Prevod sa finskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa finskog na nemački jezik

Za online prevod sa finskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uz to što prevodioci i sudski tumači koje Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava u svakoj od preko 20 svojih poslovnica u zemlji vrše direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na nemački, oni isto tako klijentima omogućuju da na jednom mestu dobiju pravno validni dokument. Zapravo, specijalizovani su za overu prevoda pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a kako bi mu pružili zakonsku i pravnu validnost.

Bez obzira da li klijenti žele da dobiju prevedena lična dokumenta (pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, vozačka i slično) ili im je potreban prevod pravnih akata sa finskog jezika na nemački (tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske žalbe, rešenja i odluke, punomoćje za zastupanje, sudske presude, ugovori, licence, sudske tužbe i druga), pomenuti stručnjaci će njihovu obradu maksimalno profesionalno da izvrše, te će, nakon što je prevedu, pristupiti i overi za koju poseduju dovoljno nadležnosti.

Isto tako, sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu, na zahtev klijenta, kompletno da obrade i poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaj i druga), a izaći će u susret zahtevima svakoga ko želi da dobije prevedenu diplomu i dodatak diplomi, odnosno, svaki drugi dokument koji se tiče kako oblasti obrazovanja, tako i oblasti nauke (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, naučni i seminarski radovi i mnoga druga dokumenta iz ove grupe).Prevođenje sa finskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na finski

Podrazumeva se, takođe, da klijenti u svakoj našoj poslovnici mogu da dobiju i kompletno obrađene lekarske nalaze, to jest, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Uz to će prevodioci i sudski tumači da izvrše i direktan prevod građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa finskog jezika na nemački, a izuzev uputstva za rukovanje i građevinskih projekata, oni prevode i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja čine ma koju od njih.

Trebalo bi da naglasimo i to da klijente u svakoj našoj poslovnici očekuju direktni prevodi potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa finskog jezika na nemački, tako da pomenuti stručnjaci, izuzev potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje, kompletno obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga nenavedena dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Moramo istaći da sve što je do ovog trenutka pomenuto zapravo predstavlja deo celokupne ponude dokumenata za koje klijenti mogu da dobiju kompletnu obradu u našim poslovnicama, te da je njihova obaveza u tom slučaju da se pridržavaju pravila vezana za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Zapravo se to zahteva pošto overa pečatom sudskog tumača iziskuje da on uporedi prevedeni dokument sa originalnim, te da ustanovi da li su oni istovetni ili ne. Pored toga što dokumenta za koja zahtevaju obradu mogu da pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, klijentima je omogućeno i da dođu u jednu od naših poslovnica lično i na taj način dostave konkretna dokumenta. Imaju i mogućnost da ih pošalju preko mejla samo ukoliko su im potrebni hitni prevodi sa finskog jezika na nemački, ali je i tada njihova obaveza da se pridržavaju pravila, to jest, da izvrše dostavljanje originala na uvid.
Nakon što naši stručnjaci budu završili obradu dostavljenih sadržaja, svaki klijent pojedinačno može da izabere kako će ih preuzeti, a u opticaju je kako mogućnost da dođe u prostorije jedne od poslovnica naše institucije i preuzme ih, tako isto i da ih dobije na određenu adresu. U slučaju da je njegova odluka vezana za preuzimanje na adresi, moraće tu uslugu da plati odvojeno od prevoda i overe konkretnih dokumenata. Napominjemo da isključivo kurirska služba u tom slučaju definiše visinu nadoknade, a naša institucija ne može uticati na to. Dobro je da svaki klijent kome je potrebna obrada dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti zna i to da u praksi postoji i overa takozvanim Apostille, to jest, Haškim pečatom, a koja nije u nadležnosti stručnjaka naše institucije. Samo zato što se pomenuti pečat na neka dokumenta stavlja, a na neka ne, moramo izneti opštu preporuku svakom klijentu koji zahteva prevođenje dokumenata sa finskog jezika na nemački da zatraži sve neophodne podatke u vezi sa tim. Tačnije, trebalo bi da u nadležnim državnim institucijama, u kojima se vrši overa Apostille pečatom, prvo pita da li je on obavezan za dokumenta koja on želi da naši stručnjaci obrade. Ako se tom prilikom bude dogodilo da sazna da je to neophodno učiniti, svakako je preporučljivo da pita i kada se pomenuti pečat na njih stavlja, odnosno, da dozna da li je to na samom početku procesa obrade ili tek pošto prevodioci i sudski tumači svoj deo posla budu uradili.

Napominjemo i to da, izuzev dokumenata, ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i mnoge druge vrste materijala, a na prvom mestu se misli na različite tipove kako časopisa, tako i književnih dela, te na udžbenike, novinske članke i stručne, odnosno, popularne tekstualne sadržaje. Takođe, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i prevod marketinških materijala sa finskog jezika na nemački, a osim kataloga, reklamnih letaka, plakata i brošura, u navedenoj varijanti jezika prevode i vizit kartice, zatim PR tekstove, reklamne flajere i mnoge druge sadržaje koji su usmereni na prezentovanje različitih kompanija, kao i proizvoda i usluga.

Podrazumeva se, naravno, da će ispuniti zahteve svakog klijenta koji želi da dobije profesionalno prevedene internet sadržaje, što se, izuzev na web sajtove, odnosi i na stručnu obradu online kataloga, kao i internet prodavnica i svih ostalih sadržaja koji su na web-u dostupni. Izuzetno je važno da istaknemo činjenicu da sudski tumači i prevodioci koji budu bili dužni da izvrše obradu ovakvih materijala primenjuju i pravila Search Engine Optimisation (SEO), a kako bi ih što bolje optimizovali za online pretragu.

Preostalo je da naglasimo i to da sve zainteresovane klijente očekuje kompletna obrada kako različitih vrsta filmova (dokumentarnih i igranih, crtanih, animiranih), tako i reklamnih poruka, zatim informativnih emisija, kao i zabavnih, dečijih i drugih, te serija i svih ostalih audio i video sadržaja. Pomenuta usluga se odnosi kako na njihov prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, tako i na usluge sinhronizacije, to jest, titlovanje svih pomenutih sadržaja.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i usmeni prevod za finskog jezika na nemački, a kadri su da primene ili konsekutivni ili simultani, odnosno, prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika. Samo na osnovu karakteristika konkretnog događaja se može definisati ponuda za ovu uslugu, tako da bi zainteresovani klijenti trebalo da nas informišu o trajanju događaja, kao i o mestu njegove organizacije, odnosno, o broju učesnika. Napominjemo i to da naša institucija omogućuje svima koji su zainteresovani i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Da bismo maksimalno uštedeli vreme svim zainteresovanim klijentima kojima su potrebni prevodi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za neki od pomenutih sadržaja, nudimo i mogućnost ne samo da nam ih na obradu pošalju elektronskim putem, to jest, preko mejla, već i da po završetku obrade na isti način izvrše njihovo preuzimanje.

Prevod udžbenika sa finskog jezika na nemački

Direktni prevodi udžbenika sa finskog na nemački su, takođe, dostupni i to u okviru apsolutno bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ističemo da profesionalni prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj varijanti mogu da obrade udžbenike koji se odnose na bilo koju oblast, ali i da ispune zahtev klijenta koji želi da dobije prevedeno ma koje književno delo, a što se odnosi i na prozna i na poetska dela književnosti. Isto tako će prevesti, ukoliko to bude zahtevao neki klijent, i članke iz novina, ali i sadržinu ne samo ilustrovanih, nego i stručnih časopisa.

Podrazumeva se, takođe, da sudski tumači i prevodioci rade savršeno usmeno prevođenje sa srpskog na nemački jezik, a našim klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to sasvim sigurno po najpovoljnijim uslovima. Da bismo bili jasni, navešćemo podatak da pomenuti stručnjaci, izuzev simultanog prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti, takođe mogu klijentima da omoguće i uslugu konsekutivnog, kao i takozvanog prevoda uz pomoć šapata. S obzirom na to da se svaka od tih usluga mora primeniti u tačno određenom slučaju, to jest, za događaj sa precizno definisanim karakteristikama, to ističemo da moramo posedovati relevantne informacije kako bismo izabrali baš onu uslugu koja će moći da odgovori na zahteve i učesnika i organizatora samog događaja. Tačnije, neophodno je da nam klijenti dostave kako podatke o mestu na kome taj događaj treba da bude organizovan, tako i informacije o tome koliko bi trebalo tačno da traje i o broju osoba koje će, tom prilikom, biti prisutne. Zapravo, tek kada budu dobili sve te podatke, naši stručnjaci će i da pripreme ponudu, a svakako će i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u njoj navesti, ukoliko se budu opredelili za taj tip usluge.

Ostalo je da pomenemo i to da je u našoj ponudi i direktan prevod marketinških materijala sa finskog na nemački jezik, što zapravo znači da prevodioci i sudski tumači mogu u toj jezičkoj varijanti profesionalno da obrade bilo koju vrstu sadržaja kroz koju se nešto reklamira. Pod tim se primarno misli na reklamne letke, PR tekstove i brošure, ali i na kataloge, vizit kartice, plakate i reklamne flajere, te na mnoge druge sadržaje ove vrste. Kako se podrazumeva da oni njihovoj obradi pristupaju profesionalno, to je potrebno da klijenti znaju da se primarna pažnja usmerava na prevođenje konkretne poruke u različitim materijalima ovog tipa, te na njeno pravilno prilagođavanje duhu nemačkog jezika. Upravo na taj način se i postiže glavni cilj koji prevođenje marketinških sadržaja sa finskog na nemački jezik ima, jer se svim govornicima ciljanog jezika, to jest, osobama sa nemačkog govornog područja, omogućuje da se vrlo jednostavno upoznaju sa konkretnim sadržajima.

Prevodi reklamnih poruka sa finskog jezika na nemački

Kada prevodioci i sudski tumači vrše direktno prevođenje reklamnih poruka sa finskog na nemački jezik, postoji mogućnost da, ako to pojedinačnom klijntu bude odgovaralo, takođe bude pružena usluga sinhronizacije prevedenih reklamnih poruka, to jest ona koja je vezana za njihovo titlovanje. Podrazumeva se, naravno, da će, osim pomenutih materijala, naši stručnjaci kompletno da obrade i serije, kao i crtane i igrane filmove i to bilo kog žanra, ali i zabavne emisije, zatim animirane filmove, informativne emisije, te dečije, kao i dokumentarne filmove i sve ostale i video i audio materijale.

Isto tako ćemo se pobrinuti da svakom klijentu omogućimo profesionalan prevod web sadržaja sa finskog na nemački jezik, a iz ovog domena naši stručnjaci mogu takođe da obrade i internet kataloge, kao i web brošure, zatim prodavnice, te različite tipove što programa, što aplikacija i sve ostale sadržaje koji su dostupni na mreži. Zahvaljujući činjenici da oni odlično vladaju pravilima SEO (Search Engine Optimisation), svi klijenti će dobiti, praktično govoreći, dvostruku uslugu, jer, uz prevod svih pomenutih materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji, naši stručnjaci, takođe, vrše i njihovu optimizaciju, a osnovni razlog zbog čega je primena ovih pravila toliko bitna jeste što sadržaji koji su pravilno optimizovani za web pregledače imaju mnogo bolju poziciju na internetu, a što se dalje odražava i na boljitak u poslovanju datih pojedinaca ili kompanija.

Svakako možemo zainteresovanim klijentima da omogućimo i prevođenje tekstova sa finskog na nemački jezik, s tim što moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci u toj varijanti jezika mogu da obrade kako popularne, tako i stručne tekstualne sadržaje, a, jednostavno rečeno, njihova tema može da bude vezana za bilo koju oblast i to kako iz domena društvenih, tako isto i iz domena prirodnih nauka. Da budemo precizniji, pored tekstova čija tema je vezana za oblast politike, ekonomije, bankarstva i prava, odnosno, finansija, oni će se pobrinuti da prevedu i one sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti sociologije, komunikologije, filozofije i psihologije, ali i one koji su vezani za oblast obrazovanja, menadžmenta i nauke, te farmacije, marketinga i medicine. Isto tako se podrazumeva da maksimalno profesionalno obrađuju i tekstove koji se tiču kako turizma, tako i informacionih tehnologija, ali i one koji se bave bilo kojom temom iz domena građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih grana društvenih ili prirodnih nauka.

Ukoliko su direktni prevodi sa finskog na nemački jezik već urađeni, no klijent smatra da to nije učinjeno profesionalno, to jest, uočene su određene greške, najbolja opcija u tom slučaju jeste da ih na propisan način dostave našim stručnjacima, to jest, korektorima i lektorima, kako bi primenili pravila svoje struke, to jest, izvršili njihovu profesionalnu redakturu (lektura i korektura).

Prevodi osnivačkog akta preduzeća sa finskog na nemački jezik

Budući da su prevodioci i sudski tumači stalni članovi tima zaposlenih svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, oni svoje usluge nude klijentima koji žele da dobiju direktan prevod osnivačkog akta preduzeća sa finskog jezika na nemački. Podrazumeva se da ovi stručnjaci vrše, zapravo, kompletnu obradu ne samo tog, nego i još mnogo drugih dokumenata, a ona, uz prevod, podrazumeva i overu. Da budemo precizniji, overu radi ovlašćeni sudski tumač u skladu sa ovlašćenjima koja su mu pružena. Osnovni razlog zbog čega je ova vrsta overe tako važna jeste činjenica da klijenti dobijaju dokumenta spremna za korišćenje, s obzirom na to da su ona sa zakonskog i pravnog aspekta u potpunosti važeća, što znači da mogu da budu predata u svakoj situaciji kada za tim postoji potreba. Neophodno je da svaki klijent koji želi da dobije preveden apsolutno bilo koji dokument izvrši dostavljanje originala na uvid, ali je, takođe, vrlo važno i da dobije relevantne informacije koje se odnose na overu Haškim ili Apostille pečatom za taj dokument. Napominjemo da sudski tumači i prevodioci obrađuju, u navedenoj jezičkoj kombinaciji, sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju, a što se, osim na rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i fakture, odnosi i na prevođenje statuta preduzeća, kao i različitih vrsta poslovnih izveštaja i to kako godišnjih i finansijskih, tako i revizorskih, s tim što će, na zahtev klijenata, kompletno da obrade i bilo koji drugi dokument koji pomenutu vrstu dokumentacije čini. Takođe su u ponudi i prevodi ličnih dokumenata sa finskog jezika na nemački, tako da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađenu ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i dozvolu za boravak, ali i uverenje o državljanstvu, zatim izvod iz knjige venčanih i pasoš, kao i izvod iz knjige umrlih, vozačku i saobraćajnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i ostala lična dokumenta.

Različite tipove dokumentacija će, takođe, pomenuti stručnjaci prvo da prevedu, a posle toga i da overe, a pri tom se primarno misli na obradu dokumentacije za tendere, zatim na građevinsku i tehničku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i druga dokumenta), kao i na medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta iz te grupe).

Isto tako bi klijenti trebalo da znaju da, na njihov zahtev, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, kao i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali isto tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, to jest, bilo koju vrstu kako potvrda o saglasnosti i uverenja, tako i izjava, odnosno sva dokumenta koja se predaju u različitim nadležnim službama. Trebalo bi naglasiti i to da su u ponudi usluga za koje su ovi stručnjaci specijalizovani i direktni prevodi prepisa ocena sa finskog jezika na nemački, to jest, da oni mogu, po zahtevu, da prevedu i diplomu i dodatak diplomi, odnosno, uverenja o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, pa čak i diplomske i seminarske radove, ukoliko je to potrebno.

Svakako je dobro istaći i informaciju da klijenti mogu da dobiju profesionalno prevedena i bilo koja dokumenta, to jest, različite vrste sadržaja koji su vezani i za oblasti prava i sudstva, poput tekovina Evropske Unije, sudskih presuda, sudskih odluka, licenci, sudskih rešenja, ugovora, sudskih žalbi, sertifikata, sudskih tužbi, punomoćja za zastupanje i mnogih drugih. Klijente kod nas očekuje i kompletna obrada svih dokumenata koja su vezana za oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i ostala).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje