Prevodi sa turskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na srpski jezik

Za online prevod sa turskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na srpski jezik

Kako se u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored ostalih stručnjaka nalaze i prevodioci i sudski tumači za turski jezik, a kojima je uz to on uglavnom i maternji, to svako ko ima potrebu da dobijem prevod sa turskog jezika na srpski može da izvršenje te usluge poveri našim stručnjacima. A oni će, osim obrade sadržaja pisanim putem, na vaš zahtev da ponude i usluge usmenog prevoda i to na osnovu informacija koje bi trebalo da nam dostavite, a vezane su za osnovne principe organizacije tog događaja, odnosno za prostor u kome on treba da bude održan, te broj učesnika i trajanje događaja, pripremićemo ponudu, jer prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata sa turskog jezika na srpski, pa je zato važno da posedujemo ove informacije kako bismo tip usluge u potpunosti adekvatno prilagodili vašem događaju. A u onim slučajevima kada naši stručnjaci procene da je najbolje primeniti tu vrstu usluge za određeni događaj, u ponudu ćemo uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Možemo da izvršimo i kompletnu obradu audio i video sadržaja, a što uključuje prvo njihov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, a zatim i sinhronizovanje ili titlovanje. Tako da ćete u optimalnom roku dobiti potpuno obrađene različite vrste emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i ostale), serije, reklamne poruke, filmove (animirane, igrane, crtane, dokumentarne i druge), ali i sve ostale slične sadržaje. Sudski tumači i prevodioci mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade i bilo koje delo književnosti, odnosno udžbenike, ali i stručne i popularne tekstove, kao i internet materijale (online katalozi, sajtovi, prodavnice, softveri i drugo).

Takođe, tu su i prevodi sa turskog jezika na srpski za novinske članke, odnosno reklamne materijale (flajeri, plakati, vizit karte, brošure, katalozi, PR tekstovi i ostali), ali i za različite tipove časopisa, a možemo da vam ponudimo i redakturu onih materijala koje je neko pre nas već pokušao da prevede u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali je reč o ne tako dobro urađenim prevodima.Prevođenje sa turskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na turski

A osim svega navedenog, naši klijenti dobijaju i kompletno obrađene sve tipove dokumenata i to kako lična (pasoš, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, krštenica, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i druga), tako i različite tipove dokumentacije, odnosno bilo koji dokument koji ulazi u sastav građevinske i tehničke, ali i poslovne, tenderske i medicinske dokumentacije (građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture, poslovni izveštaji svih vrsta, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke, statuti preduzeća, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala slična dokumenta).

Bilo koji dokument koji se podnosi nadležnoj službi, a što prvenstveno podrazumeva različite tipove izjava i uverenja, te saglasnosti, odnosno različitih vrsta potvrda, takođe mogu sudski tumači i prevodioci da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika, tako da klijente kod nas očekuju prevodi sa turskog jezika na srpski ne samo za saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, odnosno o nekažnjavanju, već i za potvrdu o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, kao i za potvrdu o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Naši stručnjaci prevode i tekovine Evropske Unije, odnosno različite vrste sertifikata i licenci, te ugovora, zatim i punomoćje za zastupanje, ali i sudske odluke, presude i žalbe, te sudska rešenja i tužbe, odnosno sva ostala nepomenuta pravna akta.

Prilikom overe, sudski tumač vrši i upoređivanje prevedenih i originalnih dokumenata, pa se zato od svakog klijenta kome je potrebno prevođenje sa turskog jezika na srpski za različite vrste dokumenata i zahteva da prilikom slanja materijala na obradu dostave i originale na uvid. A osim što mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od naših poslovnica, oni mogu i da slanje prepuste kurirskoj službi, ali i da lično donesu dokumenta na obradu.Da bi im bilo omogućeno dostavljanje dokumenata za koje zahtevaju prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji na mejl, oni moraju da zahtevaju njihovo hitno prevođenje, ali je i tada vrlo važno da posle toga i to u najkraćem mogućem roku izvrše dostavljanje originala na uvid.

Sa druge strane, sve ostale sadržaje za koje se ne radi overa, klijenti mogu ne samo da dostave na prevod preko mejla, nego i da ih isto tako preuzmu kada prevodioci i sudski tumači budu završili njihovu obradu. Ali, kod dokumenata je proces dostavljanja nešto drugačiji, jer nakon završetka obrade klijenti mogu da ih lično preuzmu ili da im budu isporučena preko kurirske službe na adresu, ali ta usluga podleže dodatnom naplaćivanju i to u skladu sa cenovnikom određene kurirske službe.

Da bi klijent koji zahteva prevođenje sa turskog jezika na srpski za bilo koji dokument bio pošteđen nepotrebnog gubitka vremena, savetuje mu se da u nadležnoj instituciji potraži sve relevantne informacije o potrebi za stavljanjem Apostille, odnosno haškog pečata na konkretna dokumenta, a što znači da sazna i da li se ova overa vrši za njegova dokumenta i da li se taj pečat stavlja posle ili pre obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka.

Prevod radne dozvole sa turskog jezika na srpski

Kada su u pitanju prevodi radne dozvole sa turskog na srpski jezik, svaki klijent kome je potrebna ova usluga nema apsolutno nikakvog razloga da brine, jer će u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to jest u svakoj poslovnici širom Srbije da dobije kompletnu obradu ovog dokumenta. A pod tim se podrazumeva na prvom mestu prevođenje radne dozvole u ovoj kombinaciji jezika, a posle toga sudski tumač pristupa overi urađenog prevoda, odnosno nakon što uporedi preveden i originalan dokumenti, te ustanovi da su njihove sadržine potpuno iste, on će staviti svoj pečat na prevod i na taj način mu omogućiti da se smatra zakonski važeći.

Najvažnije da klijenti koji zahtevaju prevođenje radne dozvole sa turskog na srpski jezik ili bilo kog drugog dokumenta prilože i originalni dokument na uvid, jer je to osnovni uslov za izvršenje overe sudskog tumača. Uz to, preporučujemo klijentima i da se raspitaju o haškom, to jest Apostille pečatu, to jest da saznaju da li on mora biti stavljen na konkretna dokumenta i ako mora kada se vrši ova vrsta overe, budući da za nju nisu zaduženi naši prevodioci i sudski tumači.

A sem radne dozvole, prevodimo i dozvolu za boravak, odnosno vozačku i saobraćajnu, ali i sva ostala dokumenta koja važe za lična, što podrazumeva ne samo krštenicu i ličnu kartu, već i uverenje o državljanstvu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, kao i venčani list ili izvod iz matične knjige umrlih i druga dokumenta. Možemo na zahtev klijenata da obradimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi kako na različite tipove izjava, tako i na uverenja, saglasnosti i potvrde. Tako će prevodilac i sudski tumač, između ostalog da obrade i uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, ali i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta ove vrste.

Lekarske nalaze, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i druga dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, će takođe prevodilac i sudski tumač da obrade u ovoj kombinaciji jezika. A nudimo vam i prevođenje sa turskog na srpski jezik za sva poslovna dokumenta (poslovni izveštaji svih vrsta, osnivački akti preduzeća, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, statuti preduzeća i druga), ali i za sva pravna akta (sudske presude, licence, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, rešenja i tužbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske odluke i druga dokumenta vezana za pravo ili sudstvo).

Ukoliko postoji potreba klijenata za tim, tu su i prevodi sa turskog na srpski jezik za naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, kao i za naučne patente, ali i za sva dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena i druga).

Dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku i tehničku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, kao što su na primer građevinski projekti ili uputstvo za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i deklaracije proizvoda i slično, takođe će sudski tumači i prevodioci da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji kada to zahtevaju klijenti.

Prevođenje reklamnih sadržaja sa turskog na srpski jezik

Sadržaji koji su vezani za oblast marketinga su vrlo specifični kada su u pitanju njihovi prevodi sa turskog jezika na srpski, jer im se treba pristupiti maksimalno profesionalno, a što će sasvim sigurno naši prevodioci i sudski tumači da učine. Ovde se radi zapravo o tome da to nije klasičan način prevođenja, jer oni moraju prvo da otkriju koja je to reklamna poruka u materijalima na turskom jeziku, a koja se najčešće ne uočava baš tako lako od strane potencijalnih klijenata, što je donekle i svrha marketinga. Kada je uoče, naši stručnjaci će i najbolji mogući način da je prevedu na naš jezik, odnosno nastojaće da je prilagode njegovom duhu i pravilima. Upravo tako će svako kome je srpski jezik maternji, a ko treba da se upozna sa onim što se reklamira kroz recimo kataloge, plakate, brošure ili PR tekstove, odnosno reklamne flajere ili letke, to i da učini, a vrlo verovatno će imati osećaj kao da je sadržina tog reklamnog materijala pisana upravo na srpskom jeziku, čime je i postignut osnovni zahtev prevođenja ovakvih sadržaja. Moramo da naglasimo i to da sudski tumač i prevodilac mogu u ovoj kombinaciji jezika da obrade i vizit karte, ako to zahtevate.

Takođe, prevodimo i beletristiku, odnosno prozna dela, kao i romane, ali i poeziju i mnoga druga književna dela. Ako je potrebno, naši stručnjaci će da obrade i sadržinu bilo kog časopisa, odnosno novinske članke.

Ukoliko budete organizovali bilo koju vrstu događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa turskog jezika na srpski, najbolje je da angažujete naše stručnjake, jer oni imaju iskustva u pružanju kako usluge prevoda uz pomoć šapata, odnosno simultanog, tako i konsekutivnog prevoda, a što znači da će moći da odgovore na zahteve apsolutno bilo koje vrste događaja. Sve ovo smo naglasili da bi vam bilo jasnije zbog čega, pre nego što izradimo ponudu za pomenutu uslugu, očekujemo da nas informišete o detaljima vezanim za događaj koji organizujete i za koji vam je potreban prevod sa turskog jezika na srpski. A to podrazumeva da bi trebalo da nam date podatke ne samo o njegovoj organizaciji, već i o prostoru u kome bi trebalo da se održi, odnosno o trajanju i broju učesnika, te o ostalim relevantnim detaljima. Kada budemo dobili ove informacije, mi ćemo pripremiti ponudu, te odabrati najbolju vrstu usmenog prevoda, a koja će sasvim sigurno da maksimalno kvalitetno odgovori na navedene zahteve. Samo onda kada naši stručnjaci budu odlučili da je najbolje primeniti upravo taj tip usluge, ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod serija sa turskog jezika na srpski

Klijenti kojima su potrebni prevodi serija sa turskog na srpski jezik, u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i ovu, ali i uslugu koja podrazumeva njihovo titlovanje. Naravno, u slučaju da to zahtevaju, možemo da im omogućimo i da uz prevođenje serija sa turskog na srpski jezik, dobiju i njihovo sinhronizovanje.

A pored serija, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i bilo koju drugu vrstu ne samo video, nego i audio materijala, a to pored ostalog podrazumeva i prevod animiranih, igranih i crtanih filmova, odnosno dokumentarnih, ali i reklamnih poruka, te svih vrsta radijskih ili televizijskih emisija (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge).

U navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i web sajtove, odnosno online kataloge i prodavnice, kao i sve ostale sadržaje koji su vezani za web. A budući da prevodioci i sudski tumači odlično poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), oni će ih u skladu sa potrebama implementirati u svoj rad, čime će vlasnicima na primer sajtova omogućiti da njihove web prezentacije budu u najskorijem mogućem roku prepoznate od strane pretraživača kao kvalitetne i originalne, a što će se vrlo pozitivno odraziti i na njihovu poziciju na internetu.

Svim onim klijentima koji su obradu bilo koje vrste materijala imali prilike da daju nekom drugom, možemo da ponudimo i redakturu prevoda, a što je usluga za koju su zaduženi stručni korektori, odnos lektori, tako da će posle njihove obrade i prevodi sa turskog na srpski jezik biti ne samo u potpunosti prilagođeni ciljanom jeziku, već će biti i maksimalno kvalitetni.

A pored svega što smo ovom prilikom naveli, prevodilac i sudski tumač mogu kada to zahtevate i da obrade stručne tekstove bilo koje tematike, odnosno one tekstualne sadržaje koji se smatraju popularnim. Kada kažemo bilo koja tematika, mi to zaista i mislimo, tako da prevodi sa turskog na srpski jezik mogu da uključuju tekstove iz najrazličitijih oblasti. Građevinska industrija, psihologija, marketing i filozofija samo su neke od njih, dok sudski tumač i prevodilac obrađuju i tekstove vezane za informacione tehnologije, farmaciju, turizam i ekologiju i zaštitu životne sredine, odnosno one koji se tiču oblasti finansija, komunikologije, medicine i bankarstva, ali i prava, ekonomije i još mnogo mnogo drugih oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje