Prevođenje sa hebrejskog na romski jezik


Prevod sa hebrejskog jezika na romski

Činjenica da su i prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru svakog predstavništva ove specijalizovane institucije znatno olakšava klijentima, koji su zainteresovani za prevođenje dokumenata sa hebrejskog na romski jezik.

Radi se o tome da ovi stručnjaci izuzev osnovne usluge vrše i overu svakog prevedenog dokumenta, te tako njemu i pružaju zakonsku, odnosno validnost sa stanovišta prava.

U okviru brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i usluga overe , te je iz tog razloga bitno da svaki klijent blagovremeno na uvid dostavi i originalna dokumenta. Može ih poslati preko "Pošte Srbije", a preporučeno ili u samu poslovnicu ove institucije ih lično doneti, a dozvoljeno je i slanje originalnih dokumenata preko kurirske službe.Prevođenje sa hebrejskog na romski
Prevođenje sa romskog na hebrejski

Svakako da bi trebalo da odluči svaki klijent i na koji način će preuzeti prevedena i od strane ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta, zato što postoji mogućnost da mu budu dostavljena na željenu adresu ili da ih u samom predstavništvu ove institucije lično preuzmu. Budući da kurirska služba vrši dostavu dokumenata na adresu klijenta, ona tu uslugu i naplaćuje odvojeno od osnovne, pošto u nju inače nije uračunata. Naravno da će prethodno zaposleni u službi za dostavu informisati svakog klijenta kako o ceni, tako isto i o vremenu isporuke pošiljke.

Overa Apostille pečatom se vrši za dokumenta, a za koja to određuje važeći zakon. A budući da prevodilac i sudski tumač pomenute institucije ne spadaju među ovlašćena lica za tu vrstu overe, nije svakako njihova obaveza klijente da o svemu tome informišu. Preporučuje se iz tog razloga vlasnicima dokumenata da se najpre obrate zaposlenima u osnovnom sudu u svom mestu, te da od njih zatraže podatke o overi takozvanim Haškim pečatom, kako ga još nazivaju. Važno je ne samo da saznaju da li je on obavezan za njihova dokumenta, nego i da dobiju preciznu informaciju o tome da li overa Apostille pečatom treba da bude izvršena pre nego što bude urađen direktan prevod dokumenata sa hebrejskog na romski jezik ili tek nakon što pomenuti stručnjaci budu izradili prevod i overili ga, jer će u skladu sa tim i znati gde je potrebno prvo konkretni dokument na obradu da odnesu.

Moramo svakako da napomenemo i to da može biti hitan prevod bilo kog dokumenta ili celokupne dokumentacije izrađen na zahtev klijenata, kada se naročito vodi računa da u posebno kratkom roku klijent dobije kompletnu obradu dostavljenih sadržaja. Sa tim u vezi je važno istaći informaciju da je slanje dokumenata na mejl samo u tom slučaju dozvoljeno, jer će tako celokupan postupak njihove obrade biti u velikoj meri ubrzan. Naravno da će vlasnici dokumenata imati obavezu originale na uvid sudskom tumaču da dostave, ali to svakako mogu učiniti naknadno.Budući da su specijalizovani za sva tri tipa te usluge, članovi tima brojnih poslovnica ove institucije vrše kako prevod uz pomoć šapata sa hebrejskog na romski jezik, tako isto i konsekutivni i simultani. Naglašavamo da ova institucija zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prema zahtevima konkretnog događaja, odnosno određene maniestacije će biti i definisano koja koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda će ih na najbolji mogući način ostvariti, te će upravo nju sudski tumači i prevodioci i primeniti tom prilikom.

Lektura i korektura materijala su usluge, koje na zahtev klijenata izvršavaju članovi tima svake poslovnice ove institucije. Zapravo su za redakturu korektori i lektori specijalizovani, a tada posebno vode računa da sve greške u urađenim prevodima različitih materijala isprave, te da njihovu sadržinu usklade najpre sa originalima, a podrazumeva se da će poštovati i pravila samog romskog jezika, odnosno prevodilačke struke.

Trebalo bi da napomenemo i to da su usluge sinhronizacije audio i video materijala, kao i njihovog profesionalnog titlovanja dostupne u svakom predstavništvu pomenute institucije. Takav princip obrade je vrlo važan za one klijente, kojima je potrebno prevođenje filmova sa hebrejskog na romski jezik, odnosno reklamnih poruka i serija, ali i radijskih i televizijskih emisija različite sadržine, te mnogih drugih video i audio materijala, jer u posebno kratkom roku mogu da ih dobiju kompletno obrađene i spremne za prezentovanje slušaocima ili budućim gledaocima.

Pored toga što sudski tumač i prevodilac u datoj varijanti jezika mogu da obrade sve vrste tekstova i marketinških materijala, oni će prevod izraditi i za udžbenike, časopise i književna dela, a ako zahteva klijenat to, onda će prevesti i članke iz novina.

Mogu da budu izvršeni ne samo direktni prevodi web sadržaja sa hebrejskog na romski jezik, nego isto tako i njihova optimizacija. Jednostavnije rečeno, prevodilac i sudski tumač su upoznati sa primenom alata SEO (Search Engine Optimisation), tako da će sa pravilima pretrage njihova sadržina biti na najbolji mogući način usklađena.

S obzirom na to da nisu obavezni originalne sadržaje tog tipa na uvid da prilože, dozvoljava se klijentima da ih pošalju elektronski, to jest da na mejl izvrši njihovu dostavu. Trebalo bi na isti takav način i da ih preuzmu, a nakon što usluge koje zahtevaju budu bile pružene. Mogu se opredeliti i za druge opcije, koje su dostupne, a sve neophodne informacije o tome će im dati zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije u bilo kom gradu.

Prevod potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na romski

Ko god bude zahtevao obradu ne samo lične karte, nego i bilo kog drugog ličnog dokumenta bi trebalo da zna da su dostupne najpri direktni prevodi dokumenata sa hebrejskog jezika na romski, ali i da se izvršava njihova overa od strane ovlašćenog lica, pošto takav postupak obrade predviđa zakon.

Na taj način će biti omogućena pravna validnost svim dokumentima, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač maksimalno poštovati aktuelni zakon tom prilikom. Zato se i zahteva da originale svaki klijent priloži na uvid, jer pomenuto ovlašćeno lice mora da njihovu sadržinu uporedi sa prevodima, a neposredno pre nego što overu izvrši.

Takođe moramo naglasiti i to da članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju dozvolu nadoveru da izvrše, a ona se odnosi na overu dokumenata Haškim ili takozvanim Apostille pečatom. Sama činjenica da oni ne spadaju u lica ovlašćena za izvršenje te usluge je sasvim dovoljna da klijentima bude jasno, zbog čega neće moći u samoj poslovnici informaciju o tome da dobiju. Naime, upravo iz tog razloga se svima njima preporučuje da kontaktiraju prvo nadležne institucije Republike Srbije, odnosno specijalno odeljenje osnovnog suda, a kako bi sve neophodne podatke o tom tipu overe dobili.

Sva lična dokumenta će ovi stručnjaci prevesti i overiti u skladu sa pravilima, a može biti izvršen i direktan prevod poslovne i medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na romski.

Isto tako će u optimalnom roku sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade sva dokumenta, koje ulaze u sastav kako građevinske i tenderske, tako isto i tehničke dokumentacije, ali i bilo koji pravni akt.

Podrazumeva se da mogu u potpunosti profesionalno da budu zahtevi klijenata ostvareni, a kada oni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji zahtevaju za različite vrste što izjava i potvrda, što saglasnosti i uverenja. U tom slučaju će prevodioci i sudski tumači u skladu sa pravilima da obrade sva dokumenta, koje će kasnije njihovi vlasnici morati iz nekog razloga bilo kojoj državnoj službi da predaju.

Trebalo bi još istaći i to da kompletnu obradu kako svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, te diplome i dodatka diplomi, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučnih radova, tako isto i svih ostalih dokumenata koja su vezana za obrazovanje i nauku, klijenti mogu zahtevati u svakoj poslovnici pomenute institucije. Naravno da će članovi tima svake od njih u potpunosti ispoštovati zahteve zainteresovanih, te će im i omogućiti obradu svih dokumenata u što kraćem vremenskom roku, a po naročito povoljnim cenama.

Prevod web sajtova sa hebrejskog jezika na romski

Naročito je bitan podatak da prevodilac i sudski tumač imaju potrebno znanje vezano za implementaciju alata SEO (Search Engine Optimisation). Upravo iz tog razloga i napominjemo da se vrši profesionalno prevođenje web sadržaja sa hebrejskog na romski jezik, budući da se tom prilikom i sajtovi i ostali onlajn materijali i njihova sadržina usaglašavanju maksimalno sa pravilima pretrage. Prema pažljivo definisanim ključnim rečima i izrazima će njih ubudućnosti pretraživači prepoznavati, a što znači da će ih gotovo sasvim sigurno uvrstiti među najrelevantnije rezultate pretrage za te reči, odnosno izraze.

Pomenuti stručnjaci mogu po zahtevu klijenata i usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti da izvrše, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se nalazi na listi usluga, koje nudi Prevodilački centar Akademije Oxford u svakom gradu, u okviru koga ima otvorenu poslovnicu. Ističemo da članovi tima ove institucije izuzev simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti, mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni, a što se u principu definiše isključivo na osnovu zahteva organizatora i osnovnih karakteristika događaja.

Inače su i lektori i korektori zaposleni u ovoj instituciji, a njihova specijalnost jeste usluga takozvane redakture. U tom slučaju će oni izvršiti sve neophodne ispravke u već obrađenim sadržajima, a kako bi prevod bilo saglasan sa originalom, odnosno kako bi maksimalno bila ispoštovana pravila romskog jezika, koji je u tom slučaju ciljani.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi tekstova sa hebrejskog na romski jezik, a što se odnosi i na stručne sadržaje bilo koje tematike i na popularne.

Zaposleni ove institucije će se potruditi da u optimalnom roku provedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i udžbenike, ali i različita književna dela, zatim marketinški materijal i časopise, kao i članke iz novina po potrebi.

S obzirom na to da stručnjake specijalizovane kako za titlovanje, tako isto i za sinhronizaciju audio i video materijala zapošljava svako predstavništvo ove institucije, to su na raspolaganju klijentima i te usluge. Najpre će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika da obrade dostavljene sadržaje tog tipa, a u koje osim crtanih i igranih, odnosno animiranih i dokumentarnih filmova, svakako spadaju i reklamne poruke, potom zabavne i informativne emisije, kao i serije i mnogi drugi slični materijali. Trebalo bi da se posle toga klijent odabere između konkretnih dodatnih usluga, tako da će u optimalnom roku ovakve sadržaje dobiti kompletno obrađene, te će apsolutno imati pravo da ih što je moguće brže prikazuje i u bioskopu i na internetu, odnosno na televiziji, ali i da ih pušta na radiju, te pezentuje i na svim ostalim medijima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hebrejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje