Sudski tumač Priština

Priština je grad u severoistočnom delu Kosova i Metohije, pripada Kosovskom upravnom okrugu i najveće je naseljeno mesto ovog dela Srbije. To je, takođe, i glavni grad i sedište vlade međunarodno nepriznate Republike Kosovo. Mesto je locirano u severnoj zoni Kosovske kotline, ispod planine Grmije. Leži na raskrsnici važnih puteva koji vode prema Nišu, Kraljevu, Novom Pazaru, Gnjilanu, Kosovskoj Mitrovici, Peći, Prizrenu, Skoplju, kao i ka Crnoj Gori i Albaniji. Na desetak kilometara zapadno od grada nalazi se planina Goleš, a kroz samu Prištinu protiču reke Veluša i Prištevka, koje se spajaju kod gradskog stadiona, a zatim se Prištevka uliva u Sitnicu. Oko 15 kilometara južno od ovog naseljenog mesta nalazi se Gračaničko jezero, odakle se Priština, sistemom „Badovac“ snabdeva vodom.

Veruje se da je naselje na mestu današnje Prištine oformljeno još u neolitu, a u periodu rimske vlasti bilo je poznato pod nazivom Vicianum. Pod sadašnjm imenom javlja se u srpskim izvorima iz 13. veka. S obzirom na to da je bila smeštena na putu između Dubrovnika i Carigrada, Priština u 14. i 15. veku postaje važan trgovački centar, a tome je doprinela i blizina grada Novog Brda, kao i obližnji rudnici Janjevo i Trepča. Ovde je u jednom kratkom periodu bila prestonica srpskih srednjovekovnih vladara, kao i sedište Brankovića pre i malo posle Kosovske bitke. Turci su prvi put zauzeli mesto 1396, ali su ga ustupili despotu Stefanu Lazareviću, zajedno sa nekim teritorijama Brankovića. Privredno opadanje započinje od 1448. godine, kada je na Kosovu turska vojska pobedila mađarske trupe kojima je komandovao Janko Hunjadi. Padom Novog Brda 1456. godine, Priština potpada pod tursku vlast i u tom statusu ostaje tokom naredna četiri i po veka.

Posle Drugog svetskog rata, tačnije 1946. godine, Priština je postala glavni grada Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Posle sukoba na Kosovu i dolaska međunarodnih snaga u ovu oblast Srbije, došlo je do velikog priliva albanskog stanovništva iz ostalh delova Kosova i Metohije, kao i iz Albanije, tako da se Priština do te mere proširila, da je danas gotovo spojena sa Kosovim Poljem, Orlovićem, Čaglavicom i Gračanicom.

Prema zvaničnim rezultatima popisa iz 2011. godine, samo gradsko naselje ima više od 140 hiljada stanovnika, a područje opštine Priština broji blizu 200 hiljada žitelja. Najveći je procenat albanskog stanovništva, a ostale etničke zajednice su Turci, Srbi, Bošnjaci i Romi. Posle NATO bombardovanja, iz Prištine se iselilo oko 40 hiljada ljudi srpske nacionalnosti. Inače, pored pomenutog gradskog naselja, opština Priština obuhvata još 47 naseljenih mesta.

Na 16 kilometara od Prištine nalazi se međunarodni aerodrom, koji povezuje jug Srbije sa zapadnom Evropom i Bliskim istokom. Tu je i Prištinski univerzitet, osnovan 1968. godine, nakon velikih studentskih demonstracija. Do tada su, naime, četiri ovdašnja fakulteta bili isturena odeljenja Beogradskog univerziteta.

U Prištini se nalazi i najveći rimokatolički hram na Balkanu, Katedrala Majke Tereze, srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole, Jašar pašina đžamija, kao i Etnografski muzej, narodno pozorište, a posetiocima može biti zanimljiv i Park prirode Grmija, omiljeno izletište Prištinaca, sa čijeg se vidikovca na Bogutovačkom bregu pruža pogled na čitavu kosovsku ravnicu.

Želeći da što je moguće više proširi mrežu svojih korisnika, Akademija Oxford sa zadovoljstvom može i žiteljima Prištine i okolnih mesta da ponudi usluge prevoda i overe svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i kvalitetnu obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, te kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Priština?

Svi članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford su vrhunski jezički stručnjaci sa diplomama odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta i savršenim pozvananjem svih segmenata jezika sa kojima rade. Nemali broj njih su i izvorni govornici, što još više doprinosi kvalitetu prevođenja i klijentima daje neophodnu sigurnost. Prevodioci i sudski tumači Priština vladaju svim pravopsnim, gramatičkim,semantičkim i ostalim pravilima jezika sa kojima rade i imaju ogromno profesionalno iskustvo. Zahvaljujući dugogodišnjoj praksi u poslovima obrade službenih materijala, predstavljaju najbolji izbor za usluge ovakvog tipa. S obzirom na to da se bave legalizacijom dokumentacije koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, vrlo dobro poznaju i sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja se koristi u ovakvom tipu pisanih materijala.

Prevodioci i sudski tumači Priština poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, koji se govore širom sveta. Najčešće, naravno, prebacuju sadržaje dokumenata i javnih isprava u okviru srpskog, albanskog, engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog, ali i jezika naših nekadašnjih sunarodnika – hrvatskog, slovenačkog, makedonskog i bosanskog. U opisu posla naših stručnjaka je i prevođenje koje na jednoj strani obuhvata španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski, kao i mađarski, ruminski, bugarski, češki, poljski i slovački. Prevodilac i sudski tumač Priština radi i sa skandinavskim jezicima - švedskim,finskim, danskim i norveškim, te sa holandskim, ukrajinski, kineskim i japanskim. Možemo da ponudimo i prevod sa ili na latinski jezik, koji se ne tretira kao živ, ali se i danas upotrebljava u pisanoj medicinskoj, farmaceutskoj, veterinarskoj i pravnoj dokumentaciji, te svakako postoji potreba za prevodilačkim uslugama ovog tipa. Iako ih je malo na našim prostorima, u našem stručnom timu nalaze se i vrhunski poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog i persijskog jezika, te svojim klijentima sa ponosom možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala i u domenu pomenutih jezika. Kadri smo da omogućimo prevođenje i overu dokumentacije i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj profesionalnoj ekipi imamo i prevodioce i sudske tumače za znakovni jezik.

S obzirom na to da je već dobro poznato da prevodilački centar Akademije Oxford kontinuirano teži da zadovolji sve zahteve svojih klijenata i da u najvećoj mogućoj meri u svoj način rada implementira sve novitete iz prevodilačke struke, spadamo u jedne od retkih institucija specijalizovanih za neposredan prevod koji se tiče dva strana jezika. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Priština u toj meri stručan, opšte obrazovan, umešan u prevođenju, raznolikih afiniteta i interesovanja, da je sposoban da materijal izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku direktno, u jednom potezu, prebaci na drugi, takođe, strani jezik. Prednost ovakvog načina rada je očigledna ukoliko znate da se u većini ostalih prevodilačkih agencija ovakav tip prevoda obavlja postupno, po sistemu „korak po korak“, tačnije rečeno, sadržaj se sa osnovnog jezika prvo prebacuje na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Na taj način prevodilac i sudski tumač Priština omogučuje klijentima koji imaju potrebu za ovakvim tipom prevodilačkih usluga da brže, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, dobiju dokument na jeziku koji im je potreban.

Svaki posao se u našem prevodilačkom centru završava u najkraćem mogućem roku, budući da iznad svega cenimo vreme svojih klijenata. Međutim, ukoliko ima potrebe, prevodilac i sudski tumač Priština će uraditi i takozvani „hitan prevod“ materijala, u slučaju da korisniku ne pogoduju ponuđeni rokovi. Posebnost ove usluge ogleda se u tome što sam klijent određuje termin koji mu je potreban za završetak prevoda, a naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da ispune ono što se od njih očekuje. Ne, uprkos otežanim uslovima rada, kvalitet prevoda se neće menjati, već će, kao i uvek, biti na vrhunskom nivou. Ipak, postoji nešto što će se razlikovati u odnosu na redovne okolnosti. To je cena ove prevodilačke usluge, koja se uvećava za iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, ali i od dužine roka koji klijent traži za obavljanje kompletnog posla.

Često nam se stranke obraćaju sa pitanjem da li je u našem prevodilačkom centru moguće uraditi overu dokumenata koje na traženi jezik nisu prebacili prevodioci i sudski tumači Priština, već neki drugi stručnjak. Odgovor je, naravno, potvrdan, pošto je jedan od osnovnih ciljeva rada Akademije Oxford zadovoljan klijent. Moramo, međutim, da napomenemo da se i u slučaju prevoda koji nisu izašli iz pera naših profesionalaca sprovodi procedura overe na zakonom propisan način, što znači da će vaši prevodi biti, pre samog čina legalizacije, podvrgnuti detaljnoj proveri i upoređivanju sa originalnim materijalima koje nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Da bi, naime, overio konkretan dokument na novom jeziku, prevodilac i sudski tumač Priština se mora uveriti da je on u sadržaju, stilu izrade i upotrebljenim stručnim terminima i izrazima identičan svom izvoru, jer jedino u tom slučaju može postati validan sa stanovišta prava i zakona. Ukoliko su pomenuti uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Tim činom je dao zvaničnu garanciju da je dokument na novom jeziku u svim predviđenim aspektima jednak originalu, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

U slučaju da se, međutim, ispostavi da prevod koji imate u nečemu odudara od teksta izvornika ili u njemu nisu u potpunosti poštovana pravila obrade službenih materijala, prevodilac i sudski tumač Priština neće moći da ga overi. No, i u takvoj situaciji imamo rešenje! Naravno da vam nećemo ponuditi da naši stručnjaci ponovo prevode vaš materijal, budući da bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena, već će naši visoko stručni lektori i korektori uraditi redakturu spornog sadržaja i u svakom smislu popraviti njegov kvalitet. Nakon pažljivog pregleda prevoda i originala, oni će u svemu izjednačiti ova dva spisa, prekontrolisati i, ako je potrebno, popraviti prevode stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške. Tako ćete za relativno kratko vreme i za manje novca nego što bi zahtevalo ponovno prevođenje, dobiti materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima i sasvim dosledan tekstu izvornog dokumenta.

Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Priština?

Zahvaljujući svojim stručnim kvalifikacijama i bogatom profesionalnom iskustvu, naši jezički stručnjaci kadri su da kvalitetno obrade sve tipove zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bili oni lični, poslovni, sudski, obrazovni ili neki drugi.

Osim uobičajenih ličnih isprava, odnosno, lične karte i pasoša, prevodioci i sudski tumači Priština prevode i overavaju i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, kao i umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), saobraćajnu dozvolu i mnoge druge službene materijale koji se odnose isključivo na ličnost jedne osobe.

U širem smislu lična dokumenta obuhvataju i raznoliku medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, čiji su overeni prevodi klijentima mahom potrebni radi upotrebe uvoznih lekova i preparata ili medicinskog tretmana u nekoj stranoj zemlji. Tako prevodioci i sudski tumači iz ove oblasti obrađuju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i mnoga druga slična dokumenta.

Za ličnost jedne osobe vezana je i obrazovna dokumentacija, tačnije rečeno, službeni materijali kojima se potvrđuje školska sprema pojedinca ili koji su na neki drugi način povezani sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama. Overeni prevodi ovih spisa traže se u slučajevima zaposlenja, školovanja ili usavršavanja u nekoj stranoj zemlji, a možete ih, naravno, dobiti u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Priština najčešće dobija zahteve da iz ove sfere prevede i overi diplomu i sve dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i nastavne planove i programe fakulteta.

Na konkretnog pojedinca odnose se i različite potvrde i uverenja koja je potreno predati nadležnim institucijama ukoliko želite da podnesete neki zahtev, potvrdite ili ostvarite neka lična prava. Tako prevodilac i sudski tumač Priština najčešće obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, jer se bez njenog regularno overenog prevoda ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o mestu boravka, o neosuđivanosti i mnoga druga dokumenta ovog tipa.

Čest predmet rada naših stručnjaka je i poslovna dokumentacija, preciznije rečeno, službeni materijali koji se koriste u međunarodnom biznisu. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Priština prevodi i overava rešenje o osnivanju pravnog lica, različite poslovne ugovore, a najčešće kupoprodajne, ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga i slične, zatim ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, revizorske, godišnje, finansijske i druge vrste zvaničnih izveštaja, kao i bilanse stanja, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse uspeha i mnoga druga srodna dokumenta. Kako se savremeno poslovanje ne da ni zamisliti bez javnih prikupljanja ponuda, takozvanih tendera, obezbeđujemo overene prevode svih službenih materijala koji mogu biti potrebni za učešće na nekom od njih. Tu, recimo, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Svi koji posluju ili se na neki drugi način bave naukom, tehnikom ili građevinom imaju potrebe za overenim prevodima stručnih materijala, ta tako prevodioci i sudski tumači Priština profesionalno obrađuju naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte sa propratnom građevinskom dokumentacijom i druge razne spise iz ovih oblasti.

Pored ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostalih pravno utemeljenih sporazuma, prevodioci i sudski tumači Priština rade i sa svim sudskim odlukama, presudama i rešenjima, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i sa saglasnošću o zastupanju, dozvolama za boravak, zahtevima za dobijanje vize i svim tipovima pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i zvaničnih izjava pojedinaca. Ukoliko vam je to potrebno, prevodioci i sudski tumači Priština mogu za vas da urade i vrlo precizan i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Ako se odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih materijala, budite sigurni da nećete pogrešiti. U našem prevodilačkom cetru ćete, naime, pored kvalitetne i brze usluge, dobiti i svu potrebnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju. Akademija Oxford u svakoj situaciji sledi želje i potrebe svojih klijenata, a prevodioci i sudski tumači Priština su osobe od poverenja koje su, pre stupanja na dužnost, pred nadležnim državnim organima, položile predviđenu profesionalnu zakletvu i obavezale se da će u svakoj situaciji postupati u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima i iznad svega poštovati korisnike svojih usluga i na adekvatan način se odnositi prema dokumentima koja im se dostavljaju na obradu. Svi vaši materijali, kao i podaci koji su u njima sadržani, će, dok su u rukama stručnjaka Akademije Oxford, biti potpuno sigurni i zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe, a vaša privatnost strogo čuvana.

Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Priština?

Osnovni zadatak jezičkih stručnjaka Akademije Oxford je da svojim klijentima omoguće dobijanje dokumenata na jeziku koji ime je potreban, u obliku koji je prihvatljiv u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega, moraju adekvatno da prebace celokupan sadržaj osnovnog materijala na ciljani jezik, te da posebno precizno prevedu stručne izraze i termine, koji čine osnovu jednog ovakvog spisa. Prevodioci i sudski tumači Priština perfektno vladaju svim gramatičkim i pravopisnim pravilima jezika sa kojima rade, pa ih uvek bezuslovno poštuju u toku prevođenja, a novi dokument izrađuju u specifičnom stilu koji se primenjuje kod službenih materijala, karakterističnom i vrlo prepoznatljivom. Završen prevod prolazi dvostruku kontrolu. Prvu će uraditi sami prevodioci, a drugu lektori, jezički stručnjaci bez premca, čijem iskusnom oku neće promaći ni ono što je u prvom pregledu, eventualno, ostalo neuočeno.

Na tom mestu počinje postupak overe koji je propisan zakonom i podrazumeva detaljno i vrlo pažljivo upoređivanje prevoda sa njegovim orignalom koji se, u tu svrhu, mora dostaviti na uvid našim stručnjacima. Čin overe je zaista od ključne važnosti za dalju upotrebu konkretnog dokumenta, budući da običan prevod sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost, jer na sebi ne nosi potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Da bi, dakle, prevod bio overen, mora u svim predviđenim aspektima da bude identičan originalu, to jest da se sa njim podudara u sadržaju, stilu i stručnim terminima koji su korišćeni. Ukoliko su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Priština će overiti materijal na novom jeziku svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Sada se on može predavati u sve nadležne isntitucije jednog sistema i bez smetnji koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Da biste u našem prevodilačkom centru dobili kompletnu uslugu, odnosno, i prevod i overu, neophodno je da nam na uvid dostavite originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove regularno overene fotokopije. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i tamo predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete se dogovoriti i o svim ostalim bitnim detaljima naše buduće saradnje. Druga mogućnost je da nam dokumenta pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Ukoliko želite da vam uradimo „hitan prevod“ materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, jer je to najbrži način dostave, a u toj situaciji nam je svaki sekund dragocen za ispunjavanje vaših zahteva. Ipak, imaćete obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak posla, donesete ili pošaljete i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Priština mogao i da overi prevode. Slanje dokumenata elektronskim putem u drugim prilikama nije moguće, budući da se na taj način ne mogu dostavljati izvorni materijali.

Preuzimanje overenih prevoda i originalnih dokumenata i njihova isporuka obavlja se u dogovoru sa vama, kao korisnicima naših usluga, a na način koji vam najviše odgovara. Možete ih, dakle, lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik. Ukoliko vam mi dostavljamo materijale, bićete obavezni da tu uslugu platite u skladu sa cenovnikom angažovane službe i to potpuno nezavisno od cena prevoda, overe i drugih usluga koje su vam pružili naši stručnjaci.

Cena prevoda se, inače, obračunava shodno broju obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine odobrava odgovarajući popust. Prevodioci i sudski tumači Priština se pridržavaju pravila svoje profesije po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. To pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvanične dokumentacije. Cene usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome obavestiti kod nadležnih službenika u našem predstavništvu.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Osim overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, koja može da se okarakteriše kao legalizacija višeg nivoa. Ona se na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata i uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Apostille pečat je urađen u obliku štambilja i u njega se, na propisan način, upisuju odgovarajući podaci. Kod pojedinih dokumenata se traži da i sadržaj ovog pečata bude prebačen na ciljani jezik, a ponegde je to predviđeno samo za tekst konkretnog spisa. Pored toga u nekim slučajevima se Apostille-om overava samo prevod, a u drugim slučajevima pečat mora da bude i na prevodu i na originalu. Važno je znati da apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač i da se ne primenjuje kod svih zvaničnih dokumenata. Iz ovog postupka su izuzete administrativne isprave koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Vlada Kosova je usvojila Administrativno uputstvo o Apostille pečatu, po kome je ovaj postupak potpao pod nadležnost Agencije za Civilnu Registraciju (ARC-a), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a zahtev za dotičnu vrstu overe može podneti stranka lično, neki član porodice, koji srodstvo mora dokazati važećim dokumentom ili, pak, osoba koju je stranka ovlastila za ovaj posao. Stavljanje Apostille-a se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, osim u slučaju overe dokumenata koji su potrebni za lečenje u inostranstvu, kada se apostiliranje može uraditi u roku od 24 sata. U pomenutoj situaciji overa spisa Apostille-om se ni ne naplaćuje.

Ukoliko postoji išta što biste želeli da pitate u vezi sa obradom službenih materijala ili sa našim načinom rada, slobodno nas kontaktirajte telefonom ili mejlom ili dođite lično u našu poslovnicu. Nastojaćemo da vam damo što potpunije odgovore, a ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Priština

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Prištinu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Priština

Spisak sudskih tumača za grad PrištinaSudski tumači za grad PrištinaSpisak sudskih tumača za grad Priština

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Priština

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PrištinaSudski tumači za grad PrištinaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Priština

Sudski tumači i prevodioci u Prištini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!