu dokumenta, jer ona nije uračunata u cenu osnovne usluge. Zapravo će dobiti sve neophodne informacije o visini nadoknade, upravo od službe koje će i dostavu izvršiti, a direktno u kuriru će je i platiti.

Kada se ostvaruje zahtev pojedinaca i vrši hitno prevođenje dokumenata sa srpskog na hebrejski jezik, razlikuje se donekle postupak njihove dostave, pošto se radi o vrlo kratkom vremenskom periodu. Tačnije, klijent svakako mora na uvid da dostavi originalne sadržaje, ali to može učiniti naknadno. A prvo će morati konkretna dokumenta da skenira i pošalje na mejl adresu najbliže poslovnice ove institucije.

Izuzev svih dokumenata koja su do sada pomenuta, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade u skladu sa pravilima i deklaracije proizvoda, zatim građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje, te svaki drugi dokument koji je prema slovu zakona svrstan u dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku i građevinsku.

Takođe pojedinci mogu zahtevati obradu svih onih materijala koji se na neki način odnose bilo na oblast nauke ili obrazovanja, a što se odnosi na kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja, te diplome i dodatka diplomi. Svakako mogu dobiti i kompletno obrađeno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i naučne patente, zatim seminarske, diplomske i naučne radove i to bilo koje tematike, kao i apsolutno bilo koju drugu vrstu sadržaja koja se na konkretne oblasti odnosi.

Mada u ovoj varijanti jezikaa pojedinci najčešće zahtevaju obradu određenog dokumenta, mora se naglasiti da prevodilac i sudski tumač isto tako profesionalno mogu da izvrše i prevod članaka iz novina sa srpskog na hebrejski jezik, ali i sadržine bilo koje vrste časopisa. U skladu sa zahtevima svojih klijenata, oni obrađuju u toj varijanti jezika i udžbenike, zatim književna dela i tekstualne materijale, namenjene kako široj čitalačkoj publici, tako i užem krugu stručnih lica, a bez obzira koliko su složeni i dugi, odnosno kojom tematikom se bave.

Ostvaruju se, takođe i zahtevi klijenata vezano za stručnu obradu svih onih sadržaja koji se tiču reklamiranja, kao što su na primer katalozi, reklamni flajeri i brošure, ali i PR tekstovi, plakati i vizit kartice, te mnogi drugi materijali koji se na neki način marketinga tiču.

Budući da svako predstavništvo ove institucije može da se pohvali činjenicom da zapošljava vrhunske stručnjake, koji već dugo godina ispunjavaju zahteve klijenata i vrše titlovanje, odnosno sinhronizaciju, to klijent kome su potrebni prevodi video i audio materijala sa srpskog na hebrejski jezik, ima mogućnost da ih dobije kompletno obrađene. Vrlo brzo pošto budu prevedeni igrani i animirani, odnosno dokumentarni i crtani filmovi, ali i reklamne poruke, zabavne i informativne, kao i dečije i obrazovne emisije, te serije i svi ostali sadržaji tog tipa, njihov vlasnik će odabrati jednu od navedenih usluga, pa će nakon preuzimanja te materijale moći da prezentuje gledaocima ili slušaocima na različitim medijima.

Ukoliko se za tim ukaže potreba, sudski tumači i prevodioci profesionalno obrađuju i web sajtove, ali i sve vrste programa, onlajn prodavnice i internet kataloge, odnosno aplikacije i generalno rečeno, sve one sadržaje koji su prisutni na internetu i vezani za računare. Takođe mora biti naročito istaknuto da oni odlično vladaju primenom čuvenih SEO alata (Search Engine Optimisation), a što zapravo znači da za online materijale bilo koje vrste, a na osnovu pravila koja podrazumevaju ti alati, vrše prilagođavanje sadržine zahtevima konkretnog pretraživača.

Prilikom organizacije bilo kog događaja ili manifestacije, ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod sa srpskog na hebrejski jezik, to jest da primene kako pravila simultanog prevoda, tako isto i šapatnog i konsekutivnog. Konkretna institucija, svakome kome to bude bilo potrebno, omogućuje i po izuzetno pristupačnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Uzevši u obzir da nije neophodno dostaviti originale, kako bi bili prevedeni prethodno pomenuti sadržaji, to znači da se njihovim vlasnicima dozvoljava da ih na obradu pošalju elektronski, a pod uslovom da im tako odgovara, mogu ih i preuzeti na istovetan način. Napominjemo da svaki pojedinac ima pravo izbora i između mnogih drugih opcija i za dostavljanje i za preuzimanje materijala ovog tipa, pa shodno njegovim zahtevima dobija sve neophodne informacije o tome od zaposlenih u konkretnom predstavništvu.

Pored svih usluga koje će, na osnovu zahteva pojedinaca izvršiti profesionalni prevodioci i sudski tumači, u okviru ove institucije su dostupne i one koje pružaju korektori i lektori. Reč je, zapravo o stručnoj redakturi, a konkretna usluga uključuje primenu pravila kako lekture, tako i korekture. Zahvaljujući njihovoj implementaciji, sadržaji koji nisu propisno obrađeni, bivaju u potpunosti prilagođeni pravilima hebrejskog jezika, tako da njihovi vlasnici mogu da ih koriste u svakoj situaciji kada je to predviđeno.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog jezika na hebrejski

Prilikom obrade kako ovog dokumenta, tako i svakog drugog koji klijent bude dostavio, prevodioci i sudski tumači će se u potpunosti rukovoditi pravilima struke i zakona. Ustvari, to znači da će oni na prvom mestu uraditi prevod uverenja o državljanstvu sa srpskog na hebrejski jezik, a ubrzo nakon toga i propisnu overu.

S obzirom na to da je overa pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je zapravo sudski tumač, zakonom definisana, očekuje se od svakog klijenta da se pravila pridržava i da originalne sadržaje obavezno donese na uvid ovom stručnjaku ili da ih dostavi na jedan od mogućih načina.

Svakako bi bilo dobro da se vlasnik dokumenata pre svega toga informiše o postupku poznatom kao nadovera, to jest da sazna sve što je vezano za stavljanje onog pečata koga svi znaju kao Haški, odnosno Apostille na njegova dokumenta. Ovo je napomenuto zato što ta vrsta overe ne može u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford da bude izvršena, pošto njeni zaposleni ne poseduju adekvatna ovlašćenja.

Naravno da klijenti mogu zahtevati i prevod i overu za sva ostala lična dokumenta, pa osim već pomenutog uverenja, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i dozvolu za boravak, pasoš i izvod iz matične knjige umrlih, potom vozačku dozvolu i izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i saobraćajnu, te radnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih i svaki drugi lični dokument, koji zainteresovani pojedinac bude propisno dostavio.

Na osnovu potreba klijenata, biće uređeni i prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa srpskog na hebrejski jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta koji je primarno za oblast obrazovanja veza. A pod tim mislimo na prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, ali i na uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i druga. Ako je potrebno, biće obrađeni i seminarski radovi bilo koje složenosti, odnosno tematike, kao i diplomski radovi.

Specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji je prema slovu zakona svrstan u medicinsku dokumentaciju, zainteresovani mogu da dostave na obradu, a kako bi dobili profesionalan prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji i overu pečatom sudskog tumača.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa propisima da obrade i naučne radove, ali i naučne patente, zatim rezultate naučnih istraživanja i sve ostale materijale koji se na neki način na nauku odnose.

Isto tako se vrši i prevođenje poslovne dokumentacije sa srpskog na hebrejski jezik (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i ostala dokumenta koja se poslovanja tiču), ali zaposleni u okviru konkretne poslovnice mogu kompletno da obrade i sadržinu građevinske, zatim tenderske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja spadaju u jedan od pomenutih tipova dokumentacija).

Kada se bude javila potreba za tim, sudski tumač i prevodilac će prevesti u ovoj varijanti jezika i naravno overiti sve vrste pravnih akata, počev od punomoćja za zastupanje, ugovora i sudskih tužbi i žalbi, preko sudskih rešenja, odluka i presuda, pa do svih vrsta sertifikata i licenci, odnosno tekovina Evropske Unije, s tim što će svakako obraditi i bilo koji drugi dokument koji se na oblast prava generalno odnosi.

Uz sve sadržaje koje smo naveli, kada klijent bude zahtevao, biće izvršeni i prevodi potvrda i saglasnosti sa srpskog na hebrejski jezik, ali i uverenja i izjava svih vrsta, što zapravo znači da će biti pravilno obrađena sva ona dokumenta koja pojedinac mora da preda određenoj državnoj instituciji. Izuzev na potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, to se odnosi na kompletnu obradu i potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, ali i potvrde o stanju računa u banci i uverenja o neosuđivanosti, to jest svih ostalih dokumenata ovog tipa.

Prevod igranih filmova sa srpskog na hebrejski jezik

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford ima na više od 20 lokacija u zemlji poslovnice, a da su u njima zaposleni kako prevodioci i sudski tumači, tako i ona stručna lica koja pružaju usluge sinhronizacije i titlovanja audio i video materijala različite vrste, to svi kojima su potrebni prevodi igranih filmova sa srpskog jezika na hebrejski, zapravo dobijaju njihovu kompletnu obradu. Samim tim što će izabrati jednu od navedenih usluga, vlasnici konkretnih sadržaja će imati priliku da ih odmah po preuzimanju puštaju kako na različitim medijima, tako isto i u bioskopima.

Osim igranih filmova, mogu biti izgrađeni i prevodi za dokumentarne, ali i animirane i crtane filmove, te za zabavne emisije, reklamne poruke i informativne, odnosno obrazovne i dečije emisije, kao i za serije i mnoge druge video i audio sadržaje.

Prema iznetim zahtevima, može da bude urađeno i prevođenje udžbenika sa srpskog jezika na hebrejski, kao i bilo kog književnog dela, s tim da sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtev i vezano za prevod članaka iz novina, ali i stručnih, odnosno ilustrovanih časopisa u navedenoj varijanti jezika.

Vrlo je važno da svaki klijent, kome je potrebna obrada određenog internet materijala ili nekog sadržaja koji je vezan za računare, ima na umu da zaposleni u okviru navedene institucije poznaju prilično dobro i postupak optimizovanjeatih sadržaja. Preciznije govoreći, oni su u potpunosti ovladali korišćenjem alata, koji su poznati kao Search Engine Optimisation, odnosno SEO. Razlog zbog čega se oni primenjuju kada se vrši prevod internet katalog sa srpskog jezika na hebrejski, ali i kada se obrađuju web sajtovi, zatim online prodavnice i ostali internet materijali, je vrlo jednostavan i tiče se njihovog pozicioniranja. Naime, prvo je potrebno da prevodilac i sudski tumač definišu takozvane ključne reči i izraze, pa da na osnovu njih prilagode sadržinu konkretnih materijala zahtevima posetilaca, to jest samog pretraživača. Uz pomenute, svi koji su zainteresovani mogu da dobiju i prevedene programe bilo koje vrste, kao i aplikacije.

Prevodi reklamnih sadržaja sa srpskog na hebrejski jezik

Sve one materijale koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju nekog događaja ili proizvoda, zatim određene usluge i firme će profesionalni sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva njihovih vlasnika da prevedu u ovoj varijanti jezika. Uz prevod brošura i kataloga sa srpskog jezika na hebrejski, oni su osposobljeni i za profesionalnu obradu vizit kartica, PR tekstova i plakata, ali i reklamnih flajera, zatim letaka, te svih ostalih materijala iz domena marketinga. Zahvaljujući odličnom poznavanju marketinških pravila, stručnjaci koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford, pomenute materijale u skladu sa njima i oblikuju, te se svakako trude da ih izvornim govornicima hebrejskog jezika u najvećoj mogućoj meri prilagode, a kako bi na taj način ispunili osnovnu svrhu obrade sadržaja tog tipa.

Moramo napomenuti i to da su korektori zaposleni u ovoj instituciji, kao i stručni lektori, tako da oni mogu zainteresovanima omogućiti izvršenje apsolutno svih ispravki u sadržajima različite vrste, a koji su pre toga prevedeni i to neprofesionalno.

U svakom predstavništvu konkretne institucije su dostupni i profesionalni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa srpskog jezika na hebrejski i to bilo koje tematike, ali i kompleksnosti i dužine. Pored onih čija tema je vezana za oblast prava, bankarstva i ekonomije, odnosno politike i finansija, prevodilac i sudski tumač će stručno obraditi i tekstualne materijale koji se odnose kako na obrazovanje, psihologiju, nauku i turizam, tako i one koji se tiču filozofije, medicine i ekologije i zaštite životne sredine, zatim građevinske industrije, sociologije i komunikologije, te marketinga, informacionih tehnologija, farmacije i svih ostalih grana što društvenih, što prirodnih nauka.

Potrebno je da pomenemo i to da su ovi stručnjaci osposobljeni za pružanje usluge usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, a izuzev konsekutivnog i simultanog, oni shodno potrebama vrše i prevođenje uz pomoć šapata sa srpskog jezika na hebrejski. Zato i jeste od izuzetnog značaja za formiranje ponude njihovo informisanje o samom događaju, te se podrazumeva da bi zainteresovani klijent trebalo sve informacije na vreme da dostavi. A one osim trajanja i broja učesnika, moraju sadržati i podatke o prostoru u kome će ta manifestacija da bude održana, te uopšteno smernice vezane za njegovu organizaciju. U skladu sa svim tim podacima će biti definisana ponuda, to jest tačno će se znati koju vrstu usmenog prevoda od pomenutih će prevodioci i sudski tumači da primenjuju, s tim da će biti zainteresovanima ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako to bude u skladu sa definisanom uslugom.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hebrejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje