Sudski tumači i prevodioci Zvezdara

Područje beogradske opštine Zvezdara je u šesnaestom veku, odnosno pre dolaska Turaka, bilo poznato pod imenom Veliki Vračar, što se, zapravo, odnosilo na teritoriju između Mostara i Karaburme. Današnji naziv potiče, međutim, od zvezdarnice, koja se nalazi u okviru Astronomske opservatorije, otvorene 1887. godine na brdu Veliki Vračar, zalaganjem profesora Milana Nedeljkovića.

Zvezdara je, naime, svoje današnje ime i teritoriju dobila tek 1959. godine, kada su joj pripojena prigradska naselja Mirijevo i Mali i Veliki Mokri Lug, odnosno, kada je spojena sa tadašnjom opštinom Stari Đeram. Sve do tada ona je, praktično, bila deo takozvanog Petog reona, kome su pripadali delovi Beograda: Bulbulder, Vukov spomenik, Zvezdara, Pašina česma i Zeleno brdo.

Danas, Zvezdara spada u centralne gradske opštine i nalazi je u jugoistočnom delu glavnog grada. Iako zauzima samo jedan odsto ukupne teritorije prestonice, važi za jedno od najboljih mesta za život, pre svega, porodičnih ljudi, ali i svih ostalih koji cene prirodno okruženje vrlo blizu samog gradskog jezgra. Prema popisu iz 2011. godine, broj stanovnika na Zvezdari bio je veći od 150 hiljada.

Opština je podeljena na 4 katastarske parcele, i to su : Zvezdara, Mirijevo, Veliki Mokri Lug i Mali Mokri Lug. Posebnu čar ovom delu grada daje i poznata Zvezdarska šuma, koja je nikla oko Astronomske opservatorije i danas predstavlja jednu od najvećih zelenih oaza u Beogradu. Pošumljavanjem ovog područja glavni grad je dobio pravi štit od košave. Od ostalih znamenitosti, tu je i spomenik Vuku Karađžiću, ali i beogradsko Novo groblje, gde počivaju najpoznatiju srpski naučnici, vojskovođe, umetnici...

Kako na teritoriji opštine Zvezdara posluje više od hiljadu privrednih preduzeća, oko 40 hiljada radnji, a pored Astronomske opservatorije, tu je još i Kliničko – bolnički centar, brojne škole i 3 učenička doma, očigledna je bila i potreba za postojanjem kvalitetne službe za poslove prevođenja, obrade i overe potrebnih dokumenata i drugih materijala. Prevodioci i sudski tumači Zvezdara su deo stručnog tima Akademije Oxford kojima stanovnici ove opštine mogu da povere prevod dokumentacije i da na istom mestu, po veoma povoljnim cenama i u kratkom roku, dobiju i overu od strane ovlašćenih sudskih tumača.Koje sve usluge pružaju prevodioci i sudski tumači Zvezdara?

Ukoliko imate potrebu za prevodom određenog dokumenta sa ili na srpski jezik ili neko od 40 drugih svetskih jezika, poslovnica Akademije Oxford na Zvezdari je pravo mesto za vas! Dakle, osim našeg jezika, prevodioci i sudski tumači Zvezdara će, shodno vašoj potrebi, uraditi prevod na ili sa engleskog, ruskog, francuskog, nemačkog, ali i poljskog, češkog, slovačkog, mađarskog, kao i albanskog, bugarskog, rumunskog, italijanskog ili španskog jezika. Takođe, u našem stručnom timu su i kvalifikovani prevodioci za portugalski, holandski, grčki, turski, ali i za kineski i japanski jezik. Raspadom Jugoslavije i stvaranjem zasebnih država, javila se potreba i za prevođenjem sa i na slovenački, hrvatski i bosanski jezik, pa je Akademija Oxford, pravilno prepoznavši zahteve tržišta, u svoj tim uvrstila i kvalifikovane stručnjake za ove oblasti. Prevodioci i sudski tumači Zvezdara su, pored pomenutog, kvalifikovani i za prevode sa i na skandinavske jezike, kao i korejski, pakistanski i estonski, što je, svakako, usluga, koju, na teritoriji Srbije, možete dobiti samo kod nas! Izuzetno smo ponosni i na činjenicu da je naš prevodilački tim kadar da klijentima pruži i uslugu direktnog prevođenja sa jednog stranog jezika na drugi, a ne najpre na srpski jezik, čime u velikoj meri štedimo i vreme i novac svih koji sa nama sarađuju.

Postoje dokumenti za koje je, pored kvalitetno urađenog prevoda, potrebna i overa od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ranije su se ovi stručnjaci mogli naći samo u nadležnim sudovima, pa je postupak dobijanja konačne verzije dokumenta bio prilično složen i dugotrajan. Danas, međutim, prevodioci i sudski tumači Zvezdara nude svojim klijentima obe usluge na istom mestu i to u izuzetno kratkom roku i po, svakako, najpovoljnijim cenama, imajući u vidu kvalitet i brzinu obavljenog posla.

Naravno, ukoliko već imate preveden određeni dokument, a potrebna vam je i njegova overa, nemojte se ustručavati da nam se obratite. Sudski tumač Zvezdara će, stručno i profesionalno, za vas obaviti i ovakvu uslugu. Osim toga, nudimo vam i mogućnost redakture matrijala koje je neko već za vas preveo, ali iz nekog razloga niste zadovoljni obavljenim poslom. Naš tim vrhunskih lektora i korektora će, bez sumnje, otkloniti sve greške i dati vam kvalitetno prevedeni dokument.

Osim svega prethodno pomenutog, u poslovnici Akademije Oxford na Zvezdari možete pohađati i kurseve stranih jezika i, nakon završnog ispita, dobiti sertifikat koji je priznat širom sveta. Nudimo vam i vrlo kvalitetnu obuku za rad na računaru, kao i mogućnost sticanja kvalifikacija za različita zanimanja III i IV stepena stručnosti, ali i pripremnu nastavu za upis u srednje škole ili na fakultete.

Dokumenta koja prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Zvezdara

Sva dokumenta potrebna za obavljanje nekih poslovnih transakcija mogu, nakon prevoda, biti predmet overe ovlašćenog sudskog tumača. To se, pre svega, odnosi na sve vrste ugovora, razne fakture, statute i osnivačka akta preduzeća, rešenja o osnivanju privrednog lica, ali i na bilanse stanja i uspeha i revizorske i godišnje izveštaje. Takođe, prevodioci i sudski tumači Zvezdara vrše prevod i overu svih vrsta sudskih presuda i rešenja, kao i različitih vrsta pravnih dokumenata, odnosno pravnih akti. Ukoliko je to potrebno, prevode se i overavaju i potvrde o stanju na računu u banci, uverenja o neosuđivanosti, raznovrsni sertifikati i licence, zatim potvrde o redovnom zaposlenju, o slobodnom bračnom stanju ili o nekažnjavanju, kao i prevodi tekovina Evropske Unije.

Pošto su prevedena, sudski tumači Zvezdara mogu, na zahtev klijenata, da izvrše overu i svih ličnih dokumenata, u koja se ubrajaju: lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna i vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige venčanih ili umrlih.

Među dokumentima za koja se najčešće traži prevod i overa su, svakako, ona vezana za oblast obrazovanja. Prevodioci i sudski tumači Zvezdara će i ove materijale obraditi na najkvalitetniji način i dostaviti vam dokument, koji ćete dalje, bez ikakvih problema, moći da koristite i predajete u sve nadležne institucije. Ovo se, pre svega, odnosi na diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, potvrde o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili o položenom stručnom ispitu, što će reći sva ona dokumenta koja se tiču obrazovnog sistema i njegovih institucija, a na osnovu kojih klijent može da ostvari svoja prava.

Šta još treba da znate o radu prevodilaca i sudskih tumača Zvezdara?

S obzirom na činjenicu da je posao sudskih tumača izuzetno odgovoran, valjalo bi naglasiti da ove osobe moraju da zadovolje veoma stroge kriterijume koji se tiču njihove stručnosti, iskustva i podobnosti za obavljanje pomenutog posla. Sve to se proverava pred nadležnim organima i to odgovarajućom procedurom koja je propisana zakonom. U praksi to znači da sudski tumači moraju, pre svega, savršeno da poznaju jezik (ili više njih) za koji su se specijalizovali, kao i da dovoljno dobro poznaju pravne postupke i zakone koji su potrebni za kvalitetno obavljanje njihovog posla. Osim toga, zakletvom koju polažu, oni se obavezuju da će poštovati privatnost svojih klijenata, čuvajući tajnost podataka koji su im u dokumentima dostupni. Upravo ovakav profesionalizam, stručnost i kvalitet su osobine kojima se ističu prevodioci i sudski tumači Zvezdara.

Cena prevoda i overe dokumenata koja nam poverite nalazi se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Valjalo bi da znate da se pravila vezana za prevod teksta odnose i na prevod dokumenata, a po standardima prevodilačkog posla, jedna strane prevoda iznosi, zajedno sa razmacima, 1800 slovnih mesta kucanog teksta. Kvalitet i stručnost rada našeg tima će vam, u svakom slučaju omogućiti da, za najmanji novčani iznos i u predviđenom roku, dobijete materijal koji kasnije možete, bez ikakvih prepreka, dalje da upotrebite u pravnom prometu ili u bilo kakvim drugim poslovima.

Ono što prevodioci i sudski tumači Zvezdara preporučuju svim svojim klijentima je da, pre nego što dostave potreban materijal, u nadležnom sudu provere koje su sve overe potrebne za dokument koji se obrađuje. Naime, osim pečata ovlašćenog sudskog tumača, postoje situacije kada je potrebna i overa višeg nivoa. To može biti overa haškim Apostille pečatom, odnosno, legalizacija overenog prevoda, ili nadovera dokumenata iz obrazovnog sektora. Apostiliranje dokumenata vrši sud nadležan za teritoriju na kojoj su izdata dotična dokumenta, a nadoveru sprovodi Ministarstvo prosvete, pa zatim Ministarstvo inostranih poslova.

Informacije o Apostille pečatu i nadoveri

S obzirom na to da jedan dokument, tek kada je overen onako kako zakon propisuje, postaje pravno važeći, od izuzetne je važnosti da se blagovremeno raspitate koji sve pečati treba da se nalaze na vašem prevedenom dokumentu. Prilikom legalizacije, odnosno, apostiliranja prevoda, nadležni sud potvrđuje da je određeni dokument validan za pravne i druge poslove na teritoriji Republike Srbije, a overa koju izvrši Ministarstvo inostranih poslova svrstava jedan dokument iz sfere obrazovanja u one koji se mogu koristiti i van naše zemlje.

Sva obaveštenja o poslovima overe dokumenata možete dobiti u Osnovnim sudovima na teritoriji Beograda. Ima ih tri i njihove nadležnosti su teritorijalno podeljene. Za područje opštine Zvezdara nadležan je Prvi osnovni sud, koji se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle, broj 42. U istom delu grada su i druga dva suda. Adresa Drugog osnovnog suda je Bulevar Mihajla Pupina 16, a u istoj zgradi je i Treći osnovni sud. Potrebne informacije zainteresovane stranke mogu dobiti i u Višem sudu na Vračaru, u Ulici Timočkoj, broj 15, u okviru koga su i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje.


Kategorije prevoda za Zvezdara

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Zvezdaru


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Zvezdara

Spisak sudskih tumača za opštinu Zvezdara Sudski tumači za opštinu Zvezdara Spisak sudskih tumača za opštinu Zvezdara

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Zvezdara

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Zvezdara Sudski tumači za opštinu Zvezdara Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Zvezdara

Sudski tumači i prevodioci na Zvezdari

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!