Prevod sa bosanskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa bosanskog na rumunski jezik

Za online prevod sa bosanskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bosanskog na rumunski jezik

Direktno prevođenje sa bosanskog jezika na rumunski je svakako usluga koju može da dobije svaki zainteresovani klijent i to u ma kojoj od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A one, osim u Beogradu i to na nekoliko opština, postoje i u Mladenovcu, Nišu i u Novom Sadu, ali i u Jagodini, Čačku i Kraljevu, odnosno u Loznici, Ćupriji, Kragujevcu, Subotici i u mnogim drugim gradovima u našoj zemlji.

Klijenti bi trebalo da znaju da su prevodioci i sudski tumači svakako deo tima svih pomenutih poslovnica, ali su tu i drugi stručnjaci koji su specijalizovani za izvršenje, na primer usluge redakture različitih sadržaja (lektori i korektori), te isto tako i oni koji će po zahtevu klijenata da izvrše sinhronizaciju ili titlovanje različitih video i audio sadržaja. Zato i navodimo da prevod sa bosanskog jezika na rumunski može da bude primenjen na svaku vrstu materijala, ali naši stručnjaci takođe pružaju usluge i usmenog prevođenja u toj jezičkoj kombinaciji. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac mogu da primene ne samo simultano prevođenje, nego i konsekutivno, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata, te da klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, mi uvek prethodno zahtevamo da nas informišu o svim potrebnim detaljima. Zapravo, neophodno je da nam dostave informacije o načinu organizovanja nekog događaja, odnosno o tome koliko posetilaca bi trebalo da bude prisutno kao i o njegovom trajanju, ali se svakako zahteva i da nas obaveste o karakteristikama prostora u kome neki događaj treba da bude održan.

Naglasićemo i to da naši stručnjaci mogu da profesionalno obrade sve tipove tekstualnih materijala i to kako stručne, tako i popularne tekstove, ali i sadržaje koji se odnose na oblast marketinga. Naravno, uradiće i direktan prevod sa bosanskog jezika na rumunski za udžbenike, kao i za različite vrste književnih dela, odnosno za sve vrste internet materijala (sajtovi, online prodavnice, softveri, katalozi i drugo).


Prevođenje sa bosanskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na bosanski

Svakako, ako je potrebno klijentima, prevodioci i sudski tumači obrađuju i novinske članke, ali i bilo koju vrstu časopisa, te video i audio sadržaje, poput na primer serija i animiranih, odnosno igranih i crtanih filmova, ali i reklamne poruke, a zatim i bilo koju vrstu emisija i ostale materijale tog tipa. Kao što je već pomenuto, omogućujemo im i titlovanje, to jest uslugu sinhronizovanja svih prevedenih materijala ove vrste.

Važno je da klijenti znaju da ćemo im omogućiti da sadržaje za koje su im potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na rumunski ove vrste pošalju na obradu preko mejla, a isto tako ćemo i mi njima prevedene materijale dostaviti.

Što se tiče obrađivanja dokumenata, tu se postupak slanja bitno razlikuje, jer imaju dužnost da prilože i originale na uvid, jer kod nas uz njihov direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika, dobijaju i overu. A za ovu vrstu overe su zadužena zvanično ovlašćena lica koja su zaposlena u timu naših poslovnica, to jest sudski tumači i oni će pristupiti tome na tačno definisan način, to jest prvo će uporediti prevedena i originalna dokumenta, a kada budu bili sigurni da se njihova sadržina podudara, oni će i overiti urađen prevod. Trebalo bi klijenti da znaju da dokumenta koja su ovako obrađena imaju pravnu validnost, tako da oni u kratkom roku mogu da dobiju dokumenta koja će imati priliku dan koriste nesmetano u praksi.Oni klijenti koji su zainteresovani za obradu ovakvih sadržaja mogu originalna dokumenta da donesu lično u jednu od naših poslovnica ili da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da njihovu dostavu povere određenoj kurirskoj službi. A jedino ako im je hitno prevođenje sa bosanskog jezika na rumunski potrebno za tu vrstu sadržaja, imaju pravo da ih prvo skeniraju i pošalju na mail, a posle toga i da izvrše dostavu originala na uvid na jedan od opisanih načina.

Pošto prevodilac i sudski tumač budu završili obradu dostavljenih dokumenata u skladu sa aktuelnim pravilima, klijenti će izabrati da li će da im budu dostavljena na adresu ili će ih lično preuzeti. Svako ko se bude odlučio da zahteva njihovu dostavu na adresu, svakako treba da zna da ta usluga podleže dodatnoj naplati, jer ona nije uračunata u cenu kompletne obrade dokumenata.

Od klijenata se očekuje i da prethodno pribave sve podatke koji se odnose na nadoveru za određena dokumenta, to jest da se samostalno raspitaju da li se na njih mora staviti haški ili takozvani Apostille pečat. Nagalašavamo da prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u našoj instituciji nemaju ovlašćenja da tu overu izvrše, te nemaju takođe ni obavezu da pružaju informacije klijentima o njoj. Kada bude pribavljao informacije o pomenutom pečatu, klijent treba da pita da li je Apostille obavezan i za dokumenta koja želi da dobije obrađena od strane naših stručnjaka, odnosno mora da sazna i da li se haški pečat na njih stavlja posle ili pre početka prevođenja i overe pečatom sudskog tumača.

Bbez obzira za koju vrstu dokumenata da klijenti zahtevaju prevođenje sa bosanskog jezika na rumunski moraju biti sigurni da će sudski tumači i prevodioci da pristupe njihovoj obradi u najkraćem roku, te da će im ponuditi i prevod i overu po najpovoljnijim uslovima. A izuzev dokumenata koja se predaju različitim nadležnim institucijama, to jest potvrda i izjava, te uverenja, ali i saglasnosti različitih vrsta, naši stručnjaci mogu da pristupe i kompletnoj obradi i svih dokumenata koja se tretiraju kao pravna akta, odnosno onih koja se svrstavaju u ličnu i poslovnu dokumentaciju.

Takođe će da izvrše i direktan prevod sa bosanskog jezika na rumunski, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača za svaki dokument koji je uvršten u građevinsku i tehničku, odnosno medicinsku dokumentaciju, ali i za ona dokumenta koja su deo tenderske dokumentacije, te za sva ona koja se vezuju za oblast obrazovanja ili nauke.

Sve što je pomenuto je, zapravo deo bogate ponude usluga koje prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše po zahtevu klijenata i to maksimalno profesionalno i po odličnim uslovima.

Prevod web sajtova sa bosanskog na rumunski jezik

Direktni prevodi internet sajtova sa bosanskog jezika na rumunski koje klijenti mogu da dobiju u svakoj našoj poslovnici uključuju i njihovo profesionalno optimizovanje za internet pregledače, budući da prevodilac i sudski tumač koji ih obrađuju svakako primenjuju SEO smernice (Search Engine Optimisation). Oni tako konkretnim sajtovima omogućuju da u relativno kratkom roku poboljšaju i to u velikoj meri svoju poziciju u okviru pretrage na internetu, a samim tim će vlasnici takvih sajtova osetno osetiti poboljšanje u svom poslovanje. Takođe ćemo, na zahtev da prevedemo i ostale sadržaje koji su vezani za Internet, kao što su na primer online katalozi, odnosno softverske aplikacije ili programi, kao i web prodavnice i ostali materijali tog tipa.

Pomenuti stručnjaci pružaju usluge i usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, te u skladu sa potrebama klijenata, ali najpre prema zahtevima konkretnog događaja, vrše kako simultani prevod sa bosanskog jezika na rumunski, tako isto i konsekutivni, odnosno šapatni. A ovde je vrlo važno da istaknemo sa apsolutno svaki klijent kome je ova vrsta usluge potrebna i to za bilo koji tip događaja, ima obavezu da nas detaljno informiše o njegovoj organizaciji i broju učesnika, odnosno o karakteristikama prostora u kome treba da bude održan, ali i o trajanju i mnogim drugim detaljima koji će eventualno imati uticaja na izbor odgovarajuće usluge. A prilikom izrade ponude će se sagledati sve te informacije i onda će se doneti odluka koja od pomenutih vrsta usluge najbolje može da odgovori na konkretne zahteve, stim da tom prilikom možemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što oni mogu da učine po vrlo povoljnim uslovima.

U situaciji kada neki klijent zahteva direktno prevođenje video i audio materijala sa bosanskog jezika na rumunski, napominjemo da im omogućujemo njihovu kompletnu obradu, to jest da mogu da dobiju uslugu koja se odnosi kako na sinhronizovanje tih sadržaja, isto tako i na njihovo profesionalno titlovanje. Sve navedene usluge mogu biti primenjene na reklamne poruke i igrane filmove, odnosno serije, ali i na animirane filmove, a sudski tumači i prevodioci po potrebi prevode i dokumentarne i crtane filmove, te zabavne, odnosno informativne i obrazovne emisije, to jest apsolutno bilo koju vrstu video ili audio materijala.

Prevodi časopisa sa bosanskog jezika na rumunski

Uz direktan prevod ilustrovanih časopisa sa bosanskog na rumunski jezik, naši sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i stručne časopise, kao i novinske članke, ako je to zahtev klijenata. Naravno, oni u ovoj kombinaciji jezika mogu profesionalno da obrade i udžbenike iz različitih oblasti, ali i romane, kao i poetska, te prozna književna dela, zatim beletristiku i ostale knjige.

Klijentima nudimo i prevođenje marketinških materijala u pomenutoj varijanti jezika, a prevodilac i sudski tumač profesionalno obrađuju kako vizit kartice i PR tekstove, odnosno reklamne letke, tako i brošure, flajere i reklame kataloge, te sve ostale sadržaje koji treba da reklamiraju neki proizvod ili uslugu, ali i da prezentuju poslovanje određene kompanije. Kada se vrše njihovi direktni prevodi sa bosanskog na rumunski jezik, naši stručnjaci se pridržavaju marketinških pravila, budući da ih izuzetno dobro poznaju, tako da oni poruku koja se u materijalima ove vrste na bosanskom jeziku nalazi, oblikuju prema duhu rumunskog jezika i time konkretne materijale približavaju potencijalnim klijentima koji se tim jezikom služe.

Redakturu materijala bilo koje vrste za koje je prevod sa bosanskog na rumunski jezik urađen, ali od strane nestručnih ili, pak onih lica koja nisu poštovala uobičajena pravila, će uraditi naši stručnjaci kada je to neophodno. A naglašavamo da će tu uslugu izvršiti kako profesionalni lektori, tako isto i korektori koji iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo u praksi.

Prevodi stručnih i popularnih tekstualnih sadržaja sa bosanskog na rumunski jezik se takođe svrstavaju u redovne usluge koje zainteresovanim klijentima mogu da pruže prevodioci i sudski tumači i to u okviru svake od preko 20 poslovnica naše institucije u zemlji. Bez obzira da li su u pitanju tekstovi čija tema je vezana za oblast društvenih ili prirodnih nauka, odnosno da li su oni stručni ili su, pak namenjeni prezentovanju široj javnosti, naši klijenti mogu biti uvereni da će pomenuti stručnjaci maksimalno kvalitetno da pristupe njihovoj obradi i da će to da učine po vrlo pristupačnoj ceni. Uzevši u obzir da je zaista izuzetno veliki broj oblasti na koje može da se odnosi neki teksta za koji naši stručnjaci rade prevod u ovoj varijanti jezika, mi ćemo ovom prilikom navesti isključivo one koje se svrstavaju u red najčešćih: turizam, politika, finansije, psihologija, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, sociologija, medicina, bankarstvo, nauka, građevinska industrija, menadžment, obrazovanje, komunikologija, informacione tehnologije i mnoge druge.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa bosanskog na rumunski jezik

Kada se prihvati neosporna činjenica da su baš prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford jedni od vrlo retkih stručnjaka u našoj zemlji koji su specijalizovani za obradu tekovina Evropske Unije, onda bi trebalo i da bude sasvim jasno zbog čega se upravo njima treba i poveriti izvršenje usluge koja se odnosi na direktan prevod tekovina Evropske Unije sa bosanskog jezika na rumunski. Naime, oni će obradi pomenutih sadržaja da pristupe profesionalno, to jest pored prevoda će uraditi i njegovu overu, a što će učiniti isključivo u skladu sa ovlašćenjima koja su im dadta.

Međutim, ovlašćeni sudski tumač nema pravo da uradi i overu hašikm, odnosno takozvanim Apostille pečatom, pa se zato i iznosi opšta preporuka za sve zainteresovane klijente da potraže ove informacije u okviru nadležnih službi. Ali su isto tako oni obavezni i da prilikom slanja sadržaja za koje su im direktni prevodi sa bosanskog jezika na rumunski potrebni, obavezno dostave i originale.

Pored pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci obrađuju i sve vrste sudskih odluka i ugovore, odnosno sertifikate i sudske tužbe, a zatim i sudske žalbe i presude, te licence, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja i ostala pravna akta.

Kada je to potrebno bilo kom klijentu, radimo i direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a ta usluga uključuje obradu kako različitih vrsta uverenja i potvrda, tako i svih tipova izjava, odnosno saglasnosti (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta ovog tipa).

Napominjemo i to da naši stručnjaci mogu da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na rumunski i za sva lična dokumenta (pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige umrlih, venčani list, vozačka dozvola, krštenica, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, radna dozvola, saobraćajna i ostala lična dokumenta). U zavisnosti od zahteva klijenata, prevodioci i sudski tumači rade i prevod za medicinsku dokumentaciju u pomenutoj varijanti (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), te po potrebi prevode i ostale tipove dokumentacija, poput na primer tenderske i građevinske, odnosno tehničke i poslovne (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovni izveštaji svih vrsta, deklaracije proizvoda, rešenje o osnivanju pravnih lica, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja se svrstavaju u bilo koju od pomenutih tipova dokumentacija).

A pomenuti stručnjaci će, takođe da pristupe kompletnoj obradi bilo kog dokumenta koji je vezan kako za oblast obrazovanja (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diploma i dodatak diplome, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju i druga), kao i svih onih koji se tiču nauke, poput recimo rezultata naučnih istraživanja ili naučnih patenata. Svakako će sudski tumači i prevodioci da obrade u skladu sa pravilima struke i seminarske i diplomske, ali i naučne radove različite kompleksnosti.


Poslovnica bosanski na rumunski rumunski na bosanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1700 2400 1700 2400
Paraćin 1700 2400 1700 2400
Beograd 1700 2400 1700 2400
Novi Beograd 1700 2400 1700 2400
Banovo Brdo 1700 2400 1700 2400
Mladenovac 1700 2400 1700 2400
Kragujevac 1700 2400 1700 2400
Niš 1700 2400 1700 2400
Leskovac 1700 2400 1700 2400
Sombor 1700 2400 1700 2400
Ćuprija 1700 2400 1700 2400
Čačak 1700 2400 1700 2400
Kraljevo 1700 2400 1700 2400
Požarevac 1700 2400 1700 2400
Smederevo 1700 2400 1700 2400
Užice 1700 2400 1700 2400
Novi Sad 1700 2400 1700 2400
Pančevo 1700 2400 1700 2400
Zemun 1700 2400 1700 2400
Zrenjanin 1700 2400 1700 2400
Šabac 1700 2400 1700 2400
Novi Pazar 1700 2400 1700 2400
Valjevo 1700 2400 1700 2400
Bor 1700 2400 1700 2400
Voždovac 1700 2400 1700 2400
Zaječar 1700 2400 1700 2400
Sremska Mitrovica 1700 2400 1700 2400
Ruma 1700 2400 1700 2400
Subotica 1700 2400 1700 2400
Kruševac 1700 2400 1700 2400
Vranje 1700 2400 1700 2400
Inđija 1700 2400 1700 2400
Vršac 1700 2400 1700 2400
Pirot 1700 2400 1700 2400
Stara Pazova 1700 2400 1700 2400
Aranđelovac 1700 2400 1700 2400
Zvezdara 1700 2400 1700 2400
Obrenovac 1700 2400 1700 2400
Kikinda 1700 2400 1700 2400

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje