Sudski tumač Železnik

Železnik je naseljeno mesto koje se nalazi na teritoriji beogradske opštine Čukarica. Sastoji se od starog dela, sela Železnik, izgrađenog na severnoj strani, u ravnici Železničke reke i Novog Železnika, soliterskog naselja sa pravougaonim ulicama, izgrađenog istočno od fabrike „Lola“. Podaci o ovom beogradskom naselju sežu zaista u daleku prošlost. Istorijski izvori pominju naseobinu na teritoriji današnjeg Železnika još u doba Starog Rima. U vreme građenja temelja fabrike „Ivo Lola Ribar“, nekoliko godina posle Drugog svetskog rata, iskopani su predmeti i sarkofag iz 2. veka nove ere, sa natpisima na latinskom jeziku, koji svedoče o postojanju rimskog naselja i topionice gvožđa i srebra u tom kraju. Pretpostavlja se da se ruda vadila na mestu današnje Sremčice, a da je topionica železa, po kojoj je ovo slovensko naselje i dobilo ime, bila na mestu sadašnjeg Železnika. Do turskih osvajanja u 15. veku, Železnik su, prema arheološkim otkrićima u vidu predmeta i starog novca, naseljavali Srbi i Mađari, a u turskim zapisima iz 16. veka postoje podaci o selima Suhi Železniki i nekadašnjem manastiru Prevelika. On je podignut oko 1550. godine, a uništen je u Velikom bečkom ratu, koji je vođen krajem 17. veka između hrišćanske, austrijsko - mađarsko - srpske vojske i Turaka. U novijoj istoriji je selo Železnik bilo poznato po mnogim borcima i vođama srpskih ustanaka protiv Turaka i velikom broju žrtava u Balkanskom i oba svetska rata.

Najvažniji događaj u istoriji Železnika bilo je otvaranje fabrike mašina i procesne opreme „Ivo Lola Ribar“. Sagrađena je 1948. godine, za samo 8 meseci i u rad je svečano pustio lično maršal Tito. U toku svog šezdesetogodišnjeg postojanja proizvodni program se menjao i obuhvatao alatne mašine i procesnu opremu za cementare, šećerane, ciglane, rudarstvo i metalurgiju, takoreći od igle do lokomotive, sve do industrijskih robota koji su se, zbog zadovoljavajućeg kvaliteta i povoljnih cena, osamdesetih godina izvozili u Japan. Fabrika je zapošljavala preko 10 hiljada radnika i bila je tehnološki lider bivše Jugoslavije, a za Železnik je bilo najvažnije što je, zahvaljujući fabrici, nekadašnje prigradsko selo izraslo u industrijski centar sa visokim životnim standardom. U Železniku su izgrađene dve nove osnovne i srednja mašinska škola, sportska hala za košarku, dom zdravlja i tržni centar. Najpopularniji sportski klubovi iz Železnika, fudbalski „FK Železnik“ i košarkaški „FMP“ postizali su zapažene rezultate u prvoligaškim takmičenjima u Srbiji. Od nekadašnje daleke periferije sa 1500 stanovnika i 250 kuća na početku 20. veka, današnji broj stanovnika Železnika prelazi 20 hiljada, a udaljenost od centra Beograda, novim obrenovačkim putem, je manja od 15 kilometara.Stanovnici Železnika mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford da dobiju usluge prevoda zvaničnih dokumenata i javnih isprava, kao i overu materijala na novom jeziku pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe se kod nas mogu profesionalno osposobiti, to jest, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, naučiti neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima, osposobiti se za rad na računarima i pripremiti se za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Železnik?

Profesionalnu ekipu Akademije Oxford čine vrhunski jezički stručnjaci koji su, sa najvišim ocenama, diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili potrebnu licencu za rad. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što, bez ikakve sumnje, dovodi do toga da svaki postavljeni zadatak obavljaju na vrhunskom nivou kvaliteta, precizno i sasvim u skladu sa predviđenim pravilima. Prevodioci i sudski tumači Železnik vrlo dobro poznaju gramatiku, pravopis i ostale segmente jezika za koji su specijalizovani, a takođe su odlično upoznati i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u materijalima koje obrađuju, kao i sa svim važećim zakonima i propisima, s obzirom na to da, osim prevoda na traženi jezik, rade i legalizaciju novog dokumenta u skladu sa propisanom procedurom. Njihovo dugogodišnje profesionalno iskustvo, kao i neosporne stručne kvalifikacije, čine ih dostojnim preporuke za obradu zvaničnih dokumenata i javnih isprava, budući da svojim klijentima mogu da obezbede da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po cenama koje se mogu definisati kao više nego povoljne, dobiju prevod sadržaja materijala na jezik koji im je potreban, kao i overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog stručnjaka.

Proces obrade službenih spisa bi mogao da se podeli na postupak prevođenje na željeni jezik i legalizaciju prevoda na zakonom definisan način. Ova dva segmenta obrade su, međutim, i te kako međusobno povezana, budući da jedan od drugog zavise, što će reći da bez kvalitetno uređenog prevoda postupak overe neće moći da se sprovede i, obrnuto, materijal na novom jeziku koji nije legalizovan, sa stanovišta prava i zakona, nema nikakvu vrednost. Prebacivanje teksta na ciljani jezik je odgovoran i nimalo lak posao, koji ne trpi bilo kakvu vrstu improvizacija ili subjektivnog mišljenja, već sve ono što je napisano u izvornom dokumentu mora biti tačno prebačeno na novi jezik, uz posebno obraćanje pažnje na prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, jer od njih zavisi i smisao samog dokumenta. Tokom rada prevodilac i sudski tumač Železnik striktno se pridržava gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prebacuje sadržaj datog materijala, a prevod piše takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za službene spise, koji je prepoznatljiv po šturim, ustaljenim izrazima, okamenjenim konstrukcijama i izbegavanju bilo kakve naracije ili nejasnoća u onome što je potrebno da se iskaže. Kada je prevod završen pregledaće ga prvo sami njegovi autori, a posle toga i lektori, jezički stručnjaci bez premca, koji će uočiti i korigovati i one nepravilnosti, greške i odstupanja od originala koje, pri prvom pregledu, eventualno, nišu primećene. Na taj način, savršeno doteram prevod dolazi do stručnjaka koji će izvršiti njegovu legalizaciju, ali je pre toga potrebno da ga detaljno i u svim predviđenim aspektima uporede sa originalnim dokumentom, koji nam se, iz tog razloga, takođe moraju dostaviti na uvid. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač Železnik, pre nego što overi prevod, mora da potvrdi njegovo apsolutno poklapanje sa tekstom izvornog dokumenta, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade. Ukoliko je to zaista tako, to jest, ako su u pitanju dva ista spisa, samo napisana različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Sada ovaj materijal predstavlja, sa stanovišta prava i zakona, dokument koji je u istom rangu kao i bilo koji drugi original, te se, kao takav, može slobodno koristiti u zvaničnom pravnom prometu.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Železnik prevodi zvanična dokumenta?

Stručnjaci Akademije Oxford kvalifikovani su za prevođenje u okviru više od 40 kako evropskih, tako i svetskih jezika, pa sadržaje zvaničnih materijala, osim sa ili na srpski jezik, mogu da prevedu i u okviru svuda traženih i široko rasprostranjenih jezika, poput engleskog, francuskog, ruskog, nemačkog, portugalskog i španskog. Prevodioci i sudski tumači Železnik mogu službene spise da prebace i na pakistanski, korejski, estonski, romski, persijski ili hebrejski, ali i sa pomenutih na neke druge jezike koji su vam potrebni, što je zaista vredno pomena, jer usluge ovakve vrste ne možete dobiti u mnogim prevodilačkim centrima na našim prostorima, budući da su ovde nema mnogo njihovih poznavalaca ovih jezika. Klijentima možemo da ponudimo i prevod koji na jednoj strani obuhvata grčki, italijanski, slovenački, turski, poljski, ukrajinski, holandski, češki, poljski i slovački, kao i jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi, poput, na primer, finskog, danskog, norveškog i švedskog. Prevodioci i sudski tumači Železnik poseduju potrebne kvalifikacije i za rad sa jezicima koji se govore u zemljama naših suseda, kao što su, recimo, bosanski, hrvatski, mađarski, rumunski, bugarski, albanski i makedonski, a mogu da kvalitetno prevedu sadržaje službenih materijala i u okviru kineskog, japanskog i latinskog jezika, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori i ne ubraja se u žive jezike, ali se, međutim, i dalje upotrebljava u stručnim pisanim materijalima koji su vezani za farmaciju, medicinu, veterinu ili pravne nauke. Želeći da doprinesemo nastojanjima da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i poznavaoca znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim potrebama omogućiti da, bez ikakvih problema, obave poslove koji su potrebni.

Kako je dobro poznato da Akademija Oxford neprestano unapređuje usluge koje pruža po pitanju kvaliteta, ali i kada je reč o kvantitetu, prilagođavajući ih zahtevima savremenog tržišta, u redovne poslove koje obavljamo za svoje klijente spadaju i direktni prevodi koji obuhvataju dva strana jezika. Da bismo ovo pojasnili navešćemo jedan jednostavan primer. Uzmimo, recimo, da imate sertifikat izvorno sačinjen na mađarskom jeziku koji je potrebno da se prevede na, na primer, nemački jezik. U većini ostalih prevodilačkih centara ovaj posao bi se obavljao postupno, prema principu „korak po korak“, odnosno, sadržaj konkretnog dokumenta bi se prvo sa osnovnog mađarskog preveo na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi nemački jezik. S druge strane prevodilac i sudski tumač Železnik je u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan, vešti u prevođenju i sa velikim brojem različitih interesovanja i afiniteta, da dati prevod može da obavi neposredno, u jednom potezu, odmah prebacujući materijal sa mađarskog na ciljani nemački jezik. Na taj način sve se obavlja brže i efikasnije, ali i po nižoj ceni, jer nije potrebno da budu angažovana dva stručnjaka – jedan za izvorni, drugi za traženi jezik, kao što je to slučaj u drugim prevodilačkim agencijama. To je ujedno i razlog što nam se klijenti koji imaju potrebu za ovakvom vrstom prevodilačkih usluga vrlo često obraćaju, jer znaju da će prevodioci i sudski tumači Železnik ispuniti sve njihove zahteve u najkraćem roku i po vrlo povoljno uslovima.

Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Železnik?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti kompletnu obradu, odnosno prevod i overu, svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava na vrhunskom nivou kvaliteta i u skladu sa svim vašim potrebama i zahtevima.

Prevodioci i sudski tumači Železnik tako za vas mogu da prevedu i overe sve vrste potvrda i uverenja, koja će vam biti potrebna ukoliko želite da ostvarite neka lična prava u inostranstvu, podnesete zahtev ili obavite neki drugi posao. Između ostalog, oni obrađuju potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, a uz to i potvrdu o mestu boravka, onu o neosuđivanosti i, posebno često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nećete moći da sklopite brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je donelo i mogućnost da se zaposle, školuju ili usavršavaju van područja svoje zemlje, te u tu svrhu klijenti često traže da prevedemo i overimo različite vrste takozvane obrazovne dokumentacije, odnosno službenih materijala kojima se može potvrditi nivo školske spreme pojedinca ili koji se tiču konkretnih obrazovnih institucija. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Železnik radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i, naravno, sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu.

Posebno pažljivo i posvećeno prevodioci i sudski tumači Železnik prevode, a zatim i overavaju dokumenta koja su povezana sa farmacijom ili medicinom, budući da ih klijenti uglavnom traže radi lečenja uvoznim lekovima i preparatima ili, pak, korišćenje medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji. U ovu grupu materijala, recimo, spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale koji se tiču nauke, tehnike i građevine, pa tako prevodilac i sudski tumač Železnik može da uradi overene prevode laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, građevinskih projekata sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i ostalih sličnih spisa.

Prevodioci i sudski tumači Železnik prevode i overavaju i sva pravna akta, odnosno dokumenta potrebna za vođenje međunarodnih sudskih procesa ili, pak, pravnih poslova koji prevazilaze granice jedne države. Tu, pored presude o razvodu braka i svih drugih tipova sudskih odluka, rešenja i presuda, spadaju i različiti izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati, pravno zasnovani sporazumi, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični, ali saglasnost o zastupanju, dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize, naslednička i sve druge vrste zvaničnih izjava pojedinaca, kao i druga dokumenta ovog tipa. Prevodioci i sudski tumači Železnik će, na zahtev svojih klijenata, uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice država.

Čest predmet rada naših stručnjaka su i dokumenta koja se koriste u poslovnim transakcijama u koje je uključeno više država i, uopšte, u biznisu na međunarodnom nivou. Ovde, recimo, spadaju finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, ali i ulazne i izlazne fakture i svi tipovi biznis sporazuma, kao što su ugovori o saradnji, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga i slični. Prevodilac i sudski tumači Železnik radi i sa potvrdama o kvalitetu proizvoda, godišnjim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), različitim vrstama poslovnih odluka, kao i sa izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), revizorskim izveštajima, bilansima stanja, statutom preduzeća i mnogim drugim srodnim dokumentima. U savremenom poslovanju vrlo često se organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, pa prevodioci i sudski tumači Železnik često imaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koja se u tu svrhu koriste. To su, na primer, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, grafička dokumentacija za tehničkim specifikacijama, obrasci i predmeri.

U sferi ličnih dokumenata naši stručnjaci rade sa ličnom kartom, pasošem, izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom), radnom dozvolom i svim ostalim dokumentima koja se odnose samo na jednu osobu.

Za bilo koji posao da angažujete stručni tim Akademije Oxford možete biti potpuno sigurni da će sva dokumenta koja nam poveravate biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjne upotrebe. Naime, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Železnik su, pre stupanja na funkciju koju vrše, a koje je veoma odgovorna, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Na taj način su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, kao i na maksimalno uvažavanje privatnosti svojih korisnika i adekvatan odnos prema dokumentima koja prevode i overavaju. Oni će, dakle, sve podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju najstrože čuvani od zloupotreba, a vama će, ukoliko ih angažujete za obradu svojih zvaničnih dokumenata, osim vrhunskog kvaliteta prevoda i overe prema propisanim pravilima, pružiti bezbednost svake vrste i apsolutnu diskreciju.

Koje još usluge za vas može da obavi prevodilac i sudski tumač Železnik?

Prevodi koje urade naši jezički stručnjaci su, bez ikakve sumnje, jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, no, kako Akademija Oxford u svakoj prilici nastoji da izađe u susret zahtevima i potrebama svojih klijenata, prihvatićemo i da overimo materijal koji nije preveden u našem centru, već ste za tu uslugu angažovali nekog drugog kolegu koji nije član naše profesionalne ekipe. I tada će, međutim, prevodioci i sudski tumači Železnik u potpunosti sprovesti predviđenu proceduru, koja, pre svega, podrazumeva vrlo pažljivo upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim dokumentom, koji nam, takođe, iz tog razloga morate staviti na raspolaganje. Ovaj postupak se, naravno, ne primenjuje samo kod prevedenih spisa koje nisu uradili naši stručnjaci, već je on isti za sve materijale na novom jeziku koje treba legalizovati. Radi se o tome da prevod mora u potpunosti odgovarati izvornom spisu, kako u sadržaju, tako i prema korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade, kako bi bio regularno overen. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Železnik utvrdi da vas materijal na novom jeziku ispunjava pomenute uslove, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis i tim činom ga uvrstiti u pravno validne spise koje, bez ikakvih problema, možete koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju i podnositi potrebnim nadležnim institucijama.

Ako se, međutim, dogodi da prevod koji imate nije urađen prema pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, koja su vrlo stroga i rigidna, prevodilac i sudski tumač Železnik neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju, te će tada najverovatnije predložiti da materijal obrade lektori i korektori, to jest da izvrše redakturu spornog teksta, tako što će prvo uraditi detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva spisa, ispraviti sve slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške koje postoje u prevodu i takođe prekontrolisati stručne izraze i termine, koji moraju biti sasvim jasno izraženi, budući da utiču na smisao samog zvaničnog materijala. Posle ovakve stručne intervencije, dobićete dokument na jeziku koji vam je potreban, potpuno spreman za legalizaciju, a pritom ćete biti pošteđeni većih troškova i gubljenja vremena koje bi izazvalo ponovno prevođenje istog dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači Železnik u svakoj situaciji nastoje da posao obave u što kraćem vremenskom periodu, no, i pored toga se ponekad dešava da klijentima ponuđeni termini ne odgovaraju, jer im je potrebno da posao obave još ranije. Tada možemo da ponudimo takozvanih „hitan prevod“ materijala koji će biti završen u terminu koji sama stranka odredi. Naši stručnjaci će, naravno, dati sve od sebe da postavljene zahteve ispune na najbolji mogući način i u predviđenom vremenskom periodu, i da kvalitetno, precizno i potpuno u skladu sa izvornim dokumentom prevedu ono što se od njih traži. Međutim, pošto tada rade u otežanim okolnostima i pod većim pritiskom, cena opisane prevodilačke usluge biće viša od redovne, jer će klijent, pored uobičajenih troškova, platiti i takozvanu „taksu za hitnost“, koja se obračunava shodno broju prevedenih strana, ali i vremenskom periodu koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak posla. Što je, naime, on duži, iznos pomenutog dodatka će biti niži.

Dostava i preuzimanje materijala

Ako procenite da su prevodioci i sudski tumači Železnik prave osobe za obradu vaših službenih spisa, imaćete obavezu da nam, na odgovarajući način, dostavite originalna dokumenta na uvid ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje se pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Materijale možete lično da donesete neku od naših poslovnica u Beogradu ili da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. Samo ako je potrebno da uradimo „hitan prevod“, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, jer će tako najbrže stići do naših stručnjaka koji će moći da započnu posao i u predviđenom roku ispune vaše zahteve. Međutim, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a pazeći na rok koji ste odredili za završetak posla, donesete ili pošaljete originalne materijale, jer u suprotnom prevodilac i sudski tumač Železnik neće moći da izvrši legalizaciju.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i mogu vam biti lično uručeni u nekoj od naših beogradskih filijala ili, ako vam tako više odgovara, poslati na adresu koju navedete u posebnom zahtevu preporučeno, preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom planu. Naglašavamo, međutim, da sami snosite troškove dostave, a oni će se obračunati prema važećem cenovniku angažovane službe i to potpuno nezavisno od cene overe, prevoda, redakture i drugih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste koristili u datoj situaciji. Troškove dostave ćete najverovatnije platiti prilikom preuzimanje materijala, direktno kuriru na ruke.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i mogu vam biti lično uručeni u nekoj od naših beogradskih filijala ili, ako vam tako više odgovara, poslati na adresu koju navedete u posebnom zahtevu preporučeno, preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom planu. Naglašavamo, međutim, da sami snosite troškove dostave, a oni će se obračunati prema važećem cenovniku angažovane službe i to potpuno nezavisno od cene overe, prevoda, redakture i drugih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste koristili u datoj situaciji. Troškove dostave ćete najverovatnije platiti prilikom preuzimanje materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene prevoda se, inače, formiraju prema broju obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Železnik poštuju pravilo svoje profesije po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi tačno 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve tipove pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna strana u ovom slučaju sadrži uglavnom znatno kraći tekst. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo su navedene u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete potražiti i od ovlašćenih koordinatora u nekoj od naših poslovnica u Beogradu.

Dodatne informacije o overi zvanične dokumentacije

Materijali prebačeni na novi jezik se, nakon overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, mogu uključiti u zvanični pravni promet, međutim, postoje i oni koji u tu svrhu moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost sprovodi se prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je da materijali overeni Apostille-om mogu slobodno da se koriste u svim pravnim poslovima zemalja potpisnica i nije potrebno da se naknadno kontrolišu ili overavaju.

Overa Apostille pečatom se sprovoditi i u našoj zemlji, a za nju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Ova vrsta legalizacije se, međutim, ne sprovodi na isti način kod svih službenih materijala, pa je tako ponekad potrebno prvo tekst dokumenta prevesti na novi jezik i uraditi overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, a zatim apostiliranje, dok je u drugim slučajevima postupak obrnut, to jest, prvo se radi overa Apostille-om, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Takođe, Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali nije ni predviđena za sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pa se tako, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, ali ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Apostille pečat je uređen u obliku štambilja i njega su, na propisan način, uneti odgovarajući podaci, te se ponekad traži da i sadržaj Apostille-a, pored teksta konkretnog dokumenta, bude takođe prebačen na traženi jezik. Kod nekih službenih materijala apostiliraju se samo prevodi, no ponekad se zahteva da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Železnik nisu zaduženi za sprovođenje Apostille overe, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka, pa će vam, stoga, dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete moći da saznate sve što je potrebno. Prilikom raspitivanja o apostiliranju, vrlo je važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument treba da overite, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite dati overeni prevod, jer ćete tako sigurno dobiti validne i korisne informacije. Ako ustanovite da je za vaš konkretni materijal potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koju će zadržati sud, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde pitati za Apostille overu?

Sve potrebne informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete potražiti u nadležnim službama nekog od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. No, budući da živite u Železniku, koji pripada teritoriji opštine Čukarica, najbolje je da se obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za ovaj deo glavnog grada. Adresa ove institucije je Katanićeva 15, na Vračaru, a u istom delu Beograda nalazi se i Viši sud, gde se, takođe, možete obavestiti o Apostille overi i to u Timočkoj ulici broj 15.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da razjasnimo sve detalje obrade zvaničnih materijala i da objasnimo naš način rada, međutim, ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite mejlom ili telefonom ili dođite lično u neku od naših filijala u Beogradu i tamo porazgovarajte sa ovlašćenim službenikom. Pokušaćemo da što potpunije odgovorimo na vaša pitanja, a ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Železnik

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Železnik


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Železnik

Spisak sudskih tumača za opštinu Železnik Sudski tumači za opštinu Železnik Spisak sudskih tumača za opštinu Železnik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Železnik

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Železnik Sudski tumači za opštinu Železnik Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Železnik

Sudski tumači i prevodioci u Železniku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!