Prevod sa srpskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na finski jezik

Za online prevod sa srpskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na finski jezik

U okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford koje se, osim u prestonici naše zemlje, Novom Sadu i Subotici, odnosno, u Užicu i Mladenovcu, nalaze i u Jagodini, Kragujevcu, Ćupriji, Loznici i mnogim drugim gradovima, zaposleni su profesionalni prevodioci i sudski tumači, čija je specijalnost pružanje usluge koje podrazumevaju prevođenje sa srpskog na finski jezik.

Podrazumeva se da oni tu uslugu, na zahtev klijenta, vrše u obe varijante, to jest, i u usmenom obliku i u pisanom, pa obrađuju bilo koju vrstu materijala tom prilikom.

Najpre se moramo osvrnuti na obradu dokumenata, budući da se ona razlikuje u odnosu na ostale sadržaje za koje su klijentima potrebni prevodi sa srpskog na finski jezik. Radi se o tome da klijent kome je potrebna pomenuta usluga u našim poslovnicama dobija i nju i overu, koju vrše zvanično ovlašćena lica, odnosno, sudski tumači koji stavljaju svoj pečat na preveden dokument. Na taj način oni izdaju potvrdu da je u pitanju potpuno ista sadržina i u originalnom i u prevedenom dokumentu, to jest, klijentima pružaju mogućnost da dobiju obrađena dokumenta koja su, sa zakonskog i pravnog aspekta, u potpunosti validna, tako da mogu biti nesmetano korišćena u bilo kojoj situaciji.Prevođenje sa srpskog na finski
Prevođenje sa finskog na srpski

Da bi naši stručnjaci mogli da ispune zahtev klijenta kome su potrebni prevodi dokumenata sa srpskog na finski jezik neophodno je da oni imaju i originalna dokumenta, pošto postupak overe uključuje obavezno upoređivanje prevedenog i originalnog materijala. Ukoliko se bude dogodilo da ovlašćeni sudski tumač, prilikom postupka overe, utvrdi da je potrebno ispraviti određene propuste, to jest, da postoji nepodudaranje između ova dva dokumenta, klijentu će biti predložena usluga redakture, koju isto mogu da dobiju u svakoj naši poslovnici, budući da su profesionalni korektori i lektori, takođe, u njima zaposleni.

Uslovljava se svaki klijent koji zahteva, u navedenoj kombinaciji, obradu dokumenata da na uvid dostavi i originale, kako bi proces njihove overe mogao da bude sproveden prema pravilima. Pored toga što imaju mogućnost da nam ih lično donesu u prostorije izabrane poslovnice, takođe im se nudi i opcija slanja originalnih dokumenata ili preko kurirske službe ili preko Pošte Srbije.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i hitan prevod dokumenata sa srpskog na finski jezik, a u pitanju je prilično brza izrada prevoda, klijentima je samo u tom slučaju dopušteno da prvo skenirana dokumenta pošalju na naš mejl, te da posle toga na uvid izvrše i dostavljanje originala.

Podrazumeva se da će oni kompletno obrađena dokumenta preuzeti lično, ali isto tako mogu da se odluče za varijantu njihovog dostavljanja preko kurirske službe. Uzevši u obzir da je u pitanju dodatna usluga, svaki klijent koji se za tu opciju bude odlučio će biti obavezan i da konkretnu uslugu plati, s tim da isključivo kurirska služba tada definiše visinu nadoknade.

Obaveza nam je da naglasimo i to da bi svaki pojedinačni klijent koji želi da dobije kompletno obrađena dokumenta trebalo da se, pre njihovog dostavljanja našim stručnjacima na obradu, raspita o svemu što je vezano za nadoveru. Reč je o tome da zakonske regulative navode obavezu stavljanja Apostille pečata, a koji je poznatiji kao haški. Budući da sudski tumači i prevodioci u našim poslovnicama za to ne poseduju adekvatna ovlašćenja, pomenuta vrsta overe se radi samo u slučaju kada je to zakonom određeno, a u zavisnosti od tipa dokumenta stavlja se ili po završetku njegove obrade od strane naših stručnjaka ili neposredno pre toga. Očekuje se da će zainteresovani klijenti sve te informacije blagovremeno dobiti, pošto će na taj način maksimalno olakšati celokupan postupak njihove obrade.Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest, različite vrste, kako saglasnosti i izjava, tako i uverenja, ali i potvrda, će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade u ovoj varijanti jezika. Ne samo da klijent može da dobije prevedenu potvrdu o visini primanja, odnosno saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, već sudski tumači i prevodioci vrše i prevod potvrda o slobodnom bračnom stanju sa srpskog na finski jezik, ali i uverenja o nekažnjavanju, zatim uverenja o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostalih dokumenata iz pomenute grupe. Pored toga, ovi stručnjaci mogu da prevedu, a posle toga i overe, dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja ili nauke, a na prvom mestu se misli na obradu diplome i dodatka diplomi, kao i naučnih patenata, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja i potvrda o redovnom školovanju, odnosno, diplomskih, naučnih i seminarskih radova i svih ostalih dokumenata koja se odnose na bilo koju od navedenih oblasti.

Podrazumeva se, takođe, da će prevodioci i sudski tumači, na zahtev klijenata, da izvrše i prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na finski jezik (uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih i druga lična dokumenta), a takođe će klijentima da omoguće da dobiju kompletnu obradu kako za punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, odluke i tužbe, tako i za sertifikate, sudske presude i ugovore, odnosno sudske žalbe, licence, tekovine Evropske Unije i za sva ostala pravna akta.

Tako će stručnjaci naše institucije da prevedu i poslovnu dokumentaciju, na zahtev klijenata, (revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, fakture, godišnji izveštaji i druga), s tim da će, po potrebi, obraditi i bilo koji dokument koji čini kako tendersku i tehničku, tako i građevinsku, odnosno, medicinsku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda) i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav ma koje od pomenutih vrsta dokumentacije.

Bilo koju vrstu materijala koji se odnosi na oblast interneta će sudski tumači i prevodioci isto da prevedu u navedenoj jezičkoj varijanti, ako neki klijent bude zahtevao. Podrazumeva se, naravno, da će oni profesionalno da pristupe obradi PR tekstova, plakata i kataloga, te će da izvrše i prevod vizit karti sa srpskog na finski jezik, odnosno, obradiće brošure, reklamne letke i flajere, ali i sve ostale materijale čija je osnovna svrha reklamiranje, nevezano za to da li se prezentuju proizvodi, usluge ili određena kompanija. Isto tako će, na zahtev klijenata, da prevedu novinske članke, stručne i ilustrovane časopise, ali i tekstualne materijale različite namene (popularne ili stručne), dužine i tematike (bilo koja grana prirodnih i društvenih nauka). Uz to, pomenuti stručnjaci profesionalno obrađuju i beletristiku, odnosno, romane, kao i svako drugo književno delo koje pripada prozi, ali će, po zahtevu klijenata, da izvrše i profesionalan prevod u ovoj jezičkoj varijanti za različita dela poezije, kao i za udžbenike.

Stručni prevodi internet sadržaja sa srpskog na finski jezik su isto u ponudi usluga za koje su stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani. Kada budu, na zahtev klijenata, obrađivali web prodavnice ili internet kataloge, odnosno, sajtove, različite tipove kako programa, tako i aplikacija, sudski tumači i prevodioci će ih ujedno i optimizovati, tačnije, primenjivaće pravila koja podrazumevaju search engine optimisation, to jest, SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način ih optimizovati za internet pregledača, odnosno, pružiti klijentima priliku da svoju poziciju u okviru pretrage maksimalno poboljšaju.

Svakako će naši stručnjaci, kada to zahtevaju klijenti, da izvrše prevođenje video i audio materijala sa srpskog na finski jezik, što uključuje obradu kako obrazovnih i dečijih emisija, serija i igranih filmova, tako i reklamnih poruka, animiranih i dokumentarnih filmova, ali i crtanih filmova i mnogih drugih video i audio sadržaja. Budući da je naša institucija poznata po uslugama koje su kompletne, to u okviru ove svim zainteresovanima omogućujemo i sinhronizaciju pomenutih sadržaja, kao i njihovo profesionalno titlovanje.

Na kraju da naglasimo i to da svaki klijent ima mogućnost naše stručnjake da zaduži kako bi izvršili usmeno prevođenje sa srpskog na finski jezik. Samim tim što prevodioci i sudski tumači, izuzev konsekutivnog prevoda, u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, ali i simultani, potrebno je vrlo pažljivo pristupiti izradi ponude za navedenu uslugu. Poenta je u tome da tim stručnjaka koji će biti angažovani za konkretne ponude mora posedovati informacije koje se odnose na sam tok konkretnog događaja. Tačnije, klijent mora da im učini dostupnim podatke o broju ljudi koji će prisustvovati konkretnom događaju, ali i one koji se odnose na mesto gde će on biti održan, kao i na definisano trajanje, to jest, na celokupnu organizaciju. Zatim će oni pomenute informacije detaljno analizirati, a kako bi mogli da donesu pravu odluku o tipu usmenog prevoda koji će tada biti primenjen. Podrazumeva se, takođe, da svaki klijent kome je to potrebno, u bilo kojoj našoj poslovnici u zemlji, može da izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi dokumentarnih filmova sa srpskog na finski jezik

Kome god da je potreban prevod dokumentarnih filmova sa srpskog na finski jezik u poslovnicama prevodilačkog centra Akademija Oxford može da dobije i dodatne usluge, a koje su vezane kako za njihovo sinhronizovanje, tako i za njihovo profesionalno titlovanje. Pored dokumentarnih filmova, naši stručnjaci mogu da obrade i crtane, kao i animirane filmove, ali informativne emisije, zatim serije, kao i zabavne emisije i sve ostale vrste i audio i video materijala. Ovakvim pristupom svakom pojedinačnom klijentu omogućuje se da u prilično kratkom roku dobije kompletno obrađene sadržaje ovog tipa, tako da ima mogućnost da ih plasira i u bioskopu, ali i na radiju, televiziji i internetu, odnosno, gde god je to njemu potrebno.

Podrazumeva se da su u ponudi naše institucije i direktni prevodi internet materijala sa srpskog na finski jezik, s tim da moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci njihovoj obradi primarno pristupaju sa stanovišta optimizacije za internet pregledača, što znači da se primarno pridržavaju pravila koja na tiču SEO (search engine optimisation). Zahvaljujući tome, prevedeni internet sajtovi, odnosno, online prodavnice ili različite vrste programa i aplikacija, te web katalozi bivaju relativno brzo prepoznati kao potpuno originalni od strane pregledača, a što se izuzetno pozitivno odražava na njihovo bolje pozicioniranje u polju globalne pretrage.

Sudski tumači i prevodioci su specijalizovani za prevođenje knjiga sa srpskog jezika na finski. Na zahtev klijenata, oni, osim udzbenika, mogu da obrade i bilo koje književno delo, poput, na primer, romana, dela beletristike, odnosno, bilo kog proznog ili poetskog književnog dela. Isto tako, oni mogu, po zahtevu zainteresovanog klijenta, da u ovoj jezičkoj kombinaciji obrade i sadržinu ilustrovani ili stručnih, te mnogih drugih vrsta časopisa, kao i članaka iz novina.

Moramo naglasiti i to da svi klijenti koji poseduju urađen prevod sa srpskog jezika na finski i to za ma koju vrstu sadržaja, u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju uslugu profesionalnih korektora i lektora. Ističemo da se redaktura sadržaja mora primeniti u slučaju da su urađeni prevodi neprofesionalni, to jest, da se lektura i korektura vrše onda kada postoje greške u njima, a koje moraju biti ispravljene u skladu sa pravilima koja navodi kako prevodilacka struka, tako isto i ciljani, to jest finski jezik.

Prevod PR tekstova sa srpskog na finski jezik

Najpre moramo naglasiti da su PR tekstovi svrstani u specifičnu vrstu reklamnih materijala, pa se, samim tim, i njihovoj obradi u navedeno jezičkoj kombinaciji mora pristupati sa puno pažnje. Zapravo se radi o tome da i ovi, kao i svi ostali tipovi marketinških sadržaja, nose određenu poruku za sve potencijalne klijente, te da je ona mahom neuočljiva za pojedinačnog posmatrača. Upravo iz tog razloga, prevodioci i sudski tumači koji vrše prevođenje PR tekstova sa srpskog jezika na finski najpre vode računa o adekvatnom oblikovanju te poruke u duhu ciljanog jezika. Pored toga, oni će, na zahtev klijenta, da obrade i reklamne flajere, plakate i brošure, ali i vizit kartice, reklamne letke, kataloge i sve ostale materijale čija je osnovna svrha reklamiranje, bez obzira da li se prezentuje neki proizvod ili poslovanje određene kompanije, te konkretna usluga.

Svaki klijent koji organizuje bilo koji tip događaja na kojima je potreban usmeni prevod sa srpskog jezika na finski bi trebalo da zna da sudski tumači i prevodioci, izuzev konsekutivnog i simultanog prevoda, u toj varijanti jezika svakako, po potrebi, mogu da primene i prevođenje uz pomoć šapata. U ponudi naše institucije se nalazi i usluga koja zainteresovanima omogućuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Potrebno je da naglasimo i to da se od svakog zainteresovanog koji ima potrebu za pomenutom uslugom zahteva i da, pre početka izrade ponude, dostavi sve potrebne informacije predstavniku naše institucije. Radi se o tome da se simultano, konsekutivno i šapatno prevođenje u navedeno jezičkoj kombinaciji primenjuje za događaj sa precizno određenim karakteristikama, a izbor usluge se vrši na osnovu podataka o trajanju događaja i broju učesnika, primarno. Isto tako je potrebno da klijenti dostavi podatke o prostoru, odnosno, o mestu na kome će on biti održan, pošto i to može da ima uticaja na izbor pogodne vrste usmenog prevoda.

Uz sve pomenuto, prevodioci i sudski tumači će, na zahtev zainteresovanog, da izvrše i profesionalno prevođenje popularnih i stručnih tekstova sa srpskog jezika na finski. Napominjemo da ovim stručnjacima apsolutno ni jedna tema nije nepoznata, tako da oni mogu, na zahtev klijenata, da obrade tekstove čije tema je vezana za ma koju granu i prirodnih i društvenih nauka. Ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, turizam i medicina, kao i građevinska industrija, nauka i obrazovanje, odnosno, politika, sociologija i marketing, te filozofija, menadžment i informacione tehnologije, ali i psihologija, ekonomija i komunikologija, su, zapravo, samo neke od oblasti na koje bi mogla da se odnosi tema tekstova za koje su klijentima potrebni prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti.

Prevođenje pasoša sa srpskog jezika na finski i overa sudskog tumača

Osim usluge koja podrazumeva prevod pasoša sa srpskog na finski jezik, svi klijenti u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji svakako dobijaju i overu urađenog prevoda, za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Naime, kada on stavi svoj pečat na preveden pasoš, to jest, dokument, zapravo je potvrdio da je u pitanju potpuno isti sadržaj kao i i u originalu, a to dalje znači da klijenti imaju apsolutno pravo da, tako obrađen dokument, koriste kad god je to potrebno i da ga, po potrebi, predaju bilo koji nadležnoj službi.

Neophodno je da svako ko želi da dobije preveden bilo koji dokument u navedenoj varijanti jezika na uvid priloži i originalna dokumenta, ali isto tako se svakom pojedinačnom klijentu kome je navedena usluga potrebna preporučuje da izvrši sve potrebne provere koje se odnose na nadoveru, to jest, koje su vezane za stavljanje Apostille (haškog) pečata.

Napominjemo da prevodioci i sudski tumači mogu i kompletno da obrade i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i izvod iz knjige umrlih, ali i vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih i ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz knjige venčanih i ostala lična dokumenta. Pored toga, oni, na zahtev klijenata, vrše i prevod poslovne dokumentacije sa srpskog na finski jezik (rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, facture) i druga dokumenta koja su vezana za poslovanje. Takođe će na zahtev klijenata da prevedu i overene ne samo lekarske nalaze, već i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju.

Svakako su u ponudi naše institucije i prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa srpskog na finski jezik, a u tom slučaju sudski tumači i prevodioci, osim potvrda i izjava, kompletno obrađuju i sve vrste saglasnosti i uverenja, što se na prvom mestu odnosi na uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, a zatim i na potvrdu o visini primanja, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, te na potvrdu o stanju računa u banci, ali i na bilo koji drugi dokument koji neka nadležna institucija može da zahteva od klijenta.

Građevinske projekte, ali i svaki drugi dokument koji ulazi u sastav građevinske dokumentacije, će, po potrebi, prevodioci i sudski tumači isto da kompletno obrade u ovoj jezičkoj varijanti.  Takođe su specijalizovani i za prevođenje tehničke i tenderske dokumentacije sa srpskog na finski jezik, tako da, osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, oni mogu kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji u konkretne vrste dokumentacije spada.

Pomenuti stručnjaci takođe mogu profesionalno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, kao i prepis ocena, diplomu i dodatak diplomi i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno, potvrdu o redovnom školovanju, naučne patente i radove, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i sva ostala dokumenta koja se odnose ne samo na oblast obrazovanja, nego i na oblast nauke.

Preostalo je da kažemo i to da su u ponudi prevodi i pravnih akata sa srpskog na finski jezik, a u tom slučaju sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu kako za sudske odluke, licence i tekovine Evropske Unije, odnosno, sudske presude i žalbe, tako sudska rešenja i tužbe, za punomoćje za zastupanje, različite vrste sertifikata i za ostala nepomenuta dokumenta koja se svrstavaju u oblast sudstva ili prava.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na finski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz finskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči finski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs finskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam finski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje