Prevod sa turskog na makedonski jezik

Prevođenje sa turskog na makedonski jezik

Uzevši u obzir da su u timu svake od preko 20 poslovnica, a koliko ih do sada u Srbiji broji Prevodilački centar Akademije Oxford zaposleni i prevodioci i sudski tumači, kako za turski, tako i za makedonski jezik, ali i za mnoge druge svetske jezike, to znači da naši klijenti mogu da očekuju i direktno prevođenje sa turskog jezika na makedonski i to kako u pisanoj formi, isto tako i usmeno prevođenje u toj kombinaciji jezika.

Samim tim što deo našeg tima čine i sudski tumači, to klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na makedonski za bilo koju vrstu dokumenata, imaju mogućnost da maksimalno uštede vreme, jer će kod nas dobiti prvo njihov prevod, a nakon toga i overu tog prevoda od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača i na taj način će naši klijenti da dobiju dokument koji je apsolutno primenljiv u praksi, jer pečat sudskog tumača na prevodu potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu. A jedino iz tog razloga se od klijenata i zahteva da u ovom slučaju izvrše i dostavljanje originala kako bi sudski tumač mogao da pristupi procesu njegove overe. Ako se, kojim slučajem prilikom upoređivanja prevoda i originala, dogodi da on primeti bilo koju vrstu odstupanja koje je potrebno ispraviti, on će vam predložiti uslugu redakture koju mogu da izvrše profesionalni korektori i lektori, inače isto članovi našeg tima.

Naglašavamo i to da klijenti koji zahtevaju prevođenje sa turskog jezika na makedonski za lična, odnosno poslovna, kao i za dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti svih vrsta, različiti tipovi uverenja, izjava i potvrda), te za različite tipove dokumentacija (tenderska, medicinska, građevinska, poslovna, tehnička i druge), treba da se u nadležnim institucijama raspitaju i o dodatnoj vrsti overe, a koja ne spada u nadležnost naših stručnjaka. Tu se zapravo radi o tome da zakon navodi obavezno stavljanje haškog, odnosno pečata koji nosi još nazivi Apostille i to samo za neka dokumenta, a da prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford ne moraju da imaju ove informacije, jer to nije u njihovoj nadležnosti. Zato bi trebalo klijenti da se samostalno raspitaju da li se za njihova dokumenta zahteva ova overa, pa ako se zahteva morali bi da saznaju i to sasvim samostalno, na koji način se ona vrši. Zapravo je reč o tome da se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač završe njegovu obradu, to jest urade prevod sa turskog jezika na makedonski, a zatim i overu sudskog tumača, a na neka se prvo stavlja haški pečat, pa se tek posle toga taj dokument donosi našim stručnjacima na obradu, a koji u tom slučaju prevode i sadržinu konkretnog dokumenta, ali isto tako i sadržinu samog Apostille pečata, posle čega se vrši i overa sudskog tumača. Onda kada budete dobili ove podatke, znaćete gde treba da nosite konkretan dokument prvo na obradu i koliko će ona otprilike trajati.Prevođenje sa turskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na turski

A kako je vrlo važno da nam ne uvid dostavite originalna dokumenta, to znači da možete da ih pošaljete preporučeno putem “Pošte Srbije”, to jest da angažujete ma koju kurirsku službu da ih dostavi na adresu jedne od naših poslovnica ili da, jednostavno izvršite lično dostavljanje sadržaja za koje vam je potreban prevod.

Ukoliko ste zainteresovani za hitno prevođenje sa turskog jezika na makedonski, jedino tada vam omogućujemo da dokumenta prvo pošaljete na mejl, a da posle toga izvršite i dostavljanje originala na uvid, a prema tačno utvrđenim pravilima. Kada prevodioci i sudski tumači budu obradili dokumenta koja dostavite, možete da ih lično preuzmete ili da od nas zahtevate da vam obrađena dokumenta pošaljemo na određenu adresu. Imajte na umu da će ovu uslugu da izvrši kurirska služba i da je naplati prema sopstvenom cenovniku, budući da ona nije u kom slučaju nije uračunata u prevođenje sa turskog jezika na makedonski za dokumenta, odnosno overu prevoda.

Klijenti kojima su potrebni prevodi tekstova u ovoj jezičkoj kombinaciji ili reklamnih sadržaja, odnosno udžbenika, časopisa, novinskih članaka i književnih dela, takođe mogu da dobiju i njihovu profesionalnu obradu u bilo kojoj našoj poslovnici. A prevodilac i sudski tumač su, osim toga specijalizovani i za direktno prevođenje sa turskog jezika na makedonski za sve tipove web sadržaja, ali i za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Ovde moramo da naglasimo da naši stručnjaci vrše kako simultani, odnosno konsekutivni prevod, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata, a svaka od pomenutih usluga je namenjena tačno određenom tipu događaja. Baš iz tog razloga mi i zahtevamo da nam klijenti na vreme dostave sve podatke o događaju koji organizuju i za koji zahtevaju usmeni prevod sa turskog jezika na makedonski, a kako bismo mogli da u potpunosti odgovorimo tim zahtevima i primenimo upravo onu vrstu usluge koja će ispuniti očekivanja naših klijenata. A to znači da bi trebalo da nam date podatke ne samo o broju učesnika i o trajanju samog događaja, već i da nas informišete o karakteristikama prostoru u kome on treba da se održi, kao i o tome kako je zamišljena njegova organizacija. Inače, svim onim klijentima za čiji događaj je predviđena primena simultanog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po naročito povoljnim uslovima.Pored svega pomenutog, sudski tumač i prevodilac će da urade i direktan prevod sa turskog jezika na makedonski za filmove bilo kog žanra, kao i za reklamne poruke, a zatim i za različite vrste što radijskih, što televizijskih emisija, kao i za serije i ostale audio i video sadržaje. Uz to vam omogućimo i titlovanje ili sinhronizovanje tako obrađenih materijala, a kako biste u optimalnom roku dobili sadržaje koje možete da prikazuje gde god to poželite.

Naglašavamo i to da sve one materijale za koje zahtevate prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, imate mogućnost da nam na obradu dostavite na najjednostavniji mogući način, to jest da ih skenirane pošaljete na mejl. A u slučaju da navedete da vam baš tako odgovara i mi vama možemo na potpuno isti način da pošaljemo sadržaje nakon što sudski tumač i prevodilac budu završili sa njihovom obradom.

Prevodi svih vrsta tekstova sa turskog na makedonski jezik

Uz prevođenje tekstova iz oblsti psihologije, filozofije i sociologije sa turskog jezika na makedonski, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford klijentima pružaju mogućnost i za obradu tekstova iz oblasti ekonomije, bankarstva i finansija, ali i prava i politike. Naši iskusni stručnjaci, takođe mogu da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika stručne i popularne tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na oblast menadžmenta, turizma, komunikologije i farmacije, ali i one koji su vezani za obrazovanje, nauku i medicinu, te one koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, građevinske industrije, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, ali i bilo koje druge nepomenute grane što društvenih, što prirodnih nauka.

Naši stručnjaci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i književna dela i to kako romane i ostala prozna dela, tako i dela poezije, ali i beletristiku. Uz to vam omogućujemo i direktno prevođenje sa turskog jezika na makedonski za članke iz novina, te za bilo koju vrstu časopisa, tako da sudski tumač i prevodilac obrađuju kako ilustrovane, tako i stručne, ali i dečije i sve ostale vrste časopisa.

Uz uslugu prevoda u pisanom obliku, kada je to potrebno klijentima, stručnjaci Akademije Oxford pružaju i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika. A samim tim što su prevodilac i sudski tumač osposobljeni za sve tri vrste ove usluge, to jest i za simultano i za konsekutivno, kao i za prevod uz pomoć šapata sa turskog jezika na makedonski, to isključivo od tipa događaja koji klijenti organizuju zavisi koja od pomenutih usluga će da bude primenjena. Zato i jeste bitno da nam oni daju informacije o organizaciji događaja i njegovom trajanju, te o broju učesnika, ali i da nas informišu o karakteristikama prostora u kome bi trebalo da bude održan. Stručnjaci u našem timu će nakon prijema ovih podataka da odluče koji tip usmenog prevoda će da primene prevodioci i sudski tumači. A svim onim klijentima za čiji događaj je preporuka da bude primenjena upravo ta usluga, omogućujemo i da po vrlo pristupačnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje internet prodavnica sa turskog jezika na makedonski

Kada prevodioci i sudski tumači budu vršili prevod web prodavnica sa turskog na makedonski jezik, oni će tom prilikom i da primene pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje. Trebalo bi da znate da se optimizovanje vrši za internet pretragu i ima za cilj da se konkretna web prodavnica nađe među prvim rezultatima pretrage i to u najkraćem mogućem roku. A sve ovo se događa zahvaljujući implementiranju pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa kojima su naši stručnjaci adekvatno upoznati.

Osim web prodavnica, u navedenoj kombinaciji jezika oni obrađuju i internet sajtove, ali i bilo koju vrstu aplikacija ili programa, odnosno web kataloge i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta.

Svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i prevođenje bilo koje vrste video i audio materijala, a što uključuje kako prevod sa turskog na makedonski jezik za serije i emisije, tako i za igrane filmove različitih žanrova, ali i za animirane, crtane, dokumentarne i sve ostale vrste filmskih ostvarenja, te za reklamne poruke i mnoge druge audio i video sadržaje. Od presudne je važnosti da svi oni klijenti kojima je potrebna obrada pomenutih materijala znaju da su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxsford i oni stručnjaci koji mogu da im ponude uslugu titlovanja i sinhronizovanja ovih materijala, a kako bi dobili kompletno obrađene sadržaje koji su spremni za plasiranje na različitim medijima.

Prevodioci i sudski tumači takođe, u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Budući da su prevodilac i sudski tumač maksimalno dobro upoznati sa marketinškim pravilima, to znači da će oni u toku obrade reklamnih materijala, poput na primer kataloga, flajera, brošura ili letaka, odnosno PR tekstova, plakata i drugih sličnih sadržaja, da primene i marketinška pravila, a kako bi određenu reklamnu poruku prilagodili svim pravilima makedonskog jezika. Upravo zahvaljujući takvom načinu obrade pomenutih materijala, sudski tumači i prevodioci uspevaju da postignu osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, te da onim potencijalnim klijentima kojima je maternji jezik makedonski omoguće da se sa konkretnom uslugom ili proizvodom, koji se tako reklamira upoznaju tako kao da je reklamni sadržaj u osnovi i napisan na njihovom maternjem jeziku. Naglašavamo i to da naši stručnjaci mogu, ako postoji potreba za tim da urade i prevod u pomenutoj kombinaciji jezika za vizit karte.

Kada klijent i imaju urađene prevode, ali su u pitanju prevodi sa turskog na makedonski jezik izuzetno lošeg kvaliteta u kojima postoje greške, neophodno je da se one isprave. A upravo tu uslugu mogu, takođe da dobiju kod nas, što podrazumeva redakturu kompletnih materijala, a za šta će se pobrinuti profesionalni lektori i korektori.

Prevod dozvole za boravak sa turskog na makedonski jezik

Kada je u pitanju direktno prevođenje dozvole za boravak sa turskog jezika na makedonski, svaki klijent kome je potrebna ova usluga mora da ima na umu da ga u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxsford očekuje kompletna obrada ovog dokumenta. A pod tim se misli najpre na uslugu njegovog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i na overu tako izgrađenog prevoda i to pečatom sudskog tumača. Zahvaljujući kompletnoj obradi, klijenti mogu prevedenu dozvolu za boravak da koriste vrlo brzo u praksi, jer je ona sa zakonske tačke gledišta apsolutno važeća.

Da bi proces overe bio urađen u skladu sa važećim pravilima, klijenti moraju na uvid da dostave originalna dokumenta, a uz to im se i savetuje da u okviru nadležnih institucija izvrše sve potrebne provere koje se odnose na overu pečatom koji nosi naziv haški ili Apostille.

Naši stručnjaci mogu da obrade i radnu, ali i vozačku, kao i saobraćajnu dozvolu, a uz to klijentima prevodilac i sudski tumač omogućuju i obradu svih ostalih ličnih dokumenata, počev od pasoša i lične karte, preko izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih i umrlih, pa do potvrde o prebivalištu, te uverenja o državljanstvu. Sem toga možemo da prevedemo i sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, licence, sudske presude, odluke i tužbe, sertifikati, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, ugovori svih vrsta, sudska rešenja i ostala), ali i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, diplomski radovi, naučni i seminarski radovi i ostala dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti).

Prevodilac i sudski tumač obrađuju i medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na bilo koju vrstu izjave, odnosno saglasnosti, potvrde i uverenja (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama).

Građevinske projekte, odnosno dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju takođe prevodilac i sudski tumač mogu da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Klijentima smo u mogućnosti da ponudimo i prevod sa turskog jezika na makedonski za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, kao i za sva ostala dokumenta koja čine tehničku i tendersku dokumentaciju.

A uz sve što smo pomenuli, na zahtev klijenata obrađujemo i finansijske poslovne izveštaje, odnosno godišnje i revizorske, a zatim i poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnih lica, ali i statut preduzeća, fakture i sva ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje