Prevodi sa norveškog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na rumunski jezik

Za online prevod sa norveškog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na rumunski jezik

Ne samo da će klijenti koji zahtevaju direktan prevod sa norveškog jezika na rumunski da kod nas dobiju tu uslugu za različite vrste sadržaja, već naši prevodioci i sudski tumači mogu da im pruže i usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. A samo u zavisnosti od tipa događaja, oni će primeniti kako konsekutivni, odnosno šapatni, tako i simultani prevod, te po potrebi ćemo klijentima ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Na zahtev klijenata obrađujemo i različite vrste tekstualnih materijala, ali i književna dela, zatim novinske članke, udžbenike i časopise, kao i različite vrste sadržaja koje su usko vezane za oblast najpre interneta, a potom i marketinga.

Naglašavamo i da sve pomenute materijale za koje su klijentima potrebni prevodi sa norveškog jezika na rumunski oni mogu da nam pošalju mejlom, te nakon što stručnjaci Akademije Oxford budu ispunili svoj zadatak, to jest preveli konkretne sadržaje, na isti način i mi njima možemo da ih pošaljemo, pod uslovom da se tako i dogovorimo.Prevođenje sa norveškog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na norveški

A kada je reč o obradi dokumenata, tu je važno navesti da se način dostavljanja razlikuje, pošto se od svakog pojedinačnog klijenta zahteva i da priloži originale tom prilikom , aovo se zahteva zbog overe pečatom sudskog tumača. Tako da uz lično dostavljanje, postoji mogućnost slanja konkretnih dokumenata preko kurirske službe, odnosno slanja preporučene pošiljke i to putem “Pošte Srbije”. Po završetku njihove obrade, postoji mogućnost ličnog preuzimanja ili dostavljanja prevedenih dokumenata na adresu klijenta, a ta usluga se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja je i zadužena za dostavljanje.

Samo onda kada su u pitanju hitni prevodi sa norveškog jezika na rumunski je dopušteno prvo slanje dokumenata skeniranih na mail, a potom i dostavljanje originala na uvid na najbrži od svih navedenih načina.

Sudski tumači i prevodioci će u ovoj varijanti jezika da obrade bilo koji dokument koji klijent zahteva, a što uključuje na prvom mestu dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (sve vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti), kao i ličnu, tehničku, poslovnu i medicinsku dokumentaciju. A osim njih, naši stručnjaci obrađuju i ona dokumenta koja čine građevinsku, te ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, kao i pravna akta, ali i sva ona koja se tiču nauke, odnosno obrazovanja i mnoga druga.Najvažnije je i da svaki klijent koji zahteva prevođenje sa norveškog jezika na rumunski za dokumenta zna da je njegova obaveza ne samo dostavljanje originala na uvid, već i blagovremeno pribavljanje informacija o stavljanju Apostille pečata na njih. A ova informacije vrlo važna, jer se takozvani haški pečat, ne stavlja na sva dokumenta za koja se radi prevod u konkretnoj kombinaciji, već isključivo na ona za koja postoje zakonske odredbe. Sa tim u vezi je važno naglasiti i da se ova vrsta overe radi na dva načina najčešće, to jest da se ili prvo stavlja ovaj pečat ili se on stavlja po završetku obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača. Svaki klijent koji bude imao ove podatke će, na prvom mestu znati gde treba da odnese konkretni dokument, ali i na koji način će da teče postupak njegovog obrađivanja, pa čak i koliko će on otprilike da traje. Da pojasnimo, ako se prvo stavlja haški pečat, onda mora da se uradi prevod sa norveškog jezika na rumunski i za njega i za čitav dokument, pa se tek onda radi overa sudskog tumača, što znači da taj proces traje nešto duže od onoga koji podrazumeva prvo prevod, pa overu pečatom zvaničnog sudskog tumača i na kraju stavljanje haškog pečata.

Prevod ličnih dokumenata sa norveškog na rumunski jezik

Uz prevođenje lične karte i pasoša sa norveškog jezika na rumunski, stručnjaci koji su deo našeg tima, to jest prevodioci i sudski tumači će da obrade i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, a zatim i različite vrste dozvola (radna, saobraćajna, vozačka dozvola za boravak), ali isto tako i umrlicu, te ostala lična dokumenta. Ne samo da će oni da urade njihov prevod u skladu sa pravilima, nego će da pristupe i overi, a koju radi ono lice koje je od strane važećih državnih institucija ovlašćeno, odnosno sudski tumač. Svakako je reč o overi koja se razlikuje od stavljanja haškog pečata na dokumenta, a koji je obavezan samo za pojedina dokumenta. Ipak, budući da stručnjaci koji su u našem timu nemaju ovlašćenja za taj tip overe, opšta je preporuka da klijenti zatraže ove informacije od ovlašćenih nadležnih institucija, a kako bi na taj način izbegli gubljenje vremena, uzevši u obzir da Apostille pečat može da bude stavljen ili kada stručnjaci Akademije Oxford završe obradu određenog dokumenta ili pre nego što oni uopšte počnu da ga prevode.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, a to se odnosi kako na saglasnosti i potvrde različitih vrsta, tako i na uverenja i izjave (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju).

Naučne patente i radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomu i dodatak diplomi, te uverenje o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta koja spadaju u domen nauke, odnosno obrazovanja će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade na vaš zahtev.

A prevodi sa norveškog jezika na rumunski uključuju i obradu svih vrsta dokumentacija, to jest onih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala), kao i tehničku, građevinsku i tendersku (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga).

Naši stručnjaci prevode u toj varijanti jezika i dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica (revizorski izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski i godišnji izveštaji, statut preduzeća i mnoga druga dokumenta koja spadaju u ovu oblast), a sudski tumač i prevodilac, kada je potrebno rade i prevod sa norveškog jezika na rumunski za tekovine Evropske Unije i punomoćja za zastupanje, kao i za sertifikate, odnosno licence, ali isto tako prevode i ugovore, te sudske žalbe, rešenja, tužbe, odluke i presude, kao i sva ostala pravna akta.

Prevodi web sajtova sa norveškog jezika na rumunski

Da bi prevođenje internet sajtova sa norveškog na rumunski jezik moglo da se smatra profesionalnim, neophodno je i da se tokom prevoda primene pravila koja se odnose na optimizovanje sadržaja, to jest pravila SEO (Search Engine Optimisation). A kako bašt na taj način sudski tumači i prevodioci koje zapošljava Akademija Oxford i obrađuju pomenute materijale, to mi klijentima osiguravamo maksimalno kvalitetno i profesionalno prevođenje, odnosno pružamo mogućnost da se određeni sajtovi nađu u okviru prvih rezultata internet pretrage i to u relativno kratkom roku. Svakako, možemo da obradimo i softver, te web prodavnice, kataloge i ostale internet materijale.

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog na rumunski jezik za marketinške materijale i to kako za PR tekstove, odnosno reklamne flajere i kataloge, tako isto i za brošure, kao i za reklamne letke. A onda kada je to potrebno našim klijentima, sudski tumač i prevodilac takođe mogu i to vrlo brzo da obrade vizit kartice.

Napominjemo i to da deo našeg tima čine i oni stručnjaci koji mogu da vam ponude redakturu materijala za koje je prevod u konkretnoj kombinaciji već izvršen, stim da je reč o loše obrađenim materijalima, a lektori i korektori će da primene svoju uslugu na njih i na taj način vam pruže priliku da dobijete u optimalnom roku maksimalno kvalitetno prevedene sadržaje bilo koje vrste u kojima nema viiše grešaka.

Još jedna u nizu usluga koje vrše prevodilac i sudski tumač je vezana za usmeno prevođenje sa norveškog na rumunski jezik, a oni pored konsekutivnog, po potrebi primenjuju i šapatno, odnosno simultano prevođenje. Isto tako, svim onim klijentima za čiji događaj bude konstatovano kao najbolje primeniti tu uslugu, ćemo uvrstiti u zvaničnu ponudu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje književnih dela sa norveškog na rumunski jezik

Kada su u pitanju prevodi dela književnosti sa norveškog jezika na rumunski, posebno naglašavamo da naši stručnjaci podjednako kvalitetno obrađuju i prozna i poetska dela, ali isto tako prevode i romane, beletristiku i sva ostala književna dela.

Takođe, kod nas ih očekuje i obrada udžbenika, ali i časopisa svih vrsta i članaka iz novina, kao i stručnih i popularnih tekstualnih materijala. Trebalo bi da znate i to da prevodilac i sudski tumač mogu da u konkretnoj jezičkoj varijanti obrade tekstove bilo koje tematike. Komunikologija, građevinska industrija, finansije i bankarstvo su samo neke od njih, a na zahtev klijenata oni rade i prevod sa norveškog jezika na rumunski za tekstove koji su vezani za oblast informacionih tehnologija i marketinga, te obrazovanja i sociologije, odnosno psihologije, kao i tza one koji se tiču filozofije, medicine, politike i ostalih naučnih disciplina.

Posebno navodimo da oni klijenti koji zahtevaju prevođenje sa norveškog jezika na rumunski za bilo koji tip video ili audio materijala (emisije, filmovi, reklamne poruke, serije i ostali) u našim poslovnicama mogu da angažuju i one osobe koje su specijalizovane za sinhronizovanje, to jest mogu da zatraže uslugu koju pružaju profesionalni titleri i tako dobiju kompletno obrađene sve vrste ovih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje