Sudski tumač Štrpce

Na krajnjem jugu Kosova i Metohije i Republike Srbije nalazi se geografska oblast pod nazivom Sirinićka župa. Teritorija župe koja pokriva skoro 250 kvadratnih kilometara, 16 planinskih sela i mesto Štrpce zajedno čine opštinu Štrpce, koja je postojala do 1965. godine, zatim je ukinuta, a 1988. je ponovo uspostavljena tako što je izdvojena iz područja opštine Uroševac, koja se nalazi na severnoj strani. Sa zapada se teritorija Štrpca graniči sa opštinom Kačanik, sa istoka sa Prizrenom, a na jugu je međudržavna granica sa Republikom Makedonijom. Opština Štrpce je nadaleko poznata po skijaškom centru Brezovica i po nacionalnom parku Šar planina, jednom od pet nacionalnih parkova u Srbiji.

Sirinićka župa je planinski predeo sa vrhovima Šar planine koji dostižu nadmorsku visinu od preko 2600 metara, tako da je klima planinska sa snežnim pokrivačem koji se u naseljima zadržava od 2 do 6 meseci godišnje, u zavisnosti od položaja i nadmorske visine naselja. Reka Lepenac izvire u zapadnom delu opštine, na planini Kodža Balkan, na visini od 1120 metara I, zajedno sa gustom mrežom svojih pritoka, čini da Sirinićka župa bude bogata vodom sa čak 247 izvora čija temperature vode ide od 4 do10 stepeni. Sela su raspoređena sa obe strane reke, dok putevi i glavne saobraćajnice uglavnom prate rečni tok i povezuju Štrpce sa Prizrenom i Uroševcem. Usled topljenja snega, padavina i od brojnih izvora nastala su i planinska jezera od kojih su najveća i najpoznatija Štrbačko i Veliko Jažinačko jezero. Voda jezera je providna do samog dna, na dubini od 10m, ali je veoma hladna, pa se ona ne koriste za kupanje.

Nekadašnje izuzetno bogatstvo biljnog i životinjskog sveta je ljudskim krčenjem šuma prilično izmenjeno i neke biljne i životinjske vrste su potpuno nestale, kao što je, na primer, orao bradan. Ipak, još uvek su na teritoriji opštine Štrpce brojne srne, divokoze, vidre, divlje svinje, kune, pa čak i balkanski ris. Karakteristična životinja Sirinićke župe ja pastirski pas Šarplaninac, koji je zastupljen u svim bojama. Ima belih, žutih, sivih i crnih šarplaninaca. To su veoma hrabri psi koji se upuštaju u borbe sa vukovima i medvedima.Istorija Štrpca i Sirinićke župe u vreme srednjevekovne srpske države Nemanjića povezana je sa manastirom Hilandar, čiji metoh je župa bila. Stanovništvo se uglavnom bavilo stočarstvom, a otomanski popisi iz 16. veka kazuju da su sva naselja bila srpska i da drugog stanovništva nije bilo. U vreme turske vladavine privredni život župe je stagnirao, stanovništvo se bavilo poljoprivredom, osim u Štrpcu, koji postaje lokalni zanatsko - trgovački centar.

Stanovništvo ovih krajeva je nacionalno mešovito, sa znatnom srpskom većinom. Procenjuje se da od oko 14 hiljada stanovnika više od 9 hiljada čine Srbi, oko 4,5 hiljade Albanci i tridesetak lica je romske etničke pripadnosti. Dve trećine stanovnika odlaze na doseljenike iz raznih, čak i udaljenih krajeva, u različitim istorijskim periodima, a najnoviji su Srbi, oko 900 lica, koji su interno raseljeni iz Uroševca i Prizrena.

U Opštini Štrpce su uslovi za poljoprivredu odlični zahvaljujući plodnom zemljištu, nastalom od nanosa reka sa Šare i reke Lepenac. U nižim predelima se gaje žitarice i povrće uz navodnjavanje iz mnogobrojnih rečica, a u višim predelima se gaje ječam i ovas. Oko svakog sela, bez obzira na visinu, su voćnjaci sa stablima jabuka, krušaka, oraha i šljiva. Nekada su gajeni i vinogradi ali danas ih skoro uopšte nema. Broj stoke je veoma opao, iako je u prošlosti stočarstvo bilo glavna privredna grana. Početkom prošlog veka otvoreno je i nekoliko rudnika hroma, ali su šezdesetih godina nalazišta iscrpljena i rudnici su zatvoreni.

Odlični su i uslovi za razvoj turizma u opštini Štrpce . U ski centru Brezovica je izgrađen sportsko - rekreativni kompleks sa hotelima i skijaškim stazama licenciranim po standardima FIS-a, za sve discipline alpskog skijanja, sa 10 žičara i ski liftova. Na žalost, posledice rata iz devedesetih teško su pogodile turističku privredu u ovim krajevima, tako da se danas koriste vrlo male površine za skijanje, a ne radi ni većina hotela.

Pod zaštitom Republike Srbije je crkva Svetog Nikole u Štrpcu koja je podignuta 1577. godine.Tu su još dve crkve u selu Gotovuša sagrađene u 16. veku i mala crkva na groblju u Donjoj Bitinji, posvećena Svetom Teodoru Tironu, takođe iz 16. veka.

Žitelji naselja, kao i cele opštine Štrpce mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti overene prevode svih potrebnih dokumenata i javnih isprava, a takođe imaju mogućnost da nauče neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima, obuče se za rad na računarima, profesionalno se osposobe, odnosno, dokvalifikuju ili prekvalifikuju, za obavljanje mnogih poslova III ili IV stepena i kvalitetno se pripreme za polaganje prijemnih ispita u obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Štrpce?

Tim pažljivo selektovanih stručnjaka, koji čine prevodioci i sudski tumači Štrpce, svojim klijentima omogućava da, lako, brzo i po više nego povoljnoj ceni, dobiju precizno urađen prevod dokumenata u okviru jezika koji su u ponudi našeg prevodilačkog centra, uključujući, podrazumeva se, i srpski. S obzirom na činjenicu da je posao sudskih tumača izuzetno odgovoran, valjalo bi naglasiti da ove osobe moraju da zadovolje vrlo stroge kriterijume koji se odnose na njihovu stručnost, iskustvo i podobnosti za obavljanje ovog ni malo jednostavnog posla. Sve to se proverava pred nadležnim organima i to odgovarajućom procedurom koja je propisana zakonom. U praksi to znači da prevodioci i sudski tumači Štrpce moraju, pre svega, da poseduju diplome traženih smerova Filoloških fakulteta, ali i da, naravno, savršeno poznaju sve segmente jednog ili više jezika za koje su se specijalizovali. Mnogi od stručnjaka angažovanih u prevodilačkom centru Akademije Oxford su izvorni govornici svojih radnih jezika, što, bez sumnje, doprinosi kvalitetu njihovog prevođenja i tačnosti izražavanja. Oni perfektno poznaju gramatička, pravopisna i sva ostala pravila jezika u okviru kojih prevode i uvek ih se u radu pridržavaju. Kako u poslove koji se obavljaju u prevodilačkom centru Akademije Oxford spada i postupak legalizacije materijala na novom jeziku koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, prevodioci i sudski tumači Štrpce vrlo dobro poznaju sve pravne postupke i zakone potrebne za kvalitetno sprovođenje ovog postupka. Osim toga, vladaju i stručnom pravnom terminologijom koja je zastupljena u zvaničnim dokumentima i javnim ispravama, kao i načinima njihovog jasnog i nedvosmislenog izražavanja. Godine iskustva i brojni zadovoljni klijenti čine ih pravim izborom za poslove prevoda i overe svekolikih službenih materijala.

Kako je jedan od primarnih principa našeg rada u svakom smislu zadovoljan klijent, posebnu pažnju poklanjamo zaštiti privatnosti svojih korisnika, kao i bezbednosti dokumenata koja nam se dostavljaju na obradu. Svi prevodioci i sudski tumači Štrpce su, pre stupanja na dužnost, pred nadležnim državnim organima, položili predviđenu profesionalnu zakletvu, te se tako obavezali da će uvek raditi u skladu sa aktuelnim zakonima i poštovati privatnost svojih klijenata, čuvajući tajnost podataka koji su im u dokumentima dostupni. Stoga budite potpuno sigurni da će vaša ličnost i privatnost biti maksimalno poštovane, a materijali koje obrađujemo zaštićeni od svake moguće zloupotrebe, te ćete, angažujući naše stručnjake, pored kvalitetne usluge prevoda i overe, dobiti i svu potrebnu sigurnost i apsolutnu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Štrpce će vam, dakle, na bezbedan način pružiti priliku da maksimalno efikasno dođete do overenog prevoda dokumenta koji tražite. Da bi se to realizovalo, pre svega, postupak prevođenja treba da bude urađen u skladu sa pravilima, što bi značilo da se u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu kojim je napisan apsolutno poklapa sa originalom. Podrazumeva se da u tekstu na novom jeziku ne sme biti slovnih, gramatičkih, pravopisnih niti bilo kojih drugih jezičkih grešaka, a mora biti ispoštovan i duh traženog jezika, uopšte. Prevod se izrađuje u takozvanom administrativnom stilu, karakterističnom za zvaničnu dokumentaciju, koji je vrlo specifičan i prpoznatljiv. Kada se postupak prebacivanja na ciljani jezik završi, novi materijal kontrolišu najpre sami prevodioci, a potom i lektori, kako bi se osiguralo ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti i grešaka i dokument pripremio za postupak legalizacije.

Pre nego što prevod potpiše i overi svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, prevodilac i sudski tumač Štrpce se i sam mora uveriti u jednakost ovog i originalnog dokumenta, pa će to proveriti njihovim brižljivim upoređivanjem. Radi se o tome da prevod može biti legalizovan isključivo ukoliko u svemu odgovara tekstu izvornika, budući da treba da zauzme mesto originala u međunarodnom pravnom saobraćaju. Dakle, ako utvrdi da su svi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Štrpce će uraditi overu prevoda i posle toga ovaj dokument je, sa stanovišta zakona, sasvim legalan i kao takvog će ga prihvatiti sve institucije jednog sistema.

Prevodilac i sudski tumač Štrpce prevodi u okviru sledećih jezika

U stručnoj prevodilačkoj ekipi Akademije Oxford nalaze se renomirani stručnjaci za gotovo sve jezike koji se u poslovima prevođenja i overe dokumentacije traže. Među nama su čak i eksperti koje ćete retko gde na drugom mestu naći, kao što su prevodioci i sudski tumači za korejski, pakistanski, estonski, hebrejski, romski, i persijski jezik. Nudimo i obradu službenih materijala u okviru znakovnog jezika, što je usluga namenjena klijentima sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih ograničenja. Dokumenta i lične isprave prevode se i u domenu popularnih i svuda zastupljenih evropskih jezika, kao što su nemački, engleski, ruski, francuski, španski, portugalski, kao i grčki, italijanski, slovenački, holandski, češki, poljski i slovački. Prevodioci i sudski tumači Štrpce kvalifikovani su i za prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenta na finski, danski, švedski i norveški, kao i sa pomenutih skandinavskih na neke druge jezike. U našem prevodilačkom centru radi se i sa japanskim, kineskim, ali i jezicima naših suseda: makedonskim, albanskim, rumunskim, bugarskim, hrvatskim, mađarskim i bosanskim. U svojim redovima imamo i stručnjake za turski i arapski jezik, ali i za latinski koji je, uprkos tome što se više nigde ne govori, i dalje prisutan u jeziku nauke, odnosno uglavnom u stručnim pisanim materijalima koji se tiču medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka.

Usluga po kojoj je naš centar prepoznatljiv jeste direktno prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Radi se o tome da ukoliko klijent želi da dokument izdat na nekom jeziku koji nije srpski prebaci na neki drugi, takođe strani, jezik, može da se obrati našim stručnjacima i da očekuje da će za kratko vreme i po više nego povoljnoj ceni dobiti profesionalno obavljen posao, budući da prevodilac i sudski tumač Štrpce ima dovoljno stručnog i opšteg znanja, iskustva, interesovanja i afiniteta da može odmah da prebaci sadržaje sa osnovnog na traženi jezik, a ne da ih prevodi po sistemu „korak po korak“, kako se to obično praktikuje. Ako, dakle, uporedite način rada u ostalim prevodilačkim agencijama, gde se ovakva dokumenta prvo sa izvornog jezika prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, sa postupkom koji sprovode prevodioci i sudski tumači Štrpce, biće vam jasno da ćete, angažovanjem naših stručnjaka za opisani posao, uštedeti i vreme i novac, s obzirom na to da će sve biti obavljeno brže, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, pošto kod nas za ispunjenje ovakvih zahteva nije potrebno učešće više prevodilaca.

Jedna od osnovnih karakteristika rada naših jezičkih stručnjaka jeste davanje razumno kratkog roka za ispunjenje zahteva klijenata. Ipak, ponekad se dogodi da stranka ima potrebu da posao bude završen što je to pre moguće, i nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove. U takvoj situaciji možemo da ponudimo uslugu „hitnog prevoda“ dokumenata, koja se obavlja u onom vremenskom roku koji sam klijent odredi. Prevodilac i sudski tumač Štrpce i u ovakvim okolnostima čini sve da do kraja ispoštuje dogovor i, ne umanjujući kvalitet rada, prevede i overi materijale do utvrđenog datuma. Uzevši u obzir otežane uslove delovanja i rad pod pritiskom, ova vrsta prevodilačke usluge se naplaćuje drugačije od uobičajene, s obzirom na to da tada klijent, uz osnovne troškove, mora da plati i takozvani „dodatak za hitnost“, čiji iznos zavisi od broja stranica koje se prevode i overavaju, ali i od dužine roka koji je klijent odredio za završetak kompletnog posla.

Prevodilac i sudski tumač Štrpce prevodi i overava sledeća dokumenta

Koji god dokument ili javnu ispravu želite da prevedete i overite, budite sigurni da ćete u našem prevodilačkom centru naići na vrsne stručnjake i prave profesionalce koji će ovaj posao obaviti u skladu sa vašim željama i potrebama, poštujući dogovorene rokove i utvrđene postupke obrade ovakvog tipa pisanih materijala.

U slučaju da, recimo, želite da aplicirate za vizu, razvijete biznis,venčate se, zaposlite, nastavite školovanje ili se usavršavate u inostranstvu, biće vam potrebni overeni prevodi raznih potvrda, uverenja, saglasnosti, zahteva i izjava, koje se u tu svrhu predaju nadležnim službama. Tako prevodioci i sudski tumači Štrpce, između ostalih, obrađuju uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, zahtev za izdavanje vize, potvrdu o kvalitetu proizvoda, saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, onu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, kao i razne vrste zvaničnih izjava pojedinaca, poput nasledničke, te potvrdu o neosuđivanosti, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je uvek potrebna kada je u pitanju sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Pored standardnih ličnih isprava, to jest, pasoša i lične karte, u našem centru se prevode i overavaju i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dokumenta poznata kao krštenica, venčani list i umrlica, ali i sve vrste dozvola - vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i mnoge druge.

Prevodilac i sudski tumač Štrpce radi i sa svim dokumentima potrebnim za učestvovanje na javnim prikupljanjima poslovnih ponuda, takozvanom tenderima, koji su nezaobilazni u savremenom poslovanju. Tako izdaje overene prevode obrazaca, uputstava za ponuđače, predmera, opštih uslova i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama. U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i overavaju i svi ostali materijali koji su vezani za poslovanje van granica jedne zemlje, kao što su, na primer, revizorski izveštaji, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, rešenje o osnivanju privrednog lica, finansijski izveštaji, statut preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i bilansi uspeha, sve vrste poslovnih odluka, poreski identifikacioni broj (PIB), godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća i mnoga druga srodna dokumenta. Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i naučnu, tehničku i građevinsku dokumentacija, poput deklaracija proizvoda, naučnih i tehničkih patenata, uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinskih projekata sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i drugih stručnih materijala iz ovih oblasti.

Prevodilac i sudski tumač Štrpce može da izda i overene prevode svih vrsta ugovora, bili oni poslovni ili sudski. Ovde, recimo, mislimo na kupoprodajne, ali i na ugovore o prodaji roba i usluga, o saradnji, kao i o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnoge druge. Naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije, iskustvo i umešnost i za obradu dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima, te tako prevodioci i sudski tumači Štrpce prevode i overavaju različite vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i sve tipove pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja i ovlašćenja. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Štrpce može da uradi i, u poslednje vreme vrlo tražen, prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Osim uputstava za lekove i karakreristika proizvoda, overavaju se i prevode i ostala medicinska i farmaceutska dokumenta, mahom potrebna za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata. To su, recimo, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Savremeno doba izbrisalo je granice i mnogima omogućilo školovanje i usavršavanje u inostranstvu, te se u tu svrhu traži overen prevod diplome i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta. Sve to, naravno, za vas mogu da obave prevodioci i sudski tumači Štrpce.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Štrpce?

Za vas, kao korisnike usluga našeg prevodilačkog centra, bez sumnje je najpovoljnija potpuna obrada materijala, koja obuhvata i prevod i overu. No, svakako, niste u obavezi da od naših stručnjaka u svakoj situaciji tražite da za vas obave oba posla, već nam se, takođe, možete obratiti i u slučaju kada vam je potrebna samo legalizacija materijala, koje je već na traženi jezik preveo neko ko nije član našeg stručnog tima. Prevodioci i sudski tumači Štrpce su i u ovakvoj situaciji dužni da postupe na isti način kao i kada overavaju prevode urađene u našem prevodilačkom centru, to jest, moraju da sprovedu zakonsku proceduru koja podrazumeva temeljno i sistematično upoređivanje prevedenog i izvornog spisa, sa ciljem da se potvrdi njihovo potpuno terminološko, sadržinsko i stilsko poklapanje. Pod uslovom da prevod ni u jednom od pomenutih aspekata ne odstupa od svog originala, biće overen jedinstvenim pečatom ovlašćenog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom i time uvršćen u pravno validne materijale. U suprotnom, međutim, neće moći da dobije ovakvu zvaničnu potvrdu.

Ukoliko, dakle, prevod koji imate nije sasvim zadovoljavajući, odnosno, nije u potpunosti jednak originalu ili nije urađen u skladu sa standardima prevođenja zvaničnih dokumenata, možemo da vam ponudimo redakturu spornog teksta koju će uraditi naši profesionalni lektori i korektori. Oni će, pre svega, izvršiti jezički pregled prevoda i osnovnog dokumenta, izdvojiti i korigovati sve gramatičke, pravopisne i stilske greške, proveriti i, u slučaju potrebe, popraviti prevod stručnih izraza i termina i u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti prevod sa originalom. Na taj način će vam omogućiti da dobijete sasvim korektan dokument na traženom jeziku, koji će, nakon što prođe sve provere, prevodilac i sudski tumač Štrpce, regularno overiti.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Jasno je, dakle, da je za overu prevoda zvaničnih materijala neophodno da prevodilac i sudski tumač Štrpce ima uvid u vaša originalna dokumenta, kako bi ih sravnio sa prevodima, pa napominjemo da nam morate, ukoliko želite kompletnu obradu, obavezno dostaviti izvorne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije, na propisan način overene u nadležnoj službi. Dokumenta nam možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili nekom kurirskom službom koja je aktivna u vašem mestu, a možete ih i lično predati ovlašćenom koordinatoru u našoj poslovnici. Isključivo u slučaju da vaša dokumentacija mora hitno da se prevede, te je nužno da što pre dođe do naših stručnjaka, nudimo vam mogućnost da dotične materijale skenirate i pošaljete na naš mejl. Međutim, i u ovoj situaciji ne smete zaboraviti da nam originalna dokumenta blagovremeno dostavite na neki od pomenuta dva načina, budući da bez njih nećemo moći da sprovedemo postupak legalizacije i ispoštujemo zadate rokove.

Kompletno obrađene materijale i izvorna dokumenta, što će reći, overene prevode i originale, možete lično podići u našoj filijali, ili u posebnom formularu navesti da želite da vam se dokumentacija pošalje na određenu adresu. Ovu isporuku izvršiće kurirska služba sa kojom već duže vreme sarađujemo ili će vam materijali biti dostavljeni u vidu preporučene poštanske pošiljke. Napominjemo da troškovi slanja dokumenata idu na račun naručioca, a platićete ih prilikom preuzimanja, potpuno nezavisno od cena overe, prevoda i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste u datoj situaciji koristili. Troškovi će, naravno, biti obračunati u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

Sve cena usluga koje mogu da vam ponude naši stručnjaci nalaze se u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. O ovim pojedinostima se, takođe, možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Važno je da znate da se kod prevoda svih pisanih materijala, pa i zvanične dokumentacije, primenjuje prevodilački standard po kome jedna stranica prevedenog teksta obuhvata 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči. Na osnovu toga se obračunavaju i cene prevodilačkih usluga, ali na njih utiče i količina obrađenog materijala, pošto se obično na veći broj strana odobrava neki popust.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Za uključivanje u zvanični pravni promet kod većine dokumenata dovoljna će biti overa koju vrši ovlašćeni sudski tumač, no, ima i onih materijala koji moraju biti overeni i na višem nivou, takozvanim Apostille pečatom. Ova potvrda, međutim, ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju za koju je zadužen sudski tumač, ali se na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata. U nekim slučajevima se prvo dokument prevodi i overava pečatom ovlašćenog stručnog lica, pa tek onda apostilira, a kod nekih drugih materijala se najpre radi overa Apostille-om, a zatim prevodioci i sudski tumači obavljaju svoj deo posla. Apostilirani spisi ne podležu bilo kakvoj daljoj proveri niti overavanju i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima država koje su 1961. godine u Hagu potpisale međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, na osnovu koje je i uverena overa Apostille-om.

Službena dokumenta koja nikada ne podležu apostiliranju jesu isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika i adinistrativne isprave neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. Apostille pečat je urađen u formi štambilja i u njega se, na tačno utvrđen način, upisuju traženi podaci. Tako postoje i oni materijali kod kojih je predviđeno da i sadržaj pečata bude prebačen na ciljan jezik, a ne samo tekst zvaničnog dokumenta, a ima i onih kod kojih se zahteva da, pored prevoda, i original bude overen Apostill-om.

U skladu sa Administrativnim uputstvom o Apostille pečatu, koje je usvojila Vlada Kosova, na području Kosova i Metohije apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu Apostille pečatom može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom ili, pak, osoba koju je stranka u tu svrhu lično ovlastila. Apostille potvrda izdaje se u roku od 3 dana od podnošenja zahteva za sva dokumenta osim za ona koja se izdaju radi lečenja u inostranstvu, kada se ovaj postupak sprovodi u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih taksi. Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Ukoliko postoji bilo šta što u gornjem tekstu nije dovoljno razjašnjeno,a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nas kontaktirate telefonom, mejlom ili dođete lično u naše predstavništvo. Mi ćemo zaista učiniti sve što je u našoj moći da vam damo što potpunija objašnjenja, a ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Štrpce

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Štrpce


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Štrpce

Spisak sudskih tumača za grad ŠtrpceSudski tumači za grad ŠtrpceSpisak sudskih tumača za grad Štrpce

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Štrpce

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ŠtrpceSudski tumači za grad ŠtrpceCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Štrpce

Sudski tumači i prevodioci u Štrpcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!