Prevod sa hrvatskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na norveški jezik

Za online prevod sa hrvatskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na norveški jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford svakome ko ima potrebu za tim nudi i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na norveški, bez obzira da li je u pitanju obrada sadržaja u pisanoj formi ili se radi o usmenom prevodu u ovoj varijanti jezika.

Profesionalna obrada sadržaja u pisanoj formi se odnosi kako na sve vrste tekstova (popularni i naučni), tako i na dela književnosti, ali i različite vrste časopise i udžbenike, te na novinske članke. Prevodilac i sudski tumač, takođe rade i prevod sa hrvatskog jezika na norveški za materijale koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i za one koji spadaju u domen interneta (softveri, web katalozi, sajtovi, online prodavnice i ostali).

Klijenti kojima je to potrebno, kod nas mogu da dobiju i kompletno obrađene video i audio materijale, to jest najpre prevođenje sa hrvatskog jezika na norveški za reklamne poruke i serije, te emisije, filmove i ostale, a posle toga i njihovo titlovanje, ali i uslugu koja se odnosi na njihovo sinhronizovanje. Takođe, možemo da izvršimo i redakturu kada je to potrebno, a sudski tumač i prevodilac će zainteresovanim klijentima ponuditi i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika. A oni mogu da primene i konsekutivni i prevod uz pomoć šapata, odnosno simultani prevod sa hrvatskog jezika na norveški, te ćemo zainteresovanima da ponudimo i da izvrše po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa hrvatskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na hrvatski

Naglašavamo i to da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade bilo koji dokumenata, tako da su u ponudi prvo prevodi sa hrvatskog jezika na norveški za različite tipove dokumenata, a posle toga i overa koju će u ovom slučaju da izvrši zvanično ovlašćeno lice - sudski tumač. Osim dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno svih poslovnih i ličnih dokumenata, ovi stručnjaci obrađuju i pravna akta, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tu su i prevodi sa hrvatskog jezika na norveški za bilo koji dokument koji je uvršten u građevinsku i medicinsku dokumentaciju. Obrađujemo i dokumenta koja su deo tehničke, poslovne i dokumentacije za tendere, te mnoga druga dokumenta koja sada nisu pomenuta.

U skladu sa odredbama zakona, sudski tumač ima obavezu da prvo uporedi preveden dokument sa originalnim, pa tek onda može da uradi i njegovu overu, što znači da klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na norveški za bilo koji dokument moraju prilikom dostavljanja sadržaja na obradu svakako da prilože i originalna dokumenta. A uz mogućnost njihovog slanja preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, otvorena je mogućnost i njihovog dostavljanja lično u jednu od poslovnica Akademije Oxford.

Pravilo koje važi za obradu svih ostalih sadržaja podrazumeva njihovo dostavljanje preko mejla, budući da nije neophodno izvršiti upoređivanje originala i prevoda, to jest da se ne zahteva stavljanje pečata sudskog tumača na te prevode. Onog trenutka kada sudski tumač i prevodilac budu završili sa obrađivanjem dostavljenih sadržaja, svaki klijent može da ih dobije preko mejla, ali samo ako su u pitanju oni materijali koji ne zahtevaju overu. Ipak, dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata funkcioniše na drugačiji način, tako da klijenti biraju da li će lično da ih preuzmu ili žele da im kurirska služba obrađena dokumenta isporuči na željenu adresu. A ukoliko to bude bila njihova odluka, moraju znati da se angažuje eksterna služba i samim tim da tu uslugu moraju da plate prema njenom cenovniku i to onog trenutka kada budu pošiljku i preuzimali.Svaki klijent kome je prevođenje sa hrvatskog jezika na norveški i to za bilo koji dokument potrebno po hitnom postupku, u tom slučaju ima pravo da pošalje prvo skenirane sadržaje na mail naše institucije, a onda da izvrši i njihovo dostavljanje u skladu sa navedenim pravilima.

Sa ciljem da klijentima kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na norveški za dokumenta olakšamo celokupnu proceduru, napomenućemo i to da bi bilo poželjno da oni samostalno zatraže podatke koji se odnose na overu haškim pečatom (Apostille) za ta dokumenta, jer sudski tumači i prevodioci ne mogu taj tip overe da izvrše, uzevši u obzir da za to nemaju potrebna ovlašćenja. Kada budu pribavljali informacije o ovoj vrsti overe za konkretna dokumenta, klijenti bi svakako trebalo da doznaju i dali se haški pečat stavlja prvo na njih, pa se radi prevod i overavanje pečatom sudskog tumača ili se prvo dokument obrađuje na uobičajen način, pa ga onda klijenti nose u nadležne institucije, a kako bi na njega bio stavljen haški pečat.

Prevodi web sadržaja sa hrvatskog na norveški jezik

Prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru svih naših poslovnica širom Srbije su profesionalno osposobljeni i za direktno prevođenje različitih internet sadržaja sa hrvatskog jezika na norveški. A izuzev web sajtova, oni u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu da prevedu i sadržinu internet prodavnica, kao i različite programe, odnosno web kataloge, ali i bilo koju aplikaciju, te sve ostale sadržaje za koje klijenti zahtevaju da budu prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a odnose se na internet. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci u toku njihove obrade i to onda kada je potrebno, da koriste i smernice koje podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), to jest da će pravilno optimizovati te sadržaje za web pregledače i time će ispuniti glavni cilj koji njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na norveški ima. Zapravo, svi internet sadržaji koji se tako obrađuju vrlo brzo dostižu mnogo bolju poziciju u okviru pretrage, a čime je ova usluga mnogo isplativija njihovim vlasnicima, jer potencijalni klijenti lakše dolaze do informacija koje su im potrebne.

Uzevši u obzir da postoje i oni klijenti koji su imali prilike da prevod u ovoj varijanti jezika dobiju od nekih drugih stručnjaka ili institucija, ali kvalitetom obrade u tom slučaju nisu bili zadovoljni, njima je na raspolaganju i usluga redakture, koju vrše naši profesionalni lektori i korektori. Preciznije rečeno, oni pristupaju kako lekturi, tako isto i korekturi svih sadržaja koji su na neadekvatan način obrađeni, te ispravljaju greške koje u njima postoje i prilagođavaju ih duhu norveškog jezika, a kako bi klijenti dobili kvalitetno prevedene sadržaje i to bilo koje vrste.

Naši stručnjaci mogu da vam ponude i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na norveški, a kako sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i konsekutivno, kao i simultano, te isto tako i šapatno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, isključivo će od tipa događaja zavisiti koju uslugu će oni tom prilikom primeniti. Stvar je u tome da klijenti moraju da nam dostave sve potrebne podatke o organizaciji određenog događaja, to jest o njegovom trajanju, kao i o broju osoba za koje se očekuje da tom prilikom budu prisutni, odnosno o mestu gde će biti održan događaj, kao i ostale potrebne informacije. Na osnovu svih njih će stručnjaci u našoj poslovnici moći da procene koja od svih pomenutih usluga može da odgovori na te zahteve, a da to bude na najbolji mogući način. A ako se bude desilo da je potrebno primeniti simultani prevod u ovoj varijanti jezika za događaj koje klijenti organizuju, mi ćemo njima omogućiti i da izvrše i to po odličnoj ceni iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U našoj ponudi usluga se nalaze i direktni prevodi tekstualnih materijala sa hrvatskog jezika na norveški, a slobodno možemo da kažemo da prevodioci i sudski tumači obrađuju kako popularne, tako i stručne tekstove i to ma koje tematike. Menadžment, farmacija, nauka, sociologija, psihologija i filozofija, odnosno komunikologija, turizam i građevinska industrija, predstavljaju tek neke od oblasti na koje mogu konkretni tekstovi da se odnose. A naši stručnjaci mogu da prevedu i one tekstove koji su vezani za oblast ekonomije, zatim informacionih tehnologija, bankarstva i politike, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i marketinga, politike i svih ostalih naučnih disciplina koje sada nisu navedene i to kako one koje su usko vezane za prirodne nauke, tako i sve one koje se odnose na društvene nauke.

Prevođenje časopisa sa hrvatskog jezika na norveški

Prevodi dečijih, ilustrovanih i stručnih, ali i drugih vrsta časopisa sa hrvatskog na norveški jezik predstavljaju samo jednu od usluga koje po zahtevu klijenata mogu da izvrše stručni prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A ako je to potrebno, oni će da obrade i članke iz novina, odnosno udžbenike različite tematike, kao i dela iz oblasti književnosti, a što se odnosi na prevođenje sa hrvatskog na norveški jezik i za romane i za beletristiku, ali i za dela poezije i proze, te za mnoga druga književna dela.

Usluge koje mogu da pruže sudski tumači i prevodioci u našem timu uključuju i prevod sadržaja namenjenih reklamiranju, to jest PR tekstova i brošura, ali i kataloga, odnosno plakata i reklamnih flajera i letaka, te onda kada je to potrebno klijentima oni mogu da u optimalnom roku prevedu i vizit kartice i to maksimalno profesionalno. A u ovom slučaju će naši stručnjaci posebno voditi računa o marketinškim pravilima, budući da su sa njima adekvatno upoznati, te da će ih primeniti kada budu obrađivali pomenute sadržaje. Sve to dalje znači da će oni svim potencijalnim klijentima koji se služe ciljanim, to jest norveškim jezikom omogućiti da saznaju šta se putem pomenutih materijala reklamira, a kako bi mogli da određenu uslugu, na primer počnu da koriste ili da prisustvuju nekom događaju, te da se upoznaju sa poslovanjem kompanija koja se reklamiraju ili sa konkretnim proizvodom, a sa ciljem da počnu zaista i da ga kupuju.

Pomenućemo i to da naš tim uz pomenute stručnjake čine i mnogi drugi, među kojima se svakako izdvajaju profesionalci koji su usko specijalizovani za pružanje usluga sinhronizacije, to jest titlovanja video ili audio materijala. Baš zato će klijenti kojima su potrebni prevodi tih sadržaja različite vrste sa hrvatskog na norveški jezik u našim poslovnicama dobiti njihovu kompletnu obradu. Tako će igrani filmovi i serije, kao i i reklamne poruke ili, pak animirani i dokumentarni filmovi, odnosno zabavne i dečije emisije, te crtani filmovi, informativne emisije i ostali kako video, isto tako i audio materijali biti vrlo brzo spremni za distribuciju na bilo kom mediju ili u bioskopu, to jest gde god klijent planira da ih prikazuje.

Prevod medicinske dokumentacije sa hrvatskog na norveški jezik

U medicinsku dokumentaciju, osim lekarskih nalaza spadaju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sva dokumentacija o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta za koja svakako stručni prevodioci i sudski tumači rade direktan prevod sa hrvatskog jezika na norveški. Međutim, klijenti treba da znaju da ih uz tu uslugu u našim poslovnicama očekuje zapravo kompletna obrada i medicinske dokumentacije, to jest dokumenata koja je čine, ali i svih ostalih dokumenata. Jednostavnije rečeno, oni svakako kod nas dobijaju i uslugu za koju su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumači, a koja podrazumeva overu prevoda ovih i ostalih dokumenat. Na taj način svaki klijent u vrlo kratkom roku dobija dokument koji je sa pravne, odnosno zakonske tačke gledišta potpuno ispravan, jer zahvaljujući činjenici da poseduje pečat zvaničnog sudskog tumača, on ima mogućnost da ga koristi na potpuno isti način kao i bilo koji validan dokument, jer ovaj pečat potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu. Zato klijenti kojima su potrebni direktni prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji za bilo koji dokumenti iz medicinske dokumentacije ili neki drugi, svakako treba da na uvid sudskom tumaču prilože i originale. A bilo bi dobro i da saznaju sve što se tiče overe Apostille ili takozvanim haškim pečatom za dokumenta za koja im je potrebna obrada.

Takođe će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata da obrade i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču nauke, te isto tako mogu da urade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na norveški za sva lična dokumenta (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, krštenica, radna dozvola, pasoš, umrlica, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih i druga dokumenta ovog tipa). Ukoliko je to potrebno klijentima, pomenuti stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji vrše i obradu za bilo koja dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a kao što su na primer različiti tipovi uverenja i saglasnosti, odnosno izjava, kao i potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga), ali kada je to potrebno takođe mogu da urade i prevod sa hrvatskog jezika na norveški za bilo koji dokument, a koji je primarno usmeren na oblast obrazovanja (nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, seminarski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola i sva ostala dokumenta iz te grupe).

Isto tako, zainteresovane klijente u našim poslovnicama očekuju i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na norveški za poslovnu dokumentaciju, to jest kako za rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, odnosno osnivački akt preduzeća, tako i za sve vrste poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji i revizorski), te za statut preduzeća i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje različitih pravnih lica. Sve tipove dokumentacija u navedenoj jezičkoj kombinaciji, takođe će prevodioci i sudski tumači da obrade ako postoji zahtev klijenata, tako da će osim građevinskih projekata, svakako da prevedu i sva ostala dokumenta koja se u građevinsku dokumentaciju svrstavaju, ali i ona koja se smatraju delom bilo tehničke, bilo tenderske dokumentacije. A to uključuje, pored ostalog prevođenje sa hrvatskog jezika na norveški za deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja u njih spadaju.

Potrebno je da pomenemo i to da sudski tumač i prevodilac na vaš zahtev mogu da obrade i bilo koja dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, tako da uz punomoćje za zastupanje i sudske odluke, odnosno presude, radimo i prevod sa hrvatskog jezika na norveški za sudske žalbe, odnosno za tekovine Evropske Unije, licence i sudske tužbe, te za sertifikate, sudska rešenja i za bilo koji drugi dokument koji je vezan kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje