Prevodi sa norveškog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na bosanski jezik

Za online prevod sa norveškog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na bosanski jezik

Svako ko ima zahtev da dobije obrađene različite sadržaje sa norveškog na bosanski jezik bi trebalo da se obrati zaposlenima u najbližoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da je dobro poznato da je to možda i jedina institucija u našoj zemlji koja ima stručnjake posebno usmerene na pružanje ove usluge.

Zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju kompletnu obradu različitih sadržaja, ali i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na bosanski, budući da sudski tumač i prevodilac mogu da primene i simultani i šapatni, odnosno konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji, te svim onim klijentima kojima se za određeni događaj bude preporučila ta vrsta usluge, ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe možemo da obradimo i sadržaje vezane za oblast marketinga, odnosno popularne i stručne tekstualne materijale, kao i da prevedemo web sajtove, ali i online kataloge i prodavnice, te ostale sadržaje. Pored njih, u ponudi su i prevodi sa norveškog jezika na bosanski za časopise i novinske članke, te za udžbenike i književna dela, ali i za video i audio sadržaje. Ipak, tu moramo da navedemo i da uz prevod serija, emisija, filmova, reklamnih poruka i drugih sličnih materijala, klijenti kod nas dobijaju i njihovo sinhronizovanje ili uslugu titlovanja, ako to žele.Prevođenje sa norveškog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na norveški

Svakako smo u prilici i da klijentima ponudimo i kompletnu obradu ne samo ličnih, nego i dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, već i svih onih koji čine tendersku i građevinsku dokumentaciju. A sem toga, sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj varijanti obrađuju i medicinsku, poslovnu i tehničku dokumentaciju, kao i pravna akta i dokumenta vezana za obrazovanje ili nauku.

Najvažnije je da klijenti koji zahtevaju prevod sa norveškog jezika na bosanski za dokumenta znaju da imaju dve vrlo važne obaveze. Prva od njih se odnosi na dostavljanje originala, a kako bi ovlašćeni sudski tumač bio uopšte u mogućnosti da uradi overu, to jest da stavi pečat na prevedena dokumenta. A druga obaveza koju oni imaju u toj situaciji se odnosi na proveru o potrebi za stavljanjem Apostille, to jest pečata koji je poznat još i kao haški, a za koji su osnovni sudovi, odnosno specijalne službe u okviru njih nadležne. Očekuje se da klijent potpuno samostalno dobije, na prvom mestu podatak da li je ta vrsta overe obavezujuća i za dokumenta za koja on zahteva obradu od naših stručnjaka, te ako dobije potvrdan odgovor, on mora da pita i da li se haški pečat stavlja na početku ili na kraju obrade tog dokumenta, uzevši u obzir da su oba ta načina često primetna u praksi. Onaj klijent koji bude poslušao naš savet i koji dobije ove podatke, će moći da znatno lakše prođe kroz čitav proces obrade bilo kog dokumenta, uzevši u obzir da će znati i otprilike koliko će on da traje, ali i gde treba da odnese taj dokument, a kako bi ispoštovao navedene informacije.

Kada je u pitanju dostavljanje dokumenata na obradu, morate znati da se taj proces razlikuje u odnosu na onaj koji se odnosi na dostavljanje sadržaja za koje se ne vrši overa, pošto recimo, književna dela ili tekstove klijenti mogu ne samo da pošalju na obradu preko mejla, nego i da ih isto tako dobiju, a nakon što sudski tumač i prevodilac budu ispunili svoje obaveze i obradili konkretne materijale.A kako se zahteva dostavljanje originala na uvid za prevod sa norveškog jezika na bosanski dokumenata, to klijenti mogu da ih pošalju preko kurirske službe, ali i da ih donesu lično ili da to učine preko “Pošte Srbije”, stim da tada moraju da zahtevaju preporučeno slanje. Osim što mogu da zahtevaju dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, klijentima je dopušteno i da dođu u prostorije jedne od poslovnica Akademije Oxford i tu lično preuzmu obrađena dokumenta. Međutim, naročito je važno da napomenemo i da oni moraju da plate uslugu dostavljanja obrađenih sadržaja i to u trenutku preuzimanja pošiljke, a po onoj ceni koja jasno navedena u cenovniku konkretne kurirske službe.

Hitno prevođenje sa norveškog jezika na bosanski i to za bilo koji dokument je zapravo jedina situacija kada klijenti imaju pravo da prvo izvrše njihovo slanje preko mejla, a da posle toga i to na najbrži mogući način dostave nama i originalne na uvid.

Prevod pasoša sa norveškog na bosanski jezik

Budući da su i prevodioci i sudski tumači svakako zaposleni u našem timu, to oni klijenti koji zahtevaju prevođenje pasoša sa norveškog jezika na bosanski dobijaju i overu tako urađenog prevoda, a od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Svakako, taj tip overe nije isto što i nadovera, odnosno ne podrazumeva i stavljanje Apostille ili haškog pečata, pa bi zato trebalo da svaki pojedinačni klijent koji zahteva obradu bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj varijanti, zatraži informacije u okviru nadležnih službi o tome, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nemaju ovlašćenja da je izvrše.

Važno je da istaknemo i to da svako ko zahteva prevod sa norveškog jezika na bosanski za pasoš ili ma koji drugi dokument mora da nam na uvid dostavi i originalna dokumenta, a kako bi overa mogla da bude sprovedena prema pravilima.

Naši stručnjaci obrađuju i ostala lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, venčani list, saobraćajna dozvola, lična karta, umrlica, radna dozvola i druga), te sva ona dokumenta koja čine različite tipove dokumentacija (tenderska, poslovna, građevinska, medicinska i tehnička).

Svim klijentima nudimo i prevod sa norveškog jezika na bosanski za uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, te za ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a to uključuje obradu ne samo različitih vrsta uverenja, nego i potvrda i izjava, odnosno saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i druga).

Najpre tekovine Evropske Unije, a zatim i ugovore, odnosno sertifikate i punomoćje za zastupanje, kao i licence, te sve vrste sudskih i pravnih akata će prevodilac i sudski tumač na osnovu zahteva klijenata da prevedu u ovoj jezičkoj varijanti, a zatim i da overe u skladu sa svojom nadležnošću. Osim svega pomenutog, klijentima omogućujemo i prevođenje sa norveškog jezika na bosanski za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i prepise ocena, te za rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno za naučne patente i uverenje o položenim ispitima, ali isto tako i za diplomu i dodatak diplomi. Onda kada to zahtevaju klijenti, naši stručnjaci mogu da obrade i sve vrste radova (naučni, diplomski i seminarski), to jest sva ostala dokumenta koja su isključivo vezana za oblast nauke ili obrazovanja, a koja ovom prilikom nismo naveli.

Prevodi web kataloga sa norveškog jezika na bosanski

Internet kataloge će profesionalni prevodioci i sudski tumači da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika i to tako da će se oni u relativno kratkom roku naći na mnogo boljoj poziciji, a sa stanovišta globalne internet pretrage. A ovo će da se dogodi zato što prevođenje sa norveškog na bosanski jezik, koje vrše naši stručnjaci podrazumeva i primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), što i jeste osnovni razlog zbog koga oni u velikoj meri poboljšavaju svoju poziciju u globalnoj pretrazi. Isto tako kvalitetno i profesionalno, naši stručnjaci mogu da obrade i internet sajtove, kao i online prodavnice, a onda kada je potrebno i različite programe, odnosno aplikacije. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i prevođenje sadržaja iz oblasti marketinga, to jest kako reklamnih flajera i PR tekstova, te plakata, tako i letaka, brošura i ostalih sličnih materijala.

A sem toga, vršimo i usmeno prevođenje sa norveškog na bosanski jezik, te napominjemo da sudski tumači i prevodioci u skladu sa potrebama, to jest zahtevima konkretnog događaja, primenjuju simultano ili konsekutivno, kao i prevod uz pomoć šapata. Pored konkretne usluge, svi oni klijenti za čiji događaji će biti preporučeno da bude primenjena ta vrsta usluge će moći, a po vrlo povoljnim uslovima da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Usluge profesionalne lekture i korekture, pružamo zainteresovanim klijentima, a zahvaljujući kvalitetnom i predanom radu naših lektora i korektora, sve uočene greške u najrazličitijim tipovima materijala će biti u najkraćem mogućem roku uočene i, u skladu sa pravilima prevodilačke struke ispravljene.

Prevođenje serija norveškog na bosanski jezik

Kada klijenti zahtevaju prevod serija sa norveškog jezika na bosanski, oni moraju da znaju i da Prevodilački centar Akademije Oxford može da im ponudi dodatne usluge, a koje uključuju njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Svakako će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika da obrade i igrane, odnosno crtane i dokumentarne, ali i animirane i ostale vrste filmova, a zatim i reklamne poruke, te isto tako i zabavne i obrazovne, kao i informativne, dečije i druge tipove emisija, bez obzira da li one treba da budu emitovane na radiju ili televiziji.

Književna dela bilo koje vrste (poezija, romani, beletristika, proza i ostala), kao i udžbenike i časopise, odnosno novinske članke, naši stručnjaci prevode u ovoj varijanti, kada je to potrebno.

Da napomenemo i to da možemo da izvršimo prevođenje sa norveškog jezika na bosanski kako za stručne, tako isto i za popularne tekstualne materijale koji su vezani za oblast nauke, farmacije, obrazovanja i građevinske industrije, ali i za sve one tekstove koji se tiču bankarstva, komunikologije, informacionih tehnologija i sociologije, odnosno marketinga, politike i prava, te svih ostalih grana nauka i to i prirodnih i društvenih, a koje ovom prilikom nisu navedene. A svako ko bude zahtevao obradu baš ovih sadržaja ima značajnu prednost, pošto nije u obavezi da dostavlja originalne materijale na uvid, kao što to jeste običaj kod obrade dokumenata, pa tekstove može jednostavno da skenira i pošalje nam ih na obradu preko mejla, a da ih isto tako i dobije kada naši stručnjaci ispune njegove zahteve.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje