Prevodi sa norveškog na finski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na finski jezik

Za online prevod sa norveškog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na finski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i činjenicom da u svom timu ima i one stručnjake koji mogu da izvrše direktan prevod sa norveškog jezika na finski, a što je usluga koja se na teritoriji naše zemlje prilično retko sreće. Uz to moramo da naglasimo i da prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za ovu uslugu mogu da obrade bilo koju vrstu materijala, počev od članaka iz novina, stručnih i popularnih tekstova, odnosno časopisa, preko reklamnih materijala, književnih dela i udžbenika, pa do web sajtova i ostalih sadržaja vezanih za oblast interneta.

Takođe, oni vrše i prevođenje sa norveškog jezika na finski kako za filmove različitih žanrova, tako i za sve ostale video, ali isto tako i za audio sadržaje, a u okviru ove usluge vas očekuje i sinhronizovanje, to je usluga koja podrazumeva titlovanje svih prevedenih audio i video materijala. Uz to vam nudimo i usluge vezane za lekturu, to jest korekturu, a ako imate već urađene prevode, ali smatrate da njihov kvalitet nije na zadovoljavajućem nivou.

Naši stručnjaci vrše i usmeno prevođenje u navedenoj jezičkoj varijanti, te u skladu sa vašim, to jest sa zahtevima onog događaja koji organizujete, mogu da primene kako konsekutivni prevod, tako i simultani, pa čak i prevođenje uz pomoć šapata. Ovde vas očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako baš taj tip usluge odgovara konkretnom događaju.Prevođenje sa norveškog na finski
Prevođenje sa finskog na norveški

Specijalizovani smo i za obradu bilo koje vrste dokumenata, budući da vas kod nas očekuju ne samo njihovi prevodi sa norveškog jezika na finski, nego i usluga overe prevoda i to od strane zvaničnog lica (sudskog tumača), čime stičete prevedena dokumenta koja su spremna za dalje korišćenje, budući da im ovaj pečat pruža zakonsku važnost. Ali, da bismo mi bili u prilici da izvršimo ovu uslugu prema propisanim pravilima, neophodno je da nam klijenti dostave svakako i originalna dokumenta, a koja sudski tumač koristi radi upoređivanja sa prevodima i to pre nego što izvrši overu.

Tako vi dokumenta dostavljate preko kurirske službe na našu adresu, odnosno šaljete ih preporučenom poštanskom pošiljkom ili donosite lično, a sve ostale materijale, budući da ne podrazumevaju overu, pa nije potrebno ni dostavljanje originala, možete da pošaljete preko mejla. A čak i dokumenta možete da nam pošaljete na taj način, ali samo ako su vam potrebni njihovi hitni prevodi, te se svakako podrazumeva da i u tom slučaju imate obavezu dostavljanja originala, stim da se od vas u ovim situacijama zahteva da izaberete onaj način koji je u tom trenutku za vas najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune zahtev za hitnim prevodom dokumenata.

A kada naši stručnjaci budu završili obradu svih dostavljenih materijala, imate mogućnost da ih dobije preko mejla, uz uslov da nisu u pitanju prevodi dokumenata, jer njih dobijate isključivo ili isporukom na određenu adresu ili vršite njihovo lično preuzimanje. Ukoliko se budete odlučili za dostavljanje na adresu, tu uslugu ćete platiti potpuno odvojeno od obrade dokumenata i to prema cenovniku kurirske službe, to jest direktno kuriru kada budete preuzimali tu pošiljku.Osim onih dokumenata koja se svrstavaju u poslovnu, odnosno ličnu i građevinsku, te medicinsku dokumentaciju, naši stručnjaci obrađuju i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju. A mogu da izvrše i prevod sa norveškog jezika na finski kako za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama (sve vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava), tako i za sve vrste pravnih akata, ali i za mnoga druga nepomenuta dokumenta.

Ovde je izuzetno važno da naglasimo da bez obzira koji dokument je u pitanju, klijentima se preporučuje da pre nego što ga nama donesu ili na bilo koji od opisanih načina dostave na obradu, saznaju u okviru nadležnih državnih institucija da li se za njih radi overa Apostille pečatom, odnosno takozvanim haškim. Naime, da ne bi ste bili zbunjeni, morate da znate da naši prevodioci i sudski tumači nisu nadležni za izvršenje ove overe, pa iz tog razloga i ne moraju da znaju sve podatke o njoj, jer to svakako spada u nadležnost državnih službi, a tačnije onih koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Vrlo je važno i da prilikom raspitivanja pitate ne samo da li se haški pečat mora staviti na dokumenta za koje zahtevate prevođenje sa norveškog jezika na finski, nego i kada se on stavlja. Zapravo se radi o tome da se najčešće ova vrsta overe radi kada naši stručnjaci završe obradu tog dokumenta, ali može da bude izvršena i prvo overa haškim pečatom, a zatim dokument donet nama na obradu, te se u tim situacijama prevodi i sadržina konkretnog dokumenta, ali i Apostille pečat, pa samim tim i taj postupak može da traje duže nego onaj prvi koji smo pomenuli.

Simultani prevod sa norveškog na finski jezik

Samo jedna od usluga koje su vezane za usmeno prevođenje sa norveškog jezika na finski jeste i simultano, jer uz to prevodioci i sudski tumači, takođe mogu u skladu sa zahtevima konkretnog događaja da izvrše i šapatni, ali i konsekutivni prevod. A koju tačno od svih tih usluga će oni za neki događaj da primene zavisi samo od karakteristika njegove organizacije, to jest od potreba. Važno je da svi koji su zainteresovani za ovu uslugu imaju informaciju da im Prevodilački centar Akademije Oxford, takođe omogućuje i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i obradu filmskih ostvarenja različitih žanrova, odnosno mogu da prevedu i serije, ali i emisije svih vrsta, kao i reklamne poruke, te isto tako i bilo koju drugu vrstu video i audio sadržaja. Osim ove usluge, klijentima ćemo omogućiti i njihovo sinhronizovanje, a ukoliko su zainteresovani, naglašavamo da su tu i profesionalni titleri, koji će na njihov zahtev da pristupe titlovanju prevedenih audio i video sadržaja ma koje vrste.

Takođe smo specijalizovani i za profesionalnu obradu svih vrsta časopisa, odnosno članaka iz novina, a po potrebi prevodimo i književna dela i to kako prozna, tako i poetska, odnosno beletristiku, romane i druge.

Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake koji su primarno specijalizovani za prevod sa norveškog jezika na finski u okviru oblasti marketinga, tako da ti prevodioci i sudski tumači na vrlo profesionalan način obrađuju kako tekstove i reklamne letke, tako i flajere, odnosno plakate, vizit karte i ostale sadržaje koji se odnose na reklamiranje određene kompanije, to jest njenog poslovanja, te konkretnih usluga ili proizvoda. A kada kažemo da oni vrše profesionalni prevod za pomenute sadržaje, to znači da se rukovode marketinškim pravilima, koja naravno vrlo dobro poznaju i da poruku koja je često ne tako lako uočljiva u materijalima ovog tipa, prilagođavaju pravilima i duhu ciljanog jezika i na taj način svim osobama kojima je upravo finski maternji, pružaju priliku da dobiju sasvim dovoljno saznanja vezano za ono što se reklamira, a sa primarnim ciljem da postanu potencijalni kupci ili korisnici.

Profesionalni prevodi internet sajtova sa norveškog jezika na finski

Ukoliko vas zanima koja je razlika između klasičnog prevoda i profesionalnog za internet sajtove u konkretnoj kombinaciji, dovoljno je da vas uputimo u činjenicu da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford koji su specijalizovani upravo za prevođenje web sajtova sa norveškog na finski jezik, odlično poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), te da ih svakako primenjuju prilikom obrade i na taj način konkretnim sajtovima omogućuju da maksimalno poboljšaju pozicioniranje na internetu. Zato se nemojte iznenaditi ako vrlo brzo po završetku obrade od strane naših stručnjaka, upravo vaš web sajt bude vidljiv na prvoj strani internet pretrage za konkretnu oblast. Naravno, oni ne prevode samo sajtove, već i online kataloge, ali i web prodavnice, kao i softvere, to jest različite tipove programa i aplikacija koje zahtevate.

Napominjemo i to da naši stručnjaci mogu da izvrše prevod sa norveškog na finski jezik i za različite tipove tekstualnih sadržaja, a potpuno je svejedno da li su u pitanju stručni ili popularni tekstovi. A prevodilac i sudski tumač, isto tako uopšte ne brinu za temu tekstova, pošto imaju visok nivo opšte kulture, tako da im praktično rečeno niti jedna tema nije strana. Komunikologija, farmacija, nauka, menadžment, psihologija, finansije, sociologija, medicina, bankarstvo, marketing, politika i pravo su samo neke od naučnih disciplina za koje može da bude vezana tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa norveškog na finski jezik. A bitno je i da znate da je postupak obrade tekstualnih sadržaja značajno olakšan, uzevši u obzir da imate mogućnost da slanjem preko mejla dostavite sadržaje za koje zahtevate obradu i tako u velikoj meri olakšate ovaj proces. Naravno, nakon što sudski tumač i prevodilac budu ispunili vaš zahtev, te završili prevod konkretnih tekstova možete očekivati da vam na istovetan način budu isporučeni prevedeni materijali.

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja vrhunske stručnjake, tako su tu i profesionalni korektori, to jest lektori, koji su specijalizovani za primenu usluge redakture. Inače, ta usluga se koristi onda kada klijent poseduje urađen prevod za bilo koju vrstu sadržaja, ali njegovim kvalitetom uopšte nije zadovoljan. Tada će naši stručnjaci da pristupe kako lekturi, tako i korekturi, pa će im omogućiti da u priličnom kratkom roku dobiju ma koju vrstu materijala koja je obrađena na najkvalitetniji mogući način.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa norveškog jezika na finski

Kako je prevod tekovina Evropske Unije sa norveškog na finski jezik jedan od najčešćih zahteva koji nam upućuju klijenti, to je i primaran razlog zbog čega smo baš taj dokument i izdvojili, iako prevodilac i sudski tumač sa uspehom mogu da obrade i sva ostala pravna akta. A to se odnosi kako na punomoćje za zastupanje i sve tipove ugovora, tako isto i na sudske presude i žalbe, te na sudske tužbe, rešenja i odluke, ali i na sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast prava i sudstva.

Tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju, takođe obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A klijentima uz građevinske projekte, omogućujemo i da dobiju profesionalan prevod sa norveškog na finski jezik za deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja čine navedene vrste dokumentacija.

Prevođenje ličnih dokumenata sa norveškog na finski jezik je vrlo važna oblast, budući da su klijentima vrlo često potrebni uređeni prevodi pasoša, odnosno vozačke dozvole i uverenja o državljanstvu. A sudski tumači i prevodioci, svakako obrađuju i ličnu kartu, odnosno radnu dozvolu, kao i venčani list, zatim dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i ostala dokumenta iz ove grupe. Svim onim klijentima kojima je potrebna obrada bilo kog tipa saglasnosti, potvrda, izjava ili uverenja će, sasvim sigurno naši stručnjaci izaći u susret, uzevši u obzir da su specijalizovani i za obradu svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju).

Podrazumeva se i da će oni, prema zahtevima klijenata da obrade i sve tipove poslovnih izveštaja (finansijski, revizorski i godišnji), a zatim i poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnog lica, kao i fakture, osnivačke akte, te statute preduzeća i mnoga druga nenavedena dokumenta, a koja su vezana za poslovanje ma kog pravnog lica. Uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno diplomu i dodatak diplomi, takođe prevodimo u ovoj jezičkoj varijanti, dok sudski tumači i prevodioci obrađuju i rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente i prepise ocena, te diplomske, naučne i seminarske radove, to jest različita dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke.

A pored svega što smo do sada naveli, napominjemo i da klijenti mogu kod nas da očekuju i prevođenje lekarskih nalaza, odnosno svih onih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala).

Najvažnije je da svako ko ima potrebu za ovom uslugom na uvid izvrši dostavljanje originala, budući da je to primaran uslov za izvršenje usluge overe, a koju radi ovlašćeni sudski tumač. Naša je preporuka da svaki klijent koji zahteva prevođenje sa norveškog na finski jezik za različita dokumenta dobije prethodno i podatke koji se odnose na overu haškim (Apostille) pečatom, a što može da učini raspitivanjem u okviru osnovnog suda u mestu svog stanovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje