Sudski tumači i prevodioci Požarevac

Na oko 80 kilometara jugoistočno od Beograda, nalazi se grad Požarevac, privredni, administrativni i kulturni centar Braničevskog okruga. Iznad grada uzdiže se brdo Čačalica, a okružuju ga čak tri reke: Dunav, Mlava i Velika Morava. U njegov sastav ulaze grad Požarevac i energetski centar Kostolac, kao gradska naselja, i 25 seoskih naselja. Prema poslednjem popisu, ovde živi preko 44 hiljade ljudi.

U istorijskim spisima Požarevac se prvi put spominje polovinom 15. veka. Grad je počeo ubrzano da se razvija kada je na vlast u Srbiji došao knez Miloš Obrenović, pa je njegovim zalaganjem ovde podignuta nova čaršija, dvor – konak, Saborna crkva i Ljubičevo, najstarija ergela u našoj zemlji, koja je ime dobila po kneginji Ljubici. Polovinom 19. veka, tačnije 1842., u Požarevcu počinje da radi i pozorište, a zanimljivo je da je baš u njemu prvi put na čitavom Balkanu bilo izvedeno neko delo Vilijema Šekspira. Bila je to predstava „Romeo i Julija“.

U okolini Požarevca nalaze se mnoga poznata arheološka nalazišta, kao što su Lepenski Vir, Margum, Viminacijum i Rukumija.Danas u ovom gradu uspešno posluju brojne firme poput Koncerna zdrave hrane „Bambi“, privrednog društva „Termoelektrane i kopovi“ „Veolia transporta“ i „Žitostiga“. Mnoge, nekada razvijene, industrijske grane su doživele velike gubitke, a neke su i potpuno propale tokom kriznih godina u poslednjoj deceniji prošlog veka. Ipak, u konstantnom usponu su građevinarstvo, mala privreda i poljoprivredna proizvodnja.

U pogledu kulture i umetnosti za Požarevac je važna činjenica da je u njemu rođena čuvena slikarka Milena Pavlović – Barilli, pa zainteresovani posetioci grada mogu uživati u obilasku Galerije slika sa njenim imenom. Pored toga, tu je i Narodni muzej sa uvek interesantnom postavkom. Osim arheoloških lokaliteta, turistima je posebno zanimljivo i izletište na brdu Čačalica, ergela Ljubičevo, gde se svakog septembra održavaju „Ljubičevske konjičke igre“, kao i Etno park na Tulbi.

Imajući u vidu da su mnogi žitelji Požarevca i njegove okoline na privremenom radu u inostranstvu, ali i sagledavajući potrebe grada koji se sve više razvija, u Požarevcu smo otvorili poslovnicu Akademije Oxford u kojoj svi zainteresovani stanovnici ovog dela Srbije mogu dobiti kvalitetan prevod bilo koje vrste dokumenata i ličnih isprava, a, ukoliko je to potrebno i overu prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača za jezik na koji je dotični dokument preveden. Prevodioci i sudki tumači Požarevac su kvalifikovani za rad sa čak 40 stranih jezika, a pored toga u našoj ovdašnjoj poslovnici, u Dunavskoj ulici broj 5, možete pohađati i kurseve mnogih stranih jezika i nakon toga dobiti međunarodno priznate serifikate, ali i naučiti da radite na računaru, dokvalifikovati ili prekvalifikovati se za razna zanimanja III i IV stepena stručne spreme, ali se i valjano pripremiti za polaganje prijemnih ispita za gimnaziju, srednju,višu školu ili fakultet koji želite da upišete.

TESTOVI


Koja dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Požarevac?

Stručnjacima iz ove oblasti, koji su deo našeg tima, možete poveriti bukvalno sva dokumenta i biti sigurni da će ih oni kvalitetno prevesti, a nakon toga i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači Požarevac obrađuju celokupnu poslovnu dokumentaciju, ma koliko složena ona bila. S obzirom na to da ovde spada zaista veliki broj dokumenata, pomenućemo samo neke od njih. To su: finansijski, godišnji, berzanski ili revizorski izveštaji, statut i osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju privrednog lica, zatim bilansi stanja i uspeha, izvod rešenja iz Agencije za privredne registre, kao i dokumentacija za ponude, pisane deklaracije , sve vrste ugovora i razne fakture, sertifikati, licence, patenti i aneksi. U ovu vrstu dokumenata spada i celokupna tenderska dokumentacija, čiji prevod i overu takođe možete poveriti našim ekspertima.

U lična dokumenta, razume se, spadaju sve lične isprave, kao što su: lična karta, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, ali i saobraćajna dozvola, zdravstvena knjižica i radna dozvola i knjižica. Prevodioci i sudski tumči Požarevac će za vas obraditi sva pomenuta lična dokumenta, kao i izvode iz matične knjige venčanih ili umrlih.

Predmet prevoda i overe mogu biti i sva pravna akta, odnosno sva sudska rešenja i presude, poput, recimo, one o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, overa potpisa, punomoćje, naslednička izjava, ali i razne tužbe, zapisnici, izveštaji, odluke, pravilnici, zakoni i Apostili. Prevodioci i sudski tumači Požarevac kadri su da urade i prevod tekovina, to jest pravnih akti Evropske Unije.

Prilikom obavljanja administrativnih poslova u nekim obrazovnim ustanovama ili stupanja u radni odnos potrebna je razna dokumentacija. Sva takva dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Požarevac i to u kratkom roku i po povoljnim cenama. Ovde mislimo na diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju, kao i onu o diplomiranju ili položenom stručnom ispitu.

Svima kojima je to potrebno prevodioci i sudski tumači Požarevac će rado izaći u susret kada su u pitanju i dotični poslovi vezani za razna uverenja i potvrde, poput, recimo, one o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom. Tu je, takođe i potvrda o stanju na bankovnom računu, o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju, o prihodima, zdravstvenom stanju, redovnom školovanju, ali i uverenje o nekažnjavanju.

Prevodi se i overava i medicinska dokumentacije, kao, recimo, istorije bolesti, specifikacije medicinskih i farmaceutskih proizvoda, razna istraživaja iz ove oblasti ili uputstva za korišćenje lekova ili preparata, ali i tehnička dokumenta u koju spadaju atesti, laboratorijska ispitivanja uzoraka, potvrda o kvalitetu ili o tehničkoj specifikaciji proizvoda, sigurnosno–tehnički listovi i mnoga druga dokumenta koja su iz ovog domena.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i suski tumači Požarevac?

Na koji god jezik da vam je potreban prevod određenog dokumenta, angažovanjem naših stručnjaka dobićete svakako uslugu na zavidnom nivou. Prevodioci i sudski tumači Požarevac prevode dokumenta sa i na 40 jezika koji se govore u svetu. Ne treba posebno isticati da radimo prevod sa bilo kog jezika na naš maternji, ali i obrnuto, možemo bilo koji dokument ili ličnu ispravu prevesti sa srpskog na neki strani jezik. Između ostalih jezika, nudimo prevode sa engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog, francuskog, ruskog, ukrajinskog, grčkog jezika, ali i na njih. Takođe, prevodioci i sudski tumači su osposobljeni za prevod dokumentacije u domenu finskog, švedskog, norveškog, poljskog, slovačkog, češkog, arapskog, turskog, holandskog, portugalskog, ali i slovenačkog, mađarskog, bugarskog, rumunskog, makedonskog, hrvatskog i bosanskog jezika. Na zahtev klijenata, naš stručni tim će uraditi prevod i overu i za kineski i japanski jezik, kao i za jezike za koje ćete retko gde naći kvalifikovane stručnjake, a to su; estonski, pakistanski, korejski i persijski. S obzirom na to da se i danas u pojedinim dokumentima iz oblasti medicine i pravosuđa pojavljuje latinski jezik, prevodioci i sudski tumači Požarevac će za vas obaviti i ovaj posao.

Posebno ističemo podatak da naši profesionalci, ako to posao od njih zahteva, prevode tražena dokumenta direktno sa stranog jezika na kome su napisana na drugi strani jezik, odnosno jezik zemlje u kojoj će se dotični dokument koristiti. Između ove dve verzije, ne radi se međuprevod na srpski jezik, što će, bez ikakve sumnje, smanjiti vreme potrebno da se obavi kompletan posao, ali i značajno uštedeti novac klijenata.

Dakle, osim što vam nude mogućnost da u relativno kratkom vremenskom periodu i po povoljnoj ceni, na istom mestu dobijete i prevod dokumenta i njegovu overu, prevodioci i sudski tumači Požarevac mogu za vas da izvrše i samo overu dokumenta koji je več neko drugi preveo na traženi jezik. Međutim, pre toga će morati da se uvere da je prevod jednak izvornom dokumentu, pa je neophodno da nam na uvid dostavite i originalni materijal, ili njegove overene kopije. Takođe, ukoliko zbog nečega niste zadovoljni prevodom koji već imate ili je on netačno i neadekvatno urađen, naši kvalifikovani lektori i korektori će brzo otkloniti i ovu poteškoću. Nakon redakture prevedenog materijala, dobićete verziju koja će sasvim odgovarati originalnom dokumentu i, kao takva, će moći da bude overena od strane ovlašćenog sudskog tumača Požarevac.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Požarevac?

Nakon prevoda određenog dokumenta na jezik koji je u zahtevu naznačen, počinje proces overavanja. Da dodamo, prevod dokumenta mora biti urađen precizno i sadržajno, jezički, terminološki i stilski odgovarati originalu. Takođe, u prevedenom dokumentu moraju biti otklonjene i ispravljene sve slovne, gramatičke i pravopisne greške. Kada je sve ovo urađeno, sudski tumač Požarevac vrlo sistematično vrši upoređivanje prevedenog dokumenta sa njegovom originalnom verzijom. Ukoliko ne uoči nikakve razlike, on će stavljanjem svog pečata sa registracionim brojem jamčiti da prevedeni dokument ima istu zakonsku težinu kao i originalni i da se, kao takav, može predavati u sve nadležne institucije, odnosno nesmetano koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Jasno je, dakle, da nam na obradu morate na uvud dostavitti i originalna dokumenta ili njihove regularno overene kopije, a to možete uraditi na dva načina. Ukoliko vam je to zgodno, materijal možete doneti lično u našu požarevačku poslovnicu i sa ovlašćenim službenikom se dogovoriti oko svih detalja. Druga mogućnost je da nam dokumenta pošaljete lično, preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“ ili posredstvom jedne od kurirskih službi koje posluju u Požarevcu, poput, recimo, „City Express-a“ ili „Aks Express Kurira“.

U slučaju da su vam prevod i overa dokumenata potrebni u izuzetno kratkom roku, što će reći, znatno kraćem od onog koji u uobičajenim okolnostima nudimo, molimo vas da to naglasite našem predstavniku i zatražite takozvani „hitan prevod“. Samo u tom slučaju, naime, nudimo vam mogućnost da dokumenta skenirate i pošaljete na naš mejl, ali ćete i pored toga biti obavezni da nam na vreme dostavite i originalne verzije na uvid, kako bi i sudski tumači mogli da obave svoj posao na zakonom predviđen način.

Gotova dokumenta, u kojima će prevodi biti uvezani zajedno sa originalima, možete, naravno, preuzeti lično, u našoj poslovnici u Požarevcu, a mogu vam biti i poslata na naznačenu adresu i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. Ako se odlučite za slanje materijala, cena dostave ide na vaš račun, određuje je služba koja vrši ovu uslugu, a plaćate je nezavisno od cene overe i prevoda dokumenata.

Što se tiče rada prevodilaca i sudskih tumača Požarevac, važno je da znate i to da su se svi oni zakletvom obavezali da će čuvati privatnost svojih klijenata, kao i tajnost podataka koji su im povereni. Ovaj profesionalni pristup je jedan od glavnih principa rada u Akademiji Oxford i, ako to bude potrebno, učinićemo sve da materijal koji nam je poveren zaštitimo od svake moguće zloupotrebe. Nije na odmet da ovde dodamo i to da su svi prevodioci i sudski tumači Požarevac osobe koje su stekle visoko obrazovanje u oblasti jezika za koji su se specijalizovali, kao i da savršeno vladaju svom pravnom terminologijom koja se koristi u ni malo jednostavnom poslu prevođenja dokumenata. Oni su iskusni i savesni i svoju dužnost obavljaju časno, u skladu sa svim pravilima struke.

U prevodilačkoj profesiji postoji pravilo koje određuje dužinu jedne strane prevedenog teksta. Po tome, ona obuhvata 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo važi i u slučaju prevoda dokumenata. Cene prevoda i overe, svi koje to intersuje, mogu da pronađu u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Važne informacije u vezi sa overom dokumenata

Uprkos činjenici da sudski tumač može da overi sve vrste dokumenata i ličnih isprava i tako ih učini validnim u pravnom prometu, prevodioci i sudski tumači Požarevac nisu dužni da znaju koje sve overe su potrebne za vaš konkretan dokument. Radi se o tome da je za neka dokumenta potrebna i overa haškim Apostille pečatom. To je, zapravo, potvrda kojom se, umesto legalizacije, to jest, overavanja dokumenata, potvđuje verodostojnost prevoda i izdaju je organi države koji su izdali i sam originalni dokument. Apostille pečat se ne stavlja samo na isprave koje su izdala diplomatsko – konzularna predstavništva, kao i na dokumentaciju koja je neposredno vezana za neki trgovinski ili carinski posao. Dokument overen Apostille-om oslobođen je bilo kakve druge overe i može se slobodno koristiti u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

U Srbiji ovu vrstu overe vrši nadležni sud, pa bi bilo dobro da se na vreme raspitate da li vaš dokument zahteva Apostille pečat, kao i da li je potrebno da se, pored prevoda dokumenta, uradi i prevod samog pečata.

Gde se raspitati o Apostille-u?

Sve što treba da znate u vezi sa ovom overom, možete pitati u nadležnoj službi Osnovnog suda u Požarevcu, koji se nalazi na Trgu Stevana Maksimovića broj 1. Možete otići lično ili pozvati na broj telefona 012-544-090 ili 012-544-091. U okviru požarevačog Osnovnog suda radi i izdvojena sudska jedinica u Kučevu.


Kategorije prevoda za Požarevac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Požarevac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Požarevac

Spisak sudskih tumača za grad PožarevacSudski tumači za grad PožarevacSpisak sudskih tumača za grad Požarevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Požarevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PožarevacSudski tumači za grad PožarevacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Požarevac

Sudski tumači i prevodioci u Požarevac

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!