Prevod sa hrvatskog na albanski jezik

Prevodi sa hrvatskog na albanski jezik

Samim tim što tim svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine kako prevodioci, tako i sudski tumači, ali mnogi drugi stručnjaci koji su specijalizovani za obradu svih tipova materijala i na hrvatskom i na albanskom jeziku, to svi klijenti koji zahtevaju prevođenje sa hrvatskog jezika na albanski tu uslugu mogu da dobiju u ovkiru svih naših poslovnica.

Izuzev obrade pisanim putem, pomenuta usluga takođe podrazumeva i usmeni prevod u ovoj jezičkoj varijanti, a sudski tumač i prevodilac koji će da izvrše tu uslugu mogu da primene kako konsekutivni, tako isto i šapatni, kao i simultani prevod. A svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naša ponuda podrazumeva i uslugu redakture, a za koju će se pobrinuti profesionalni lektori i korektori, ali i radimo i kompletnu obradu svih vrsta video, kao i audio sadržaja (serije, emisije, filmovi, reklamne poruke i ostala). A ona uz njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na albanski podrazumeva i uslugu sinhronizovanja, kao i titlovanja svih prethodno prevedenih sadržaja ove vrste.Prevođenje sa hrvatskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na hrvatski

Pomenuti stručnjaci mogu da obrade i književna dela u konkretnoj kombinaciji jezika, kao i različite vrste časopisa, a zatim i tekstove i marketinške materijale, ali i udžbenike, web sajtove i ostale materijale koji se tiču interneta.

A po zahtevu klijenata, prevodioci i sudski tumači rade i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na albanski svih vrsta dokumenata, te pružaju i uslugu koja se odnose na overu prevoda koju rade ovlašćeni sudski tumači. Uslov koji mora da ispuni svaki klijent, kome je potrebna obrada dokumenata da bi dobio kompletnu uslugu jeste da priloži originalna dokumenta na uvid, odnosno da ih ili pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili da to učini preko kurirske službe, te isto tako može i da ih lično donese u prostorije bilo koje naše poslovnice. Inače, sve ostale sadržaje mogu da nam dostave zainteresovani klijenti preko mejla, budući da nije neophodno da prilože i originale kao kod prevpđenja dokumenata.

Kada naši stručnjaci budu završili sa obradom dostavljenih sadržaja, klijenti ih takođe dobijaju na mail, ali samo u slučaju da se ne radi o dokumentima, jer se kod njih postupak dostavljanja razlikuje. Najpre mogu da ih lično preuzmu nakon što prevodioci i sudski tumači urade njihov prevod sa hrvatskog jezika na albanski, a zatim ih i overe preveden dokument, a na raspolaganju im je i mogućnost da im kurirska služba dostavi kompletno obrađena dokumenta na adresu, što je usluga se naplaćuje odvojeno od prevoda i overe.Dozvolu da nam skenirana dokumenta pošalje preko mejla ima samo onaj klijent koji zahteva brzo izrađen prevod u ovo jezičkoj varijanti, stim da posle toga takođe ima obavezu da dostavi originalne sadržaje na uvid.

Pored svih ličnih i dokumenata koja se predaju nadležnim službama, sudski tumač i prevodilac obrađuju u pomenutoj jezičkoj varijanti i različite vrste dokumentacija i to kako tehničku i medicinsku, isto tako i građevinsku, ali i tendersku, poslovnu i druge. Takođe, ovi stručnjaci mogu da na vaš zahtev urade i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na albanski za sva ona dokumenta koja se tiču oblasti prava, kao i ona koja su u vezi sa obrazovanjem i naukom, ali i za sva ostala za koja klijenti budu zahtevali obradu u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Prevod tekstova iz oblasti psihologije sa hrvatskog na albanski jezik

Tekstualne sadržaje čija se tema odnosi na oblast psihologije, a nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni materijali će sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima klijenata da u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Uz njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na albanski, klijenta očekuje obrada i tekstova vezanih za oblast sociologije i filozofije, a zatim marketinga i ekologije zaštite životne sredine farmacije, te medicine. Takođe, naši stručnjaci prevode i tekstove vezane za oblast turizma i informacionih tehnologija, odnosno politike i bankarstva, a potom i građevinske industrije, obrazovanja, prava i ostalih naučnih disciplina, bez obzira da li su u pitanju isključivo one koje su vezane za domen društvenih ili prirodnih nauka.

U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i profesionalan prevod sa hrvatskog jezika na albanski za internet sajtove, kao i za mnoge druge sadržaje koji su usko vezani za web, kao što su na primer aplikacije, online katalozi i programi, odnosno internet prodavnice i ostali slični sadržaji. A kada rade obradu tih materijala, oni se u potpunosti rukovode SEO pravilima (Search Engine Optimisation), a koja po potrebi primenjuju prilikom obrade i na taj način klijentima koji zahtevaju prevod tih sadržaja omogućuju njihovo mnogo bolje pozicioniranje na internetu.

A pored svega navedenog, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i reklamne letke, zatim plakate i brošure, kao i PR tekstove i reklamne flajere, kao i vizit kartice i sve ostale sadržaje koji su na neki način povezani sa marketingom. Bitno je da klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na albanski za ovaj tip materijala svakako znaju da naši stručnjaci tokom njihove obrade primenjuju pravila koja se odnose na takozvani dobar marketinga, a kako bi ispunili cilj koji njihova obrada ima. Prevodeći marketinške materijal na taj način oni konkretnu poruku iz originalnih sadržaja prenose i prevode na profesionalan način, te time klijentima kojima je maternji jezik albanski donose priliku da se sa njima što bolje upoznaju.

Prevođenje dokumentarnih filmova sa hrvatskog jezika na albanski

Prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za prevod dokumentarnih filmova sa hrvatskog na albanski jezik, takođe obrađuju u toj kombinaciji jezika i animirane, ali i igrane i crtane filmove, te sve vrste reklamnih poruka i serija, odnosno emisije informativnog i zabavnog karaktera, kao i ostale kako video, tako isto i audio sadržaje. A zahvaljujući činjenici da su i profesionalni titleri, kao i osobe specijalizovane za sinhronizovanje sadržaja ove vrste u našem timu, svaki klijent koji zahteva prevod audio ili video materijala sa hrvatskog na albanski jezik dobija, zapravo njihovu kompletnu obradu, to jest usluge titlovanja ili sinhronizovanja.

U našoj ponudi su i direktni prevodi sa hrvatskog na albanski jezik za bilo koje književno delo, to jest za romane, dela poezije i proze, kao i beletristiku i sva ostala. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade u navedenoj varijanti jezika i udžbenike, ali i sadržinu ilustrovanih časopisa, odnosno one koji su namenjeni mališanima, kao i stručne časopise i sve ostale, ali i članke iz novina.

Naši klijenti mogu da dobiju i uslugu redakture, a ako imaju loše prevedene materijale u navedenoj jezičkoj varijanti, to jest ukoliko su njihovi prevodi sa hrvatskog na albanski jezik nekvalitetni. Za ostvarenje te usluge će se pobrinuti profesionalni korektor i lektor, koji su dugi niz godina u ovom poslu i tako će klijentima omogućiti da dobiju kvalitetno prevedene sadržaje i to bilo koje vrste.

Sudski tumači i prevodioci klijentima koji su zainteresovani mogu da pruže i uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa hrvatskog na albanski jezik. A u prilici smo i da svima koji su zainteresovani za to ponudimo, da po povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naglašavamo da naši stručnjaci mogu da izvrše ne samo simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika, iako se on najčešće primenjuje, već isto tako i konsekutivni, ali i posebnu vrstu ove usluge koje poznata kao prevod uz pomoć šapata. Izuzetno je važno da svaki pojedinačni klijent kome je potrebna ova usluga zna da treba da nas informiše o svim potrebnim detaljima, a koji se odnose na organizaciju događaja za koji im je neophodna ova usluga. Od njega se očekuje da nam dostavi podatke ne samo u trajanju i broju učesnika koji će biti prisutni na konkretnom događaju, već i o načinu kako je planirano da bude sprovedena njegova organizacija, ali isto tako i o mestu na kome on treba da bude organizovana, da bismo mogli da pripremimo adekvatnu ponudu.

Prevodi deklaracija proizvoda sa hrvatskog na albanski jezik

Svaki klijent koji je zainteresovan da dobije direktan prevod deklaracija proizvoda sa hrvatskog jezika na albanski, uz tu uslugu u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako dobija i finalnu obradu, a što uključuje overu prevedenog dokumenta, koju će tom prilikom da uradi zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač koji je u timu svih naših poslovnica. Od apsolutno svakog klijenta kome je potrebna obrada ne samo deklaracija proizvoda, već i svih ostalih dokumenata, se očekuje da dostave originalna dokumenta na uvid, te bi trebalo i da se samostalno raspitaju o overi haškim ili takozvanim Apostille pečatom.

U zavisnosti od zahteva klijenata, prevodioci i sudski tumači uz deklaracije proizvoda, rade i prevod sa hrvatskog jezika na albanski za uputstvo za rukovanje, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav najpre tehničke, a zatim i tenderske i građevinske dokumentacije. Naši stručnjaci isto tako u navedenoj jezičkoj varijanti obrađuju i sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i druga), dok po potrebi klijentima omogućuju i obradu svih vrsta pravnih akata (punomoćje za zastupanje, sudske presude, sudske odluke, licence, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, ugovori, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja i druga dokumenta koja setiču oblasti prava i sudstva).

Pored toga, u našoj ponudi su i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na albanski kako za diplomu i dodatak diplomi, tako i za uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, te isto tako sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika prevode i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i prepise ocena, odnosno diplomske i seminarske radove, ali i sva ostala dokumenta koja su isključivo vezana za obrazovanje. Takođe možemo da obradimo i bilo koju vrstu potvrde i saglasnosti, te izjave, kao i uverenja, a izuzev potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, sudski tumač i prevodilac prevode i uverenje o neosuđivanosti, te uverenje o nekažnjavanju, kao i saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Uz to će pomenuti stručnjaci, po zahtevu da obrade i bilo koji lični dokument (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, venčani list, pasoš, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih i druga), odnosno klijentima mogu da ponude i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na albanski za poslovnu i medicinsku dokumentaciju (finansijski izveštaji, lekarski nalazi, rešenje o osnivanju pravnog lica, specifikacije farmaceutskih proizvoda, fakture, osnivački akt preduzeća, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, poslovne odluke, dokumentacija o medicinskim proizvodima, godišnji i revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta koja spadaju u poslovnu dokumentaciju).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje