Prevodi sa norveškog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na japanski jezik

Za online prevod sa norveškog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na japanski jezik

Tek jedna među brojnim uslugama koje po zahtevu klijenata mogu da izvrše naši sudski tumači i prevodioci se odnosi na direktno prevođenje sa norveškog jezika na japanski. A podrazumeva se svakako da oni tu uslugu mogu da izvrše i u pisanoj varijanti, ali i u pisanoj, tako da će praktično ispuniti sve zahteve koje klijenti imaju.

Što se tiče usmenog prevoda, tu je važno je naglasiti da naši stručnjaci mogu da primene ne samo simultano i konsekutivno, već po potrebi i takozvano šapatno prevođenje, te omogućujemo i svima koji su zainteresovani da izvrše po posebno povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod sa norveškog jezika na japanski za sve vrste sadržaja svakako podrazumeva i obradu dokumenata, ali možemo klijentima da pružimo i brojne dodatne usluge. Tako, recimo ako neko želi da dobije urađen prevod za bilo koji film, seriju ili neki drugi video, to jest audio sadržaj, on može takođe da očekuje i da mu tada bude ponuđeno kako njihovo sinhronizovanje, tako isto i uslugu titlovanja svih takvih materijala.Prevođenje sa norveškog na japanski
Prevođenje sa japanskog na norveški

Vršimo i redakturu kada je to potrebno, a za tu uslugu angažuju se lektori i korektori, koji su ujedno i adekvatno kvalifikovani za sprovođenje lekture, to jest usluge korekture svih onih sadržaja koje je neko prethodno preveo u konkretnoj kombinaciji, stim da to nije učinio profesionalno.

Sudski tumač i prevodilac mogu da klijentima ponude i prevođenje za online prodavnice i web sajtove, ali i za ostale sadržaje koji se tiču interneta, kao i za marketinške materijale. A specijalizovani smo i za obradu književnih dela, odnosno udžbenika, te po potrebi prevodimo i stručne, to jest naučne tekstualne materijale, ali i novinske članke i one sadržaje koji se odnose na oblast marketinga.

Napominjemo i da klijenti kojima je neophodan prevod sa norveškog jezika na japanski i to za bilo koji od pomenutih sadržaja ima pravo da ih na obradu dostavi na vrlo jednostavan način, to jest da ih pošalje preko mejla, a ako mu tako najviše odgovara.Način dostavljanja se razlikuje kada su u pitanju dokumenta, pošto je tada vrlo važno i da budu priloženi originali, tako da je klijentima omogućeno na prvom mestu lično dostavljanje u prostorije naše poslovnice, a zatim i slanje ili preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“. Uz to, naglašavamo i da postoji jedna jedina situacija kada se dozvoljava i slanje dokumenata na mejl, a to podrazumeva da klijent zahteva hitan prevod sa norveškog jezika na japanski . Upravo zahvaljujući tome, prevodioci i sudski tumači će moći da odgovore na taj zahtev, a neophodno je i da svaki klijent koji zahteva tu uslugu odmah posle slanja skeniranih dokumenata na mejl, dostavi i originale na uvid i to na najbrži od svih pomenutih načina.

Nakon što naši stručnjaci budu završili sa obrađivanjem sadržaja, klijenti biraju da li žele da ih preuzmu lično ili da im budu isporučena na određenu adresu, što je primarno vezano za prevođenje sa norveškog jezika na japanski za ma koji dokumenat, jer ostale materijalea oni dobijaju prevedene preko mejla, a ako tako žele. Usluga dostavljanja na adresu se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, pa klijent treba da izvrši njeno plaćanje direktno onoj osobi koja i dostavlja pošiljku.

Da bismo svima kojima je potrebno prevođenje u ovoj kombinaciji za dokumenta pružili kompletnu uslugu, izvršićemo prvo njihov prevod, a posle toga će i sudski tumač na tako uređen prevod da stavii svoj validni pečat, čime će ustvari da potvrdi da je sadržaj prevoda istovetan originalnom dokumentu. Ipak, to ne znači da će svakako klijent dobiti dokument koji može da primenjuje u praksi, pošto ima i onih dokumenata za koja se zahteva još jedna vrsta overe, a u pitanju je Apostille ili haški pečat, koji ne stavljaju naši stručnjaci, nego osobe zaposlene u nadležnim službama pri osnovnim sudovima Republike Srbije. A samim tim što sudski tumači i prevodioci nemaju nadležnost u tom slučaju, klijenti bi trebalo da se raspitaju u pomenutim službama da li se on zahteva i za konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na japanski, jer pravila nalažu da on bude stavljen ili posle ili pre obrade tog dokumenta od strane stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

U skladu sa potrebama klijenata, naši stručnjaci će da obrade na prvom mestu dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to se isključivo odnosi na različite tipove izjava i saglasnosti, to jest uverenja i potvrda, ali prevode i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja. A prevodioci i sudski tumači, takođe obrađuju i poslovnu dokumentaciju, ali i sve vrste ličnih dokumenata, te ona koja se tiču nauke. Isto tako, zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa norveškog jezika na japanski za različite tipove dokumentacija, to jest za bilo koji dokument koji može da se svrsta najpre u tendersku, odnosno građevinsku, a zatim i u medicinsku, ali i tehničku dokumentaciju. Bilo koji tip pravnog akta, to jest ona dokumenta koja se isključivo vezuju za oblast prava ili sudstva, takođe pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata mogu da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu.

Prevođenje reklamnih brošura i kataloga sa norveškog na japanski jezik

Ma kako da su brošure i katalozi obimni, prevodioci i sudski tumači mogu da urade njihov prevod sa norveškog na jezika na japanski, onda kada je to potrebno klijentima, a to će učiniti sasvim sigurno i profesionalno i kvalitetno. Oni mogu da prevedu i plakate, ali i reklamne flajere i letke, te po potrebi čak mogu da obrade i vizit - karte, budući da poznaju pravila koja podrazumeva oblast marketinga. A svakako će da konkretnu poruku koju oni nose prilagode svim pravilima koja navodi japanski jezik, kako bi ispunili osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, to jest da omoguće Japancima i onim ljudima koji se tim jezikom koriste, da dobiju neophodna saznanja u vezi sa onim što se putem pomenutih sadržaja i reklamira. Zatim se očekuje da te osobe postanu korisnici usluga koje se tako prezentuju, odnosno da počnu da kupuju određeni proizvod ili više njih.

Klijentima možemo, takođe da ponudimo i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na japanski, a da li ćemo primeniti simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje, odlučićemo tek kada nam oni budu dostavili potrebne informacije. Naime, odabir adekvatne usluge usmenog prevoda zavisi samo od tipa događaja i od toga kako je zamišljeno da on bude organizovan. U situacijama kada naši stručnjaci procene da bi taj tip usluge bio odgovarajući, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Vršimo po potrebi i redakturu, to jest pružamo uslugu korekture i lekture, a što se primenjuje isključivo na sve one sadržaje za koje postoje nekvalitetno urađeni prevodi sa norveškog jezika na japanski. Takođe napominjemo i da će tu uslugu izvršiti isključivo profesionalni korektori, odnosno lektori, a koji iza sebe imaju adekvatno radno iskustvo, tako da će klijentima omogućiti da prilično brzo dobiju kvalitetno obrađene sadržaje bilo koje vrste.

Književna dela možemo takođe da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, a sudski tumač i prevodilac osim beletristike i proznih dela, ali i romana, mogu da ispune zahtev i za obradom dela poezije, bez obzira koliko su u pitanju kompleksni sadržaji. Svakako ćemo da obradimo u ovoj kombinaciji i članke iz novina, odnosno bilo koji tip časopisa (ilustrovani, stručni, dečiji i drugi).

Prevod stručnih i popularnih tekstova sa norveškog jezika na japanski

Tekstualne materijale različite tematike, odnosno dužine i složenosti, možemo po vašem zahtevu da u konkretnoj kombinaciji jezika takođe prevedemo. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da klijentima ponude prevođenje sa norveškog na japanski jezik za tekstove iz oblasti sociologije, psihologije i filozofije, odnosno medicine i farmacije, nego i za one koji su usko vezani za oblasti komunikologije i marketinga, ali i menadžmenta, a zatim i bankarstva, kao i politike, finansija i informacionih tehnologija, te građevinske industrije i drugih naučnih disciplina i to kako onih koje se tiču društvenih, tako isto i onih koje su isključivo vezane za prirodne nauke.

A klijenti kod nas mogu da dobiju prevod sa norveškog na japanski jezik za internet sajtove, ali i za online prodavnice, odnosno bilo koju aplikaciju ili program, te za web kataloge i još drugih sadržaja koji su isključivo vezani za oblast interneta. Da biste bili sigurni da će oni konkretne materijale da obrade maksimalno kvalitetno, navešćemo podatak da sudski tumači i prevodioci poznaju pravila koja se tiču njihovog optimizovanja za web pregledače, koja će sasvim sigurno i primeniti kad god je to potrebno. Zahvaljujući primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation) vaš sajt ili neki drugi online sadržaj će postati vrlo brzo vidljiv internet pretraživačima, te se neretko događa i da bude pozicioniran već među prvim rezultatima globalne pretrage, a to će se svakako izuzetno pozitivno odraziti i na vaše poslovanje.

Kada je u pitanju prevođenje u ovoj kombinaciji jeziak za filmska ostvarenja, odnosno za sve ostale audio i video sadržaje, klijente obaveštavamo da im uz samu uslugu prevoda pružamo mogućnost i da odaberu da li će se pristupiti njihovom sinhronizovanju ili titlovanju, uzevši u obzir da su i stručnjaci čija je baš to specijalnost deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A izuzev animiranih i igranih filmova bilo kog žana, sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumentarne, ali i crtane filmove, te isto tako i zabavne i dečije, odnosno obrazovne i informativne emisije, a zatim i reklamne poruke, serije i sve ostale audio i video sadržaje.

Prevodi medicinske dokumentacije sa norveškog na japanski jezik

U skladu sa potrebama i zahtevima klijenata će prevodilac i sudski tumač u najkraćem mogućem roku da izvrše i prevod medicinske dokumentacije sa norveškog jezika na japanski, te da maksimalno profesionalno obrade sva dokumenta koja ulaze u njen sastav, a to se odnosi kako na lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako isto i na uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te na sva ostala dokumenata koja se mogu smatrati njenim delom.

Mi takođe možemo da izvršimo i obradu pasoša, potvrde o prebivalištu i lične karte, ali i uverenja o državljanstvu, a zatim i izvoda iz matične knjige rođenih, te svih vrsta dozvola (radna dozvola, saobraćajna, dozvola za boravak, vozačka). A pored toga, sudski tumač i prevodilac mogu da ispune očekivanja i svih onih klijenata kojima su neophodni prevodi sa norveškog jezika na japanski za rešenje o osnivanju pravnog lica, te za statut preduzeća i osnivački akt, kao i za godišnje, odnosno finansijske i revizorske poslovne izveštaje, fakture i poslovne odluke, a po potrebi možemo da obradimo i sva ostala dokumenta koje se tiču poslovanja bilo koje firme.

Posebno ističemo i to da klijenti uz prevod u ovoj varijanti jezika, kod nas dobijaju i uslugu overe urađenog prevoda, a za koju je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač.

Od svakog pojedinačnog klijenta se zahteva prilikom slanja dokumenata, da svakako priloži i originale, jer je to neophodno za izvršenje overe, a trebalo i bi da u okviru nadležnih državnih službi dobije informaciju koja se odnosi na overu Apostille pečatom za konkretna dokumenta.

Tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju isto tako sudski tumači i prevodioci mogu po vašem zahtevu da kompletno obrade u toj jezičkoj kombinaciji, tako da uz građevinske projekte, oni mogu da prevedu i deklaracije proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i uputstvo za rukovanje, kao i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u bilo koji od navedenih tipova dokumentacija.

Svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena i rezultati naučnih istraživanja su samo neka od dokumenata za koje radimo prevod sa norveškog jezika na japanski, a koja se odnose na oblasti nauke i obrazovanja. Uz to, naši stručnjaci obrađuju i diplome i dodatak diplomi, kao i uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i potvrde o redovnom školovanju, a sa podjednakim kvalitetom oni obrađuju i naučne radove, odnosno diplomske, kao i seminarske radove, te naučne patente.

Budući da se često od nadležnih službi zahteva predavanje pojedinih potvrda i uverenja, te izjava i saglasnosti, to mi svim onim klijentima koji imaju potrebu, pružamo priliku i da u optimalnom roku dobiju njihov prevod sa norveškog jezika na japanski. Pored uverenja o nekažnjavanju, to jest uverenja o neosuđivanosti, sudski tumač i prevodilac, takođe mogu na vaš zahtev da obrade i saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali isto tako i potvrdu o visini primanja, a zatim i potvrdu o stanju računa u banci i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Ne samo tekovine Evropske Unije, odnosno punomoćje za zastupanje i licence, već prevodimo po potrebi i ugovore, te sudske odluke i žalbe, ali i sertifikate, kao i sudske presude, rešenja, tužbe i mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, to jest koja su vezana najpre za oblast prava, a potom i sudstva.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje