Sudski tumač Medaković

Medaković je stambeno naselje u urbanom delu beogradske opštine Voždovac. Ime je dobilo u čast Milorada Medakovića, istoričara i diplomate iz 19. veka, koji je rođen u Krajini u doba Austro – Ugarske. Živeo je na Cetinju i bio Njegošev prijatelji i korektor „Gorskog vijenca“, a umro je u Beogradu. Naselje Medaković čine četiri dela – kvarta: Medaković 1, 2, 3 i Medak padina, koja administrativno pripada opštini Zvezdara. Broj stanovnika naselja Medaković se procenjuje na oko 30 hiljada, jer je od poslednjeg popisa izgrađeno mnogo novih stambenih jedinica, naročito u naselju Padina.

Geografski položaj Medakovića je između doline Mokroluškog potoka, odnosno auto – puta, i naselja Konjarnik, sa jedne strane, i Mokroluškog brda, na kojem je sagrađena Padina, i naselja Braća Jerković, sa druge strane. Mokroluški potok je savremena veštačka urbana ponornica, jedna od četrdesetak u Beogradu, jer gotovo celim svojim tokom, dužine 15 kilometara, teče kroz kanalizacione cevi i kolektore. Kod Mostarske petlje se uliva u reku Savu, a njegove pritoke, Čuburski i Kumodraški potok, su, takođe, podzemni tokovi prekriveni izgradnjom auto - puta i stambenih naselja. U delu doline Mokroluškog potoka je svojevremeno iskopana velika količina šljunka i zemlje radi nasipanja močvarnog savskog priobalja Savamale i to mesto iskopavanja je nazvano Prokop. Danas je tu, u podnožju Dedinja, u Prokopu, izgrađena nova beogradska železnička stanica, samo što još nije u potpunosti funkcionalna. Prvoizgrađena naselja Medaković 1 i 2 odvojena su ulicom Vojislava Ilića od Medakovića 3, naselja izgrađenog osamdesetih godina i prepoznatljivog po fasadama solitera od crvenkaste cigle i po kosim krovovima u planinskom stilu. Naizgled lepo naselje nikada nije u potpunosti završeno u smislu uređenja ulica i zelenih površina.Od centra grada do Medakovića, tačnije od Trga Republike do crkve Svetog Jovana Vladimira, udaljenost je manja od 8 kilometara i dobra je povezanost posredstvom nekoliko autobuskih i jedne trolejbuske linije gradskog prevoza. Glavna saobraćajnica ka centru je populatni „Plavi most“, a još jedna znamenitost Medakovića je i Centralno groblje, na kome je, navodno, tajno sahranjen Milan Nedić, bivši general i predsednik vlade za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu. Na Centralnom groblju se nalazi i hram Rođenja Svetog Jovana Krstitelja, osnovan 1948. godine, adaptaciom male grobljanske kapele i doziđivanjem zvonika. Posebno poznat i pod zaštitom UNESKO-a je ikonostas postavljen u hram, koji je ruski slikar i arhitekta, oficir Kraljevine Jugoslavije, Grigorije Samojlov napravio za vreme rata u zarobljeništvu u Nemačkoj. Nova parohijska crkva u Medakoviću je napravljena i osvećena 1998. godine. Posvećena je prvom srpskom svecu, Svetom Velikomučeniku Jovanu Vladimiru, vladaru Duklje i Srbije, ubijenom pre hiljadu godina, 22. maja 1016. ispred crkve u makedonskom gradu Prespa.

Akademija Oxford sa zadovoljstvom može i stanovnicima beogradskog naselja Medaković da ponudi usluge svog prevodilačkog centra, koje obuhvataju prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava na jezik koji je klijentu potreban, kao i overu prevoda prema propisanoj proceduri. Takođe, organizujemo i kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, ali i profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u željenoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj instituciji.

Prevodioci i sudski tumači Medaković

Osobe koje čine našu profesionalnu ekipu su vrhunski jezički stručnjaci, diplomirani filolozi sa licencama za rad koje su odobrili nadležni državni organi. Prevodioci i sudski tumači Medaković ne samo da poseduju perfektne govorne i pisane sposobnosti kada je reč o jeziku za koji su specijalizovani, već izuzetno dobro poznaju i sva gramatička, pravopisna i ostala pravila i tokom rada ih se u potpunosti pridržavaju. Mnogi od njih su izvorni govornici svojih radnih jezika, što preciznost i kvalitet urađenih prevoda podiže na još viši nivo. Budući da se, pored prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na tražene jezike bave i legalizacijom prevoda na zakonom propisan način, prevodioci i sudski tumači Medaković vrlo dobro znaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljeni u materijalima koje obrađuju. Zahvaljujući svom bogatom profesionalnom iskustvu, kao i neospornoj stručnosti, svojim klijentima omogućuju da na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po najpovoljnijim cenama na tržištu, dobiju overene prevode svojih materijala.

Da bi mogli da obavljaju jedan tako odgovoran posao, prevodioci i sudski tumači Medaković su, pre stupanja na dužnost, prošli potrebne provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Na taj način su se i zvanično obavezali na poštovanje zakona i propisa, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Oni će, dakle, učiniti sve da dokumenta koja im dostavljate na prevod i overu zaštite od svakog vida nepoželjne upotrebe, a vama, kao klijentima, će obezbediti svu potrebnu privatnost i bezbednost. Strogo će čuvati podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju, pa ćete tako, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu zvaničnih spisa, pored kvalitetnog prevoda i overe pečatom ovlašćenog stručnjaka, dobiti i zagarantovanu diskreciju i sigurnost u svakom pogledu.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Medaković?

Proces obrade zvanične dokumentacije se može podeliti na postupak prevođenje materijala na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Prevodilac i sudski tumač Medaković mora, dakle, celokupan sadržaj osnovnog dokumenta da precizno i tačno izrazi na novom jeziku, tako da bude onemogućeno bilo kakvo dvojako tumačenje onoga što je napisano. Posebnu pažnju poklanja prevodu stručnih izraza i termina, s obzirom na to da od njihovog značenja zavisi i smisao celog dokumenta, pa je, prilikom njihovog prebacivanje na novi jezik, svaka dvosmislenost nedopustiva. Tokom rada prevodilac i sudski tumač Medaković striktno poštuje gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika na koji prevodi, kao i njegov duh, uopšte. Novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom koji se koristi u zvaničnoj dokumentaciji i odlikuje se bezličnošću izražavanja, jednoobraznim, preciznim i jasnim rečenicama, bez estetskih elemenata ili bilo kakve naracije. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a potom prolazi i lektorsku kontrolu, te se na taj način osigurava korekcija svih, pa i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalnim dokumentom.

Tako doteran materijal na novom jeziku ulazi u postupak overe, kada ga prevodilac i sudski tumač Medaković vrlo temeljno upoređuje sa izvornim materijalom, sa ciljem da potvrdi njihovo potpuno podudaranje, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. To je, naime, uslov koji mora biti ispunjen da bi prevod bio zvanično overen i svrstan među pravno validne materijale. Ako dokument na novom jeziku, dakle, poseduje pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Medaković ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Nakon toga, ovaj materijal može bez ikakvih ograničenja da se koristi u svim pravnim, administrativnim i drugim poslovima, budući da je, sa stanovišta zakona, on isto što i bilo koji drugi original.

Prevodilac i sudski tumač Medaković radi sa sledećim jezicima

Stručnjaci koji, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, obrađuju vaša zvanična dokumenta imaju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji su zastupljeni u čitavom svetu. Podrazumeva se da najčešće radimo prevode koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, ali neretko u svom poslu koristimo i, uvek aktuelne i vrlo rasprostranjene jezike, kao što su ruski, engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, ali i italijanski, grčki, turski i arapski. Imajući u vidu teritorijalnu bliskost i nekadašnji život u zajedničkoj državi, na našim prostorima uvek su aktuelni prevodi koji podrazumevaju slovenački, bosanski, hrvatski, makedonski, ali i albanski, bugarski, rumunski i mađarski jezik. Prevodioci i sudski tumači Medaković rade i sa poljskim, češkim, slovačkim, ukrajinskim, holandskim, kineskim, japanskim, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest, norveškim, švedskim, finskim i danskim. Iako se latinski već vekovima nigde ne govori, pa se više ne ubraja u žive jezike, i danas je zastupljen u pisanim stručnim materijalima koji se tiču medicine, pravnih nauka, veterine ili farmacije, te prevodilac i sudski tumač Medaković klijentima može da ponudi i prevode koji obuhvataju pomenuti jezik. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za jezike koji se ne mogu često naći u ponudi ostalih prevodilačkih agencija na ovim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su, na primer, estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik. Kako bismo dali svoj doprinos nastojanjima da se osobe oštećenog sluha i smanjeni govornih sposobnosti aktivno uključe u sve sfere društvenog života, angažovali smo i izuzetnog poznavaoca znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da, bez ikakvih problema, dođu do overenih prevoda materijala koji su im potrebni.

Kako je dobro poznato da Akademija Oxford uvek nastoji da poboljša kvalitet svojih usluga, kao i da prilagodi svoj rad savremenim zahtevima, u redovne poslove koje obavljamo za svoje klijente spada i direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Pojasnićemo ovo jednim jednostavnim primerom. Uzmimo, recimo, da imate dokument izvorno izdat na španskom jeziku, koji, iz određenog razloga, treba da se prevede na, na primer, turski jezik. Uobičajeni postupak koji se u ovakvim situacijama primenjuje u ostalim prevodilačkim agencijama obuhvata postupno prevođenje, u skladu sa principom „korak po korak”, to jest, sadržaj konkretnog materijala se prvo sa izvornog španskog prevodi na srpski, pa potom sa srpskog na traženi turski jezik. Tako prevođenje traje duže, a naravno, usluga više i košta, s obzirom na to da na njenoj realizaciji radi više stručnjaka različitih specijalnosti. Međutim, prevodilac i sudski tumač Medaković radi na drugačiji način. On je, naime, toliko stručan, iskusan, opšte obrazovan i umešan u prevođenju, sa mnogobrojnim interesovanjima i afinitetima, da je sposoban da opisani posao obavi u jednom potezu, odmah prebacujući sadržaj dotičnog dokumenta sa primarnog španskog jezika na ciljani turski, uopšte pri tom ne radeći međuprevod na naš materiji jezik. Tako štiti interese svojih klijenata i omogućava im da, znatno brže i jeftinije nego na drugim mestima, dođu do prevoda dokumenata koje su tražili.

Koja dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Medaković?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode bukvalno svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na koju se oblast društvenog ili privatnog života odnose njihovi sadržaji i koliko je zahtevna i komplikovana njihova obrada.

Prevodioci i sudski tumači Medaković vrlo često prevode i overavaju dokumenta koja se koriste u međunarodnom poslovanju, to jest u biznis transakcijama, vođenju firme i drugim poslovnim aktivnostima koje obuhvataju više država ili čak kontinenata. Tako rade sa statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, rešenjem o osnivanju privrednog lica, ulazim i izlazim fakturama, bilansima stanja, izvodima iz Agencije za privredne registre i potvrdama o kvalitetu proizvoda. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih vrsta poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prometu roba i usluga, o saradnji i slični, ali i različitih poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, godišnjih izveštaja, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), bilansa uspeha, finansijskih izveštaja i mnogih drugih sličnih dokumenata. Prevodilac i sudski tumač Medaković kvalifikovan je i za obradu takozvane tenderske dokumentacije, odnosno službenih materijala koji se koriste radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. To su, recimo, opšti uslovi, uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Firme ili pojedinci koji obavljaju poslove iz oblasti tehnike i građevine, kao i oni koji se bave naukom imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala, te tako prevodioci i sudski tumači Medaković rade i sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, naučnim i tehničkim patentima, građevinskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i mnogim drugim sličnim spisima.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima koji obuhvataju više različitih država, pa prevode i overavaju različite pravilnike, izveštaje, sertifikate, licence, ovlašćenja, punomoćja i zakonski zasnovane sporazume, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Prevodioci i sudski tumači Medaković profesionalno obrađuju i sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka, ali i saglasnost o zastupanju, dozvolu za boravak, zahtev za dobijanje vize, nasledničku i ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, kao i druga pravna akta. Na zahtev klijenata, oni će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Medaković prevodi i overava dokumenta koja su vezana za oblast medicine i farmacije, jer se ona neposredno odnose na zdravlje i živote ljudi. Klijenti ih, naime, uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili, pak, upotrebe uvoznih lekova i preparata. Tako radi sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i ostalim sličnim materijalima.

Ukoliko želite da nastavite školovanje, usavršite se ili zasnujete radni odnos u nekoj stranoj zemlji, biće vam potrebni overeni prevodi diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih dokumenata kojima ćete moći da potvrdite nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u obrazovnim institucijama koje ste pohađali. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, budući da su naši stručnjaci kvalifikovani i za obradu ovakvih materijala.

U slučaju potrebe da podnesete neki zahtev ili ostvarite konkretna lična prava u inostranstvu, moraćete nadležnoj službi da podnesete, prevedene i overene, tražene potvrde i uverenja, kako biste obavili navedene poslove. Prevodilac i sudski tumač Medaković će vam tako omogućiti kompletnu obradu potvrde o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o mestu boravka, kao i one o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti i, posebno često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, budući da se bez nje ne može sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Od ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Medaković prevode i overavaju ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, kao i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i ostala dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Medaković?

Kako je kompletna obrada zvanične dokumentacije, koje obuhvata prevod na traženi jezik i overu prema utvrđenoj proceduri, nešto što je za klijente najpovoljnije i, u finansijskom pogledu, najisplativije, najčešće upravo i dobijemo zahteve za ovakvom vrstom usluga. Međutim, kako uvek želimo da izađemo u susret potrebama svojih korisnika, prihvatićemo da uradimo i samo overu prevoda koje nisu uradili naši stručnjaci, već neki drugi kolega, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Valjalo bi, ipak, da naglasimo da će, i u takvoj situaciji, prevodioci i sudski tumači Medaković sprovesti potpunu proceduru legalizacije, koje podrazumeva detaljno upoređivanje datog prevoda sa izvornim dokumentom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se sprovodi sa ciljem da se potvrdi potpuno poklapanje prevoda i originala, kako prema sadržaju, tako i u pogledu korišćenih stručnih termina i stila izrade. Jedino pod tim uslovom, naime, prevodilac i sudski tumač Medaković će moći da overi materijal na novom jeziku svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Na taj način ga svrstava u pravno validna dokumenta koja se slobodno mogu koristiti u zvaničnom pravnom prometu.

U suprotnom, to jest, ukoliko prevod nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili se u njemu pojavljuju izvesna odstupanja od originalnog dokumenta, prevodilac i sudski tumač Medaković neće moći da sprovede legalizaciju, pa će najverovatnije predložiti da lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i vrlo važni članovi naše profesionalne ekipe, urede redakturu spornog teksta i na taj način ga pripreme za overu. Oni će, pre svega, uraditi detaljan pregled i prevoda i originala, u potpunosti izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne stilske, slovne, gramatičke, pravopisne i ostale jezičke greške, ali i prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, korigovati ih, budući da oni moraju biti jasni nedvosmisleni jer direktno utiču na smisao samog dokumenta. Nakon toga, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen prema svim pravilima i, odmah pošto bude overen, moći ćete da ga koristite za obavljanje potrebnih poslova, budući da je sada pogodan za međunarodni pravni saobraćaj.

Prevodioci i sudski tumači Medaković veoma cene vreme svojih klijenata, pa se trude da svaki posao završe u što kraćem roku, no, ukoliko stranka ne može da prihvati ponuđene rokove, jer joj je prevedeni dokument potreban zaista brzo, može da zatraži i takozvani „hitan prevod” materijala, koji će biti obavljen u terminu koji sam korisnik odredi. Naši stručnjaci će se maksimalno angažovati kako bi ispunili predviđene zahteve, ali je sasvim sigurno da će kvalitet njihovog rada i tada ostati na zavidno visokom nivou. Ipak, pošto deluju pod pritiskom i u otežanim okolnostima, cena ovog prevoda će biti viša nego uobičajena, budući da tada klijent, pored bazičnih troškova, mora da plati i takozvanu „taksu za hitnost”. Visina ovog dodatka određuje se na osnovu broja prevedenih strana, ali i dužine vremenskog perioda u okviru koga stranka očekuje da prevodioci i sudski tumači Medaković završe prevod traženog materijala.

Kako ostvariti saradnju sa našim prevodilačkim centrom?

Da bi prevodioci i sudski tumači Medaković mogli da ispune vaše zahteve, to jest, da, nakon prebacivanja sadržaja na traženi jezik, i overe prevedeni dokument, morate nam na odgovarajući način dostaviti originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koji ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Dokumenta možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom službeniku, sa kojim ćete se dogovoriti i oko ostalih detalja naše saradnje. Imate, takođe, mogućnost da materijale pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom odabrane kurirske službe. Dostava dokumenata elektronskim putem moguća je jedino u slučaju potrebe da vam uradimo „hitan prevod”, s obzirom na to da je tada vrlo važno da iskoristimo svaki raspoloživi trenutak, kako bismo u predviđenom roku ispunili vaše zahteve. Dakle, samo u toj situaciji možete materijale skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete imati obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, svakako uvažavajući predviđeni termin za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Medaković mogao da sprovede čin legalizacije.

Overeni prevodi, zajedno sa originalima, mogu vam biti uručeni u nekoj od naših filijala u Beogradu ili poslati na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na tom polju. Ukoliko vam mi dostavljamo dokumenta, tu uslugu ćete platiti nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu i druge poslove koji su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Cena dostave se obračunava u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i platićete je, najverovatnije, prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Važno je da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana, a da je uobičajeno da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine.

Još nešto o overi službenih materijala

Većina prevedenih dokumenata, nakon overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postaje pravno validna i može se slobodno koristiti u zvaničnom pravnom prometu, no postoje i oni službeni materijali koji, u tu svrhu, moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom, koji na neki način predstavlja viši stepen legalizacije. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo oko 100 država. Tim dokumentom je predviđeno da se apostilirani materijali slobodno mogu koristiti u pravnom prometu zemalja potpisnica, bez potrebe da se naknadno kontrolišu ili overavaju.

Postupak Apostille overe poseban je, pre svega, zbog toga sto se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih dokumenata, te je kod nekih potrebno prvo uraditi prevod teksta službenog materijala i njegovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, pa tek nakon toga apostiliranje, dok je u drugim slučajevima postupak obrnut, odnosno, prvo se radi overa Apostille-om, a potom se dokument prepušta prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu. Apostille pečat ima oblik štambilja i u njega se, na tačno određen način, unose odgovarajući podaci, tako da je ponekad predviđeno da se, pored teksta samog dokumenta, i sadržaj Apostille-a prebaci na ciljani jezik. U nekim slučajevima Apostille-om se overava samo prevod, dok je u drugim, međutim, potrebno na ovaj način legalizovati i prevod i original. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koji sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali ona nije predviđena za sve vrste zvaničnih dokumenata, pa se tako nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko -konzularni predstavnici.

U Republici Srbiji apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako nisu zaduženi za overu Apostille pečatom, prevodioci i sudski tumači Medaković nisu obavezni ni da poznaju sve pojedinosti ovog postupka, pa će vam dati samo osnovne smernice i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete o svemu moći podrobno da se raspitate. Izuzetno je važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete naknadno koristiti overeni prevod, jer ćete tako sigurno dobiti validne i upotrebljive informacije. Ako ustanovite da je za vaš konkretni dokument potrebna Apostille overa, nadležnom osnovnom sudu predajete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille?

Sve informacije u vezi sa Apostille overom možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda na području Beograda, a važno je da znate da je za teritoriju opštine Voždovac nadležan Drugi osnovni sud, a za opštinu Zvezdara, kojoj delovi Medakovića takođe pripadaju, Prvi osnovni sud. Adrese ovih pravosudnih institucija su sledeće: Prvi osnovni sud nalazi se na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a, dok je Drugi osnovni sud lociran na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. Pomenuta obaveštenja možete dobiti i u Višem sudu, koji se takođe nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15.

Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu pružili detaljna obaveštenja o načinu rada naših stručnjaka i o postupku obrade zvanične dokumentacije, no rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, ukoliko nam se obratite telefonom ili mejlom ili, pak, lično dođete u neku od naših poslovnica u glavnom gradu i tamo porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. Svakako ćemo se truditi da vam što potpunije odgovorimo, a ukoliko bude potrebno, zakazaćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Medaković

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Medaković


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Medaković

Spisak sudskih tumača za opštinu Medaković Sudski tumači za opštinu Medaković Spisak sudskih tumača za opštinu Medaković

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Medaković

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Medaković Sudski tumači za opštinu Medaković Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Medaković

Sudski tumači i prevodioci u Medakoviću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!