Prevođenje sa finskog na romski jezik


Prevod sa finskog jezika na romski

Uz to što mogu izvršiti usmeni prevod sa finskog jezika na romski, članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford su spremni da odgovore na zahteve klijenata, koji se tiču prevođenja u pisanoj formi za sve vrste sadržaja.

A kada je u pitanju usmeno prevođenje u toj varijanti jezika, sudski tumači i prevodioci izvršavaju kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata. Pored osnovne usluge, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko to bude u potpunosti u skladu sa vrstom usluge, koju će pomenuti stručnjaci primeniti za konkretni događaji.

Svakako da mogu u toj varijanti jezika prevesti i materijale iz oblasti marketinga, ali i sve vrste tekstova, kako one koji će biti na raspolaganju većem broju čitalaca, tako isto i one koji su namenjeni samo stručnjacima za određene oblasti.Prevođenje sa finskog na romski
Prevođenje sa romskog na finski

Naravno da se i zahtevi klijenata vezano za prevod marketinških materijala u toj varijanti jezika ostvaraju u najkraćem mogućem roku, a prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i časopise, zatim udžbenike i članke iz novina, kao i poetska, odnosno prozna književna dela.

Kada se zahtevaju direktni prevodi onlajn materijala sa finskog jezika na romski, ovi stručnjaci primenjuju i smernice SEO (Search Engine Optimisation), te maksimalno profesionalno usklađuju sadržinu svih tih materijala sa pravilima koja internet pretraga podrazumeva.

Naravno da oni mogu prevesti i bilo koji dokument u pomenutoj varijanti jezika, a budući da imaju adekvatna ovlašćenja, izvršiće i overu svakog prethodno prevedenog dokumenta. Na taj način će vlasnicima omogućiti da u relativno kratkom roku dobiju sadržaje, koje će moći bez ikakvih prepreka da koriste u praksi, budući da će tako obrađena dokumenta biti pravno validna.

Obaveza je vlasnika dokumenata da na uvid donese lično originale u samu poslovnice ove institucije, a može ih po želji poslati i preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije".

Sve ostale sadržaje može poslati na mejl adresu i to onog predstavništva, koje mu je fizički najbliže, a ukoliko mu odgovara na isti način će i dobiti obrađene sadržaje. U slučaju da takav način bilo za slanje ili za preuzimanje materijala klijentu ne odgovara iz nekog razloga, trebalo bi da kontaktira najbližu poslovnicu i od zaposlenih dobije informacije o ostalim načinima dostavljanja i preuzimanja sadržaja tog tipa.

S obzirom na to da originalna dokumenta klijent mora na uvid dostaviti, očekuje se da lično dođe u poslovnicu i izvrši njihovo preuzimanje, a nakon izvršenih usluga. Međutim, postoji još jedna opcija, a ona podrazumeva da će klijent dobiti i sadržaje na adresu koju bude naveo. U tom slučaju će dostavu izvršiti nadležna kurirska služba, a obaveza je klijenta da tu uslugu plati prilikom preuzimanja pošiljke, uzevši u obzir da u cenu prevoda i overa dokumenata ona nije uračunata.

Na raspolaganju je zainteresovanima i usluga, koja podrazumeva hitan prevod dokumenata sa finskog jezika na romski. Isključivo tom prilikom se dozvoljava vlasnicima da sadržaje skenirane na mejl adresu pošalju, a nakon toga su oni isto tako u obavezi da ovlašćenom sudskom tumaču na uvid dostave originale, s tim što moraju odabrati onaj način dostave, koji je ujedno i najbrži.

Moramo posebno istaći informaciju da prevodilac i sudski tumač, koji su angažovani u okviru svake poslovnice pomenute institucije, ipak nemaju potrebne dozvole da bi pristupili overi Apostille pečatom, a u koliko je to potrebno za konkretni dokument. Samim tim što nemaju ovlašćenja za stavljanje takozvanog Haškog pečata na dokumenta, što je njegov drugačiji naziv, ne moraju podatke o tome klijentima da daju, tako da im se preporučuje da nadležne institucije naše zemlje prvo kontaktiraju, te da se detaljno raspitaju da li taj tip overe treba da bude izvršen u konkretnom slučaju i na koji način.

Potrebno je napomenuti i to da je kompletna obrada video i audio materijala na raspolaganju klijentima ove institucije, uzevši u obzir da prvo mogu biti izvršeni prevodi serija, reklamnih poruka i filmova, odnosno emisija i ostalih sadržaja, koji će biti emitovani kako na radiju i televiziji, tako isto i u bioskopu, na internetu ili nekom drugom mediju, a posle čega klijent bira između dve dodatne usluge, odnosno odlučuje da li će ti sadržaji biti sinhronizovani ili titlovani.

S obzirom na to da svaka poslovnica navedene institucije zapošljava i mnoge druge stručnjake, a među njima i lektore i korektore, to zainteresovani mogu zahtevati i njihove usluge. Radi se o takozvanoj redakturi materijala, koja se primenjuje ukoliko prevod sadržaja nije pravilno izvršen, odnosno ukoliko osoba koja je konkretne materijale prevodila nije poštovala pravila ciljanog, to jest romskog jezika i prevodilačke struke.

Prevodi romana sa finskog jezika na romski

Svako ko je zainteresovan može dobiti profesionalno preveden bilo koji roman u datoj jezičkoj kombinaciji, a dostupan je i direktan prevod beletristike sa finskog na romski jezik, ali i svih ostalih književnih dela, kako iz roda proze, tako isto i poetskih.

Naravno da će shodno iznetim zahtevima prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti obraditi i udžbenike, s tim da će prevesti i sadržinu časopisa, kao i novinske članke.

Zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakom gradu, u kome funkcioniše poslovnica te institucije, prevod u toj kombinaciji jezika vrše i za popularne tekstove, ali i za stručne, a njihova tematika se može odnositi na svaku granu prirodnih ili društvenih nauka.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za usmeno prevođenje sa finskog na romski jezik, a mogu izvršiti kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni, ali i simultani. A u zavisnosti od toga za koju varijantu od ponuđenih se ovi stručnjaci budu odlučili, ponudom može biti obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U slučaju da se za tim javi potreba, sudski tumač i prevodilac mogu da konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade i bilo koji film, zatim emisiju ili seriju, te svaku drugu vrstu audio i video sadržaja. Ako to nekome bude odgovaralo, u okviru samog predstavništva ove institucije može zahtevati i usluge titlovanja svih audio i video materijala, za koje je prethodno izvršen prevod, kao i uslugu njihovog profesionalnog sinhronizovanja, uzevši u obzir da stručnjaci specijalizovani za te usluge rade takođe u brojnim poslovnicama navedene institucije.

Sadržaje koji su vezani za internet će, isto tako po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač da obrade, a izvršiće i njihovu optimizaciju. Zapravo će uz prevod web sajtova sa finskog na romski jezik, ali i programa i različitih vrsta aplikacija, te sadržine online kataloga i ostalih web sadržaja, oni primeniti i smernice koje podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), te će na najbolji mogući način tom prilikom pravilima pretrage sadržinu svih tih materijala maksimalno prilagoditi.

Materijale koji su vezani za oblast marketinga na bilo koji način će ovi stručnjaci, takođe profesionalno da prevedu u navedenoj jezičkoj varijanti, a podrazumeva se da će se primarno rukovoditi pravilima marketinga tom prilikom.

Iako su prvenstveno fokusirani na prevođenje različitih sadržaja u datoj varijanti jezika, članovi tima brojnih poslovnica ove institucije mogu da primene i pravila redakture kada je potrebno. Zapravo su za sprovođenje te usluge zaduženi lektori i korektori, koji maksimalno profesionalno usklađuju sadržinu nekvalitetno prevedenih materijala bilo koje vrste najpre sa njihovim originalima, a potom i sa pravilima romskog jezika, te same prevodilačke struke.

Direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na romski jezik

Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije, odnosno dokumenta koja u njen sastav ulaze će sudski tumači i prevodioci da u konkretnoj jezičkoj varijanti obrade, tako da su klijentima omogućeni najpre direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na romski, a potom i njihova overa, što je postupak usklađen sa aktuelnim zakonom.

Svaki dokument koji je preveden prvo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overen pečatom sudskog tumača, koji je zvanično ovlašćen se smatra pravno validnim, te vlasnik tog sadržaja može da ga preda svakoj nadležnoj službi i uopšteno govoreći, da ga koristi u različitim prilikama.

Dostavljanje originalnih dokumenata na uvid stručnjaku zaduženom za overu je obavezno, a dobro bi bilo i da klijent od nadležnih u osnovnim sudovima Republike Srbije sve informacije o nadoveri zatraži samostalno. Stvar je u tome da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju dozvolu nadoveru da vrše, uzevši u obzir da im nisu data ovlašćenja da Haški pečat, to jest takozvani Apostille na dokumenta oni stave. A budući da nisu ovlašćeni, njihova obaveza svakako nije da informišu klijente o tome, pa je zato preporučljivo da te informacije svaki klijent pojedinačno dobije lično od nadležnih u okviru namenskih odeljenja u osnovnim sudovima naše zemlje.

Sadržinu građevinske i tenderske, odnosno poslovne dokumentacije će sudski tumač i prevodilac, takođe da obrade u konkretnoj kombinaciji jezika, a u skladu sa pravilima.

Pored toga, oni su specijalizovani i za direktno prevođenje tekovina Evropske Unije sa finskog jezika na romski, a podrazumeva se da će i sva ostala dokumenta koja su vezana za pravo ili sudstvo, te se smatraju pravnim aktima oni kompletno da obrade.

Svakako da će omogućiti klijentima prevod u toj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overu da dobiju za sadržaje koji se tiču obrazovanja ili nauke, ali i za svaki onaj dokument koji bi trebalo kasnije nadležnim institucijama da bude predat. Zapravo će oni kompletno da obrade različite tipove izjava, kao i uverenja i potvrda, odnosno saglasnosti, a kako bi klijenti nesmetano mogli da ih nadležnim službama predaju.

Izuzev svih pomenutih dokumenata, prevodioci i sudski tumači mogu i sva lična dokumenta, kao i mnoga druga da obrade u skladu sa pravilima, to jest da najpre izvrše njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i da ih overe, jer upravo tako propisuje važeći zakon.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje