Prevod sa hrvatskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na estonski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na estonski jezik

Mnogi klijenti kojima je potrebno prevođenje sa hrvatskog jezika na estonski će vrlo lako dobiti uslugu u svim poslovnicama Akademije Oxford bez obzira za koje sadržaje je potrebno da se taj prevod uradi. A prevodioci i sudski tumači koji su angažovani u našoj instituciji su specijalno osposobljeni za obradu najrazličitijih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, ali klijenti kod nas mogu da dobiju i brojne dodatne usluge, te svakako i usmeno prevođenje sa hrvatskog na engleski jezik. Kod te usluge je važno naglasiti da pomenuti stručnjaci primenjuju kako simultani prevod, tako isto i šapatni, odnosno konsekutivni, a onda kada je potrebno u ponudi može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U dodatne usluge spada i titlovanje, kao i usluga sinhronizovanja prevedenih video i audio sadržaja (filmovi svih žanrova, reklamne poruke, serije, emisije i ostalo), ali i usluga redaktura obrađenih materijala (lektura i korektura). Pored toga u zvaničnoj ponudi naše institucije su i prevodi sa hrvatskog na estonski jezik za udžbenike, časopise i sve vrste književnih dela, odnosno za materijale iz oblasti interneta, novinske članke i internet materijale, te za tekstualne sadržaje bilo koje tematike. Isto tako, sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i sve tipove dokumenata, to jest da ih overe.

Da klijenti ne bi došli u zabunu moramo da naglasimo da overu u ovom slučaju rade ovlašćeni sudski tumači, te da ima dokumenata za koje je uz prevod sa hrvatskog jezika na estonski i overu sudskog tumača potrebno izvršiti i nadoveru, a što znači da je na njih neophodno staviti haški, odnosno takozvani Apostille pečat, ali naši stručnjaci ne mogu da pristupe toj overi, jer nemaju nadležnost za nju. Zato bi klijenti trebalo sami da zatraže informacije o njoj, te da pitaju i da li je potrebno staviti pečat na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na estonski, a nakon toga i da saznaju da li se ta overa vrši pošto prevodilac i sudski tumač završe sa njegovom obradom ili neposredno pre toga.Prevođenje sa hrvatskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na hrvatski

A uz ona dokumenta koja su vezana za oblast prava, nauke i obrazovanja, naši stručnjaci obrađuju i sve tipove dokumentacija (medicinska, lična, građevinska, tenderska, poslovna, tehnička i ostale), kao i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, ali i mnoga druga. Obavezan je svaki klijent koji zahteva ovu uslugu da ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala na uvid, a kada su u pitanju prevodi sa hrvatskog jezika na norveški za ostale sadržaje tu je dozvoljeno i slanje preko mejla, kao i preuzimanje obrađenih sadržaja na isti način. Kod dokumenata važi pravilo o slanju preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“ i to uvek preporučenom pošiljkom, kao i mogućnost njihovog dostavljanja lično u prostorije jedne od naših poslovnica. A nakon što sudski tumač i prevodilac budu ispunili svoju obavezu, to jest obradili konkretna dokumenta u skladu sa pravilima, klijenti mogu da izaberu između dve opcije preuzimanja, a to znači da mogu da dođu lično u prostorije izabrane poslovnice i preuzmu prevedena dokumenta ili da im budu dostavljena na određenu adresu. Ta usluga podleže dodatnoj naplati, a svaki pojedinačni klijent je plaća lično kada preuzima konkretnu pošiljku, a prema ceni koju definiše ta kurirska služba.

Prevod novinskih članaka sa hrvatskog na estonski jezik

Prevodioci i sudski tumači koji se smatraju sastavnim delom tima svih naših poslovnica, klijentima pruža mogućnost i da u optimalnom roku dobju direktno prevođenje članaka iz novina sa hrvatskog jezika na estonski, te svakako obrađuju i različite vrste časopisa ako postoji potreba za tim. Uz to oni će im omogućiti i da u navedenoj jezičkoj varijanti dobiju kompletno obrađene sve vrste književnih dela, kao i udžbenika, a mogu i da urade direktan prevod sa hrvatskog jezika na estonski za one sadržaje.

Kako se najčešće zahteva obrada takozvanih PR tekstova u toj varijanti jezika, svakako prevodilac i sudski tumač obrađuju i ostale marketinške materijale, to jest kako reklamne letke, plakate i države, tako i reklamne flajere, a zatim kataloge, vizit kartice i mnoge druge.Pomenućemo i to da deo tima naših poslovnica čine i korektori, kao i profesionalni lektori, a koji mogu po zahtevu klijenata da pruže svoje usluge. Preciznije rečeno, lektura i korektura, to jest redaktura sadržaja se koristi u situacijama kada su za njih urađeni prevodi sa hrvatskog jezika na estonski, te u njima postoje brojni propusti, a koje će pomenuti stručnjaci svakako da isprave.

Ako je nekom klijentu potrebno direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na estonski za bilo koju vrstu i video, ali i audio sadržaja, u svim našim poslovicama ga očekuje i usluga koja se odnose na njihovo titlovanje, te isto tako možemo da pristupimo i sinhronizovanju materijala ove vrste koji su pre toga prvedeni u toj kombinaciji jezika. A ne samo da će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj varijanti jezika da prevedu filmove i to kako animirane i dokumentarn, tako i crtane i igran, već i serije, kao i emisije (obrazovne, dečije, informativne, zabavne i ostale), ali i reklamne poruke i ostale sadržaje ove vrste.

Prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa hrvatskog jezika na estonski

Kako prevodi saobraćajne i vozačke dozvole sa hrvatskog na estonski jezik, a koje na vaš zahtev vrše profesionalni prevodioci i sudski tumači uključuju i njihovu overu prema pravilima, to jest na prevedena dokumenta se stavlja i pečat ovlašćenog lica, to i svaki klijent kome je neophodna ova usluga treba da prilikom slanja dokumenata priloži i originalna i to isključivo na uvid ovlašćenom sudskom tumaču. A svakako mu se savetuje i da pribavi na vreme sve informacije koje se tiču haškog pečata, to jest koje se odnose na overu Apostille pečatom, uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci za nju nemaju ovlašćenja, a da svi podaci u vezi sa time mogu da utiču na tok obrade konkretnog dokumenta.

U skladu sa zahtevima klijenata, naši stručnjaci obrađuju i ostale vrste dozvola, a najpre dozvolu za boravak i radnu, ali isto tako i mnoga druga lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, lična karta i druga), odnosno omogućuju zainteresovanim klijentima da dobiju prevođenje sa hrvatskog na estonski jezik kako za pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i presude, sudska rešenja, sertifikati, ugovori, sudske odluke, licence, punomoćje za zastupanje i ostala), tako i za tehničku, poslovnu, tendersku i građevinsku dokumentaciju (građevinski projekti, revizorski, godišnji i finansijski poslovni izveštaji, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, deklaracije proizvoda, statut preduzeća, poslovne odluke, uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja se u njih svrstavaju).

Naglasićemo i to i da zainteresovane klijente kod nas očekuju isto tako i direktni prevodi sa hrvatskog na estonski jezik kako za saglasnost za zastupanje, odnosno uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, tako i za potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno za potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o neosuđivanosti, ali i za sva ostala dokumenta koja se podnose mnogim nadležnim institucijama.

Sudski tumač i prevodilac mogu, po vašem zahtevu da pristupe i obradi medicinske dokumentacije, odnosno da urade prevod sa hrvatskog na estonski jezik ne samo za lekarske nalaze, već i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za sva dokumenta koja su prvenstveno vezana za nauku, poput na primer naučnih patenata ili rezultata naučnih istraživanja, te naučnih radova i drugih.

Svakako, u onim situacijama kada je potrebno klijentima, ovi stručnjaci rade i prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za apsolutno bilo koji dokument koji je na prvom mestu vezan za oblast obrazovanja, tako da oni uz svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i uverenje o položenim ispitima, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, takođe prevode i nastavne planove i programe fakulteta, a zatim i diplomske radove, kao i seminarske, te prepise ocena i ostala dokumenta koja su za pomenutu oblasti isključivo vezana.

Prevodi softvera sa hrvatskog jezika na estonski

Budući da u softvere spadaju različite aplikacije i programi, na prvom mestu to znači da oni klijenti kojima je potreban njihov prevod sa hrvatskog na estonski jezik tu uslugu dobijaju od strane onih naših stručnjaka koji su usko specijalizovani za nju, a osim softvera prevodilac i sudski tumač mogu da u navedenoj kombinaciji obrade i online kataloge, odnosno web prodavnice, kao i internet sajtove, te sve ostale sadržaje koji su za web vezani. Naglasićemo da pomenuti stručnjaci koji se bave obradom ovakvih sadržaja svakako odlično poznaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), te da ih onda kada je to neophodno koriste prilikom obrade. A sve to znači da oni uz prevođenje internet sadržaja rade i njihovu optimizaciju, a samim tim se po postavljanju konkretnih materijala na web i njihova pozicija u velikoj meri poboljšava.

Stručnjaci zaposleni u našim poslovnicama klijentima omogućuju i direktan prevod sa hrvatskog na estonski jezik za bilo koju vrstu tekstualnog sadržaja i to bez obzira da li se radi o stručnim ili popularnim tekstovima, a stim da njihova tematika može da bude vezana za bilo koju naučnu disciplinu, to jest za ma koju granu društvenih ili prirodnih nauka. U ponudi su direktni prevodi sa hrvatskog na estonski jezik kako za tekstove iz oblasti građevinske industrije, komunikologije i obrazovanja, odnosno nauke, sociologije, menadžmenta i turizma, tako i za sve one koji su vezani za informacione tehnologije, a zatim i za medicinu, politiku i bankarstvo, te za ostale naučne discipline.

Prevodioci i sudski tumači mogu biti angažovani i kada klijent zahteva usmeno prevođenje sa hrvatskog na estonski jezik, pošto oni uz simultani prevod u konkretnoj varijanti jezika, mogu da pruže i uslugu kako šapatnog, tako isto i konsekutivnog. A to koja tačno vrsta usluge će da bude primenjena za neki događaj samo zavisi od njegovih zahteva, to jest od tipa događaja, o čemu svaki pojedinačni klijent mora da obavesti stručnjake Akademije Oxford koji su zaduženi za izradu ponude, Preciznije rečeno, klijent mora da nam pruži podatke o mestu gde se predviđa da taj događaj bude organizovan, odnosno o tome koliko bi trebalo da traje, a zatim i koliko bi ljudi trebalo da bude prisutno i slično, kako bismo mogli da izaberemo onu vrstu usmenog prevoda koja će na sve te zahteve da odgovori i to na najbolji način. Ponudićemo klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako bude bilo procenjeno da baš sa usluga ispunjava sve zahteve konkretnog događaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje