Prevodi sa norveškog jezika na romski


Prevođenje sa norveškog na romski jezik

Sa ciljem ispunjenja svih zahteva klijenata, prevodioci i sudski tumači, koji su u apsolutno svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni će izvršiti direktan prevod dokumenata sa norveškog na romski jezik, ali i uslugu overe. Naravno da će u datoj varijanti jezika oni prevesti i sve ostale sadržaje pisanim putem, ali će shodno iznetim zahtevima primeniti i usmeni prevod u konkretnoj kombinaciji.

Kada je reč o obradi dokumenata, klijenti zainteresovani za tu uslugu mogu biti potpuno uvereni da će dobiti zakonski i pravno važeće sadržaje, tako da će im biti omogućeno da ih u različitim prilikama primenjuju.

Njihova je obaveza u tom slučaju da se pridržavaju pravila, te da ovlašćenom sudskom tumaču prethodno dostave originalna dokumenta na uvid. Zato i napominjemo da ih mogu poslati ili preporučeno putem "Pošte Srbije" ili doneti lično, a podrazumeva se da mogu zadužiti i bilo koju službu za dostavu, koja će na adresu konkretnog predstavništva dostaviti sadržaje na obradu.Prevođenje sa norveškog na romski
Prevođenje sa romskog na norveški

Postupak preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata zavisi od odluke klijenata, a na raspolaganju im je varijanta da to učine lično u samoj poslovnici ili da im kurirska služba dostavi kompletno obrađena dokumenta na adresu. S obzirom na to da nije uračunata u cenu obrade dokumenata, usluga dostave se dodatno naplaćuje direktno od klijenta, a kurirska služba u tom slučaju određuje cenu.

Bitno je istaći i to da prevodilac i sudski tumač ne spadaju u lica, koja su ovlašćena za izvršenje nadovere, što dodatno može iskomplikovati celokupan postupak obrade dokumenata. A da se to ne bi dogodilo, preporučuje se vlasnicima sadržaja da se obrate nadležnima u osnovnom sudu u svom gradu, te da direktno od njih dobiju informacije o tome da li se nadovera za njihova dokumenta izvršava. Misli se na overu takozvanim Haškim, to jest pečatom koji je poznat i pod nazivom Apostille, a što je pravilima vrlo precizno određeno.

Istakli bismo i to da su hitni prevodi dokumenata sa norveškog na romski jezik zainteresovanima na raspolaganju, što podrazumeva izvršenje njihove kompletne obrade u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Naravno da se tada mora naročito brzo delovati, tako da bi klijent trebalo najpre na mail adresu skenirana dokumenta da pošalje, posle čega će biti u obavezi pravilo o dostavljanju originala na uvid da ispoštuje.Prethodno smo pomenuli da sudski tumač i prevodilac mogu izvršiti u datoj varijanti jezika i usmeni prevod, a u skladu sa tipom događaja će biti odlučeno da li oni treba da primene konsekutivni ili simultani, odnosno prevod uz pomoć šapata. Takođe će u ponudu biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u slučaju da to bude u skladu sa vrstom usluge, koju će pomenuti stručnjaci za konkretni događaj primeniti.

Audio i video materijale će sudski tumač i prevodilac u toj jezičkoj kombinaciji da obrade po zahtevu klijenata. Budući da ovaj institucija zapošljava i stručnjake, koji vrše usluge sinhronizacije takvih sadržaja i njihovog titlovanja, to će klijenti moći i da izaberu jednu od dodatnih usluga.

Sve materijale koji su vezani za internet će zaposleni konkretne poslovnice profesionalno da obrade, što znači da će izvršiti prevođenje softvera sa norveškog jezika na romski, odnosno web sajtova i online kataloga, ali i internet prodavnica i ostalih web materijala, te će primeniti i alate, koje podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation). Upravo zahvaljujući takvom načinu obrade će klijentima biti omogućeno da za konkretne materijale poboljšaju pozicioniranost u najkraćem mogućem roku, nakon što na web budu bili postavljeni.

Podrazumeva se da članovi tima bilo kog predstavništva navedene institucije mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste tekstualnih materijala, kako onih koji su vezani za prirodne nauke, tako isto i onih koji se tiču društvenih, a svejedno da li su u pitanju popularni ili naučni sadržaji.

Shodno iznetim zahtevima će biti izvršeni i prevodi književnih dela sa norveškog jezika na romski, a pored toga će prevodioci i sudski tumači ostvariti zahteve i onim klijentima, kojima su prevodi u toj jezičkoj kombinaciji potrebni kako za članke iz novina i ilustrovane, odnosno stručne i dečije časopise, tako isto i za udžbenike.

Profesionalnu redakturu, odnosno usluge lekture i korekture izvršavaju, takođe stručnjaci ove institucije. Stvar je u tome da će korektori i lektori biti angažovani ukoliko klijent ima izvršen prevod bilo kog sadržaja, ali u njemu ima određenih grešaka i propusta, koje će pomenuti stručnjaci u najkraćem mogućem roku da isprave.

Za razliku od dostavljanja dokumenata na prevod, za sve ostale sadržaje važi pravilo da klijenti ne moraju originale priložiti na uvid. Iz tog razloga sa njima dozvoljava da ih na mejl adresu i to najbližeg predstavništva pomenute institucije dostave, posle čega će i preuzimanje izvršiti na isti takav način. Podrazumeva se da postoje i mnoge druge opcije kako za slanje sadržaje tog tipa na prevod, tako isto i za preuzimanje, a o čemu će dodatne informacije klijent dobiti u samoj poslovnici koju bude kontaktirao.

Prevod osnivačkog akta i statuta preduzeća sa norveškog na romski jezik

Prilikom obrade kako sadržine poslovne dokumentacije, tako i mnogih drugih dokumenata, prevodioci i sudski tumači izvršavaju najpre njihovo direktno prevođenje sa norveškog jezika na romski, a u skladu sa ovlašćenjima posle toga rade i overu prevedenog dokumenta. Tako mu daju validnost pred zakonom, jer se on smatra pravno validnim, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalu.

Neophodno je da klijenti pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid u tom slučaju ispoštuju, a svakako je poželjno i da podatke o overi Apostille pečatom oni od strane nadležnih pribave i to potpuno samostalno dobiju, jer prevodilac i sudski tumač ove institucije nisu za taj tip overe zaduženi.

Podrazumeva se da članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevod u datoj kombinaciji jezika mogu da izvrše i za sadržinu tehničke i građevinske, odnosno tenderske i medicinske dokumentacije.

Dostupni su na zahtev klijenata i direktni prevodi ličnih dokumenata i pravnih akata sa norveškog jezika na romski, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci sve ove usluge pružiti u najkraćem mogućem roku i sasvim sigurno po najpovoljnijim cenama.

Naravno da oni mogu kompletno da obrade i sva dokumenta, koja će kasnije njihovi vlasnici brojnim nadležnim institucijama da predaju. A potrudiće se da prevod izvrše kako za saglasnosti svih vrsta, tako isto i za različite tipove izjava i potvrda, odnosno uverenja, kao i za mnoga druga dokumenta koja će kasnije biti predata nadležnim službama.

Isto tako moramo napomenuti da može biti izvršen prevod rezultata naučnih istraživanja sa norveškog jezika na romski, odnosno svih ostalih dokumenata koja se na određeni način tiču nauke. Naravno da će sudski tumač i prevodilac kompletno i uz maksimalno poštovanje važećih pravila da obrade i sve sadržaje, koji se tiču obrazovanja, a što se ne odnosi samo na diplomu i dodatak diplomi, nego i na diplomski radove i na sve ostale materijale koji se konkretne oblasti tiču.

Prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog jezika na romski

Da bi bila odabrana najbolja opcija, potrebno je da prevodioci i sudski tumači budu upoznati sa svim detaljima, koji su vezani za organizaciju događaja. Zapravo se radi o tome da oni mogu izvršiti kako šapatni i konsekutivni prevod sa norveškog na romski jezik, tako isto mogu i primeniti pravila simultanog prevođenja, a sasvim je jasno određeno za kakav tip manifestacije se konkretna usluga primenjuje. Upravo iz tog razloga se i zahteva da klijenti obaveste zaposlene u izabranoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford kako tačnom broju učesnika konkretne manifestacije, tako isto i o lokaciji njenog održavanja, ali i o tome koliko je organizator tačno odredio da ona traje. Svi podaci se uzimaju u obzir, te se odlučuje koja od ponuđenih opcija će biti primenjena, a svemu tome se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što se po potrebi unosi u finalnu ponudu za pomenutu vrstu prevoda.

Trebalo bi naglasiti da zaposleni u bilo kom predstavništvu navedene institucije u datoj varijanti jezika mogu da prevedu i sve web sadržaje, a u tom slučaju će izvršiti i njihovu optimizaciju. Jednostavnije rečeno, implementiraće SEO alate prilikom prevoda (Search Engine Optimisation), te će tako u potpunosti pravilno uskladiti prevod onlajn sadržaja sa pravilima pretrage, što će u najkraćem mogućem roku dovesti do mnogo boljeg pozicioniranja svih tih materijala na celokupnom internetu.

Svakako da mogu biti izvršeni i prevodi tekstova sa norveškog na romski jezik, a što se odnosi i na naučne, odnosno stručne tekstove različite tematike i na popularne. Naravno da su profesionalni sudski tumači i prevodioci spremni da odgovore zahtevima klijenata i vezano za prevođenje časopisa u toj jezičkoj kombinaciji, a po potrebi mogu da obrade i udžbenike, potom i novinske članke i prozna, odnosno poetska književna dela.

Osim PR tekstova i reklamnih brošura, odnosno kataloga, ovi stručnjaci mogu u optimalnom roku da obrade i mnoge druge marketinške materijale, a podrazumeva se da će pravila reklamiranja tom prilikom primeniti, kako bi doprli do potencijalnih klijenata, kojima je romski maternji jezik.

Usluge lekture i korekture na zahtev klijenata izvršavaju zaposleni u svakoj poslovnici navedene institucije, a tada će se potruditi da na najbolji mogući način isprave sve one propuste, koje je pre njih neko načinio, kada je vršio prevod različitih sadržaja u toj kombinaciji jezik. Upravo to jeste osnovni cilj takozvane redakture materijala, jer se na taj način klijentima omogućuje da profesionalno obrađene sadržaje bilo koje vrste dobiju u najkraćem mogućem roku.

S obzirom na to da su dostupne i usluge sinhronizacije, kao i titlovanja svih audio i video materijala, to svima koji su zainteresovani za njihovo prevođenje sa norveškog na romski jezik biva pružena mogućnost da svoje vreme uštede. Stvar je u tome da oni u samoj poslovnici ove institucije mogu dobiti kompletno obrađene i reklamne poruke i filmove bilo kog žanra ili vrste, kao i emisije različite sadržine, potom serije i mnoge druge što video, što audio sadržaje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje