Sudski tumač Dušanovac

Dušanovac je jedan od starijih delova Beograda i nalazi se na teritoriji opštine Voždovac. Na Dušanovcu se nalaze zgrade u kojima su sedišta najvažnijih voždovačkih ustanova, kao što su: Opština Voždovac, Dom zdravlja, policijska stanica, vatrogasna stanica, a osim pomenutih opštinskih ustanova, čija je adresa ili jedan od ulaza u Ustaničkoj ulici, u istoj ulici na Dušanovcu se nalaze i Gradski sud za prekršaje, u zgradi bivšeg Petog opštinskog suda, kao i Specijalni sud za ratne zločine i organizovani kriminal, u zgradi bivšeg Vrhovnog vojnog suda. Ustanička, glavna ulica na Dušanovcu, a može se reći i na Voždovcu, na svojih 4 i po kilometra dužine, spaja beogradske krajeve Autokomandu i Neimar, sa zapadne, i Šumice, Konjarnik i Mali Mokri Lug, sa istočne strane Dušanovca.

Igrađen u dolini nekadašnje Mokroluške reke, koja sada teče kroz ukopane kanalizacione cevi, i na padinama Pašinog i Voždovačkog brda, Dušanovac je trasom auto - puta podeljen na južni deo, koji se graniči sa naseljima Marinkova bara i Braće Jerković i severni deo, bliži centru grada i gradskim kvartovima Neimar, Vračar i Crveni krst. Udaljenost Dušanovca od Terazija i Knez Mihailove ulice iznosi 4 kilometra, što je dvadesetih godina prošlog veka smatrano dalekom periferijom. Izgradnjom manjih, uglavnom prizemnih kuća sa ušuškanim dvorištima, za radnike i zanatlije međuratnog Beograda koji se ubrzano industrijalizovao, Dušanovac se do početka Drugog svetskog rata potpuno spojio sa starijim delovima Beograda i postao najistočnije urbano gradsko naselje. Dugi niz godina posle rata Dušanovac je zadržavao svoj starinski izgled i bio poznat po dobrim malim kafanama i „žestokim momcima“, najbolje opisanim u poznatom i značajnom romanu srpske književnosti „Kad su cvetale tikve“ Dragoslava Mihajlovića. Podizanjem novih stambenih kvartova na Konjarniku, uređenjem Ustaničke ulice i naročito izgradnjom auto - puta koji prolazi kroz nekadašnji centar naselja, Dušanovac dobija savremeni izgled, privredne i komercijalne objekte, a na mestu nekadašnjih kućica grade se petospratnice koje pokrivaju celokupne površine bivših dvorišta i baštica. Zvanično se broj stanovnika Dušanovca kreće oko 8 hiljada, a praktično u tom kraju živi preko 10 hiljada Beograđana.Žitelji naselja Dušanovac, koji imaju potrebu za prevođenjem i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, mogu ove usluge dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, a naša kompanija, takođe, može da ponudi i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za različite vrste poslova koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, što će mnogima, u ovim kriznim vremenima, olakšati potragu za odgovarajućim zaposlenjem. Osim toga, organizujemo i kurseve stranih jezika, gde ćete, uz visoko kvalifikovane i nadasve iskusne predavače, lako i brzo steći potrebna znanja i dobiti međunarodno priznate sertifikate. Tu je i obuka za rad na računarima, koja se sprovodi prema najnovijim standardima, ali i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita na svim fakultetima, kao i u gimnazijama i srednjim i višim školama.

Prevodioci i sudski tumači Dušanovac

Osobe koje se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave profesionalnom obradom vaših službenih materijala su, sa najvišim ocenama, diplomirale na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobile licencu za rad. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što, bez sumnje, utiče na kvalitet pruženih usluga, a klijentima omogućava da budu sigurni da će u našem prevodilačkom centru dobiti precizno i tačno prebačene sadržaje na jezik koji su tražili. Prevodioci i sudski tumači Dušanovac vrlo dobro poznaju sve jezičke normative, to jest, gramatiku, pravopis, sintaksu i slično, a budući da se, pored prevoda, bave i legalizacijom novih dokumenata u skladu sa procedurom koju propisuje zakon, izvanredni su znalci svih aktuelnih propisa i regulativa, kao uostalom i stručne pravne terminologije, zastupljene u materijalima koje obrađuju. Iza njih su godine uspešne prakse u radu sa zvaničnim spisima, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji po pravilu, nakon prve saradnje, nastavljaju da traže njihove usluge kad god imaju potrebu za prevodom i overom dokumenata ili javnih isprava. Zahvaljujući neospornim stručnim kvalifikacijama, izuzetnim organizacionim sposobnostima, prevodilačkoj veštini i iskustvu, prevodioci i sudski tumači Dušanovac svojim klijentima omogućuju da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po najpovoljnijim cenama u regionu, dobiju overene prevode materijala koji su im potrebni, spremne za korišćenje u pravnom prometu.

Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Dušanovac su, pre stupanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Time su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja obrađuju. Oni će, dakle, učiniti sve što je u njihovoj moći da vaše materijale zaštite od bilo kakvog vida nepoželjne upotrebe, vašu privatnost će bezuslovno poštovati, a podatke koji im se tokom rada otkrivaju čuvati kao najveću poslovnu tajnu. Na taj način ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, osim vrlo kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i svu potrebnu sigurnost, ali i zagarantovanu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Dušanovac dokumenta prevodi u okviru sledećih jezika

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji zvaničnih materijala mogu biti prebačeni na više od 40 jezika za koje su kvalifikovani naši stručnjaci. Osim uvek aktuelnih i u svim delatnostima traženih prevoda koji obuhvataju engleski, ruski, nemački i francuski jezik, prevodilac i sudski tumač Dušanovac radi i prevode sa ili na jezike koji se govore u našem neposrednom okruženju, poput, recimo, makedonskog, albanskog, bosanskog, hrvatskog, mađarskog, rumunskog i bugarskog. Klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog, arapskog, slovenačkog, holandskog, ukrajinskog, češkog, poljskog, slovačkog, ali i jezika koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, danskog, norveškog, švedskog i finskog. Prevodilac i sudski tumač Dušanovac radi i sa kineskim i japanskim jezikom, a u našem prevodilačkom centru možete čak dobiti i prevode koji na jednoj strani obuhvataju korejski, estonski, hebrejski, pakistanski, romski i persijski jezik. Ovo je vrlo bitna i informacija, s obzirom na to da su stručnjaci za pomenute jezike vrlo retki na ovim prostorima, te oni nisu često u ponudi ostalih prevodilačkih centara, što nas takođe izdvaja u odnosu na druge slične institucije. Naši stručnjaci mogu sadržaje iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka, ako je to potrebno klijentima, da prevedu i na latinski ili sa ovog jezika na neki drugi koji je potreban u datoj situaciji. Prevod i overu zvaničnih dokumenata i javnih isprava kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da u svom stručnom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će im pružiti svu potrebnu pomoć prilikom obavljanja ovog posla.

Sasvim je očekivano što prevodioci i sudski tumači Dušanovac najčešće rade prevode sa srpskog na neki strani jezik ili, u obrnutom smeru, sa nekog drugog jezika na naš maternji, no usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poseban u odnosu na druge institucije iz iste branše jeste neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Jednom rečju, prevodilac i sudski tumač Dušanovac je u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan, vešt u prevođenju, ali i sa širokim i mnogobrojnim interesovanjima i afinitetima, da je sposoban da dokument izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku odmah, u jednom potezu prebaci na drugi traženi strani jezik, a da ne primenjuje metodu posrednog prevođenja, koja podrazumeva prebacivanje sadržaja osnovnog materijala prvo na srpski jezik, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik, kako se obično radi u većini drugih prevodilačkih agencija. Dakle, način rada naših stručnjaka klijentima omogućuje da brže i za manje novca dođu do materijala na jeziku koji im je potreban, budući da postupak prevođenja u ovom slučaju traje kraće, a manje i košta jer za taj posao nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih profila, već se sve obavlja direktno, efikasno, ali vrlo kvalitetno i precizno.

Kako tačno rade prevodioci i sudski tumači Dušanovac?

Proces obrade službenih spisa može se grubo podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Da bi materijal na novom jeziku postao legalan mora da ispuni propisane uslove, pa stoga prevodioci i sudski tumači Dušanovac sam čin prevođenja obavljaju vrlo pažljivo i posvećeno, budući da se očekuje da sve što je sadržano u osnovnom dokumentu tačno izraze na novom jeziku. Pri tom posebno vode računa o preciznosti prevoda stručnih izraza i termina, koji moraju biti nedvosmisleni i jednoznačni, jer od njih zavisi i tumačenje samog zvaničnog materijala. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač Dušanovac striktno se pridržava gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevodi, poštujući i njegov duh u opštem smislu. Novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, zastupljenim u službenim materijalima, koji se odlikuje ustaljenim rečeničnim konstrukcijama i izrazima, odsustvom bilo kakve emotivnosti i elemenata naracije i vrlo jasnim, preciznim i nedvosmislenim rečima, kako bi se izbegla bilo kakva mogućnost dvojakog tumačenja onoga što je napisano. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a zatim prolazi i vrlo strogu lektorsku kontrolu, kako bi se ispravile i oni greške, nepravilnosti i odstupanja od izvornog spisa koji su pri prvom pregledu, eventualno, ostali neuočeni.

Takav prevod, doveden do perfekcije, ulazi u postupak overe, kada će, pre svega, biti detaljno, u svim predviđenim pojedinostima upoređen sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe dostavlja na uvid. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač Dušanovac mora, pre nego što svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručnim potpisom legalizuje dati prevod, da utvrdi njegovu potpunu identičnost sa originalnim spisom, jer je to neophodan uslov za zvaničnu legalizaciju. Dakle, ako materijal na novom jeziku poseduje sve pomenute karakteristike biće legalno overen i tim činom uvršćen u pravno validna dokumenta, koja se mogu koristiti u pravnim, administrativnim i drugim potrebnim poslovima.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Dušanovac?

U našem prevodilačkom centru prevode se i overavaju sve vrste službenih spisa, bez obzira na kompleksnost njihovih sadržaja ili na oblast privatnog i društvenog života na koju se odnose.

Tako prevodioci i sudski tumači Dušanovac rade sa različitim potvrdama i uverenjima, koje je, kvalitetno prevedene i regularno overene, potrebno predati nadležnoj službi ukoliko želite da podnesete neki zahtev u inostranstvu ili, pak, ostvarite odgovarajuća lična prava. To su, između ostalog, potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, a uz to i potvrda o stanju na tekućem računu u banci, ona o neosuđivanosti, o mestu boravka, kao i, naročito popularna i vrlo često tražena, potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Savremeno doba otvorenih granica mnogim ljudima je omogućilo da pronađu odgovarajući posao van granica svoje zemlje, kao i da se školuju i usavršavaju u inostranstvu. Stoga prevodioci i sudski tumači Dušanovac vrlo često imaju zadatak da prevedu i overe različita dokumenta koja se tiču obrazovanja, a kojima pojedinac može da dokaže nivo svoje školske spreme ili način rada u konkretnim obrazovnim institucijama. U ovu grupu službenih materijala, recimo, spadaju svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, kao i diplome i svi dodaci koji uz njih idu, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i ostala srodna dokumenta.

Sa posebnom pažnjom i posvećenošću prevodilac i sudski tumač Dušanovac pristupa obradi raznolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da su ovi materijali neposredno vezani za zdravlje i živote ljudi, jer se mahom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Tako prevodi i overava uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, ali i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Oblast rada naših stručnjaka pokriva i dokumenta koja su povezana sa naukom, tehnikom i građevinom, pa tako prevodilac i sudski tumač Dušanovac može da uradi overene prevode uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, građevinskih projekata sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, kao i drugih spisa koji se tiču pomenutih disciplina.

Prevodioci i sudski tumači Dušanovac, na zahtev svojih klijenata, mogu da urade i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država, ali i da profesionalno obrade sva ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima koji obuhvataju više država. Tako, na primer, prevode i overavaju različite vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, ali i raznovrsne pravno zasnovane sporazume, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih, zatim pravilnike, licence, ovlašćenja, saglasnost o zastupanju, zahteve za dobijanje vize, ali i izveštaje, sertifikate, punomoćja, dozvole za boravak, kao i različite tipove zvaničnih izjava pojedinaca.

Kako se u današnje vreme većina poslova prevazilazi granice jedne države, prisutna je i potreba za prevođenjem i legalizacijom raznovrsnih dokumenata koji su povezani sa biznisom, poslovnim transakcijama, vođenjem firmi i sličnim. Iz ovih oblasti prevodioci i sudski tumači Dušanovac rade sa poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), različitim poslovnim odlukama, finansijskim izveštajima, bilansima uspeha, osnivačkim aktom preduzeća, ulaznim i izlaznim fakturama, kao i sa različitim vrstama poslovnih ugovora, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih, te sa potvrdama o kvalitetu proizvoda, godišnjim izveštajima, izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansima stanja, statutom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, revizorskim izveštajima i mnogim drugim dokumentima ovog tipa. U savremenom poslovanju vrlo često se organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, pa prevodilac i sudski tumač Dušanovac prevodi i overava i sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom od njih. To su, na primer, obrasci, opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, predmeri i uputstva za ponuđače.

Prevodioci i sudski tumači Dušanovac profesionalno obrađuju i sve vrste ličnih dokumenata i isprava u koje, na primer, spadaju lična karta, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Dušanovac?

Naši jezički stručnjaci u najvećem broju slučajeva rade kompletnu obradu službenih spisa koja podrazumeva prebacivanje sadržaja na traženi jezik i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka, budući da je ova usluga najpovoljnija i u finansijskom pogledu najisplativija za klijente, jer na taj način na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, u relativno kratkom vremenskom periodu i, svakako, po veoma povoljnim cenama, dobijaju materijal na jeziku koji im je potreban, doveden u oblik podoban za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju. Međutim, kako Akademija Oxford uvek nastoji da izađe u susret svim zahtevima svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Dušanovac prihvatiće i samo da overe vaša dokumenta koja su na ciljani jezik prebačena van našeg prevodilačkog centra. U takvoj situaciji će, takođe, u svim pojedinostima sprovesti predviđenu proceduru legalizacije, koja podrazumeva, pre svega, detaljno upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim materijalom, koji ćete imati obavezu da nam takođe dostavite na uvid. Ovaj postupak sprovodi se kod overe bilo kojih prevedenih spisa i ne važi samo za prevode koje nisu uradili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet. Dakle, neophodno je da, pre postupka overe, prevodilac i sudski tumač Dušanovac utvrditi apsolutno podudaranje prevedene i originalne verzije konkretnog materijala, jer jedino na taj način može da uradi zvaničnu legalizaciju. Ako je sve to zaista tako, na prevod će staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis i na taj način omogućiti ovom dokumentu uključivanje u legalne pravne tokove i korišćenje u svim nadležnim ustanovama jednog sistema.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen u skladu sa predviđenim pravilima, to jest, da sadrži određene greške i nepravilnosti ili u nečemu odstupa od osnovnog dokumenta. U tom slučaju prevodilac i sudski tumač Dušanovac neće moći da sprovede zvaničnu overu, već je najverovatnije predložiti da lektori i korektori, naši uvaženi jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta. Oni će, pre svega, izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne stilske, slovne, pravopisne i gramatičke greške, ali i proveriti i, u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji mora biti sasvim jasan i nedvosmislen, jer ove reči utiču na smisao samog službenog materijala. Tako ćete za kraće vreme i za manje novca nego što bi uslovilo ponovno prevođenje istog spisa, dobiti materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima, koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Svaki posao koji treba da obave prevodioci i sudski tumači Dušanovac nastoje da završe u što kraćem roku, jer veoma poštuju vreme svojih klijenata. Međutim, ako stranka nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine, jer joj je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo, možemo da uradimo i takozvani „hitan prevod“ dokumenata koji će biti završen u roku koji sam korisnik odredi. Prevodioci i sudski tumači Dušanovac će i u takvoj situaciji na najvišem nivou kvaliteta prevesti tražene sadržaje i, u predviđenom roku, ispuniti zahteve svojih klijenata. Ipak, činjenica da tada rade u izmenjenim, otežanim okolnostima i pod većim pritiskom nego inače utiče i na cenu opisane prevodilačke usluge, koja će biti veća od regularne, budući da se, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Dušanovac završe dati prevod. Što je taj rok, naime, kraći, iznos takse će biti viši.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodioci i sudski tumači Dušanovac mogli da u potpunosti ispune vaše zahteve, te da, nakon prebacivanja teksta konkretnog dokumenta na traženi jezik, izvrše i legalnu overu prevoda, moraćete da nam na odgovarajuće načine na uvid dostavite originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koji ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Dokumenta koje želite da prevedemo i overimo možete sami doneti u neku od naših beogradskih poslovnica, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Imate takođe i mogućnost da materijale na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koji su aktivne na području Beograda. Jedino ukoliko tražite da vam uradimo „hitan prevod“, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, jer je u takvoj situaciji veoma važno da ona što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao na vreme započeo i vaši zahtevi ispunili u predviđenom roku. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od predviđenih načina, a poštujući rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, jer bez njih prevodilac i sudski tumač Dušanovac neće moći da overi prevedene materijale. Dostava dokumenata elektronskim putem u svim drugim situacijama nije moguća, s obzirom na to da se na taj način ne mogu dostavljati originali.

Kada se prevedena dokumenta legalizuju, spajaju se sa originalima i mogu vam biti lično uručena u nekoj od naših filijala u Beogradu ili, pak, poslata na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju koju navedete u posebnom zahtevu, preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom planu. Ukoliko vam šaljemo materijale, tu uslugu ćete platiti odvojeno od prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vas, u datoj situaciji, obavili prevodioci i sudski tumači Dušanovac. Cena dostave obračunava se na osnovu važećeg cenovnika angažovane dostavne službe, a platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje stručnjaci Akademije Oxford mogu da vam ponude navedene su u cenovniku na našem zvaničnom sajtu, a informacije o tome možete potražiti i od ovlašćenih koordinatora u nekoj od naših poslovnica u glavnom gradu. Cena prevoda se, inače, određuje na osnovu broja strana koje su obrađene, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Dušanovac pridržavaju se pravila svoje profesije koje predviđa da se na jednoj strani prevedenog materijala nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard primenjuje se kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenica da u ovom slučaju jedna strana uglavnom obuhvata znatno kraći tekst.

Šta treba da znate o overi dokumenata Apostille pečatom?

Osim overe prevedenih materijala koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, koja je uvedena na osnovu međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Ovaj dokument predviđa da apostilirani materijali mogu bez smetnji da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati ni legalizovati.

Overa Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, no ovaj postupak se ni ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako, recimo, ima onih gde je potrebno prvo uraditi overu Apostille-om, a zatim materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima koji će ga prebaciti na traženi jezik i uraditi overu svojim pečatom. U drugim slučajevima postupak je obrnut, to jest, prvo jezički stručnjaci rade prevod i overu konkretnog spisa, a zatim se on apostilira. Postoje i situacije kada se traži da, pored teksta dotičnog dokumenta, i sadržaj samog Apostille pečata bude prebačen na novi jezik, budući da on ima oblik štambilja u koji su, na tačno određen način, upisani odgovarajući podaci. U najvećem broju slučajeva Apostille-om je dovoljno overiti prevod konkretnog spisa, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Overa Apostille pečatom nije predviđena za sve vrste službenih materijala, pa se, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao ni kod isprva koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Kako je pomenutu Konvenciju potpisala i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, overa Apostille pečatom sprovodi se i u našoj zemlji i za nju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Budući da prevodioci i sudski tumači Dušanovac ne vrše pomenutu vrstu legalizacije, nemaju ni obavezu da poznaju sve pojedinosti ovog postupka, te će vam oni o apostiliranju dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno i precizno navedete koji dokument želite da overite, kao i za šta su vam potrebni dati overeni prevodi, jer ćete tako dobiti validne i upotrebljive informacije. Ako utvrdite da je za vaš materijal predviđena Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se apostilira, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille?

Sva obaveštenja u vezi sa apostiliranjem službenih materijala namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u odgovarajući službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no kao stanovnik Dušanovca, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, nadležnom za područje opštine Voždovac, kojoj ovo naselje pripada. Pomenuti sud nalazi se na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. Informacije u vezi sa Apostille pečatom možete dobiti i u Višem sudu, takođe smeštenom na Vračaru, ali u Timočkoj ulici broj 15. U okviru ove pravosudne institucije, osim službe overe, funkcioniše i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa uslugama koje nudimo, nemojte oklevati da nam se obratite mejlom ili telefonom ili da lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica. Ovlašćeni službenici će nastojati da vam daju što potpunije odgovore, a u slučaju potrebe, može vam biti zakazana i besplatna konsultacija sa nekim od eksperata.


Kategorije prevoda za Dušanovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Dušanovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Dušanovac

Spisak sudskih tumača za grad DušanovacSudski tumači za grad DušanovacSpisak sudskih tumača za grad Dušanovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Dušanovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad DušanovacSudski tumači za grad DušanovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Dušanovac

Sudski tumači i prevodioci u Dušanovacu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!