Sudski tumači i prevodioci - Novi Sad

Još u doba kada su naši preci zaklon tražili u pećinama, te izlazili na otvoren prostor samo da bi lovili, datiraju naselja na području današnje prestonice Autonomne Pokrajine Vojvodine. Otkriveni materijalni ostaci potvrđuju da je paleolitski čovek, koji je živeo u periodu između 19 000 i 15 000 godina pre naše ere živeo upravo na području današnje Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu.

Čini se da je ovo područje bilo interesantno svim ljudima koji su živeli i u periodu neolita, ali i kamenog, te bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba, uzevši u obzir da otkriveni materijalni ostaci daju jasnu potvrdu da je život ovde u kontinuitetu trajao vekovima.

Takođe, prvim osvajačima prostora na kome se nalazi današnji grad Novi Sad se smatraju Kelti, koji su ovde došli tokom 4. veka pre naše ere. Nakon njih, ovaj prostor zauzimaju Rimljani, pa Huni i na kraju Sloveni koji su ga zauzeli tokom 6. veka naše ere.

Dug vremenski period je Novi Sad bio pod upravom Austrougarske monarhije, da bi ga kasnije zauzeli turski osvajači.Kada su Habzburzi preuzeli vlast, zabranili su svakom stanovniku koji je ispovedao pravoslavnu veru da nastanjuje područje Petrovaradina. Upravo iz tog razloga su tamošnji Srbi prešli na levu obalu Dunava i 1694. godine osnovali svoj grad iz koga će se vremenom razviti današnji Novi Sad. No, nisu samo Srbi naseljavali tadašnju Racku varoš, kako se nazivao ovaj grad. Bilo je tu i Mađara, Grka, Cincara, ali i Bugara, Nemaca, Jevreja i Jermena.

Nekako u to doba, ovo naselje ulazi u sastav tadašnje vojne granice kojom je upravljala Habzburška monarhija, a već u prvoj deceniji 18. veka postaje centar vojne granice na području Bačke, te u njemu stoluje tadašnji bački vladika.

Naziv Novi Sad datira iz 1748. godine, a te godine stiče i zvanično pravo da organizuje sudsku, ali i zakonodavnu i, što je najvažnije izvršnu vlast. Ovaj status je grad stekao zahvaljujući nekolicini bogatih građana koji su ga bukvalno otkupili, a sačuvan je i ukaz carice Marije Terezije kojim se potvrđuje da Novi Sad stiče status "slobodnog kraljevskog grada".

Ubrzo po sticanju nezavisnosti, ovaj grad postaje centar kulture srpskog naroda, uzevši u obzir da u to doba nije postojala organizovana srpska država, a u to doba, Novi Sad stiče epitet "Srpske Atine". Većinsko stanovništvo je bilo pravoslavne veroispovesti, a najviše je bilo Srba.

Prema zvaničnim podacima, Novi Sad je oslobođen 08. novembra 1918. godine, kada je objavljeno da se otcepio od Ugarske i zvanično pripojio Srbiji. Ne treba zaboraviti ni to da je upravo u ovom gradu 01. decembra iste godine proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, te da je ovaj grad smatran delom Kraljevine Srbije.Danas je Novi Sad drugi grad po ukupnom broju stanovnika na teritoriji čitave Srbije, a odmah iza srpske prestonice. Rezultati nedavno sprovedenog popisa su pokazali da u užem gradskom području živi nešto više od 250 hiljada stanovnika, dok ih je na teritoriji čitavoga grada blizu 350 hiljada. Njegova ukupna površina je oko 130 km², dok je šire gradsko područje površine preko 700 km², a smešten je na obalama reke Dunav i to jednim delom u Bačkoj, a drugim u Sremu.

Osim što je politički, administrativni, obrazovni i kulturni centar čitave Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad je posebno zanimljiv turistima i to najpre zbog vrlo interesantne arhitekture. U njemu se nalazi i zgrada "Matice Srpske", Srpsko narodno pozorište, čuvena Sinagoga, ali i brojni muzeji, među kojima se svakako ističe Spomen zbirka Pavla Beljanskog, u kojoj se mogu videti radovi mnogih naših umetnika iz prve polovine 20. veka. U Novom Sadu se svake godine tokom leta organizuje i muzički festival "Exit", koji je postao jedan od brendova ne samo ovog grada, već i čitave Srbije. Svi novosadski parkovi su uređeni sa posebnom pažnjom, a tu je i čuvena Petrovaradinska kula, te kupalište "Štrand" i još mnogo drugih znamenitosti, pa ne čudi što je ovo jedna od najposećenijih turističkih destinacija u našoj zemlji.

A u samom centru grada, nadomak velelepne zgrade Srpskog narodnog pozorišta, na Trgu Marije Triandafili nalazi se poslovnica Akademije Oxford u Novom Sadu.

TESTOVI


U okviru redovnih usluga za koje smo specijalizovani, osim škole stranih jezika i računara, te pripreme za polaganje i polaganje ispita za sticanje međunarodno priznatih sertifikata u različitim oblastima, tu je i sudski tumač Novi Sad, ali i prevodioci koji vam nude uslugu overe dokumenata i prevoda različitih vrsta materijala za preko 40 jezika sveta i to u oba smera, odnosno i sa srpskog na neki strani jezik i sa određenog jezika na srpski. Ono što često ističemo sa ponosom jeste usluga koja podrazumeva prevođenje materijala sa jednog stranog jezika na drugi, pa sa sigurnošću tvrdimo da će svako kome je potreban prevod i overa dokumenata kod nas pronaći prevodioca i sudskog tumača baš za jezik koji želi.

Kada se uzme broj jezika za koje vam sudski tumač Novi Sad nudi svoje usluge, sasvim je jasno da ih ne možemo sve nabrojati, pa ćemo pomenuti samo neke od njih: francuski, engleski, nemački, holandski, ruski, mađarski, belgijski, grčki, hrvatski, makedonski, slovački, poljski, danski, češki, bugarski, arapski, korejski, kineski, norveški, slovenački, estonski, pakistanski, persijski, kao i mnoge druge jezike.

Praktično gledano, za bilo koji jezik i za bilo koji dokument da vam je potrebna overa, odnosno prevod možete biti sasvim sigurni da ćemo ispuniti vaša očekivanja, te vam omogućiti da željenu uslugu dobijete u najkraćem roku, prema svetskim standardima kvaliteta i po najpovoljnijim uslovima.

Osim overe za uobičajena lična dokumenta, poput overe lične karte, vozačke dozvole, te izvoda iz matičnih knjiga rođenih ili venčanih i sličnih, sudski tumač Novi Sad vrši overu i poslovne dokumentacije, ali i različitih potvrda i zahteva, te diploma i dodataka diplomi, medicinske i tehničke dokumentacije i svih ostalih materijala za koje je potrebno da sadrže overu zvaničnog sudskog tumača.

Usluge sudskog tumača u Novom Sadu

ajpre moramo naglasiti da je svaki klijent koji želi nama da poveri overu dokumenata, odnosno njihov prevod u obavezi da prethodno dobije informaciju o overi takozvanim Haški Apostille pečatom za koju nije nadležan ovlašćeni sudski tumač Novi Sad. Ova vrsta overe ne isključuje overu sudskog tumača, naprotiv, ali može dodatno da zakomplikuje čitav proces ukoliko se klijent blagovremeno ne raspita u nadležnom sudu da li je za određeni dokument potreban Apostille ili ne i ako jeste, na koji način se vrši overa. Radi se o tome da je za pojedine dokumente neohodno da ovaj pečat bude i na originalnom i na prevedenom dokumentu, dok za neke uopšte nije potrebno raditi overu Apostille pečatom, već je dovoljna overa zvaničnog sudskog tumača. Takođe, postoje i oni dokumenti gde se zahteva da bude preveden i sam Apostille. Upravo zato naglašavamo da je najbolje da blagovremeno pribavite validnu informaciju kako biste uštedeli i svoje i naše vreme i smanjili troškove overe.

Imajte na umu da ovlašćeni sudski tumač Novi Sad nije obavezan da zna da li je za određeni dokument potrebna overa ovim pečatom ili ne, ali budite potpuno uvereni da će vam dati informaciju kojoj nadležnoj službi bi trebalo da se obratite.

Kada sve to uradite, možete nam dokumenta za overu dostaviti lično, uzevši u obzir da se poslovnica Akademije Oxford u Novom Sadu nalazi nadomak centra grada. Svakako, ako vam to ne odgovara, možete nam ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom. Samo u slučaju da vam je potreban prevod i overa u izuzetno kratkom roku možete nam dokumenta poslati i skenirana na meil. Ali, ne zaboravite da je neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, što možete učiniti naknadno. Da ne bi bilo zabune, ovo je uobičajena procedura koju propisuje zakon. Naime, svaki sudski tumač stavljanjem svog pečata na određeni dokument potvrđuje da je njegov prevod istovetan originalu, pa je to osnovni razlog zašto se mora dostaviti i original na uvid.

Cena overe je uvrštena u zvaničan cenovnik, a kada je u pitanju cena prevoda imajte na umu da se jedna strana prevoda dokumenta izjednačava sa važećim prevodilačkim standardom za stranicu prevoda, koji podrazumeva tekstualni sadržaj od 1 800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima.

Obaveza svakog zvanično ovlašćenog sudskog tumača jeste da pre početka obavljanja ovog posla polaže zakletvu pred zvaničnim institucijama, koja ga obavezuje na trajno čuvanje privatnosti podataka klijenata koji su mu povereni. Uz to, svako ko je zaposlen u Akademiji Oxford je obavezan da čuva Poslovnu tajnu, te da sve podatke klijenata, kao i dokumentaciju koju dostavljaju na prevod i overu maksimalno zaštiti od svakog mogućeg vida zloupotrebe, ukoliko se za tim javi potreba.

U slučaju da imate bilo kakvu nedoumicu vezano za usluge koje pruža sudski tumač Novi Sad slobodno kontaktirajte našu poslovnicu u ovom gradu! A ako smatrate potrebnim, možemo vam zakazati i besplatnu konsultaciju sa našim koordinatorom koji će vas uputiti u sve potrebne detalje.

Overa Apostille pečatom u Novom Sadu

Sve informacije o overi dokumenata Haškim Apostille pečatom možete dobiti u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Adresa na kojoj se ova institucija nalazi je Sutjeska broj 3, a u sklopu ovog suda su i dva odseka. Prvi je Zemljišno - knjižni odsek Osnovnog suda u Novom Sadu i nalazi se u Jevrejskoj ulici broj 2, dok je drugi Vanparnični odsek Osnovnog suda u Novom Sadu i smešten je u ulici Bulevar oslobođenja broj 56.


Kategorije prevoda za Novi Sad

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju Tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Novi Sad


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.


Spisak sudskih tumača za grad Novi Sad

Spisak sudskih tumača za grad Novi SadSudski tumači za grad Novi SadSpisak sudskih tumača za grad Novi Sad

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi Sad

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi SadSudski tumači za grad Novi SadCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi Sad

SUDSKI TUMAČI I PREVODIOCI U NOVOM SADU

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!