Prevod sa hebrejskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na ukrajinski jezik

Konkretnu uslugu klijenti mogu zahtevati ne samo u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, već i u Novom Sadu, Kraljevu i Subotici, kao i u Jagodini, Mladenovcu i Ćupriji, te u svim ostalim gradovima u kojima zvanično posluje Prevodilački centar Akademije Oxford.

S obzirom na to da ta institucija zapošljava visokokvalifikovane stručnjake, iza kojih je dugogodišnje iskustvo, slobodno možemo da kažemo da prevodilac i sudski tumač mogu izraditi profesionalan prevod sa hebrejskog jezika na ukrajinski za bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi. Isto tako su oni specijalizovani i za pružanje usluga simultanog, konsekutivnog i šapatnog prevoda u toj kombinaciji jezika, s tim da se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Na raspolaganju je zainteresovanima i stručna redaktura, to jest ona usluga koja izuzev lekture, uključuje i korektoru, a kada stručnjaci ispravljaju sve greške u materijalima različite strukture, koji nisu dobro prevedeni.Prevođenje sa hebrejskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na hebrejski

Prema zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje vizit kartica sa hebrejskog jezika na ukrajinski, kao i reklamnih flajera i letaka, odnosno PR tekstova, plakata i kataloga, ali i brošura i svih ostalih marketinških materijala.

Svi klijenti ove institucije mogu zadužiti pomenute stručnjake kako bi preveli novinske članke i udžbenike, odnosno stručne i popularne tekstove bilo koje tematike, ali i književna dela i časopise.

U slučaju da to bude potrebno, biće izrađeni i prevodi sajtova i internet prodavnica u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zaposleni ove institucije mogu da prevedu i softvere (bilo koji program ili aplikaciju), kao i web kataloge i ostale sadržaje koji su vezani i za računare i za internet. Tom prilikom će oni implementirati pravilno i alate koji su poznati kao Search Engine Optimisation (SEO), što zapravo znači da će sadržinu tih materijala u potpunosti uskladiti sa svim onim zahtevima, koje internet pretraživači podrazumevaju.Svi koji su zainteresovani za obradu sadržaja, koje smo prethodno pominjali, imaju pravo da ih na obradu elektronski pošalju i njihovo preuzimanje na isti takav način izvrše. Posebno moramo naglasiti da ova institucija omogućuje klijentima da iskoriste i drugačije načine kako za dostavljanje materijala na prevod, tako i za njihovo preuzimanje, a informacije o tome će im biti dostupne direktno u predstavništvu.

Članovi tima više od 20 poslovnica navedene institucije su kako prevodioci i sudski tumači, tako i lica u čija zaduženja spadaju sinhronizacija i titlovanje i to bilo kog video ili audio sadržaja. Najpre će biti izrađeni direktni prevodi igranih i crtanih filmova sa hebrejskog jezika na ukrajinski, odnosno dokumentarnih i animiranih, ali i reklamnih poruka, te zabavnih, obrazovnih, informativnih i dečijih emisija, kao i serija i ostalih materijala tog tipa, a nakon toga svaki klijent vrši odabir između prethodno ponuđenih dodatnih usluga.

Svakako će se pomenuti stručnjaci pobrinuti da kompletno obrade različita dokumenta, to jest da uz njihov prevod u toj varijanti jezika, primene i pravila koja se odnose na overu, a za koju je isključivo zaduženo zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač.

Pored ostalog, oni mogu da prevedu i overe lična dokumenta, ali i ona koja se podnose različitim institucijama u našoj zemlji. Shodno tome, klijenti mogu da ih zaduže kako bi dobili kompletno obrađenu ličnu kartu, odnosno pasoš i uverenje o državljanstvu, ali i saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju. Profesionalni prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za direktno prevođenje izvoda iz matične knjige rođenih sa hebrejskog jezika na ukrajinski, ali će naravno kompletno obraditi i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i vozačku, odnosno radnu i saobraćajnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu i potvrdu o stalnom zaposlenju, to jest sva ostala dokumenta koja se moraju predati određenoj državnoj instituciji ili se tretiraju kao lična.

Od naročitog je značaja da svaki klijent ispoštuje u potpunosti pravilo, koje podrazumeva obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču, tako da ih može ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno lično doneti u bilo koju poslovnicu ove institucije, a može se odlučiti i da slanje prepusti određenoj kurirskoj službi.

U skladu sa zahtevima svakog pojedinca, kompletno obrađena dokumenta mu mogu biti isporučena na adresu ili predata u prostorijama predstavništva. Prva mogućnost koja je navedena podleže dodatnoj naplati, budući da konkretna usluga mora da bude naplaćena odvojeno od prevoda dokumenata i njihove overe, a isključivo ta služba će i odrediti cenu.

Sadržinu kako medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta), tako i poslovne (godišnji poslovni izveštaji, faktur, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala), će u skladu sa zahtevima klijenata profesionalni sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi, onda kada se to od njih bude zahtevalo.

Isto tako mogu ovi stručnjaci da izrade i direktan prevod tekovina Evropske Unije sa hebrejskog jezika na ukrajinski, ali i svih ostalih dokumenata koja su svrstana u pravna akta, kao što su na primer punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, rešenja i odluke, odnosno ugovori, sudske tužbe i presude, kao i sertifikati i licence, te svi ostali sadržaji koji su za oblast prava ili sudstva na određeni način vezeni.

Na raspolaganju su zainteresovanima i prevodi građevinskih projekata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, kao i kompletna obrada laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, odnosno deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, ali i svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije.

Postupak nadovere, koji se za tačno definisana dokumenta primenjuje i uključuje stavljanje Haškog ili Apostille pečata na njih, je u nadležnosti zaposlenih u okviru osnovnih sudova u naše zemlje, tačnije specijalnih odeljenja te institucije. Potrebno je prvo da se svaki klijent njima obrati, te da dobije relevantne informacije o nadoveri, jer će to u značajnoj meri olakšati postupak njihove obrade.

Izuzev dokumenata koja su vezana isključivo za oblast nauke, prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da kompletno obrade i sve sadržaje koji su striktno za oblast obrazovanja vezani. Pored toga što su specijalizovani za prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog jezika na ukrajinski, oni mogu obraditi i naučne radove, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomu i dodatak diplomi, te rezultate naučnih istraživanja, seminarske radove i diplomske, kao i uverenje o položenim ispitima i sve ostale materijale koji se primarno tiču prethodno pomenutih oblasti.

Prevodi književnih dela sa hebrejskog na ukrajinski jezik

Izuzev pesama i ostalih književnih dela koja su svrstana u poeziju, prevodioci i sudski tumači mogu da izrade i prevod proznih književnih dela sa hebrejskog jezika na ukrajinski, kao i udžbenika i to bilo koje tematike i dužine, odnosno složenosti. Pored toga oni će profesionalno da prevedu i ilustrovane časopise, zatim dečije i stručne, odnosno članke iz novina, kada to pojedinačni klijent bude zahtevao.

U sklopu svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji su zaposleni kako lektori, tako i korektori, a oni su isključivo zaduženi za pružanje usluge redakture. Potrebno je nju primeniti ukoliko postoje sadržaji različite vrste, za koje je prevod u pomenutoj jezičke kombinaciji izrađen, ali on nije naročito kvalitetan, budući da su određeni propusti u njemu načinjeni. Upravo njih će pomenuti stručnjaci tokom postupka korekture i lekture ispraviti, te maksimalno korektno prilagoditi te materijale ciljanom, odnosno ukrajinskom jeziku.

Zainteresovani imaju mogućnost da zaduže ove stručnjake, kako bi izvršili šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje sa hebrejskog jezika na ukrajinski. Takođe se u zvaničnoj ponudi ove institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a konkretna usluga je klijentima na raspolaganju po cenama koje su izuzetno povoljne. Potrebno je da naglasimo da će sudski tumači i prevodioci morati da izvrše detaljnu analizu podataka o događaju, kako bi izabrali odgovarajući tip usmenog prevoda. Najbitnije je da klijenti njih informišu o tome koliko će konkretna manifestacija trajati, odnosno da im dostave podatke o broju osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju, te o mestu na kome će biti održana. Posle detaljnog analiziranja svih tih informacija će biti odlučeno koja od navedenih usluga će zadovoljiti zahteve i organizatora i posetilaca u najvećoj mogućoj meri.

Ukoliko se zahtevaju direktni prevodi internet sadržaja sa hebrejskog jezika na ukrajinski, zaposleni ove institucije izvršavaju i onu uslugu koja uključuje njihovu stručnu optimizaciju. Shodno zahtevima pretraživača se primenjuju alati SEO (Search Engine Optimisation) i tako se utiče na njihovo pozicioniranje, koje u većini slučajeva podrazumeva prisustvo web prodavnica ili prevedenih internet kataloga, odnosno sajtova i ostalih materijala tog tipa, na prvoj strani pretrage. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno iskustva i u profesionalnom prevođenju softvera u konkretnoj kombinaciji jezika, klijenti ove institucije mogu dobiti prevod i za programe i za aplikacije bilo koje vrste.

Direktan prevod televizijskih i radijskih emisija sa hebrejskog jezika na ukrajinski

Bez obzira da li emisije, za koje klijent zahteva prevod u toj jezičkoj kombinaciji, treba da budu emitovane na radiju ili televiziji, zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford će ih obraditi u skladu sa pravilima. A osim njih, prevodilac i sudski tumač su takođe specijalizovani i za direktno prevođenje serija sa hebrejskog na ukrajinski jezik, odnosno igranih i crtanih, kao i dokumentarnih, ali i animiranih filmova, te reklamnih poruka i svih ostalih nenavedenih video i audio materijala. Takođe je posebno važno naglasiti da pomenuta institucija omogućuje zainteresovanima kako uslugu sinhronizacije svih tih sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje.

Naravno da mogu biti prevedeni i tekstualni sadržaji, ma kojom temom se bavili i nevezano za to da li su namenjeni stručnjacima specijalizovanim za određene oblasti ili se radi o takozvanim popularnim tekstovima. Ne samo da će klijentima biti omogućena obrada tekstova koji se bave tematikom iz domena finansija, politike i bankarstva, odnosno ekonomije i prava, već će sudski tumači i prevodioci obraditi i one sadržaje koji se odnose na oblasti kako farmacije i medicine, tako i nauke i obrazovanja. Isto tako mogu biti izrađeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa hebrejskog na ukrajinski jezik, ali i onih čija osnovna tema je usmerena bilo na oblasti sociologije, filozofije i psihologije, odnosno građevinske industrije i menadžmenta, ili su vezani za oblasti komunikologije, marketinga ili informacionih tehnologija, to jest različitih grana što društvenih, što prirodnih nauka.

Pomenuli bismo i to da pojedinci imaju mogućnost u poslovnicama ove institucije da dobiju i maksimalno profesionalan prevod za sve vrste marketinških materijala u konkretnoj varijanti jezika. Pre nego što navedemo o kojim sadržajima se primarno radi, moramo naglasiti da profesionalni prevodioci i sudski tumači iza sebe imaju neophodno iskustvo u obradi različitih reklamnih sadržaja, te svakako odlično poznaju i pravila koja su prisutna u oblasti marketinga. Upravo u skladu sa njima će i izraditi prevod plakata i kataloga sa hebrejskog na ukrajinski jezik, ali i reklamnih flajera, brošura i letaka, te po potrebi oni prevode i takozvane PR tekstove, potom vizit kartice i sve ostale sadržaje iz te oblasti.

Direktno prevođenje dozvole za boravak sa hebrejskog jezika na ukrajinski

U slučaju da se pristupa prevodu navedenog ili bilo kog drugog dokumenta, mora da bude izrađena i overa, koju u tom slučaju vrše ovlašćeni sudski tumači, kako bi konkretni dokument bio tretiran sa pravnog, odnosno zakonskog stanovišta kao potpuno važeći. Zahvaljujući tome što Prevodilački centar Akademije Oxford i te stručnjake zapošljava, to klijenti imaju mogućnost da dobiju i prevod dozvole za boravak sa hebrejskog na ukrajinski jezik i overu obrađenog dokumenta.

Ističemo da je overavanje usklađeno sa aktuelnim pravilima i podrazumeva obavezu svakog klijenta da donese originalna dokumenta ili ih pošalje na jedan od mogućih načina. Takođe se svakome, ko je za prevod nekog dokumenta u toj varijanti jezika zainteresovan, iznosi preporuka da samostalno izvrši sve provere koje se odnose na postupak nadovere, to jest koje se tiču stavljanja Haškog (Apostille) pečata na konkretna dokumenta.

A prevodilac i sudski tumač, pored već pomenute dozvole mogu da kompletno obrade i vozačku, radnu i saobraćajnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, potom pasoš i uverenje o državljanstvu, ali i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i izvod iz matične knjige venčanih, to jest bilo koji lični dokument.

Na osnovu potreba pojedinaca vrše se i prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hebrejskog na ukrajinski jezik, kao i overe kako tog, tako i svih ostalih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, ali i svakog drugog nepomenutog dokumenta koji zvanično u njen sastav ulazi.

Celokupnu sadržinu kako tehničke i tenderske, tako i građevinske, odnosno poslovne dokumentacije će profesionalni sudski tumači i prevodioci ove institucije obraditi kompletno u skladu sa pravilima. Između ostalih, oni mogu da prevedu i overe deklaracije proizvoda, revizorske, godišnje i finansijske poslovne izveštaje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno statut i osnivački akt preduzeća, fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i uputstvo za rukovanje, poslovne odluke i deklaracije proizvoda, te bilo koji dokument koji čini konkretni tip dokumentacije.

Uz direktno prevođenje potvrde o stalnom zaposlenju sa hebrejskog na ukrajinski jezik, klijenti ove institucije mogu zadužiti zaposlene kako bi obradili kompletno i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje, kao i mnoge druge vrste ne samo potvrda i uverenja, već i izjava o saglasnosti.

Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači mogu profesionalno i kvalitetno obraditi kako rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i patente, tako i svaki drugi dokument ili neki sadržaj koji je za nauku vezan primarno. Sem toga, zainteresovani mogu zahtevati i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za sve vrste ugovora, sertifikata i licenci, ali i za bilo koji pravni akt (sudska rešenja, odluke i žalbe, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta koje su za pravo, to jest sudstvo vezana).

Naravno da će biti izrađeni i prevodi uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog na ukrajinski jezik, ali i diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, s tim da prevodilac i sudski tumač kompletno mogu da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, ali i diplomske i seminarske radove svakojake tematike, te sva ostala dokumenta i različite vrste materijala koji se na oblast obrazovanja odnose.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje