Prevodi sa norveškog na makedonski jezik

Prevod sa norveškog na makedonski jezik

U svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku u Srbiji ima otvorenih, Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanima nudi priliku da dobiju direktan prevod sa norveškog jezika na makedonski, a ova usluga se primenjuje i za usmeni i za prevod u pisanom obliku i to za svaku vrstu sadržaja.

Prisutne su i mnogobrojne usluge koje su vezane za prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti, a koje uključuju, recimo redakturu već obrađenih materijala, kada je potrebno da korektor i lektor izvrše potrebne ispravke u tako loše prevedenim materijalima. Takođe, svi naši klijenti mogu da očekuju i da uz prevod sa norveškog jezika na makedonski za različite video i audio sadržaje, dobiju i njihovo sinhronizovanje, te im pružamo i mogućnost da se odluče za titlovanje prevedenih filmova, reklamnih poruka, emisija, serija i drugih sličnih materijala.

Svim zainteresovanim klijentima naši iskusni stručnjaci će omogućiti i obradu bilo kog sadržaja iz oblasti interneta ili marketinga, a po potrebi u ovoj varijanti jezika prevodimo i novinske članke, te književna dela, časopise, tekstove i sve ostale materijale.Prevođenje sa norveškog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na norveški

Takođe, u mogućnosti smo i da svakome ko ima potrebu za tim, ponudi i obradu najrazličitijih vrsta dokumenata, odnosno da ih prvo prevedemo, a zatim i overimo, ali klijenti moraju da znaju da je ovo overa koju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači. Tačnije, ona nema veze sa stavljanjem haškog pečata (Apostille) na konkretna dokumenta, jer sudski tumač i prevodilac koji su u našem timu jednostavno nemaju ovlašćenja da tu overu izvrše. Baš zato je dobro i da svaki pojedinačni klijent na vreme sazna da li se za dokumenta za koja on zahteva prevod sa norveškog jezika na makedonski vrši i ova overa, jer će mu to biti od velike koristi. Inače, Apostille pečat se svrstava u nadoveru, budući da ne isključuje uslugu sudskog tumača, nego je čak i podrazumeva, a kako se na neka dokumenta ovaj pečat mora staviti pre, a na neka tet kada naši stručnjaci završe obradu, to je u pitanju vrlo važan podatak, jer od njega isključivo i zavisi da li se taj dokument prvo donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford ili klijent mora da ga odnese prvo u osnovni sud.

Izuzev svih ličnih dokumenata, sudski tumači i prevodioci obrađuju i pravna akta, odnosno sve tipove dokumentacija (tehnička, poslovna, tenderska, medicinska, građevinska i ostale), ali i različite vrste dokumenata koji su vezani za specifične oblasti, poput na primer nauke ili obrazovanja. Svakako, bilo za koji dokument da su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na makedonski, uveravamo vas da će naši stručnjaci da pristupe njihovoj obradi potpuno profesionalno i da vam u optimalnom roku i po vrlo povoljnim uslovima ponude njihovu kompletnu obradu, a kako bi ste taj dokument mogli što pre i da koristite.

Zahteva se da prilikom dostavljanja dokumenata na prevod klijenti obavezno prilože i originale, pošto je neophodno da sudski tumač uporedi originalan i preveden dokument pre nego što izvrši overu, a što se tiče dostavljanja svih ostalih sadržaja za koje ova usluga nije primenjiva, njih klijenti mogu da pošalju mejlom i da ih po završetku obrade na istovetan način i dobiju. A osim što mogu da dođu lično u prostorije jedne od naših poslovnica i donesu dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa norveškog jezika na makedonski, klijenti mogu da se odluče i za njihovo slanje preko kurirske službe, te isto tako imaju i opciju koja podrazumeva dostavljanje dokumenata preko “Pošte Srbije”, ali naglašavamo da to mora biti učinjeno preporučenom pošiljkom.

A ako neko zahteva da dobije prevod za bilo koji dokument u posebnu kratkom roku, njemu je dozvoljeno prvo da izvrši njegovo slanje elektronskim putem, a potom i da pristupi dostavljanju originala na uvid i to na neki od opisanih načina, uz uslov da to bude onaj koji je za tog klijenta i najbrži.Prevodi serija sa norveškog na makedonski jezik

Uz prevod serija sa norveškog jezika na makedonski, klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i njihovu finalnu obradu, a to osim titlovanja uključuje svakako i njihovo sinhronizovanje. Prevodioci i sudski tumači, takođe obrađuju i animirane, dokumentarne i igrane, odnosno crtane filmove, kao i reklamne poruke, te emisije i to kako one zabavnog karaktera, tako i informativne, obrazovne i druge.

Svi oni klijenti koji imaju prethodno urađen prevod sa norveškog jezika na makedonski za neku vrstu materijala, a u pitanju je loše obrađen sadržaj, u našim poslovnicama mogu da dobiju njegovu lekturu i korekturu. Uslugu redakture će da izvrše vrhunski stručnjaci čija je to specijalnost, odnosno profesionalni lektori i korektori.

A kod nas klijenti mogu da očekuju i obradu udžbenika, te su tu i prevodi sa norveškog jezika na makedonski za sve vrste književnih dela (poezija, beletristika, proza, romani i ostala). Kada je reč o obradi tekstualnih sadržaja, valjalo bi da znate da naši stručnjaci nikakvih poteškoća nemaju ukoliko se radi o nekim temama koje se ne mogu svrstati u uobičajene, pošto oni uz dovoljan nivo iskustva i znanja, u svakom slučaju poseduju i visok nivo opšte kulture. Sve to znači da njima nijedna tema ne može biti stranac, te će oni na zahtev klijenata da izvrše prevođenje sa norveškog jezika na makedonski za one tekstove koji su vezani za oblast farmacije i medicine, odnosno građevinske industrije, komunikologije i informacionih tehnologija, ali će isto tako da pristupe obradi i onih tekstualnih sadržaja čija tema prvenstveno spada u domen bankarstva, politike i psihologije, ali i finansija, sociologije, marketinga i svih ostalih naučnih disciplina, kako onih koje se odnose na društvene, tako i onih koje su vezane za prirodne nauke.

Prevođenje internet sadržaja sa norveškog jezika na makedonski

Oblast interneta je sve zastupljenija u globalnoj komunikaciji, pa se klijenti nama prilično često obraćaju sa zahtevom da se izvrši direktan prevod različitih internet sadržaja sa norveškog na makedonski jezik. A sudski tumač i prevodilac na njihov zahtev mogu da obrade kako web sajtove i internet kataloge, isto tako i sadržinu web prodavnica, a ukoliko je potrebno prevode i bilo koji program ili aplikaciju, a sve to naravno naši stručnjaci vrše maksimalno stručno. Kada kažemo stručno, zapravo mislimo da sudski tumač i prevodilac odlično poznaju pravila koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja za internet pretragu, što dalje znači da će svi prevedeni materijali relativno brzo da budu vidljivi među prvim rezultatima pretrage u okviru pretraživača.

Usmeno prevođenje sa norveškog na makedonski jezik stručnjaci zaposleni u našoj instituciji takođe će da izvrše kada je potrebno. Zahvaljujući činjenici da oni odlično poznaju princip sprovođenja simultanog i konsekutivnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata, svaki klijent može biti potpuno siguran da će događaj koji organizuje biti propraćen adekvatnom vrstom usmenog prevoda. Svakako je vrlo važno da klijenti nama dostave sve one informacije koje su bitne za odabir usluge, pošto od broja učesnika, predviđenog trajanja i koncepta po kome treba da bude organizovan određeni događaj i zavisti primarno koji tip ove usluge će biti predložen. Svakako ćemo u ponudu da uvrstimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, onda kada stručnjaci iz našeg tima budu predvideli da se ta usluga primenjuje.

Zainteresovani klijenti mogu da dobiju i prevod sa norveškog na makedonski jezik za apsolutno sve materijale koji se odnose na oblast marketinga. Uz flajere, vizit kartice i reklamne letke, ali i plakate, sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevode i PR tekstove, kao i brošure i sve ostale materijale čija osnovna namena jeste reklamiranje.

Prevod tehničke dokumentacije norveškog na makedonski jezik

Uz dokumenta koja spadaju u tehničku dokumentaciju, prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata mogu takođe da izvrše i prevođenje sa norveškog jezika na makedonski za dokumentaciju za tendere, te za medicinsku, građevinsku i poslovnu. Tako će oni, osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, da prevedu i lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i specifikakcije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Isto tako u oblast njihovog delovanja spada i prevod sa norveškog jezika na makedonski za sve tipove poslovnih izveštaja, kako revizorske, tako i godišnje, ali i finansijske, a zatim i za rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, te prevode i poslovne odluke, odnosno fakture i ostala dokumenta koja se smatraju delom poslovne dokumentacije.

Mi klijentima, uz prevod omogućujemo i uslugu overe, a za to je isključivo zadužen sudski tumač, pa se zato i zahteva dostavljanje na uvid originalnih dokumenata, kako bi ta usluga bila izvršena onako kako je navedeno u zakonu. Sa druge strane, svaki klijent treba i da samostalno zatraži u osnovnom sudu informacije u vezi sa overom Apostille pečatom, a koji je označen i kao haški, jer sudski tumač i prevodilac nemaju pravo da tu vrstu overe izvršee, uzevši u obzir da za nju nemaju ovlašćenje.

Presude o razvodu braka, kao i sudska rešenja, te odluke, tužbe i žalbe, kao i punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, ali isto tako i različite vrste sertifikata i licenci, odnosno sva ostala pravna akta, na zahtev klijenata će naši stručnjaci da prevedu u ovoj varijanti, a potom i da ga overe pečatom sudskog tumača.

Podrazumeva se, svakako da klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na makedonski za sva lična dokumenta (pasoš, lična karta, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, venčani list, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, umrlica, radna dozvola i druga), kao i za dokumenta iz oblasti kako nauke, tako i obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, svedočanstvo o završenom razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, seminarski, diplomski i naučni radovi i ostala).

Takođe možemo da izađemo u susret zahtevima i onih klijenata koji u ovoj kombinaciji jezika zahtevaju obradu onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, a što uključuje prevod sa norveškog jezika na makedonski svih tipova saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje