Sudski tumači i prevodioci Nova Varoš

U Zlatiborskom okrugu, u jugozapadnom delu Srbije, otprilike na polovini puta između Beograda i Bara, nalazi se planinski gradić Nova Varoš. On je istovremeno i sedište opštine pod istim imenom, a iznad njega je veličanstvena planina Zlatar. Po podacima sa popisa iz 2011. godine, u opštini Nova Varoš živi više od 16 hiljada ljudi i to, otprilike, polovina u samom gradu, a druga polovina u tridesetak seoskih naselja. Ovde su nastanjeni Srbi, Bošnjaci, Muslimani i pripadnici nekoliko drugih etničkih zajednica.

Nova Varoš je nastala polovinom 16. veka, kada je Skender – paša Đenovljanin, putujući iz Bosne prema Carigradu, naredio da se na ovom mestu podigne kasaba, pošto je bio oduševljen lepotom šumovitog zlatarskog predela. Naselje je nazvano Skender – pašina Palanka, raslo je i širilo se, no posle nekog vremena izbio je veliki požar i potpuno ga uništio. Veliki broj stanovnika nije, međutim, želeo da traži novo mesto za život, te su uspostavili novo naselje po imenu Jeni Kasaba, što na srpskom jeziku znači – Nova Varoš. Grad se ubrzano razvijao blagodareći tome što se nalazio na raskrsnici važnih puteva, a dok su mesto oslobađali od Turaka početkom 19. veka, Karađorđevi ustanici su ga nehotice zapalili, pa su se tada mnogi odavde iselili u centralnu Srbiju.

Možda najvažniji deo istorijske i kulturne baštine ovog kraja predstavljaju crkve, poglavito takozvane crkve brvnare. Najmanja, a pretpostavlja se i najstarija od njih, nalazi se kod Kućana na Murtenici i posvećana je rođenju Presvete Bogorodice.

Na desetak kilometara od Nove Varoši, na putu prema Zlatiboru i Čajetini, nalazi se najveća evropska nasipna brana, Kokin Brod. Tako je u dolini Uvca stvoreno Zlatarsko jezero, a u okolini se nalaze još dva veštačka jezera – Uvačko i Radoinjsko. Posebnu atrakciju za turiste predstavlja sama reka Uvac sa svojim neverovatnim meandrima i jedinstvenim kanjonom. U ovom rezervatu prirode živi stotinak vrsta ptica, kao i čuveni beloglavi sup, čija je ovdašnja kolonija najveća u celoj Evropi.Ono čemu Akademija Oxford u svom radu primarno teži jeste pružanje jednakih mogućnosti svim ljudima u našoj zemlji da dobiju kvalitetne usluge prevoda i overe dokumenata, ma u kom kraju Srbije živeli, te da koriste i druge programe koji im mogu, umnogome, olakšati život. Tako i žitelji opštine Nova Varoš mogu, ukoliko to još nisu učinili, da se obuče za rad na računaru ili se dokvalifikuju i prekvalifikuju za obavljanje raznih poslova III ili IV stepena stručnosti. Kursevi stranih jezika, koje takođe nudimo, omogućuju da brzo i lako, uz iskusne i kvalifikovane predavače, naučite jezik koji želite ili koji vam je iz nekog razloga neophodan. Na kraju kursa polaže se završni test i dobija se međunarodno priznat sertifikat. Svi budući studenti i srednjoškolci će, bez problema, položiti prijemne ispite, nakon pohađanja naše pripremne nastave organizovane upravo u tu svrhu.

Šta vam sve nude prevodioci i sudski tumači Nova Varoš?

Jezički stručnjaci, koji su sastavni deo našeg tima, mogu za vas da prevedu i overe bilo koju vrstu javnih isprava, kao i zvanične dokumentacije, ma koliko zahtevna i komplikovana ona bila. Na jednom mestu, u relativno kratkom roku, a po, svakako, veoma povoljnoj ceni, dobićete overeni prevod celokupne medicinske dokumentacije, kao i one koja se odnosi na različite lekove i preparate. Prevodilac i sudski tumač Nova Varoš će, tako, stručno obraditi uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sve vrste dokumentacije o medicinskim proizvodima.

Predmet overe, nakon korektno urađenog prevoda, mogu biti i sva dokumenta koja imaju veze sa građevinom, tehnikom ili međunarodnim poslovanjem, a to su, recimo, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i naučni i tehnički patenti, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, bilansi stanja i uspeha, te statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre, poreski identifikacioni broj (PIB), godišnji izveštaji i sve poslovne odluke. Prevodilac i sudski tumač Nova Varoš prevodi i overava i ulazne i izlazne fakture, kupoprodajne i druge vrste ugovora, kao što su oni o saradnji ili prometu roba i usluga, ali i celokupnu tendersku dokumentaciju, bez koje se, praktično, ne može zamisliti moderno poslovanje.

Međunarodni pravni poslovi podrazumevaju zvanično overene prevode svih sudskih presuda i rešenja, dozvole za boravak, raznih izveštaja, pravilnika, ugovora i punomoćja, kao i zahteva za dobijanje vize, licenci, sertifikata i sudskih odluka, kraće rečeno, svih pravnih akata, te su prevodioci i sudski tumači Nova Varoš osposobljeni i za ovakve poslove.

Radi ostvarivanja određenih prava u nadležnim institucijama pojedinih država, klijentima su potrebni overeni prevodi različitih izjava, potvrda, uverenja ili saglasnosti, pa nam se često obraćaju sa zahtevom da prevedemo, a zatim i overimo potvrdu o slobodnom bračnom stanju, neophodnu za sklapanje braka sa stranim državljaninom, zatim saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili onu o stanju na bankovnom računu.

Ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zaposlite u inostranstvu, prevodilac i sudski tumač Nova Varoš može za vas da prevede i overi bilo koji dokument koji se tiče obrazovanja, a uglavnom se traži prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, a uz to i diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju.

Najzad, ne treba izostaviti i brojna lična dokumenta koja, u domenu svoje profesije, obrađuju prevodioci i sudski tumači Nova Varoš, a to su, pre svih, lična karta, vozačka dozvola i pasoš, ali i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, kao i sva druga pismena koja se odnose isključivo na jednu osobu.

Valjalo bi naglasiti da smo jedna od retkih institucija u kojoj možete dobiti, u poslednje vreme sve traženiji, prevod tekovina Evropske Unije.

Sva pomenuta dokumenta prevodioci i sudski tumači Nova Varoš prevode u okviru neverovatnih 40 jezika koji se govore širom sveta. Najčešće se, naravno, traži prevod na srpski jezik ili, obrnuto, sa srpskog na neki strani, a odmah iza toga su zahtevi za prevodom u okviru engleskog, ruskog, francuskog, nemačkog, španskog, italijanskog, grčkog, turskog, kao i jezika naroda sa kojima smo nekada delili državu – hrvatskog, makedonskog, slovenačkog i bosanskog. Prevodilac i sudski tumač Nova Varoš radi i sa ostalim evropskim jezicima – holandskim, ukrajinskim, poljskim, mađarskim, portugalskim, češkim, bugarskim, slovačkim, rumunskim, te skandinavskim jezicima: finskim, švedskim i norveškim, ali i sa onima koji se koriste van evropskog kontinenta – kineskim, arapskim i japanskim. Posebno mesto u našem stručnom timu pripada stručnjacima za estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, romski i persijski jezik, jer je ovaj kadar vrlo redak na području Srbije. Takođe, prevodilac i sudski tumač Nova Varoš može, ako se to od njega traži, da prevede materijale sa ili na jezik koji se više nigde ne govori, latinski, ali koji je i danas prisutan u nekim naučnim oblastima. Svim osobama sa posebnim potrebama, usled smanjenih slušnih i govornih sposobnosti, možemo da ponudimo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Prevod sa stranog na naš jezik ili u suprotnom pravcu je uobičajen u svim prevodilačkim centrima, ali ono što naše stručnjake izdvaja od ostalih jeste neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodioci i sudski tumači Nova Varoš su dovoljno kvalifikovani i obrazovani da mogu jedan dokument izdat u inostranstvu, na nekom stranom jeziku, da odmah prevedu na drugi strani jezik koji klijent traži, a da ne moraju u međuvremenu da njegov sadržaj prebacuju na naš maternji jezik. Korist koju sve naše stranke imaju od ovakvog metoda rada ogleda se u znatno kraćem vremenu potrebnom da se prevod završi, ali i u manjim novčanim ulaganjima u ovaj posao.

Neretko nas klijenti pitaju da li je moguće u našem centru izvršiti samo overu dokumenta koji nisu preveli naši stručnjaci, već neko drugo stručno lice. Odgovor je, svakako, potvrdan, a ono što zainteresovani klijent treba u tu svrhu da uradi je da nam, pored prevoda, dostavi i originalni dokument, kako bi prevodilac i sudski tumač Nova Varoš mogao da sprovede zakonsku proceduru predviđenu za overu zvaničnih spisa. Da pojasnimo, pre nego što na prevod stavi svoj pečat i time ga učini zakonski i pravno validnim, on je dužan da ga detaljno uporedi sa izvornim materijalom, kako bi se uverio da među njima nema razlika.

U slučaju da vaš prevod nije adekvatno urađen ili vi sami procenjujete da bi nešto u njemu trebalo izmeniti i popraviti, nemojte se brinuti, pošto imamo rešenje i za ovu spornu situaciju! Lektori i korektori, koji su takođe nezaobilazni deo našeg stručnog tima, uradiće, na vaš zahtev, redakturu kompletnog teksta i doterati ga do savršenstva, tako da će biti potpuno spreman za upoređivanje sa originalom koje prevodilac i sudski tumač Nova Varoš treba da sprovede.

Još jednom naglašavamo da svi naši stručnjaci imaju diplomu određenog smera Filološkog fakulteta, a u velikom broju slučajeva u pitanju su i izvorni govornici određenog jezika. Svi oni perfektno vladaju pravnom i zakonskom terminologijom potrebnom za prevod zvanične dokumentacije, a pre stupanja na dužnost, bili su obavezni da pred članovima državne institucije polože zakletvu kojom se obavezuju da će u poslu poštovati sve važeće propise, a iznad svega, privatnost svojih klijenata, te da će dostupni materijal zaštititi od bilo kakve zloupotrebe. Sve ovo vam može biti garancija da će podaci iz vaših dokumenata biti bezuslovno čuvani i da ćete biti veoma zadovoljni uslugom naših jezičkih profesionalaca, pa ćete nam se, zasigurno, uvek ponovo obraćati kada su poslovi prevoda i overe u pitanju.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Nova Varoš

Zašto je uopšte potrebno imati overen prevod nekog dokumenta? Odgovor je vrlo jednostavan. Zapravo se radi o tome da nijedna međunarodna institucija neće prihvatiti prevod materijala, ma koliko savršen on bio, ukoliko se na njemu ne nalazi pečat ovlašćenog sudskog tumača. Upravo on predstavlja garanciju da je prevedeni dokument prekontrolisalo neko stručno lice, a zatim ga i pažljivo i sistematično uporedilo sa originalom, te ustanovilo da među njima nema očiglednih razlika ni u sadržaju, ali ni u pravnoj terminologiji ili stilu kojim su pisana. Pečat i potpis sudskog tumača su znak da je prevedena verzija dokumenta potpuno isto što i originalna i da, na taj način, može zauzeti njeno mesto u međunarodnom pravnom, poslovnom i svakom drugom legalnom prometu.

Budući da overa prevoda ne može biti izvršena bez prethodnog poređenja sa originalom , molimo vas da nam na uvid dostavite izvorna dokumenta koja treba da prevedemo i overimo ili, u krajnjem slučaju, njihove kopije koje su, na pravno propisan način, overene u nadležnoj službi. Ukoliko želite, materijale možete lično predati koordinatoru u našoj poslovnici ili nam ih možete poslati na adresu iste preporučanom poštanskom pošiljkom ili posredstvom odabrane kurirske službe. Ponekad se, međutim susrećemo sa situacijama da je neophodno što pre dostaviti dokumenta našim prevodiocima jer se zahteva da uradimo hitan prevod materijala, u izuzetno kratkom roku. Najbrži način da se to učini jeste slanje skeniranih spisa na naš mejl, ali ovo svakako, neće biti dovoljno za obavljanje celog posla, pošto nam morate naknadno doneti ili poslati i originale koji su nezaobilazni u procesu overe.

Ne bi bilo loše i da prilikom donošenja ili slanja materijala naznačite kako biste želeli da ih preuzmete po završetku posla. Mi vam nudimo da ih sami dođete po njih u našu filijalu ili da vam ih pošaljemo na određenu adresu i to preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom sa kojom sarađujemo. U ovom drugom slučaju, osim cene overe i prevoda, bićete obavezni da snosite i troškove dostave i to prema važećem cenovniku službe koja to bude obavila.

Sve što vas interesuje, a tiče se cena naših usluga, možete videti u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, dostupnom na našem sajtu ili se o tome raspitajte kod naših ovlašćenih predstavnika.

Još nešto o overi dokumenata

Prevodioci i sudski tumači Nova Varoš će, ukoliko su ispunjeni predviđeni uslovi, overiti bilo koji dokument koji vi tražite, ali morate da znate da za neke od njih ova overa neće biti dovoljna. Naime, da bi se uvrstila u međunarodni pravni saobraćaj, za pojedine zvanične spise i javne isprave neophodna je i overe takozvanim haškim Apostille pečatom. Ovu vrstu potvrde izdaje teritorijalno nadležni sud i prevodioci i sudski tumači Nova Varoš će vas rado uputiti na službu koja će vam dati validne informacije, budući da oni nisu obavezni da budu upoznati sa svim finesama apostiliranja dokumenata.

Nakon stavljanja Apostille pečata, prevedeni materijal postaje validan u svim državama koje su potpisale hašku Konvenciju i za njega se ne traži nikakva dalja legalizacija. Valja, međutim, da znate da, pre svega, Apostille pečat nije potreban za sva dokumenta, kao i da se u nekim slučajevima on stavlja samo na prevedenu verziju, a ponekad i na prevod i na original. Osim toga, ima situacija kada zakon propisuje da se uradi i prevod samog sadražaja pečata.

Kako su za Apostille overu u Republici Srbiji nadležni osnovni sudovi, molimo vas da se u nekoj instituciji ovog tipa blagovremeno raspitate o svim detaljima, kako biste i sebe, a i druge, poštedeli nepotrebnih komplikacija i završili posao na vreme.

Gde pitati za overu Apostille-om?

U Novoj Varoši, u Karađorđevoj ulici bb, nalazi se Sudska jedinica, u sklopu Osnovnog suda u Prijepolju, u čijoj nadležnoj službi svi žitelji ovog kraja mogu dobiti informacije o apostiliranju dokumenata namenjenih međunarodnoj upotrebi. Broj telefona pravne sližbe u Novoj Varoši je 033-61-583, a nije zgoreg da kažemo i to da se zgrada Osnovnog suda u Prijepolju nalazi u Valterovoj ulici broj 171.

Verujemo da smo, ovim podužim tekstom, pojasnili većinu detalja koji se tiču naših usluga i načina rada. Ipak, u slučaju da još nešto želite da pitate, bez ustezanja nas kontaktirajte a, ukoliko se pokaže neophodnim, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju u našem predstavništvu.


Kategorije prevoda za Nova Varoš

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Novu Varoš


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Nova Varoš

Spisak sudskih tumača za grad Nova VarošSudski tumači za grad Nova VarošSpisak sudskih tumača za grad Nova Varoš

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova Varoš

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova VarošSudski tumači za grad Nova VarošCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova Varoš

Sudski tumači i prevodioci u Novoj Varoši

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!