Sudski tumači i prevodioci Surduk

Surduk je naseljeno mesto u Vojvodini i jedno je od naselja opštine Stara Pazova, smešteno u njenom severoistočnom delu. Nalazi se na oko 40 kilometara severno od Beograda, na desnoj obali Dunava i teritorijalno pripada Sremskom upravnom okrugu. Predstavlja jedno od manjih mesta na području opštine, jednim delom leži na Dunavskom bregu, a drugim se prostire ka tipičnoj vojvođanskoj ravnici.

Surduk je reč turskog porekla i znači „provalija“, a naselje je ime najverovatnije dobilo po dve pukotine koje se od reke pružaju prema Dunavskom bregu, na kome su smeštene kuće ovdašnjih stanovnika. One su, najverovatnije, nastale usled klizanja zemljišta prema Dunavu, što je u ovim krajevima česta pojava. O najstarijoj istoriji mesta nema pouzdanih podataka, te se tako ne zna da li je kao samostalno naselje postojalo pre početka 18. veka. U pisanim materijalima prvi put se javlja polovinom 15. stoleća. U jednom turskom spomeniku iz prve polovine 17. veka spominje se „surdelska skela“, a 1726. godine Surduk je, kao pustaru, držao kapetan Ilija Jakšić. Mesto se postepeno razvijalo i proširivalo, te je na početku 19. veka u njemu živelo oko hiljadu ljudi.

Delovi Surduka imaju sledeća imena: Despotovac, Drvarska, Katić - do, Gat, Unka, Rit, Prudina, Komarevci, Jelač - grad, Utrine, Dormos, Budovar, Kuk, Leje, Prud, Ada, Livade, Do rita i Cincorija. Uzvišenje koje se prostire prema crkvi nosi naziv Jelač - grad i tu se, prema predanju, nekada nalazio zamak u kome je jedno izvesno vreme živeo Zmaj Despot Vuk. Ove priče, međutim, nemaju istorijsku potporu.O prvim stanovnicima Surduka ne postoje pisani spomenici. Pretpostavlja se, međutim, da su Srbi ove krajeve počeli da naseljavaju u doba Velike seobe naroda, između 5. i 7. veka. Na osnovu sačuvanih predanja i prezimena ovdašnjih žitelja, moglo bi se zaključiti da potiču iz svih krajeva Balkana koje su Srbi naseljavali. Danas Surduk ima oko 1300 stanovnika, koji se, pored poljoprivrede, kao osnovne privredne delatnosti, bave i trgovinom, ugostiteljstvom, poslovima u prerađivačkoj industriji, zdravstvu i državnoj upravi. U poslednjih desetak godina broj stanovnika u Surduku je u stalnom porastu, a ovde su se, nakon raspada nekadašnje Jugoslavije, naselile brojne izbeglice iz Bosne i Hercegovine, kojima su humani Surdučani besplatno ponudili placeve.

Od kulturno - istorijskih spomenika, posebno je značajna pravoslavna crkva u Surduku, posvećena Svetom ocu Nikolaju. Podignuta je 1816. godine. U ovom mestu je još 1995. osnovano Kulturno - umetničko društvo, koje se danas zove „Branko Marković“ i koje je nosilac mnogih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu. U organizaciji Konjičkog kluba iz Surduka održava se svake godine „Fijakerijada“, takmičenje u vožnji paradnih konjskih zaprega, koje je vrlo zanimljivo i privlačno za posetioce. U turističkom smislu značajan je i novi kompleks bazena „Horizonti“, kao i područja pogodna za lov i ribolov, ali i mnogi restorani i kafane sa ribljim i ostalim vojvođanskim specijalitetima.

Akademija Oxford i stanovnicima Surduka i okolnih naselja može da ponudi usluge svojih visoko stručnih i iskusnih prevodilaca i sudskih tumača, koji se bave prevodom i overom svih vrsta službenih materijala. Osim toga, za sve zainteresovane Surdučane, organizujemo profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Surduk?

Stručnjaci koji čine našu ekipu poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, koji se govore širom sveta. Osim najčešće traženog prevoda koji na jednoj strani uključuje srpski, prevodioci i sudski tumači Surduk sadržaje zvaničnih materijala prebacuju i u okviru ostalih slovenskih jezika - ruskog, ukrajinskog, slovačkog, poljskog, češkog, bosanskog, hrvatskog, makedonskog, bugarskog i slovenačkog. Vrlo su traženi i prevodi koji obuhvataju najrasprostranjenije jezike, poput, engleskog, francuskog, nemačkog, kao i španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog, arapaskog, ali i jezika iz našeg susedstva: mađarskog, rumunskog i albanskog. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod sa holandskog, kineskog, japanskog, latinskog, skandinavskih jezika - danskog, finskog, švedskog i norveškog, ali, naravno, i sa ovih na neke druge jezike. S obzirom na to da je na našim prostorima malo pravih stručnjaka za estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, persijski i romski, sa zadovoljstvom ističemo činjenicu da su prevodioci i sudski tumači za pomenute jezike, takođe, deo našeg profesionalnog tima, te svojim klijentima možemo da obezbedimo prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i u njihovom domenu. U želji da podržimo savremena nastojanja da se osobe sa slušnim i govornim poteškoćama aktivno uključe u sve vidove društvenog života, angaživali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Klijenti nam se mahom obraćaju sa zahtevom da neki dokument izdat na stranom jeziku prebacimo na srpski ili u obrnutom smeru, da materijal sa srpskog jezika prevedemo na neki drugi jezik, ali su prevodioci i sudski tumači Surduk sposobni da se suoče i sa ozbiljnijim profesionalnim izazovima, te da spise sačinjene na nekom stranom jeziku, ukoliko je to potrebno klijentu, prevedu na neki drugi, takođe, strani jezik. Zahvaljujući svojoj visokoj stručnosti, opštem obrazovanju i umešnosti u prevođenju, opisani posao obavljaju direktno, odmah prebacujući tekst sa osnovnog na ciljani jezik, a ne posredno, kako se radi u većini ostalih prevodilačkih centara, to jest, sa izvornog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Na taj način postižu da povereni im posao završe za kraće vreme, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da ne moraju u to uključivati više stručnjaka, te nam se stranke rado obraćaju za ovakav tip prevodilačke usluge.

Prevodilac i sudski tumač Surduk u svakoj situaciji čini sve da posao koji mu je poveren završi za što kraće vreme, ali ponekad klijenti nisu u mogućnosti da prihvate ponuđene rokove, jer im je overeni prevod dokumenata potreban zaista brzo. Tada možemo da uradimo takozvani „hitan prevod“ materijala, a sama stranka će odrediti termin za kompletiranje posla, koji ćemo poštovati. No, i pored otežanih uslova delovanja i rada pod pritiskom, naši stručnjaci će posao uraditi na uobičajeno visokom nivou kvaliteta i nastojati da zadovolje sve vaše potrebe i zahteve. Jedino što će se razlikovati u odnosu na redovne okolnosti jeste cena ove prevodilačke usluge, koja će biti viša od uobičajene, s obzirom na to da se tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji nam klijent ostavlja za završetak posla.

Stranke se često interesuju za to da li prihvatamo da overimo i prevode koje nisu uradili prevodioci i sudski tumači Surduk. Odgovor je, naravno, potvrdan, budući da Akademije Oxford uvek izlazi u susret potrebama svojih klijenata. Dakle, možete očekivati da će prevod koji je za vas uradio neki drugi stručnjak, van našeg prevodilačkog centra, kod nas biti regularno overen, ali morate znati da i tada poštujemo zakonsku proceduru, kao i u slučaju prevoda koji su izašli iz pera naših eksperata. Potrebno je da nam, u tu svrhu, dostavite i materijal na novom jeziku i njegov original, jer oni moraju biti pažljivo upoređeni i provereni, kako bi se utvrdilo da se poklapaju u sadržaju, kao i u korišćenim terminima i stilu izrade. Ako su svi nabrojani uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Surduk overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom, a zatim ga i potpisati. Na taj način daje zvaničnu garanciju da prevedeni materijal, u pogledu prava i zakona, ima istu težinu kao i svaki original, te da se može koristiti u praksi.

Ukoliko se, međutim, ispostavi da prevod koji imate u nekim pojedinostima odudara od teksta izvornika ili su u njemu primećene neke druge nepravilnosti, neće moći da bude overen. Tada prevodilac i sudski tumač Surduk predlaže da se uradi redaktura prevoda, za koju su zaduženi naši lektori i korektori, jezički stručnjaci bez premca. Oni će prvo detaljno pregledati prevod i original, u svim segmentima ih izjednačiti, izdvojiti i ispraviti pravopisne, gramatičke, stilske i slovne greške i prevod prilagoditi duhu traženog jezika. Tako ćete biti pošteđeni većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje i dobićete, brže i povoljnije, dokument na željenom jeziku, urađen prema svim pravilima obrade službenih materijala, koji će, bez ikakvih problema, proći proces overe.

Prevodilac i sudski tumač Surduk radi sa sledećim dokumentima

Da bi mogli da se bave obradom službenih materijala, naši stručnjaci su prošli sve predviđene provere, kako u pogledu stručnosti, tako i što se tiče podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla. Svi prevodioci i sudski tumači Surduk su diplomirani filolozi sa zavidnim nivoom poznavanja jezika sa kojima rade, dok su mnogi od njih i izvorni govornici, što još više doprinosi kvalitetu prevođenja. S obzirom na to da prevode i overavaju dokumenta koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, veoma dobro poznaju aktuelne zakone i propise, ali i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u pomenutom tipu materijala. Stoga su kadri da svojim klijentima na jednom mestu, u razumno kratkom roku i po najpovoljnijim cenama na tržištu, ponude kompletnu obradu dokumentacije, bez ikakvih peripetija i lutanja od službe do službe.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na koju se oblast društvenog ili privatnog života odnose.

Pored različitih vrsta poslovnih izveštaja, kao što su, na primer, revizorski, finansijski, godišnji i mnogi drugi, prevodilac i sudski tumač Surduk prevodi i overava raznovrsna dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu. Ovde, recimo, spadaju bilansi stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), bilansi uspeha, brojne poslovne odluke, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a) i osnivački akt preduzeća. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih pisanih materijala potrebnih za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu, koji se često praktikuje u modernom poslovanju. To su, na primer, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Surduk profesionalno obrađuju i sve tipove ugovora, bili oni poslovni ili pravno utemeljeni, te tako rade sa kupoprodajnim ugovorima, ali i onima o saradnji, o prodaji roba i usluga, te sa ugovorima o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogim drugim. Osim uputstava za rukovanje, oni prevode i overavaju i sve ostale materijale koji su na neki način povezani sa građevinom, naukom i tehnikom, kao što su, recimo, deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i propratna građevinska dokumentacija i mnogi srodni materijali.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i sva pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. To su, između ostalog, raznovrsni pravilnici, izveštaji, sertifikati, licence, punomoćja, ovlašćenja, kao i naslednička i ostale zvanične izjave pojedinaca, te presuda o razvodu braka, ali i druge sudske presude, odluke i rešenja, zatim saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Prevodilac i sudski tumač Surduk, ako vi tako tražite, može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, to jest, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Osim uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju ili sudiranju, prevodilac i sudski tumač Surduk prevodi i overava i druge pisane materijale kojima se potvrđuje nivo obrazovanja određene osobe ili koji su na neki drugi način povezani sa obrazovnim sistemom. To su, na primer, diploma i dodaci diplomi, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada se neka osoba zapošljava, školuje ili usavršava van granica svoje zemlje.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford obrađuju se osnovne lične isprave, to jest, lična karta i pasoš, ali i izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), uverenje o državljanstvu, kao i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), radna dozvola i svi ostali pisani materijali koji su isključivo vezani za ličnost jedne osobe.

Imajući u vidu da se danas mnogi odlučuju za lečenje u nakoj stranoj zemlji ili u tu svrhu koriste uvozne preparate i lekove, neretko dobijamo zahteve da prevedemo i overimo različite materijale iz oblasti farmacije i medicine. Iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Surduk obrađuju dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i mnoga druga srodna dokumenta.

Ukoliko želite da konkurišete za neki posao ili ostvarite odgovarajuća lična prava, biće vam potrebni overeni prevodi različitih potvrda i uverenja, a to sve možete dobiti u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Surduk najčešće dobija zahteve da obradi potvrdu o slobodnom bračnom stanju, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali radi i sa potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o kvalitetu proizvoda, te sa onom o neosuđivanosti i mnogim drugim.

Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Surduk su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju obavljaju, položili predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Njome su se obavezali da će u svakoj situaciji postupati u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima i adekvatno se odnositi prema svojim klijnetima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. To znači da će vaši službeni materijali biti kod nas zaštićeni od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a da će vaša privatnost biti strogo poštovana. Tako ćete u prevodilačkom centru Akademije Oxford, pored kvalitetnog prevoda i regularne overe, dobiti i neophodnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Surduk?

Primarni cilj rada naših stručnjaka jeste da svojim klijentima obezbede dobijanje kvalitetnog i overenog prevoda traženog dokumenta koji će odmah, nakon toga, moći da se koristi u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega, moraju sadržaje adekvatno prebaciti na ciljani jezik. To je težak i odgovoran posao, s obzirom na to da nije dozvoljena nikakva improvizacija ni prevođenje po osećaju, već sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno i precizno izražene na novom jeziku. To se posebno odnosi na prevođenje stručnih izraza i termina, koji predstavljaju bazu jednog ovakvog materijala. Prevodilac i sudski tumač Surduk perfektno poznaje pravopisna i gramatička pravila jezika sa kojima radi, te prevod izrađuje u skladu sa njima, ali i poštujući duh ciljanog jezika, uopšte. Piše ga takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijala i ima svoja specifična pravila. Kada se prevod završi, proveravaju ga najpre sami autori, a zatim i lektori, koji će ispraviti i ono što je u prvoj kontroli, eventualno, promeklo. Tako novi spis u svom savršenom obliku ulazi u proces overe. Na njegovom početku obavlja se pažljivo i sistematično upoređivanje prevoda i originala, kako bi se potvrdila njihova istovetnost, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče stila izrade i upotrebljenih termina. Ako prevodilac i sudski tumač Surduk uvidi da je reč o dva sasvim jednaka dokumenta koji su samo napisani različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisati. Na taj način je potvrdio da je, sa stanovišta prava i zakona, materijal na novom jeziku sasvim validan i da se, kao takav, može, bez smetnji, koristiti u pravnom prometu.

Iz opisanog načina rada naših stručnjaka jasno se može zaključiti zbog čega stalno podvlačimo da je za kompletnu obradu dokumentacije neophodno da nam na odgovarajuće načine dostavite originalne materijale ili, barem, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj ustanovi. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, a, ako vam tako više odgovara, možete i da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja obavlja isporuke na području vašeg mesta. Isključivo u slučaju da je potrebno da vam uradimo „hitan prevod“ možete dokumenata skenirati i poslati na naš mejl, no, kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, imaćete obavezu da nam ih naknadno, a poštujući rok koji ste odredili za završetak obrade, donesete ili na neki od opisanih načina pošaljete, kako bi prevodilac i sudski tumač Surduk, nakon prevoda, mogao i da sprovede proces overe.

Kada sve bude gotovo, overeni prevodi se spajaju sa originalima i vraćaju klijentu. Nudimo vam mogućnost da materijale sami preuzmete u našoj filijali ili da vam ih pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe, sa kojim već dugo, na ovom polju, sarađujemo. Ako dokumenta dobijate na adresu, treba da znate da ćete ovu uslugu platiti nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu i ostale poslove koje su za vas obavili naši stručnjaci. Dugovanja prema dostavnoj službi ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja dokumenata.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Treba da napomenemo i da se cena prevoda obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine se obično odobrava odgovarajući popust. Kako predviđa ustaljeni prevodilački standard, jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, u šta su ubrojani i razmaci između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst.

Još nešto o overi dokumenata

Da bi materijal na novom jeziku postao deo zvaničnog pravnog prometa, mora biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. No, postoje i ona dokumenta kod kojih ova legalizacija nije dovoljna, već se traži da budu overena i takozvanim Apostille pečatom, koji je urađen u obliku štambilja i u njega se, na tačno određen način, upisuju traženi podaci. Apostiliranje službenih materijala obavlja se od 1961. godine, kada je grupa od stotinak država potpisala međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Ova potvrda omogućava nesmetano korišćenje dokumenata u pravnim sistemima svih zemalja potpisnica i ne zahteva nikakve dalje provere niti overe.

U našoj zemlji apostiliranje obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te tako prevodioci i sudski tumači Surduk nemaju obavezu da do detalja budu upoznati sa ovim postupkom. Oni će vam samo dati osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu u kojoj ćete moći da se o svemu podrobno raspitate. Naime, vrlo je važno da pre početka procesa overe, saznate da li se u slučaju vašeg konkretnog dokumenta traži da Apostille pečatom bude overen samo prevod ili pečat mora biti i na njemu i na originalu. Takođe je važno da se obavestite o tome da li se traži prevod sadržaja samog pečata ili je dovoljno da se na traženi jezik prebaci samo tekst dokumenta. Valjalo bi da napomenemo da Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač, ali da nije predviđena za sve službene materijale. Tako se, recimo, nikada ne primenjuje kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici ili kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao.

Gde u Surduku potražiti informacije o Apostille overi?

S obzirom na to da Surduk pripada opštini Stara Pazova, potpada pod nadležnost Osnovnog suda u Staroj Pazovi, te se u ovoj instituciji možete raspitati o svemu u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu. Veoma je važno da, pri tom, nadležnom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti, kako biste osigurali dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Pomenuti sud se nalazi u Karađorđevoj ulici 3, a brojevi telefona su 022-310-571 i 022-310-583.

Molimo vas da nam se obratite telefonom ili mejlom ili da lično dođete u poslovnicu, ukoliko postoji išta što želite da pitate u vezi sa našim načinom rada ili procesom obrade službenih materijala. Daćemo sve od sebe da vam pružimo detaljna objašnjenja, a ako bude potrebe, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Surduk

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Surduk


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Surduk

Spisak sudskih tumača za grad SurdukSudski tumači za grad SurdukSpisak sudskih tumača za grad Surduk

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Surduk

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SurdukSudski tumači za grad SurdukCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Surduk

Sudski tumači i prevodioci u Surduku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!