Sudski tumač Novo Brdo

Novo Brdo, čuveni srednjevekovni rudarski, zanatski i trgovački grad, najznačajnije urbano središte srednjevekovne Srbije, danas je malo naselje u opštini Novo Brdo, čiji je administrativni centar srpsko selo Bostane. Na oko 40 kilometara jugoistočno od Prištine, na obroncima Velike Planine, u kosovskom delu Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, na nadmorskoj visini od 1124 metara, nalaze se ruševine Novog Brda, srednjevekovnog grada podignutog u vreme ekonomskog procvata srpske države kralja Milutina. Grad je u jednom trenutku imao čak 12 hiljada kuća i 40 hiljada stanovnika, koji su živeli u varoši razbijenog tipa i ogromnom rudarskom naselju u podnožju tvrđave. Ovde se nalazilo i 7 pravoslavnih i 2 katoličke crkve, a grad je imao sopstveni statut i rudarski zakonik. U stranim izvorima ovo naselje je bio poznato kao Monte Novo ili Novomonte, smešteno na strateški važnom mestu, to jest, na raskrsnici puteva koji su vodili do Soluna, Dubrovnika i Carigrada. U gradu su živele kolonije Sasa, germanskih doseljenika koji su se bavili rudarstvom i Dubrovčana koji su se bavili trgovinom. Rudnik je bio bogat rudom, srebra koja je bila cenjena širom tadašnje Evrope jer je sadržavala i značajan procenat zlata. Takozvano glamsko srebro imalo je, naime, i do jedne trećine zlata u leguri. Novo Brdo je doživelo procvat u vreme despota Stefana Lazarevića, negde oko 1435. godine i donosilo je vladaru godišnji prihod od 50 hiljada zlatnih dukata. Međutim, Turci su ga povremeno napadali i opsedali još od 1415. godine i konačno im je pošlo za rukom da pokore Novo Brdo u junu 1455, dve godine posle pada Carigrada i Vizantije. Turci su se surovo osvetili braniteljima tvrđave, uništili su i pravoslavnu i sasku - katoličku crkvu, branioce i muške stanovnike pobili, dečake odveli u janičare, a devojke u ropstvo, dok su samo rudare zadržali jer su im bili potrebni za dalje funkcionisanje rudnika. Ipak, krajem 18. veka rudnik je zatvoren i tursko stanovništvo se odavde odselilo.

Danas je opština Novo Brdo jedna od najsiromašnijih u pokrajni i jedino zanimanje stanovnika je poljoprivreda. Prema procenama u naselju Novo Brdo živi oko 500 stanovnika, u selu Bostane oko 600, a u celoj opštini manje od 4 hiljade. U odnosu na vreme od pre 6 vekova broj stanovnika se desetostruko smanjio. U pogledu nacionalne pripadnosti većinu čine Albanci sa oko 60 odsto ukupnog stanovništva, dok ostatak žitelja odlazi na Srbe i nekoliko desetina Roma. Muđunacionalne tenzije su relativno niske i kretanje po celoj teritoriji opštine je slobodno i bezbedno. Administrativni centar opštine Bostane je selo sa srpskim stanovništvom , a poznato je i po ostacima Latinske - saske crkve iz 15. veka.

Posebna zanimljivost ostataka tvrđave Novo Brdo je i legenda o zakopanom blagu. Dolaskom NATO vojske na Kosovo i Metohiju u potragu za blagom amaterskim iskopavanjima uključili su se i vojnici iz Poljske.Kako je već svima dobro poznato, Akademija Oxford, jedna od vrlo uspešnih kompanija u regionu, pored kvalitetnih usluga koje može da ponudi svojim klijentima, neprestano radi i na proširivanju područja na kome deluje, kao i na povećanju vroja svojih korisnika. Tako, sa neskrivenim zadovoljstvom, i žiteljima Novog Brda, Bostana i ostalih naselja na ovom administrativnom području možemo ga omogućimo da, ukoliko imaju takvih potreba, u našem prevodilačkom centru dobiju prevod sadržaja svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od brojnih jezika za koje su naši stručnjaci kvalifikovani, a nakon toga i overu prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo i pripremnu nastavu za sve buduće gimnazijalce, srednjoškolce i studente, kao i obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, budući da je bez ove veština nemoguće snalaženje u savremenom svetu. Kod nas se možete profesionalno osposobiti, preciznije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme i tako lakše i brže pronaći odgovarajući posao, što je u ovim kriznim vremenima veoma bitno. Na kursevima stranih jezika, koje vode vrlo iskusni i visoko stručni predavači, možete naučiti neki strani jezik i steći sertifikat koji je priznat u celom svetu.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Novo Brdo?

Sva zvanična dokumenta i javne isprave, za koje vam je iz nekog razloga potreban prevod i overa, možete poveriti našim jezičkim stručnjacima i biti uvereni da će za vas tu uslugu obaviti u dogovorenom roku, kvalitetno i korektno, poštujući sve predviđene zakonske regulative.

Prevodilac i sudski tumač Novo Brdo poseduje potrebne stručne kvalifikacije za čak 40 različitih jezika koji su zastupljeni na tlu evropskog kontinenta, ali i u ostalim delovima sveta, pa, ne samo da službene materijale može da prevede sa ili na popularni i svuda zastupljeni engleski, francuski, nemački, portugalski, španski, grčki i italijanski, već i u okviru mnogih slovenskih jezika: ruskog, ukrajinskog, češkog, poljskog, slovačkog, bugarskog, makedonskog, bosanskog, slovenačkog, hrvatskog i, naravno, srpskog jezika. Svojim klijentima možemo da ponudimo i overene prevode dokumenata koji obuhvataju albanski, holandski, rumunski, mađarski, ali i turski, arapski, kineski, japanski, kao i neki od jezika iz skandinavske grupe, odnosno, danski, finski, norveški i švedski. Važno je da znate da u našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod traženih službenih materijala na korejski, estonski, romski, pakistanski, persijski i hebrejski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike, što je usluga koju uglavnom nećete moći da dobijete u ostalim prevodilačkim centrima, budući da je poznavalaca ovih jezika zaista malo na našim prostorima. Prevodilac i sudski tumač Novo Brdo, ukoliko je to potrebno klijentima, može da uradi i prevode koji na jednoj strani uključuju latinski, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori, te se tretira kao mrtav jezik, ali se i dalje često pojavljuje u pojedinim službenim pisanim materijalima vezanim za oblast farmacije, medicine, prava, veterine i drugih nauka. Želeći da damo svoj doprinos savremenim nastojanjima da se i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, bez ikakvig smetnji, uključe u sve aspekte društvenog života, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će ovakvim klijentima omogućiti da lako i brzo dobiju overene prevode dokumenata koja su im potrebna.

Bez preterivanja možemo reći da će vam naši ovlašćeni jezički stručnjaci izaći u susret za prevođenje dokumentacije u bilo kojoj kombinaciji jezika. Tačnije rečeno, u prevodilačkom centru Akademije Oxford uvek možete dobiti prevod sa nekog jezika na srpski ili, u obrnutom smeru, sa srpskog jezika na neki strani, ali to, u stvari, i nije ništa neuobičajeno, imajući u vidu činjenicu da se ovakvi prevodi mahom i praktikuju na ovim prostorima. No, prevodioci i sudski tumači Novo Brdo su jedni od retkih koji su, zahvaljujući svom visokom stručnom i opštem obrazovanju, iskustvu, prevodilačkoj veštini, kao i brojnim i raznovrsnim interesovanjima i afinitetima, u mogućnosti da klijentima koji traže ovakve usluge ponude direktan prevod službenih materijala sa jednog na drugi strani jezik, bez međuprevoda na srpski. Preciznije rečeno, to znači da se dokument izvorno sačinjen na, na primer, albanskom, neposredno prebacuje na strani jezik koji se traži u prevodu, recimo, francuski, a ne sa albanskog na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani francuski jezik, što je uobičajena procedura u većini ostalih prevodilačkih agencija. Ušteda u vremenu i novcu koju omogućuje ovakav način rada je više nego očigledna, pa su prevodioci i sudski tumači Novo Brdo zaista profesionalci koji su za preporuku za prevodilačke usluge ovakve vrste.

Koja sve dokumenta i javne isprave može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Novo Brdo?

Jezički stručnjaci koji će efikasno, kvalitetno i, u finansijskom smislu, povoljno, obraditi vaša dokumenta i javne isprave u prevodilačkom centru Akademije Oxford poseduju sve stručne kvalifikacije predviđene za odgovoran i ni malo lak posao koji obavljaju. Svi prevodioci i sudski tumači Novo Brdo su, naime, diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta, a većina njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode. Sve to, podrazumeva se, i te kako doprinosi kvalitetu i preciznosti prebacivanja sadržaja na traženi jezik, a tome u prilog ide i veliko praktično iskustvo vezano za obradu službenih materijala, kao i odgovarajuća znanja koja se odnose na gramatiku, pravopis, leksiku i sve ostale segmente jezika za koje su kvalifikovani. Budući da se, pored prevođenja, bave i legalizacijom materijala na novom jeziku koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, prevodioci i sudski tumači Novo Brdo su vrlo dobro upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u ovakvom tipu pisanih dokumenata. Vaša dokumenta će u našem prevodilačkom centru, dakle, biti precizno prevedena na jezik koji tražite, a zatim, na istom mestu, overena na zakonom propisan način, te ćete odmah, bez lutanja od jedne do druge službe, dobiti materijale obrađene tako da ih odmah možete koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima za koje su vam potrebni. Uz sve navedeno, kod nas će vaši zahtevi i potrebe biti u potpunosti uvaženi, a sve će biti urađeno po veoma povoljnoj ceni.

Spisak dokumenata koja mogu da prevedu i overe naši stručnjaci je veoma dug, pa ćemo, stoga, navesti samo neke od njih.

U oblasti službenih materijala koji se odnose isključivo na jednu osobu najčešće se traži obrada pasoša, lične karte, krštenice (izvoda iz matične knjige rođenih), vozačke dozvole, a uz to i uverenja o državljanstvu, venčanog lista (izvoda iz matične knjige venčanih), potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole, umrlice (izvoda iz matične knjige umrlih), radne dozvole i ostalih sličnih dokumenata. U širem smislu u lična dokumenta se mogu uvrstiti i svi zvanični spisi koja su na neki način povezani sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama. Tako prevodioci i sudski tumači Novo Brdo prevode i overavaju diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala dokumenta kojima klijenti mogu, ukoliko žele da se zaposle, školuju ili usavršavaju u nekoj stranoj zemlji, potvrditi nivo svoje školske spreme ili način rada u obrazovnim institucijama koje su pohađali.

Pored uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, obrađujemo i svu ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, koja se u najvećem broju slučajeva traži radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima. Na vaš zahtev, dakle, prevodilac i sudski tumač Novo Brdo obrađuje i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Ukoliko želite da u stranoj zemlji podnesete neki zahtev ili ostvarite potrebna lična prava, moraćete da nadležnim službama određenih institucija podnesete overene prevode različitih potvrda, uverenja, dozvola, saglasnosti i izjava, te prevodioci i sudski tumači Novo Brdo rade i sa potvrdom o mestu boravka, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, saglasnošću za zatupanje, kao i sa potvrdom o redovnim primanjima, dozvolom za boravak, potvrdom o redovnom zaposlenju, onom o neosuđivanosti, te sa nasledničkom i svim drugim tipovima zvaničnih izjava, ali i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži prilikom sklapanja braka u inostranstvu.

Pored svih tipova poslovnih izveštaja (finansijskih, godišnjih, revizorskih i mnogih drugih), u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete da dobijete i overene prevode svih ostalih materijala koji su na neki način povezani sa međunarodnim biznisom. To su, pored ostalih, bilansi uspeha, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, razne vrste poslovnih odluka, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansi stanja, poreski identifikacioni broj (PIB), osnivački akt preduzeća, a uz to i sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. To su, na primer, obrasci, uputstva za ponuđače, predmeri, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Kako firme i pojedinci koji obavljaju poslove iz domena tehnike, nauke ili građevine imaju potrebu za overenim prevodima različitih stručnih pisanih materijala, prevodioci i sudski tumači Novo Brdo rade i sa uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima i ostalim spisima sličnog tipa.

Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice država, a nudimo vam i obradu svih ostalih dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima. Za vas će prevodilac i sudski tumač Novo Brdo kvalitetno prevesti i overiti zahtev za dobijanje vize, različite licence, sertifikate, punomoćja, ovlašćenja, pravilnike, izveštaje, kao i sudske odluke, presude i rešenja, poput, recimo, često tražene presude o razvodu braka. Jedan od čestih predmeta rada naših stručnjaka su i sporazumi različitog tipa, bili oni poslovni ili pravno zasnovani. Tako prevodilac i sudski tumač Novo Brdo obrađuje i ugovore o saradnji, kupoprodajne, ugovore o prodaji roba i usluga, ali i one o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnoge druge.

Zaštita dokumenata koje nam klijenti poveravaju na obradu je nešto o čemu se u Akademiji Oxford zaista posebno vodi računa. Svi prevodioci i sudski tumači Novo Brdo su, pre imenovanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili zakletvu pred nadležnim državnim organima, koja ih obavezuje na samo da posao obavljaju u skladu sa važećim zakonima i propisima, već i da u svakoj prilici uvažavaju privatnost klijenata, podatke iz njihovih dokumenata čuvaju kao najveću tajnu i zaštite ih od svake eventualne zloupotrebe. Ukoliko se, dakle, odlučite da nam poverite prevod i overu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, možete očekivati efikasnu, kvalitetnu i povoljnu uslugu, ali i apsolutnu diskreciju i zagarantovanu bezbednost.

Prevodilac i sudski tumač Novo Brdo može da vam ponudi i sledeće usluge

Iako se klijenti najčešće odlučuju za kompletnu obradu zvanične dokumentacije, treba da znate da niste u obavezi da u prevodilačkom centru Akademije Oxford uradite i prevod i overu dokumenta, već možete, na primer, zatražiti da prevodilac i sudski tumač Novo Brdo samo overi prevod koji je uradio neki drugi stručnjak, a ne članovi naše profesionalne ekipe. Procedura legalizacije je u ovom slučaju ista kao i kada overavamo materijal koji su napisali naši prevodioci. To znači da će, pre stavljanja pečata, vaš prevod morati da se temeljno i sistematično uporedi sa svojom originalnom verzijom, koja nam se, takođe, mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se, naime, sprovodi sa ciljem da se utvrdi sadržinsko poklapanje prevoda i originala, kao i upotreba istih stručnih izraza i termina i stila izrade. Zapravo, prevodilac i sudski tumač Novo Brdo sme svojim pečatom da overi samo onaj prevod koji ni u jednom pomenutih aspekata ne odudara od svog izvora, pošto će, u overenom obliku, praktično zauzeti njegovo mesto u pravnom saobraćaju. Ukoliko su svi pomenuti uslovi ispunjeni, vaš prevod će, dakle, biti overen jedinstvenim pečatom ovlašćenog stručnjaka i njegovim svojeručnim potpisom i tako uvršćen u pravno važeće materijale.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli nije odgovarajući, odnosno da u nečemu odstupa od originala ili u njemu postoje neke druge neregularnosti. Tada prevodilac i sudski tumač Novo Brdo neće moći da uradi ono što od njega tražite, to jest da legalizuje traženi materijal. Ipak, možemo da vam pomognemo i u ovoj situaciji, tako što će naši lektori i korektori uraditi redakturu kompletnog teksta prevoda i u njemu ispraviti sve pravopisne, gramatičke i stilske greške, u svemu ga izjednačiti sa izvornim dokumentom i, ako treba, popraviti prevod stručnih izraza i termina. Nakon toga, dobićete materijal na željenom jeziku koji će, bez ikakvih prepreka, proći kontrolu i overu sudskog tumača i biti doveden u oblik prihvatljiv za međunarodni pravni promet.

Iako se prevodioci i sudski tumači Novo Brdo uvek trude da svaki posao završe za što kraće vreme, događa da klijent ponekad nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove, ta trazi „hitan prevod“ dokumenata i to u terminu koji sam odredi. Kako bi se ispunili ovakvi zahtevi potrebna je maksimalna posvećenost i angažovanje svih naših jezičkih eksperata, te će i cena ovakve usluge biti drugačija od uobičajene. U ovom slučaju se, naime, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“, čija visina zavisi od broja prevedenih strana, kao i dužine roka određenog za kompletiranje obrade. I pored toga što rade pod pritiskom i u otežanim okolnostima, prevodioci i sudski tumači Novo Brdo će i ovaj posao obaviti maksimalno profesionalno i kvalitetno, a na korist i zadovoljstvo svojih klijenata.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Novo Brdo?

Stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru vam omogućuju da dokumenta prebačena na novi jezik koristite kao i svaki drugi original, imajući u vidu činjenicu da overa koju sprovode podrazumeva da je utvrđeno potpuno poklapanje prevoda i originala, te da je prevedeni materijal, sa stanovišta zakona, potpuno ispravan.

Sam postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik obavlja se pažljivo i sistematično, budući da je predviđeno da se sve pojedinosti osnovnog dokumenta nađu u prevodu. Posebno je važno da u prebacivanju stručnih izraza i termina na novi jezik ne bude nikakvih improvizacija, te da oni budu jasno i nedvosmisleno izraženi. Sve se radi u skladu sa duhom traženog jezika, kao i sa njegovom normativnom gramatikom i pravopisom, a novi dokument se piše takozvanim administrativnim stilom, uobičajenim za službene spise. Gotov prevod će proći dve kontrole - prvu koju obavljaju sami prevodioci i drugu za koju su zaduženi lektori. Time se obezbeđuje ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti i poklapanje prevoda sa originalom.

Sada počinje proces overe čiju suštinu predstavlja detaljno upoređivanje osnovnog materijala sa prevedenim. To se radi da bi se utvrdilo da je reč o dva potpuno jednaka dokumenta koji su samo napisani različitim jezicima. Ukoliko se konkretni spisi poklapaju u sadržaju, stilu i korišćenim stručnim terniminima, prevodilac i sudski tumač Novo Brdo overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim ga i potpisuje i tako dokument na novom jeziku postaje validan u pravnom prometu, s obzirom na to da ima istu težinu kao i svaki drugi original, jer na sebi nosi dokaz da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice.

Dostava i preuzimanje materijala

Potpuna obrada vaših dokumenata neće biti moguća ukoliko nam, na odgovarajuće načine, ne dostavite na uvid originalna dokumenta ili, barem, njihove fotokopije koje ste prethodno na propisan način overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovalašćenom koordinatoru, a ukoliko vam tako više odgovara, možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. Jedino ako tražite „hitan prevod“, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da se tako gubi najmanje dragocenog vremena, što je, u ovoj situaciji, od suštinske važnosti za ispunjenje vaših zahteva. Moramo ipak da naglasimo da ćete na neki od pomenutih načina morati da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji ste postavili, dostavite i originalna dokumenta, kako bi prevodi mogli da se overe i ispoštuje celokupna zakonska procedura.

Preuzimanje gotovih prevoda i originala vrši se u skladu sa dogovorom sa vama, kao klijentima, a na način koji vam najviše odgovara. Mi nudimo mogućnost da lično podignete svoje materijale u našoj poslovnici ili da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom na ovom polju već duže vreme sarađujemo. Usluga dostave dokumenata je nešto što ćete, takođe, morati da platite, i to sasvim nezavisno od troškova koji se odnose na usluge našeg prevodilačkog centra. Cena slanja materijala određuje se prema važećem cenovniku angažovane službe i plaćate je, najverovatnije, prilikom preuzimanja, kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni koordinator u našoj filijali. Cena prevoda se, inače, određuje na osnovu broja obrađenih strana, a praksa je da se na veće količinu materijala odobrava i neki popust. Prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno manji broj reči.

Šta je to Apostille overa?

Većina prevedenih dokumenata, overenih pečatom licenciranog sudskog tumača, mogu bez problema biti uključena u zvanični pravni promet. No, postoje i materijali za koja se traži i neka vrsta nadovere, a to je, u stvari, overa takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. godine, sa čijim se odredbama saglasilo stotinak država. Apostilirana dokumenta ne prolaze naknadne provere niti overe i mogu se, bez ograničenja, koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute Konvencije.

Overa Apostille pečatom se, međutim, ne sprovodi kod svih dokumenata, pa su od ovog postupka uvek izuzete administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao i isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Apostiliranje se ne vrši na isti način kod svih materijala, pa se u nekim slučajevima prvo radi prevod teksta dokumentacije i overa pečatom ovlašćenog stručnjaka, a zatim Apostille overa, a u drugim situacijama redosled postupaka je obrnut, odnosno, prvo se radi apostiliranje, pa onda prevodioci i sudski tumači nastavljaju obradu. Kako Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na tačno određen način, upisuju traženi podaci, ponekad se traži da, osim sadržaja dokumenata, na ciljani jezik bude preveden i sadržaj pečata. Takođe, ima situacija kada je Apostille-om dovoljno overiti prevod materijala, a ponekad se zahteva legalizacija i prevoda i originala.

Vlada Kosova je usvojila Administrativno uputstvo o Apostille pečatu, po kome je ovaj postupak potpao pod nadležnost Agencije za Civilnu Registraciju (ARC-a), koja radi pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a zahtev za tu vrstu overe može podneti stranka lično, neki član njene porodice, koji srodstvo mora dokazati važećim ličnim dokumentom ili, pak, osoba koju je stranka ovlastila za ovaj posao. Overa Apostille-om se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, osim u slučaju legalizacije dokumenata koji su potrebni za lečenje u inostranstvu, kada se apostiliranje može uraditi u roku od 24 sata i oslobođeno je plaćanja svih taksi.

U slučaju da postoj nešto što u gornjem tekstu nije dovoljno jasno objašnjeno, a tiče se našeg načina rada ili obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nam se obratite lično, u našoj filijali, ili da nas kontaktirate telefonom ili mejlom. Nastojaćemo da što podrobnije odgovorimo na vaša pitanja, a, ako bude bilo potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Novo Brdo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Novo Brdo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Novo Brdo

Spisak sudskih tumača za grad Novo BrdoSudski tumači za grad Novo BrdoSpisak sudskih tumača za grad Novo Brdo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novo Brdo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novo BrdoSudski tumači za grad Novo BrdoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novo Brdo

Sudski tumači i prevodioci u Novom Brdu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!