Sudski tumači i prevodioci Medveđa

U Jablaničkom upravnom okrugu, u opštini Medveđa, nalazi se gradsko naselje sa istim imenom u kome, prema podacima sa popisa iz 2011. godine, živi oko 3 hiljade stanovnika, dok ih na području cele opštine ima gotovo 11 hiljada. Većinu stanovništva čine Srbi, a ima i Crnogoraca, Albanaca, Roma i ostalih. Mesto je smešteno u južnoj Srbiji, u gornjem toku reke Jablanice, a opština predstavlja jednu od 24 najnerazvijenije u našoj zemlji i graniči se sa Kuršumlijom, Bojnikom, Podujevom, Kosovskom Kamenicom, Prištinom i teritorijom opštine Lebane. Kroz Medveđu prolazi magistralni put Leskovac – Priština.

Najugledniji žitelji Medveđe su još 1900. godine pokrenuli inicijativu da njihovo mesto dobije status varošice, ali pod imanom Dubočica, međutim njihova nastojanja su ostala bez uspeha. Isti zahtev su postavili još dva puta, takođe bez rezultata, a čak je u jednom trenutku ministar zatražio da se u svrhu ispunjenja plati taksa od 4 hiljade dinara. Meštani su i to učinili, ali je i dalje sve ostalo po starom. Ipak, nakon završetka Prvog svetskog rata, uporni žitelji Medveđe, na čelu sa kafeđžijom Mitkom, obnovili su zahtev i najzad, 31. decembra 1921. godine, ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića, naselje je dobilo status varošice, ali pod istim imenom.

Danas u Medveđi većina stanovništva radi u prerađivačkoj industriji, a mnogi se bave i poljoprivredom, šumarstvom, trgovinom i ugostiteljstvom. Iako je, kao što je pomenuto, jedna od najnerazvijenijih opština, na području Medveđe postoji nekoliko mineralnih resursa koji mogu da se eksploatišu, a to su nalazišta rude, mermera i oniksa, poludragog kamena. Ovde ima i značajnih potencijala za razvoj turizma, čemu pogoduje i blizina Sijarinske Banje. Mogućnosti za privredni razvoj leže i u preradi sirovih proizvoda iz prirode, kao što su voće, povrće, pečurke i šumsko bilje, ali i u preradi mleka i proizvodnji mlečnih proizvoda.Pored osnovne škole, u Medveđi postoji i Srednja tehnička škola, u kojoj se obrazuju budući ekonomski tehničari, mehaničari, mašinski tehničari, konobari i turistički tehničari. U mestu rade i odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta Niškog univerziteta, na kojima se školuju studenti srpske i albanske zajednice na maternjim jezicima.

Medveđa je jedan od mnogih gradova, gde svi kojima je to potrebno, mogu koristiti usluge prevodilaca i sudskih tumača, koji su deo profesionalnog tima Akademije Oxford, ali i pohađati kurseve stranih jezika koje vode kvalifikovani i iskusni predavači, a nakon kojih se, pod uslovom da su zadovoljeni određeni uslovi, mogu dobiti sertifikati priznati i u ostalim državama. Žiteljima Medveđe i okolnih naselja možemo da ponudimo i obuku za rad na računaru, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, to jest, profesionalnu obuku za obavljanje različitih poslova III i IV stepena stručnosti, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjim školama, gimnazijama, višim školama i fakultetima.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Medveđa?

U našem prevodilačkom centru u Medveđi možete dobiti prevod bilo kog zvaničnog dokumenta ili lične isprave u ma kojoj jezičkoj kombinaciji koja uključuje srpski jezik, ali i uslugu prebacivanja sadržaja sa jednog na drugi strani jezik, koja se kod nas sprovodi na drugačiji, svrsishodniji način nego na drugim mestima. Naime, ukoliko imate materijal sačinjen na, recimo, nemačkom jeziku koji treba da se prevede na, na primer, engleski, možete očekivati da će prevodioci i sudski tumači Medveđa ovaj posao uraditi u najkraćem mogućem roku, budući da su stručno osposobljeni i dovoljno široko obrazovani da dokumenta mogu odmah prevesti sa nemačkog na traženi engleski jezik, a ne na način koji se praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima – sa nemačkog na srpski, pa sa srpskog na engleski. Podrazumeva se da će cena prevoda koji uključuje dva strana jezika kod nas biti znatno niža, s obzirom na to da se ne angazuju dva prevodioca – jedan za osnovni, drugi za ciljani jezik.

Prevodilac i sudski tumač Medveđa u svom radu koristi više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Najčešće traženi su svakako oni najrasprostranjeniji, poput engleskog, španskog, ruskog, francuskog, portugalskog, nemačkog, ali i turskog, arapskog i kineskog jezika. Zvanična dokumenta mogu biti prebačena i na neki od jezika naših suseda, na primer, hrvatski, bosanski, rumunski, bugarski, makedonski, albanski i mađarski, kao i na italijanski, grčki, slovenački, poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski ili neki od skandinavskih jezika – danski, švedski, norveški i finski. Prevodilac i sudski tumač Medveđa kvalifikovan je i za prevod koji obuhvata japanski jezik, kao i, formalno, mrtav, latinski, ali i jezike koji su zastupljeni u retko kom drugom prevodilačkom centru, kao što su persijski, romski, pakistanski, hebrejski, estonski i korejski. U želji da olakšamo snalaženje u administrativnim poslovima svim osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u profesionalnu ekipu uvrstili smo i poznavaoca znakovnog jezika.

U kompletnoj obradi zvaničnih materijala, koja podrazumeva i prevod i overu, naši stručnjaci klijentima nude kvalitet, pouzdanost i preciznost u radu, te je, bez ikakve sumnje, najjednostavnije i najbezbednije da u našem centru sve ovo obavite. Međutim, ponekad se dešava da ste već na nekom drugom mestu preveli traženi dokument, pa vam je potreban neko ko će ga overiti. Svakako da ćemo i to uraditi za vas, ali morate znati da smo dužni da prethodno sprovedemo proveru prevoda, na osnovu njegovog upoređivanja sa originalom. Da se razumemo, ovo se ne radi zato što sumnjamo u kvalitet rada nekog kolege, već je to uobičajena procedura koje moramo da se pridržavamo, budući da samo prevod koji se u svemu, osim u jeziku, poklapa sa originalom može biti overen pečatom sudskog tumača i na taj način uvršćen u pravno validna dokumenta.

Možemo da vam pomognemo čak i u situaciji kada prevod koji imate nije adekvatno urađen ili vi sami niste njime zadovoljni iz nekog razloga. Svakako da vam nećemo ponuditi opciju koja podrazumeva da prevodioci i sudski tumači Medveđa ponovo prevedu vaš dokument, već ćemo angažovati lektore i korektore, koji su vrlo važan deo našeg stručnog tima, i koji će uraditi redakturu prevoda i dovesti ga do savršene forme. Osim ispravljanja svig pravopisnih i gramatičkih grešaka, izjednačiće ga u svemu izvornom materijalu i u potpunosti prilagoditi duhu ciljanog jezika.

Koja sve dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Medveđa?

Stručnjaci Akademije Oxford kojima poveravate obradu vaših dokumenata su najčešće izvorni govornici svojih radnih jezika, a bez izuzetka poseduju najviše pisane i govorne sposobnosti kada su u pitanju jezici u okviru kojih prevode. Pored odgovarajuće licence odobrene od strane predviđene institucije Republike Srbije, poseduju i primenjiva znanja vezana za prava i zakonske propise, te zvaničnu pravnu terminologiju, koja se može javiti u materijalima koje obrađuju.

Shodno visokim kvalifikacijama, kao i dugogodišnjoj praksi, prevodioci i sudski tumači Medveđa mogu da vam ponude tačan prevod, efikasnost u radu i najpovoljnije uslove, kada je reč o finansijama, a sve to se odnosi na rad sa bilo kojim tipom zvaničnih dokumenata i javnih isprava.

U našem prevodilačkom centru, tako, možete dobiti overen prevod kompletne poslovne, građevinske, tehničke i naučne dokumentacije u koju, pre svega spada rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, ulazne i izlazne fakture, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilans stanja i uspeha, kao i poslovne odluke, godišnji izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), statut i osnicači akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a) i revizorski izveštaji. Prevodilac i sudski tumač Medveđa radi i sa svim tipovima poslovnih ugovora (o saradnji, o prometu roba i usluga, kupoprodajnim i mnogim drugim, kao i sa celokupnom dokumentacijom koja se traži za učešće na nekom tenderu, a u koju spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Iz ove oblasti prevode se i overavaju i naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinski projekti.

Mnogi klijenti, kako bi ostvarili mogućnost lećenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova, traže prevod i overu specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih materijala koji se tiču medicine ili farmacije.

Ukoliko želite da aplicirate za vizu, venčate se, nastavite školovanje ili se zaposlite u nekoj stranoj zemlji, biće vam potrebna razna uverenja, saglasnosti, potvrde i izjave, te prevodilac i sudski tumač Medveđa u domenu svoje struke obrađuje potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, različite izjave pojedinaca, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili onu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračne vode sa državljaninom ili državljankom neke druge države.

Prevodilački centar Akademije Oxford vam nudi i prevod tekovina Evropske Unije, ali i obradu svih ostalih pravnih akata, kao što su presuda o razvodu braka i sve ostale sudske presude, odluke i rešenja, a uz to i raznih pravilnika, ovlašćenja, licenci, izveštaja, punomoćja, sertifikata, te dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostalih zakonski utemeljenih sporazuma.

Pored prevoda i overe raznolike obrazovne dokumentacije, prevodilac i sudski tumač Medveđa obrađuje i sve zvanične materijale koji se isključivo odnose na jednu osobu. Tako nam se možete obratiti ukoliko vam je potrebna stručna usluga koja se odnosi na diplomu i sve dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, kao i na nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, a uz to i na ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), te uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i radnu dozvolu.

Moramo naglasiti i to da, pored vrhunskog kvaliteta rada i povoljnih cena, obezbeđujemo i apsolutnu zaštitu svih vaših dokumenata koja obrađujemo. Zapravo, u skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Medveđa su, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će posao obavljati prema važećim propisima i iznad svega čuvati poslovne tajne. Učinićemo, budite uvereni, sve što je u našoj moći da vaše zvanične materijale zaštitimo od bilo kakve potencijalne zloupotrebe i obezbedimo vam maksimalnu diskreciju.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Medveđa?

Sam prevod zvanične dokumentacije na željeni jezik nema, u pravnom smislu, nikakvu vrednost, sve dok ne bude overen pečatom sudskog tumača. Razlog za to leži u činjenici da zapravo pomenuti pečat predstavlja zvaničnu potvrdu da je stručno lice utvrdilo da su prevod i original istovetna dokumenta, te da su u istom rangu kada su pravni i ostali poslovi u pitanju.

Obrada zvaničnih materijala započinje prebacivanjem sadržaja na traženi jezik. Od ključne je važnosti da ovaj prvi korak bude urađen kako terba, odnosno da prevod bude korektan prema svim predviđenim kriterijumima. Da bi se to postiglo, velika pažnja se poklanja prevodu zvaničnih pravnih termina, koji čine srž službenih dokumenata. Podrazumeva se da u prevedenom tekstu ne sme biti slovnih, gramatičkih, pravopisnih niti stilskih grešaka, a sve će to, pre overe, proveriti lektori i, eventualno, intervenisati na tekstu ukoliko uoče nepravilnosti. Sledeći korak koji će izvršiti prevodilac i sudski tumač Medveđa jeste fizičko upoređivanje prevoda i njegovog izvora. Ovo je dužan da učini, budući da overa pečatom sudskog tumača podrazumeva kompatibilnost originalu i dodeljivanje zvaničnog karaktera dotičnom prevodu. Samo onaj prevod koji se u svemu poklapa sa osnovnim dokumentom, može dobiti ovu zvaničnu potvrdu koja mu omogućuje da se, sa stanovišta zakona, tretira kao i svaku drugi originalni pisani materijal.

Da bi prevodioci i sudski tumači Medveđa mogli da zatvore krug kada je reč o obradi vaših dokumenata, to jest, da ih, nakon prevoda i overe, morate nam na uvid dostaviti originale ili u krajnjoj liniji njihove regularno overene fotokopije. To možete učiniti tako što ćete doći u našu poslovnicu i tamo predati materijale ovlašćenom koordinatoru ili na taj način što ćete ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja je aktivna na teritoriji vašeg grada. Slanje zvanične dokumentacije na mejl nije dozvoljeno, pošto se na taj način ne mogu poslati originali. No, izuzetak od ovog pravila čini situacija kada se od nas zahteva da za vas uradimo „hitan prevod“ dokumenata, za vrlo kratko vreme, te je od velike važnosti da materijali koje treba da obradimo što pre stignu do naših stručnjaka. Jedino, dakle, u toj situaciji možete skenirati dokumenta i proslediti nam ih putem elektronske pošte, a originale doneti ili poslati naknadno, kako bi overa mogla da se uradi na zakonom određen način. Ovom prilikom je vrlo važno da vodite računa o roku koji ste postavili za završetak posla, te bi bilo dobro da izvorne spise dostavite na našu adresu što pre budete mogli.

Bez obzira iz kog razloga tražite prevod i obradu dokumenata, možete biti sasvim sigurni da će svi prevodici i sudski tumači Medveđa ovu uslugu izvršiti maksimalno profesionalno, uz potpuno poštovanje vaših zahteva i rokova, ali i uz visok nivo kvaliteta i pristupačne cene. Nakon obrade materijali će vam, zajedno sa originalima, biti dostavljeni u skladu sa dogovorom. Možete ih, svakako, lično preuzeti u našem predstavništvu, a mogu vam biti isporučena na kućnu, adresu firme ili neku drugu koju u zahtevu naznačite. Dokumenta šaljemo posredstvom kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik, ili u vidu preporučene pošiljke koju dostavlja Pošta Srbije. Cena ove usluge obračunava se na osnovu zvaničnog cenovnika angažovane firme, a plaćate je vi i to nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu i ostale usluge naših stručnjaka, koje ste, eventualno, koristili.

Cenovnik Akademije Oxford dostupan je svim zainteresovanim klijentima na oficijelnom sajtu naše kompanije, a o svim cenama se možete raspitati i kod odgovarajućih službenika u našoj filijali. Prevodilac i sudski tumač Medveđa poštuje važeći standard po kome se na jednoj strani prevoda nalazi 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje na sve pisane materijale, pa tako i na zvanična dokumenta iako se na jednoj njihovoj strani najčešće nalazi mnogo manje slovnih mesta. Ako ste tražili „hitan prevod“ moraćete, pored osnovne cene, da platite i dodatak za hitnost, čija visina direktno zavisi od broja prevedenih strana i dužine roka koji ste vi, kao klijent, odredili.

Još nešto o overi dokumenata

Iako je u većini slučajeva, za zvanični karakter prevoda, dovoljna overa pečatom sudskog tumača, postoje dokumenta kod kojih je predviđena i neka vrsta overe na višem nivou. To je takozvana Apostille potvrda, koju izdaju predsednici ili odabrane sudije osnovnih sudova, a podrazumeva da se zvanični materijali, ovako overeni, mogu koristiti u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Kako apostiliranje dokumenata ne sprovodi prevodilac i sudski tumač Medveđa, on nije dužan ni da do detalja poznaje sve pojedinosti ovog procesa. Ipak, on će vam svakako saopštiti sve što o tome zna i uputiti vas na nadležnu instituciju u kojoj ćete moći da dobijete sva neophodna obaveštenja.

Naime, Apostille potvrda ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali je vrlo važno biti upoznat sa svim njenim aspektima, s obzirom na to da se razlikuje od dokumenta do dokumenta i da se u nekim slučajevima overava samo prevod dokumenta, a u drugima i prvod i original, te da ima situacija kada je, pored prevoda sadržaja zvaničnih materijala, potrebno na traženi jezik prevesti i sadržaj Apostille pečata.

Na ovaj način se nikada ne overavaju isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici, kao i administrativne isprave koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao. Ukoliko se utvrdi da je za vaš konkretni dokument potrebna Apostille overa, bićete u obavezi da osnovnom sudu u vašem mestu podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Dokument overen Apostille-om oslobođen je bilo kakve druge provere i dalje overe i može se slobodno plasirati na međunarodnu pravnu scenu.

Kako se informisati o Apostille-u?

Osnovni sud u Lebanu zadužen je za područja opština Bojnik, Lebane i Medveđa, te se u tamošnjoj nadležnoj službi možete raspitati o svim pomenutim pitanjima. Adresa ove pravosudne institucije je Cara Dušana 118, a broj telefona je 016-843-531. Zahtev za overu Apostille pečatom, sa svom pratećom dokumentacijom, možete predati na prijemnoj pisarnici, u kancelariji broj 7.

Molimo vas da nam se telefonom, mejlom ili lično obratite ukoliko postoji išta, a da se tiče našeg rada, što bi trebalo još pojasniti. Trudićemo se da što iscrpnije odgovorimo na sva vaša pitanja, a ukoliko i to bude potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od članova profesionalnog tima.


Kategorije prevoda za Medveđa

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Medveđu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Medveđa

Spisak sudskih tumača za grad MedveđaSudski tumači za grad MedveđaSpisak sudskih tumača za grad Medveđa

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Medveđa

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad MedveđaSudski tumači za grad MedveđaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Medveđa

Sudski tumači i prevodioci u Medveđi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!