Sudski tumač Peć

Gradsko naselje Peć se nalazi u severozapadnom delu Metohije, u oblasti koja se u prošlosti nazivala Hvosno. Ovaj naziv potiče od slovenske reči koja znači „debelo drvo“, najverovatnije zbog okolnih planina obraslih gustim šumama, a postoji i mogućnost da „hvosno“ označava neku vrstu trave koja je rasla u ovom delu Metohije. Grad je, zapravo, lociran u Metohijskoj kotlini, pod ograncima Prokletija, na izlasku iz Rugovske klisure, kroz koju protiče reka Pećka Bistrica. Pripada Pećkom upravnom okrugu, a na celokupnom području opštine Peć nalazi se 78 naseljenih mesta.

Pretpostavlja se da su naselje Peć osnovali Iliri, a ono se, pod tim imenom, prvi put spominje 1202. godine. Tokom perioda rimske vlasti zvao se Pescium i imao je status municipijuma, to jest, pravo na samoupravu, kao drugo mesto tog ranga na području današnjeg Kosova i Metohije, odmah posle Ulpijane. U ovom mestu je bilo verski centar srednjovekovne Srbije, u doba vladavine Cara Dušana, koji je Peć 1346. godine proglasio sedištem Srpske pravoslavne crkve. Grad se u to vreme mogao podičiti raznovrsnom arhitekturom, ali i najboljim majstorima filigrana, kovačima, krojačima i drugim, a bio je čuven i po proizvodnji šafrana, koji se koristio kao boja za tkanine i kao začin. Nakon Kosovskog boja, Peć je bila pod vlašću Balšića sve do 1455. godine, a zatim je pripala Srpskoj despotovini. Turci su mesto osvojili krajem 14. veka. Tada su se ovde doselile brojne turske porodice, a izgrađeno je i nekoliko đžamija, mnoge i na temeljima pravoslavnih crkava ili su jednostavno pravoslavne bogomolje pretvarane u muslimanske. Tokom Prvog balkanskog rata, Peć je zauzela Crna Gora, a za vreme Prvog svetskog rata Austrijanci. Posle 1918. godine ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Prema podacima sa popisa iz 2011. godine u gradskom naselju Peć živi oko 49 hiljada ljudi, dok na području cele opština ima više od 96 hiljada stanovnika. Većinu žitelja čine Albanci, a od nacionalnih manjina prisutni su Aškalije, Bošnjaci, Egipćani, Goranci, Romi, Srbi, Turci i ostali. Međutim, rezultati ovog popisa na Kosovu i Metohiji se smatraju nepotpunim, budući da je on bojkotovan u mestima sa većinskim srpskim življem.

Gimnazija u Peći osnovana je još 1913. godine, ali je 1999. ostala bez srpskih đaka i profesora, koji su rad nastavili u Goraždevcu.

Najznačajniji ovdašnji kulturno - istorijski spomenici su, bez sumnje, manastiri Pećke patrijaršije. To je staro sedište srpske crkve, ali i mesto gde se čuva vredna umetnička zaostavština, budući da su se ovde, od 13. veka okupljali učeni teolozi, obdareni umetnici i vrhunski književnici i svi su ostavili neki svoj trag. Tu se nalazi hram posvećen Svetim apostolima, zatim hram Svetog Dimitrija, kao i crkve posvećene Bogorodici i Svetom Nikoli. Ovde se može videti i spomenik prirode Šam - dud, zakonom zaštićeno stablo crnog duda, za koje se veruje da je najstarije stablo ove vrste u Evropi i da ga je polovinom 13. veka tu posadio arhiepiskop Sava Drugi, sinovac Svetog Save. Sadnicu je doneo iz pokrajine Šam, u današnjoj Siriji. Postoji i priča da je baš ispod ovog drveta Arsenije Čarnojević sazvao sabor 1690. godine, na kome je doneta odluka o velikoj seobi srpskog naroda.

Stanovnici Peći i svih okolnih naselja koja pripadaju ovoj opštini imaju mogućnost da u prevodilačkom centru Akademije Oxford, ukoliko im je to potrebno, dobiju kvalitetne prevode zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i overu materijala na novom jeziku pečatom licenciranog stručnjaka. Pored toga, kod nas se mogu profesionalno osposobiti, preciznije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za različite poslove za koje je potreban III ili IV stepen stručne spreme, zatim naučiti neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima, obučiti se za rad na računarima i kvalitetno se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u obrazovnoj ustanovi koju bi želeli da upišu.Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Peć?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford obradom službenih materijala bave se vrhunski jezički stručnjaci sa diplomama odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta i izuzetnim poznavanjem leksike, gramatike, pravopisa i ostalih segmenata jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo i klijentima uliva potrebnu sigurnost. Pored visoke stručne spreme, ogromnog profesionalnog iskustva i stručnosti, prevodioci i sudski tumači Peć poseduju i odgovarajuće licence za rad koje su odobrili nadležni državni organi. S obzirom na to da se bave i legalizacijom dokumenata koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, vrlo dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u ovom tipu pisanih materijala. Imajući u vidu sve kvalifikacije naših jezičkih stručnjaka, sigurni smo da se nećete pokajati ukoliko nas angažujete za obradu svojih dokumenata, budući da ćete tako na istom mestu, u razumno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiti i prevod i overu traženih materijala, te ćete odmah moći da ih koristite u praksi.

Proces obrade zvanične dokumentacije može se grubo podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik i njegovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ova dva segmenta, međutim, nisu potpuno nezavisna, budući da i te kako utiču jedan na drugi i međusobno se prožimaju. Da bi materijal na novom jeziku postao pravno validan, mora, pre svega, biti urađen u skladu sa strogim pravilima prevođenja zvaničnih dokumenata i javnih isprava, što znači da kompletan sadržaj osnovnog materijala mora biti, bez ikakvih improvizacija i unošenja subjektivnog stava prevodioca, izražen na traženom jeziku, a posebna pažnja se poklanja tačnosti i nedvosmislenosti prevoda stručnih izraza i termina. Prevodilac i sudski tumač Peć je izuzetan poznavalac svih gramatičkih i pravopisnih pravila jezika sa kojima radi, pa ih tokom prevođenja izuzetno poštuje, a novi dokument piše karakterističnim administrativnim stilom, koji se koristi u pisanim materijalima ovog tipa i vrlo je specifičan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a zatim i lektori, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje pri prvoj kontroli, eventualno, nisu uočene. Tako materijal na novom jeziku u besprekornom obliku ulazi u proces overe, kada će biti detaljno prekontrolisan tako što će se uporediti sa originalnim dokumentom, sa ciljem da se utvrdi da li su ova dva spisa po pitanju sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, ali i stila izrade, sasvim identična. Radi se o tome da jedino prevod koji ni u jednom predviđenom aspektu ne odstupa od teksta izvornika može biti regularno overen i uvršćen u međunarodni pravni saobraćaj. Ukoliko su, dakle, ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumači Peć overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Na taj način daje zvaničnu garanciju da dotični materijal može da zauzme mesto svog originala u pravnom prometu i da ga u toj formi mogu prihvatiti sve nadležne institucije.

Prevodioci i sudski tumači Peć rade sa sledećim jezicima

U našem prevodilačkom centru možete dobiti obradu službenih materijala u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Pored jezika koji se u ovim poslovima najčešće traže, a to su engleski, ruski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Peć vrlo često radi i prevode koji na jednoj strani uključuju srpski,ali i albanski, bosanski, hrvatski, makedonski, bugarski, rumunski ili mađarski jezik. Možemo da ponudimo i prevod sadržaja zvanične dokumentacije na španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski jezik ali i sa ovih na bilo koji drugi koji je klijentu potreban. Prevodioci i sudski tumači Peć rade i sa slovačkim, češkim, poljskim, holandski, ukrajinskim, slovenačkim ali i sa jezicima iz skandinavskih grupe – norveškim, švedskim finskim i danskim. Osim kineskog i japanskog jezika, u svom radu koriste i latinski, koji se, istina, smatra mrtvim jezikom, s obzirom na to da se već vekovima nigde ne govori, ali je i u naše vreme prisutan u pisanim materijalima iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka. Pošto ih je na našim prostorima veoma malo, sa velikim ponosom ističemo činjenicu da se u našem stručnom timu nalaze i vrhunski poznavaoci korejskog, romskog, persijskog, hebrejskog, pakistanskog i estonskog jezika, te svojim klijentima sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i prevode koji se njih tiču. U prevodilačkom centru Akademije Oxford usluge obrade zvanične dokumentacije mogu potražiti i osobe sa specifičnim potrebama, usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, jer se u našem stručnom timu nalaze i vrhunski poznavaoci znakovnog jezika.

Ono što nas izdvaja u odnosu na ostale institucije iz iste branše nesumnjivo je direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da se ovakav tip prebacivanja sadržaja najčešće obavlja posredno, po sistemu „korak po korak“, tačnije rečeno, materijali se sa osnovnog stranog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Peć, blagodareći svojim stručnim kvalifikacijama i širokom opštem obrazovanju, kao i prevodilačkoj veštini i brojnim i raznolikim interesovanjima, radi na drugačiji način, te svojim klijentima omogućava da brže i jeftinije dođu do konačnog oblika traženih dokumenata. On će, naime, ovaj posao obaviti u jednom potezu, neposredno prebacujući sadržaje sa izvornog na traženi jezik, te tako postaje najbolji izbor u slučaju potrebe za prevodom ovakvog tipa.

Prevodilac i sudski tumač Peć u svakoj situaciji nastoji da poštuje vreme i novac svojih klijenata, te se trudi da posao koji mu je poveren završi u što kraćem roku. Ponekad se, međutim, dogodi da stranka ne može da prihvati ponuđene termine, jer joj je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo, pa traži takozvani „hitan prevod“ dokumenata. Ova usluga je specifična po tome što sam klijent tada određuje termin za kompletiranje posla, a stručnjaci Akademije Oxford čine sve što je u njihovoj moći da postavljene ciljeve ispune. Uprkos radu u otežanim uslovima, kvalitet njihovog prevođenja će, kao i u svakoj drugoj situaciji, ostati na vrhunskom nivou. Ono što će se u ovoj prilici razlikovati od regularnih okolnosti jeste cena prevodilačke usluge, koji će biti uvećana za iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i dužine roka koji nam je stranka ostavila za završetak prevoda.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Peć?

Budući da se savremeno poslovanje najčešće prostire van granica jedne države, javlja se i potreba za prevodom i overom bogate i često komplikovane poslovne dokumentacije, pa tako prevodilac i sudski tumač Peć radi sa svim vrstama biznis ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, ali i sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, ulaznim i izlaznim fakturama, bilansima stanja i uspeha, rešenjem o osnivanju privrednog lica i revizorski izveštajima. Možemo da ponudimo i obradu izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), finansijskih izveštaja, različitih poslovnih odluka, kao i poreskog identifikacionog broja (PIB-a), potvrda o kvalitetu proizvoda godišnjih izveštaja i mnogih drugih dokumenata iz poslovne sfere. Budući da se savremeni biznis ne može ni zamisliti bez javnih prikupljanja poslovnih ponudaa takozvanih tendera, prevodioci i sudski tumači Peć kvalifikovani su i za obradu svih dokumenata koja u tu svrhu mogu biti potrebna. Tu, na primer, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U poslovnom svetu mnogo je onih koji rade u domenu nauke, tehnike ili građevine, te se javlja potreba za overenim prevodima stručnih dokumenata iz pomenutih oblasti. Tako prevodilac i sudski tumač Peć profesionalno obrađuje naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Od ličnih dokumenata prevodimo i overavamo pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu ali i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i sve ostale pisane materijale koji su isključivo vezani za ličnost jedne osobe.

Osim svih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, od kojih se, recimo, vrlo često traži prevod i overa presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Peć radi i sa ostalim pravnim aktima, odnosno službenim materijalima koji se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Tu se mogu ubrojati sve vrste pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, kao i pravno zasnovanih sporazuma, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Iz ove sfere prevodimo i overavamo i nasledničku i druge zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, saglasnosti o zastupanju i mnoge druge srodne spise. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti prevod tekovina Evropske Unije.

S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi odlučuju za korišćenje medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili, pak, lečenje uvoznim lekovima i preparatima, neretko dobijamo zahteve da prevedemo i overimo svekolika medicinska i farmaceutska dokumenta, te tako prevodioci i sudski tumači Peć prihvataju da obrade specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Ukoliko želite da konkurišete za posao u nekoj stranoj zemlji, školujete se ili usavršavate u tamošnjim obrazovnim institucijama, biće vam potrebni overeni prevodi raznih dokumenata kojima ćete potvrditi svoju školsku spremu ili način rada obrazovnih institucija u kojima ste se do tada školovali. Sve to, podrazumeva se, možete dobiti u našem prevodilačkom centru, budući da prevodioci sudski tumači Peć, između ostalog, prevode i overavaju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

U mnogim situacijama nadležne službe u inostranstvu će vam tražiti regularno overene prevode raznih potvrda i uverenja kako biste ostvarili neke zahteve ili lična prava, tako da prevodilac i sudski tumač Peć vrlo često obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, pošto bez nje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu, ali prevodi i overava i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o stanju na bankovnom računu, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, o neosuđivanosti i mnoge druge službene materijale ovog tipa.

Prevodioci i sudski tumači Peć su, pre stupanja na dužnost, bili obavezni da polože predviđenu profesionalnu zakletvu i na taj način se pred nadležnim državnim organima obavezu na rad u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima ali i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koji se dostavljaju na obradu. To znači da će sva dokumenta koja se prevode i overavaju u našem centru biti maksimalno zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, a podaci koji se u njima nalaze tretirani kao najveća poslovna tajna. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih materijala, porez kvalitetne usluge, dobiti i potrebnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Peć?

Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi koje možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford jedni od najkvalitetnijih na našim prostorima, poštovaćemo vašu odluku da taj posao poverite stručnjaku koji nije član naše profesionalne ekipe, a od nas tražite da materijal regularno overimo. I u toj situaciji smo, međutim, obavezni da do tančina sprovedemo zakonom definisanu proceduru legalizacije, pa ćemo vaš materijal do detalja uporediti sa njegovim originalom, koji nam u tu svrhu, takođe, morate dostaviti na uvid. Ukoliko se utvrdi da vaš prevod u sadržaju, ali i u upotrebljenim stručnim terminima i stilu izrade u potpunosti odgovara tekstu izvornika, prevodilac i sudski tumač Peć će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Na taj način će dati zvaničnu potvrdu da je dokument pregledan i odobren od strane licenciranog stručnog lica te da može slobodno biti uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

U slučaju da se, pak, ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa pravilima ograde službenih materijala, odnosno da se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom, neće moći da bude regularno overen. Tada će prevodilac i sudski tumač Peć predložiti redakturu spornog teksta, koji će maksimalno profesionalno uraditi naši lektori i korektori. Oni će prvo uraditi detaljan pregled prevoda i originala, u svim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ukoliko je potrebno, popraviti prevod stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne stilske, gramatičke i pravopisne greške. Tako ćet enakon njihove intervencije dobiti ispis na jeziku koji vam nije potreban koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu ovlašćenog sudskog tumača i biti regularno overen.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

U slučaju da odlučite da su prevodioci i sudski tumači Peć prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, imaćete obavezu jedino da nam dostavite originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove overene fotokopije. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, a možete ih na našu adresu poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe. Dostava materijala elektronskom poštom nije dozvoljena, budući da se na ovaj način ne mogu slati originalni spisi, međutim, izuzetak od ovog pravila predstavlja samo situacija kada treba da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, jer se tada ne sme gubiti ni sekund dragocenog vremena, ukoliko želimo da ispunimo ono što od nas tražite. Tada, dakle, jedino možete materijale skenirati i poslati na nas mejl, uz obavezu da nam naknadno donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Peć mogao da legalizuje prevode.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu ćemo poveriti kurirskoj službi koja je naš dugogodišnji saradnik ili ćete materijalne dobiti u formi preporučene poštanske pošiljke. Važno je da znate da sami snosite troškove dostave koji se obračunavaju u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe i ostalih poslova koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oksford, a o tome vas mogu obavestiti i ovlašćeni koordinatori u našem predstavništvu. Cena prevoda se formira na osnovu broja određenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala uvek odobrava neki popust. U skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, jedna strana prevedenog teksta obuhvata 1800 karaktera, za sve razmacima između reči i to je pravilo koje se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvanične dokumentacije.

Dodatne informacije o overi službenih materijala

Za većinu dokumenata dovoljna je overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača kako bi postala validna sa stanovišta prava i zakona i prihvatljiva u nadležnim institucijama. Međutim, postoje i oni materijali koji zahtevaju i overu višeg nivoa takozvanim Apostille pečatom, koja je uvedena nakon što je oko 100 država potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. Godine. Ova formalnost omogućava da apostilirana dokumenta mogu da se koriste u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute Konvencije i ne moraju se dalje overavati. Apostille pečat ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju vrši licencirani sudski tumač, ali se ni ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata. Postoje, naime, ona kod kojih se prvo radi prevod sadržaja i overa od strane ovlašćenog sudskog tumača, pa tek zatim Apostille overa, a ima i onih kod kojih sve teče u obrnutom smeru, odnosno, prvo se stavlja Apostille pečat, pa se material nosi na prevod i overu od strane sudskog tumača. Dešava se da se zahteva da i sadržaj Apostille pečata bude preveden na ciljani jezik, budući da je on uređen u formi štambilja, u koji su, na tačno određen način, upisani podaci koji se traže. U nekim situacijama potrebno je Apostille pečatom overiti samo prevod, a ima i onih dokumenata kod kojih se traži da se legalizacija uradi i za prevod i za original. Valjalo bi da napomenemo da postoje i ona dokumenta koja su uvek izuzeta od postupka apostiliranja, a to su administrativne isprave koje su neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koji je usvojila Vlada Kosova, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille pečata može podneti stranka lično, ali i neko od članova njene porodice, koji srodstvo treba da dokaže odgovarajućim ličnim dokumentom, kao i osoba koju je stranka lično ovlastila za ovaj posao. Apostille overa važi samo 6 meseci od dana izdavanja, a ovaj postupak se završava u roku od 5 dana od podnošenja zahteva, osim u slučajevima kada se legalizuju dokumenta potrebna za lečenje u nekoj stranoj zemlji. U toj situaciji apostiliranje će biti urađeno za 24 sata i neće biti potrebno da se plati bilo kakva taksa.

Molimo vas da nam se telefonom, mejlom ili lično obratite ukoliko u ovom podužem tekstu postoji nešto što nismo dovoljno pojasnili, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije. Nastojaćemo da što detaljnije odgovorimo na vaša pitanja, a ukoliko bude bilo potrebno, zakazaćemo vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Peć

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Peć


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Peć

Spisak sudskih tumača za grad PećSudski tumači za grad PećSpisak sudskih tumača za grad Peć

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Peć

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PećSudski tumači za grad PećCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Peć

Sudski tumači i prevodioci u Peći

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!