Prevod sa hrvatskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na slovački jezik

Za online prevod sa hrvatskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na slovački jezik

Budući da su i prevodioci i sudski tumači kako za hrvatski, tako i za slovački jezik zaposleni u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to podrazumeva da klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na slovački mogu da dobiju obradu bilo koje vrste sadržaja, ali naši stručnjaci rade i usmeni prevod u ovoj varijanti jezika. Tada oni mogu da primene najpre simultano, a zatim i konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, te ćemo klijentima omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko je to potrebno.

Nudimo i uslugu koja se odnosi na redakturu materijala, a kada korektori i lektori vrše sve ispravke koje su potrebne u sadržajima za koje je prevod sa hrvatskog jezika na slovački već izvršen. A osim toga, u ponudi je i obrada svih video sadržaja, kao i audio materijala (serije, emisije svih vrsta, filmovi, reklamne poruke i ostalo), a ta usluga uključuje prvo njihov prevod, a potom i uslugu sinhronizovanja i njihovog profesionalnog titlovanja.

Pomenućemo i to da sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i web sajtove i to maksimalno profesionalno, ali i ostale internet materijale, kao i udžbenike, novinske članke i književna dela svih vrsta. A ako je potrebno, oni rade i prevođenje sa hrvatskog jezika na slovački za sadržaje vezane za oblast marketinga, zatim i za časopise i popularne tekstove, kao i za one koji se tretiraju kao stručni.Prevođenje sa hrvatskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na hrvatski

Isto tako, naši klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađenu bilo koju vrstu dokumenata, to jest oni mogu da uz njihovu prevod u navedenoj jezičkoj varijanti dobiju i overu prevedenog dokumenta i to od strane ovlašćenog sudskog tumača, koji je deo tima svih naših poslovnica. Ipak, da bi naši klijenti bili maksimalno zadovoljni uslugom, naglasićemo da je neophodno da izvrše proveru vezanu za overu Apostille pečatom (haški) za konkretna dokumenta, jer to ne mogu da urade naši stručnjaci. A ako prilikom raspitivanja o ovom tipu overe saznaju da je neophodno izvršiti je za dokumenta za koje su im potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na slovački, onda moraju da saznaju da li se taj pečat stavlja na konkretna dokumenta posle ili pre pružanja njihovih usluga.

Klijenti kojima je potrebna obrada bilo koje vrste sadržaja mogu da nam ih pošalju preko mejla, ali to se ne odnosi na dokumenta, pošto je tada neophodno da se dostave i originalni sadržaji na uvid u tom slučaju, a što znači da se način dostavljanja svakako razlikuje, kao uostalom i način preuzimanja obrađenih sadržaja. Osim što mogu da ih lično donesu u bilo koju našu poslovnicu, klijenti mogu dokumenta i da nam pošalju preporučeno putem „Pošte Srbije“, to jest preko kurirske službe. Prevedene materijale za koje se ne radi overa, oni mogu da preuzmu preko mejla, a dokumenta dobijaju ili na adresu ili im ih možemo uručiti lično u prostorijama naše poslovnice. Uzevši u obzir da će kurirska služba da klijentima isporuči prevedena i overena dokumenta na zahtevanu adresu, oni će morati i da plate tu uslugu prema cenovniku koji je važeći u sklopu te službe, a plaćanje moraju da izvrše kada budu preuzimali pošiljku.

U slučaju da klijenti moraju da dobiju urađen prevod sa hrvatskog jezika na slovački za neki dokument u kratkom roku, a da bi se taj zahtev ispoštovao, potrebno je da ih prvo skeniraju i pošalju preko mejla, te onda i da prilože originalna dokumenta i to na najbrži mogući način.Uz sva lična, odnosno dokumenta koja su vezana za oblast prava i sudstva, kao i obrazovanja i nauke, klijenti mogu da očekuju da prevodioci i sudski tumači u navedenoj kombinaciji jezika obrade i različite tipove dokumentacija, poput na primer tehničke, građevinske i medicinske dokumentacije, kao i tenderske i poslovne, ali i mnoga druga dokumenta.

Profesionalan prevod romana sa hrvatskog jezika na slovački

Prevodi romana sa hrvatskog na slovački jezik jeste usluga koju dobijaju svi zainteresovani klijenti u našim poslovnicama, iako prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj varijanti mogu da obrade i prozna, ali i dela poezije, kao i beletristiku, ali i sva ostala književna dela. Takođe, klijenti mogu da dobiju i prevod sa hrvatskog na slovački jezik za stručne i ilustrovane časopise, ali i za novinske članke, a zatim i stručne tekstove, kao i popularne. A to znači da oni u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da izađu u susret zahtevu svakog klijenta kome je potrebna obrada tekstova, jer se odlično snalaze u okviru tematike bilo koje oblasti, tako da uz tekstove koji se odnose na oblast bankarstva, politike i finansija, te ekonomije i prava, oni rade i prevod sa hrvatskog na slovački jezik i za tekstove iz oblasti turizma, nauke i građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, obrazovanja, medicine i komunikologije, odnosno farmacije, marketinga i menadžmenta i još mnogo drugih naučnih disciplina, a nevezano za to da li su one bliže prirodnim ili društvenim naukama.

Apsolutno svaki klijent kome je potrebno usmeno prevođenje sa hrvatskog na slovački jezik može za to da angažuje stručnjake koji su zaposleni u našim poslovnicama, jer su prevodilac i sudski tumač usmereni na izvršenje sva tri tipa ove usluge, odnosno kako za šapatno i simultano, tako i za konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti. A možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pod uslovom da stručnjaci koji su zaduženi za izradu ponude za ovu uslugu budu doneli odluku da će ta vrsta prevoda da ispuni očekivanja učesnika, to jest da pravilno odgovori na zahteve događaja. Od svakog klijenta kome su potrebni usmeni prevodi sa hrvatskog na slovački jezik se svakako očekuje da nam prosledi podatke koji se odnose na organizovanje određenog događaja, te i da nas informiše najpre o njegovom trajanju i očekivanom broju učesnika, ali i o mestu, to jest u prostoru u kome treba da bude on održan, pošto sve to utiče na izbor adekvatne usluge.

Prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hrvatskog jezika na slovački

U svim našim poslovnicama su zaposleni, između ostalih stručnjaka i prevodioci i sudski tumači, a koji mogu klijentima da ponude direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hrvatskog na slovački jezik, te koji će takođe da izvrše i njihovu overu i to u skladu sa aktuelnim zakonskim pravilima. Kako je ta usluga jasno definisana slovom zakona, to znači i da svaki klijent mora da izvrši dostavljanje na uvid originalnih dokumenata, ali bi trebalo i da dozna sve što se tiče stavljanja haškog pečata, to jest onog pečata koji je znan i kao Apostille na dokumenta za koja su mu potrebni prevodi u toj kombinaciji jezika.

Naši stručnjaci će na zahtev klijenata da obrade i lekarske nalaze, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. A možemo da im ponudimo i direktan prevod sa hrvatskog na slovački jezik za svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te za mnoga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja, kao što su na primer uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i diploma i dodatak diplomi, ali i potvrda o redovnom školovanju, kao i prepis ocena i druga dokumenta iz ove grupe. U skladu sa potrebama, naši stručnjaci prevode i sve vrste diplomskih i seminarskih radova, te osim toga sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva lična dokumenta (pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, venčani list, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, lična karta i ostala lična dokumenta).

Prema zahtevima, ovi stručnjaci rade i prevođenje sa hrvatskog na slovački jezik za apsolutno sva pravna akta (sertifikati, sudske žalbe i odluke, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, ugovori, licence, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i presude i ostala), te za naučne patente i radove, ali i za rezultate naučnih istraživanja i druga dokumenta koje se tiču nauke. U zvaničnoj ponudi usluga koje stručnjaci zaspoleni u našoj instituciji mogu da izvrše na zahtev klijenata su uvršteni i direktni prevodi sa hrvatskog na slovački jezik za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a ta usluga se odnosi na obradu bilo potvrda i uverenja, bilo saglasnosti ili izjava (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i druga dokumenta ove vrste).

A prevodioci i sudski tumači obrađuju i tendersku, zatim tehničku, građevinsku i poslovnu dokumentaciju, to jest dokumenta koja se smatraju njihovim sastavnim delom, a to se uz rešenje o osnivanju pravnog lica, građevinske projekte i fakture, odnosni i na kompletnu obradu za statut preduzeća, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i poslovne odluke, te isto tako i za sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno za deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća i uputstvo za rukovanje, te za sva ostala dokumenta koja se smatraju delom tih dokumentacija.

Prevođenje web prodavnica sa hrvatskog na slovački jezik

Kada se vrši prevod internet prodavnica sa hrvatskog jezika na slovački, podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač poštuju pravila SEO (Search Engine Optimisation), jer time oni prevedenim internet materijalima omogućuju da dostignu mnogo bolje umesto u okviru online pretrage. A naši stručnjaci mogu da obrade i web sajtove, ali i sve tipove programa, odnosno aplikacija, kao i online kataloge i sve ostale sadržaje koji su na ma koji način vezani za internet.

Osim toga, prevodioci i sudski tumači zainteresovanim klijentima omogućuju i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na slovački za filmska ostvarenja i to kako za igrane, tako i za animirane, ali i za crtane i dokumentarne filmove, te oni po potrebi prevode i sve ostale video sadržaje, ali i audio, to jest reklamne poruke i emisije, ali i serije i mnoge druge. Isto tako klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na slovački za ovakve sadržaje u svim našim poslovnicama dobijaju i njihovu finalizaciju, to jest biće im omogućena usluga koja se odnosi na titlovanje, ali i sinhronizovanje svih prethodno obrađenih audio i video materijala.

Takođe će sudski tumač i prevodilac, a ako je potrebno da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i bilo koji sadržaj koji se odnosi na reklamiranje različitih proizvoda i usluga, odnosno događaja ili na prezentovanje poslovanja neke kompanije, tako da pomenuta usluga uključuje prevod sa hrvatskog jezika na slovački ne samo za reklamne plakate i kataloge, već isto tako i za flajere i brošure, ali i za reklamne letke, odnosno za specijalni tip marketinških materijala, koji je poznat kao PR tekstovi, kao i za vizit karte i ostale sadržaje koji se tiču marketinga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje