Prevod sa finskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa finskog na slovački jezik

Za online prevod sa finskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Profesionalni direktni prevodi sa finskog jezika na slovački su takođe svrstani u usluge za koje su stručnjaci koji čine tim svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani. Ne samo da će oni, po zahtevu klijenata da u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedu bilo koju vrstu napisanog sadržaja, nego će isto tako da pruže i uslugu usmenog prevoda.

Naglašavamo da prevodioci i sudski tumači, izuzev simultanog prevoda u ovoj varijanti jezika, a u zavisnosti od vrste događaja za koji se konkretna usluga primenjuje i njegovih osnovnih karakteristika, mogu da pruže i usluge prevoda uz pomoć šapata, te da izvrše konsekutivni prevod sa finskog jezika na slovački. Takođe, zainteresovanima omogućujemo da po odličnim uslovima izvrše iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

U ponudi naše institucije je i kompletna obrada kako filmova bilo koje vrste (dokumentarni, animirani, igrani, crtani), tako i obrazovnih emisija, zatim reklamnih poruka, te zabavnih i dečijih emisija, odnosno serija, informativnih emisija i uopšteno, bilo koje vrste video ili audio sadržaja. Uz uslugu njihovog direktnog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, naši stručnjaci vrše i sinhronizaciju bilo kog materijala ove vrste, kao njihovo profesionalno titlovanje.Prevođenje sa finskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na finski

Specijalizovani smo i za direktno prevođenje sa finskog jezika na slovački kako za različite vrste književnih dela, tako i za stručne i popularne tekstove, stim da sudski tumač i prevodilac, po zahtevu mogu da obrade i časopise bilo koje vrste, te novinske članke.

Zainteresovanima možemo da ponudimo i profesionalnu obradu reklamnih materijala, počev od kataloga, plakata i reklamnih letaka, kao i vizit karti, pa do PR tekstova, brošura i, generalno svih ostalih materijala kroz koje se različite usluge, kompanije ili proizvodi reklamiraju. Pored toga, sudski tumači i prevodioci vrše profesionalnu obradu svih internet materijala, tako da prilikom prevođenja web prodavnica, sajtova ili kataloga, odnosno programa, aplikacija i ostalih online sadržaja, oni primenjuju ona pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje za web pregledače (SEO - Search Engine Optimisation), čime klijentima omogućuju da u optimalnom roku dobiju online materijale koji su pravilno optimizovani i čija će pozicija u web pretraživaču biti znatno bolja.

Za sve materijale koji su do sada pomenuti je navedeno pravilo dostavljanja preko mejla, jer je to svakako i najbrži, ali i najlakši način, a po istom principu funkcioniše i preuzimanje obrađenih sadržaja.Ali će zato svaki pojedinačni klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na slovački morati da ispoštuje pravilo koje podrazumeva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, jer naši stručnjaci uz njihov prevod rade i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, koji prvo mora da uporedi preveden dokument sa originalnim. Izuzev mogućnosti da dokumenta za koja zahteva obradu donese lično u prostorije jedne od poslovnica ove institucije, svaki klijent kome to više odgovara može i da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe.

Zapravo, postoji jedna jedina situacija kada je dopušteno i dokumenta poslati skenirana preko mejla, a ona je vezana za njihovo hitno prevođenje u toj varijanti jezika, stim što klijent i u tom slučaju mora da priloži originalna dokumenta na uvid.

Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata se može izvršiti na dva načina, tako da svaki pojedinačni klijent ima mogućnost izbora između njihovog ličnog preuzimanja u prostorijama Prevodilačkog cntra Akademije Oxford i dostavljanja na adresu. Kome god drugi pomenuti način više odgovara, mora da bude informisan da je u pitanju dodatna usluga, što znači da je on u obavezi da njeno plaćanje izvrši kada bude pošiljku i preuzimao. U tom slučaju kurirska služba jedina ima pravo da definiše ćenu, a svakako će klijent na vreme biti obavešten o visini nadoknade koju treba da plati.

Uz kompletnu obradu svih dokumenata iz oblasti nauke, odnosno obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, prepis oćena, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i druga), prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenta vrše i direktan prevod pravnih akata za finskog jezika na slovenački. Osim tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi i tužbi, odnosno punomoćja za zastupanje i različitih tipova ugovora, oni kompletno obrađuju i presude o razvodu braka, zatim lićence i sudske odluke, kao i sertifikate, sudska rešenja i uopšteno sva dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava.

Naravno da će ostvariti zahtev svakog klijenta kome je potreban direktan prevod poslovne dokumentacije sa finskog jezika na slovački, a izuzev poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, pomenuti stručnjaci obrađuju i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i statut preduzeća, zatim fakture i uopšteno govoreći, sva dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica ili preduzetnika.

Osim toga, u ponudi su i direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog jezika na slovački (pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lične karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih i druga), a sudski tumač i prevodilac takođe mogu da profesionalno prevedu kako lekarske nalaze, tako i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Bilo koji dokument koji ulazi u sastav građevinske, tehničke ili tenderske dokumentacije, pomenuti stručnjaci će maksimalno profesionalno da obrade, a osim deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, oni će pored ostalog da prevedu, a posle toga i pečatom sudskog tumača overe laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, te potvrde o visini primanja, prevodioci i sudski tumači vrše direktno prevođenje saglasnosti za zastupanje sa finskog jezika na slovenački, ali i uverenja o neosuđivanosti, te o nekažnjavanju, kao i svih ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama, a tu se primarno misli na potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja.

Ostalo nam je još da naglasimo da se svakom klijentu kome su potrebni prevodi dokumenata sa finskog jezika na slovački preporučuje da neposredno pre nego što nama dostavi sadržaje na obradu izvrši sve potrebne provere u nadležnim institucijama o overi Apostille pečatom. U pitanju je takozvani haški pečat, kako je drugačiji naziv i napominjemo da je njega obavezno staviti isključivo na dokumenta koja su određena slovom zakona. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci koje mi zapošljavamo nemaju nadležnost u ovom slučaju, to nije njihova obaveza da klijente informišu o tom tipu overe. Zato i jeste najbolje da svako od njih kontaktira nadležne institucije Republike Srbije, te da se prvo raspita da li je overa haškim pečatom obavezna za dokumenta koja on želi da naši stručnjaci obrade. U slučaju da tom prilikom dobije potvrdan odgovor, on treba da pita kada se Apostille pečat na ta dokumenta stavlja, to jest da li po završetku obrade od strane pomenutih stručnjaka ili pre toga.

Direktan prevod uverenja o državljanstvu sa finskog jezika na slovački

Kada je u pitanju direktno prevođenje uverenja o državljanstvu sa finskog na slovački jezik, svaki klijent koji ima potrebu za navedenom uslugom, u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako dobija i overu prevedenog uverenja, a nju će izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumač, koji je zaposlen u ovoj instituciji.

Od apsolutno bilo kog klijenta kome je potrebna obrada dokumenata u navedenoj jezičkoj varijanti, se očekuje da se maksimalno pridržava pravila vezano za dostavljanje sadržaja na obradu, to jest da tom prilikom priloži na uvid i originalna dokumenta za koja mu je potreban prevod. Uz to je izneto kao preporuka svakome od njih da pre dostavljanja dokumenata kontaktira nadležne državne institucije, a kako bi na vreme proverio da li se za određene sadržaje zahteva overa Apostille, odnosno takozvanim haškim pečatom, budući da stručnjaci koje mi zapošljavamo nemaju potrebna ovlašćenja kako bi tu vrstu overe izvršili.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač osim uverenja o državljanstvu, na zahtev klijenata da prevedu i izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i dozvolu za boravak, ali i radnu dozvolu, izvod iz knjige venčanih i umrlih, zatim saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu, kao i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta.

U ponudi ove institucije su i direktni prevodi medicinske dokumentacije za finskog na slovački jezik, a izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i lekarske nalaze, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Ukoliko to klijenti budu zahtevali, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest prevode različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta iz te grupe).

Pobrinućemo se da ostvarimo zahtev svakog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje pravnih akata sa finskog na slovački jezik, a u sklopu te usluge naši stručnjaci obrađuju kako tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i presude, odnosno sudske žalbe i punomoćje za zastupanje, kao i ugovore, tako isto i sva ostala dokumenta koja se odnose na sudstvo ili pravo.

Takođe kompletno obrađuju i poslovnu dokumentaciju, te rade direktan prevod sa finskog na slovački jezik za poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno za različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primer revizorskih, finansijskih i godišnjih, a po potrebi prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i osnivački akt preduzeća, zatim fakture kao i statut preduzeća i uopšteno rečeno, sva ostala nepomenuta dokumenta koja se odnose na poslovanje preduzetnika ili nekog pravnog lica.

Vršimo i obradu svih dokumenata iz oblasti obrazovanja ili nauke, te uz diplomu i dodatak diplomi, odnosno naučne radove i patente, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, svakako prevodimo u ovoj varijanti jezika, a zatim i overavamo nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, ali i potvrde o redovnom školovanju, diplomske i seminarske radove, kao i prepis ocena i sva ostala dokumenta koja sada nismo naveli, a koja se tiču jedne od pomenutih oblasti.

Direktno prevođenje uputstava za rukovanje sa finskog na slovački jezik je takođe omogućeno svakom zainteresovanom klijentu, s tim da sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i deklaracije proizvoda, odnosno građevinske projekte, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja čine tehničku dokumentaciju, odnosno građevinsku ili tendersku.

Direktno prevođenje reklamnih kataloga sa finskog na slovački jezik

Usluga koja je takođe dostupna na zahtev u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford jeste i direktan prevod kataloga sa finskog jezika na slovački. A svakako će profesionalni prevodioci i sudski tumači u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast marketinga i to uz maksimalnu primenu pravila svoje struke, kao i onih koja se odnose na reklamiranje određenih kompanija, odnosno različitih proizvoda ili usluga. Zapravo se prilikom profesionalne obrade reklamnih brošura, plakata i flajera, ali i PR tekstova, te mnogih drugih marketinških materijala, primarno obraća pažnja na prevođenje poruke koja se u njima nalazi, a koja se obrađuje na poseban način. Naime, tom prilikom ove stručnjaci primenjuju i pravila govornog slovačkog jezika, te svakako omogućuju osobama kojima je on maternji, a koje eventualno budu došle u dodir sa prevedenim materijalima da vrlo lako shvate o čemu se u njima radi, to jest šta se tačno tom prilikom prezentuje. A pored svih pomenutih reklamnih materijala, naši stručnjaci će, ako to neki klijent bude zahtevao, da po izuzetno povoljnim uslovima prevedu i vizit karte.

S obzirom na to da su sudski tumači prevodioci specijalizovani i za usmeno prevođenje sa finskog jezika na slovački, to je naša obaveza da istaknemo vrlo važnu informaciju, a to je da oni uz simultani i konsekutivni prevod, po potrebi mogu da primene i pravila koja se odnose na prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika. Osnovni uslov koji svaki klijent mora da ispoštuje, a ukoliko želi da prevodilac i sudski tumač izvrše ovu uslugu tokom nekog događaja, jeste da dostave na vreme informacije o njemu, a primarno fokus da stave na podatke o broju učesnika, odnosno u trajanju samog događaja, ali i o osnovnim karakteristikama prostora u okviru koga bi on trebalo da bude održan. Nakon adekvatne analize tih informacija, stručnjaci jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford će pripremiti ponudu, a budući da se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ta usluga će po potrebi takođe biti uneta u aktuelnu ponudu.

U sklopu ove institucije su dostupni i direktni prevodi knjiga sa finskog jezika na slovački, što zapravo znači da naši stručnjaci obrađuju kako udžbenike različite kompleksnosti i tematike, tako i bilo koje književno delo, a nevezano za to da li spada u domen proze ili poezije. A isto tako će na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac da obrade u ovoj varijanti jezika i novinske članke, ali i stručne časopise, kao i ilustrovane.

Profesionalan prevod dokumentarnih filmova sa finskog jezika na slovački

Apsolutno svako kome je potrebno direktno prevođenje dokumentarnih filmova sa finskog na slovački jezik dobija njihovu kompletnu obradu i to maksimalno profesionalno, a za to će se pobrinuti stručnjaci koje zapošljava svaka od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Pod tim mislimo na činjenicu da uz prevod dokumentarnih, ali i mnogih drugih vrsta filmova, poput na primer animiranih i igranih, ali i crtanih filmova, naši stručnjaci vrše i njihovo titlovanje, a po želji klijenta može da bude izvršena i sinhronizacija svih tih, ali i mnogih drugih video i audio materijala. Preciznije govoreći, klijenti će dobiti kompletno obrađene ne samo različite vrste filmova, nego i reklamne poruke, odnosno zabavne i dečije radijske i televizijske emisije, kao i serije, te emisije informativnog karaktera i ostale kako audio, tako i video materijale.

Takođe smo specijalizvani i za pružanje usluga redakture, a u slučaju da je već izvršen prevod u ovoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu materijala, te se smatra da on ne ispunjava određena pravila, to jest da konkretni sadržaj nije profesionalno obrađen. A tom prilikom će stručni korektori i lektori da pristupe analizi prevedenih sadržaja bilo koje vrste, a zatim će i da isprave greške koje budu tom prilikom uočili, kako bi ga prilagodili u potpunosti duhu i pravilima slovačkog jezika.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači su specijalizovani za obradu web materijala u ovoj varijanti jezika, a uz direktan prevod internet sajtova, oni će klijentima omogućiti i profesionalnu obradu softvera, odnosno različitih programa i aplikacija, kao i internet prodavnica, a zatim i online kataloga i uopšteno rečeno, svih onih materijala koji su ili dostupni na internetu ili sa njim imaju veze. Svaki klijent kome je navedena usluga potrebna upravo za neki od web sadržaja, treba da zna da će vrlo brzo pošto on bude bio preveden i zvanično postavljen na mrežu, njegova pozicija da bude u velikoj meri poboljšana, a razlog za to svakako treba tražiti u činjenici da pomenuti stručnjaci primenjuju i pravila koja se tiču optimizovanja konkretnih internet materijala i to za web pregledače, tako da se na prvom mestu prilikom njihove obrade rukovode onim smernicama koje navodi SEO (Search Engine Optimisation).

Svakako će ovi stručnjaci na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje tekstova sa finskog na slovački jezik i to kako onih koji se mogu svrstati u stručne, tako i onih koji će biti dostupni široj čitalačkoj publici. A uz tekstove koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, sociologije ili filozofije, odnosno obrazovanja, medicine, nauke ili farmacije, naši stručnjaci će po potrebi da prevedu i sadržaje vezane za oblast turizma, informacionih tehnologija, menadžmenta i građevinske industrije, ali i one koji su vezani za oblast politike, ekonomije, finansija i prava, te bankarstva, kao i one koji se bave temom iz ekologije i zaštite životne sredine, zatim marketinga, komunikologije i ostalih naučnih grama i to kako onih koje su vezane za oblast prirodnih nauka, tako i onih koje se vezuju primarno za bilo koju društvenu naučnu disciplinu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje