Prevodi sa norveškog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa norveškog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa norveškog na ukrajinski jezik

Iako možda zvuči ne tako uobičajeno da neko zahteva prevođenje sa i na ukrajinski jezik, činjenica je da svakako postoje klijenti koji zahtevaju i tu uslugu. A uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford slovi za jednu od institucija koje mogu da ponude najobuhvatnije usluge, to uopšte ne čudi što naši klijenti mogu da dobiju i direktan prevod sa norveškog jezika na ukrajinski. Ali, nemojte misliti da je to kraj ponudi, pošto su u našem timu na prvom mestu prevodioci i sudski tumači, ali i brojni drugi stručnjaci, tako da možete očekivati da kod nas dobijete usluge koje ćete retko gde u našoj zemlji još moći da pronađete.

Radi se o tome da naša institucija zapošljava, pored ostalih i one stručnjake čija specijalnost je kako titlovanje, isto tako i sinhronizovanje prevedenih audio i video materijala (serije, emisije, filmovi, reklamne poruke i drugo), što znači da ćete vi biti u mogućnosti da kod nas dobijete njihovu kompletnu obradu.

Takođe, naši klijenti dobijaju i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski, ali im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A pružamo kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, odnosno konsekutivni, te klijenti kod nas mogu da dobiju i uslugu redakture koja uključuje i lekturu i korekturu, koju će da izvrše profesionalci, čija je to specijalnost (lektori i korektori).Prevođenje sa norveškog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na norveški

Postoji još jedan vrlo bitan element koji će prijatno iznenaditi sve naše klijente, a vezan je za obradu dokumenata, budući da oni kod nas dobijaju najpre njihovo prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski, a nakon toga i overu, koju vrši ovlašćeno lice koje je u našem timu, čime konkretnom dokumentu daje zakonsku važnost.

Svim klijentima kojima je baš obrada tih materijala potrebna, Akademija Oxford preporučuje da se blagovremeno lično raspitaju o tome da li je za ta dokumenta potrebno i izvršenje nadovere, to jest da li treba staviti Apostille pečat na njih, jer će im to u velikoj meri pomoći. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da prevodilac i sudski tumač tu vrstu overe ne mogu da urade, jer za to nemaju ovlašćenje. A klijenti bi trebalo da saznaju prvo da li je uopšte potrebno izvršiti je za određena dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na ukrajinski, te zatim i kada se haški pečat na njih stavlja. Obično su prisutna dva načina overe, koja uključuju stavljanje pomenutog pečata nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa svojim delom posla, odnosno pre toga, tako da isključivo od tih podataka i zavisi gde će oni prvo da odnesu konkretna dokumenta.

Bitno je naglasiti da naši stručnjaci mogu na zahtev klijenata da obrade bilo koja dokumenta, što uključuje kako ona koja čine poslovnu i ličnu dokumentaciju, tako isto i ona koja se odnose na oblast obrazovanja, prava, nauke i sudstva, ali i sva ona koja su deo građevinske i medicinske, ali i tehničke i dokumentacije za tendere, kao i sva pravna akta i ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli.Svaki onaj klijent koji zahteva obradu ma kog dokumenta je dužan da na uvid dostavi originale, budući da sudski tumač ima obavezu prvo da uporedi originalna i prevedena dokumenta, pa da tek onda uradi overu.

A izuzev dokumenata, prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i obradu materijala koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i interneta, odnosno sve vrste knjiga (književna dela i udžbenici), ali isto tako i stručne, kao i popularne tekstualne materijale. Zatim obrašuju i članke iz novina, časopise i sve ostale sadržaje, a uzevši u obzir da za njih nije potrebno raditi overu, mi klijentima omogućujemo da slanjem skeniranih sadržaja za koje zahtevaju prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski preko mejla znatno uštede vreme.

Onog trenutka kaa naši stručnjaci budu završili obradu materijala koje klijenti dostave, oni mogu da ih dobiju mejlom, ali samo ako su u pitanju prevodi onih sadržaja koji ne iziskuju overu pečatom sudskog tumača. A za sve ostale važi pravilo ili ličnog preuzimanja ili dostavljanja na adresu klijenta, ali ipak moramo da napomenemo da se dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu mora platiti u skladu sa cenovnikom, a koji je u određenoj kurirskoj službi u tom trenutku i važeće.

Posebno je važno da istaknemo i to da klijenti kojima je potrebno hitno prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski i to za ma koji dokument, smeju prvo da sadržaje dostave mejlom, ali je takođe bitno i da oni odmah posle toga izvrše njihovo slanje, to jest da ih donesu u našu poslovnicu, kako bi sudski tumač i prevodilac mogli da urade prevod u dogovorenom roku.

Prevođenje romana sa norveškog jezika na ukrajinski

Prevodi romana sa norveškog na ukrajinski jezik se smatraju najčešće zahtevanom uslugom od strane klijenata, mada pored toga naši prevodioci i sudski tumači, po potrebi mogu da obrade i bilo koje prazno ili poetsko delo, odnosno dela beletristike, ali i udžbenike, te po zahtevu klijenata prevodimo i članke iz novina, kao i sadržinu bilo kog časopisa.

U konkretnoj kombinaciji jezika pružamo i usluge usmenog prevoda, a zainteresovanima za nju omogućavamo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ono što je ovde bitno jeste da sudski tumač i prevodilac mogu da pruže kako simultano, tako i šapatno, te konsekutivno prevođenje sa norveškog na ukrajinski jezik, pa klijenti mogu da odahnu pošto će za događaj koji budu organizovani i za koji zahtevaju pomenutu uslugu, biti izabrana sigurno najbolja vrsta usmenog prevoda.

Serije i filmove različitih žanrova, odnosno reklamne poruke, ali i televizijske informativne emisije, odnosno radijske emisije svih ostalih vrsta, ćemo ne samo da prevedemo u ovoj jezičkoj varijanti, nego ćemo i da klijentima ponudimo dodatnu uslugu, a koja podrazumeva sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih materijala.

Prevodi PR tekstova sa norveškog na ukrajinski jezik

U domen rada naših stručnjaka spada i prevođenje PR tekstova sa norveškog jezika na ukrajinski, ali i mnogih drugih materijala koji su namenjeni reklamiranju različitih proizvoda, odnosno usluga, te se neretko kroz njih reklamira i poslovanje same kompanije. Svakako radimo i prevod letaka i reklamnih flajera, ali i plakata, a zatim i vizit karti, te kataloga, brošura i drugih sličnih sadržaja.

Zainteresovanim klijentima kojima je potrebna ispravka za urađene prevode ćemo ponuditi njihovu redakturu, a tu uslugu će da izvrše visokokvalifikovani stručnjaci, to jest korektori i lektori, budući. da su i oni u našem timu.

Uz sve to, klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na ukrajinski za sve one materijale koji su prvenstveno vezani za oblast interneta (web katalozi, softveri, sajtovi, online prodavnice i drugi), ali i za tekstualne sadržaje i to kako popularne, takođe i za one koji se mogu smatrati stručnim. Sem tekstova iz oblasti politike, ekonomije, prava, bankarstva i finansija, a na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac rade i prevođenje sa norveškog jezika na ukrajinski za one tekstualne sadržaje koji su primarno vezani za oblast nauke, sociologije, filozofije, građevinske industrije i medicine, ali i za one koji se odnose na oblast farmacije, informacionih tehnologija, marketinga i menadžmenta, odnosno komunikologije, psihologije i ostalih nepomenutih naučnih disciplina.

Prevođenje potvrde o stalnom zaposlenju sa norveškog jezika na ukrajinski

Dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, svakako pored ostalih uključuju i potvrdu o stalnom zaposlenju, koju će stručnjaci u svim našim poslovnicama da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. Naravno, klijent kod nas mogu da dobiju i prevod sa norveškog na ukrajinski jezik za saglasnost za zastupanje, ali i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te za potvrdu o visini primanja, a zatim i za uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno za ostale tipove potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja.

Različite vrste dokumentacija možemo, takođe da prevedemo kada se to zahteva, ali i da izvršimo njihovu overu, a koju rade sudski tumači, pošto imaju adekvatna ovlašćenja. A poznato je da ima i dokumenata gde je neophodno izvršiti overu Apostille pečatom što mogu da izvrše samo ovlašćene državne institucije i zato bi valjalo da klijent pribavi informacije koje se odnose na taj tip overe, a što on mora svakako da uradi samostalno.

Uz lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i ostala nenavedena dokumenta koja su sastavni deo medicinske dokumentacije. Zainteresovani klijenti kod nas dobijaju i prevođenje sa norveškog na ukrajinski jezik za poslovna dokumenta (fakture, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski i finansijski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaji i ostala dokumenta tog tipa).

Naši stručnjaci mogu, po potrebi da prevedu i građevinsku, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracija proizvoda i druga), a izvod iz matične knjige kako rođenih, tako i venčanih, odnosno umrlih su pojedina lična dokumenta za koja prevodioci i sudski tumači rade prevod sa norveškog na ukrajinski jezik. Isto tako oni obrađuju u toj kombinaciji i radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu i pasoš, odnosno vozačku dozvolu, ali i ličnu kartu, dozvolu za boravak, saobraćajnu i mnoga druga lična dokumenta.

Posebno ističemo da klijenti kojima su potrebni prevodi u ovoj varijanti i to za bilo koji dokument treba da se u potpunosti pridržavaju pravila, te da svakako dostave i originalna dokumenta prilikom slanja sadržaja na prevod, jer je to osnovni uslov za izvršenje overe pečatom sudskog tumača.

Najpre presude o razvodu braka, a zatim i sve ostale sudske presude, ali i odluke, odnosno tekovine Evropske Unije možemo da prevedemo po vašem zahtevu, kao i ugovore, sudske tužbe i punomoćje za zastupanje, zatim rešenja, žalbe i ostala pravna akta.

Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima pruža mogućnost i da dobiju prevod sa norveškog na ukrajinski jezik za rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i potvrde o redovnom školovanju, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, dok sudski tumač i prevodilac mogu da obrade svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomu i dodatak diplomi, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču bilo oblasti nauke ili obrazovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje