Prevod sa hrvatskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na bugarski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na bugarski jezik

Na prvom mestu će prevodioci i sudski tumači, a koji su deo tima svih naših poslovnica širom Srbije izvrši uslugu direktnog prevoda u ovoj kombinaciji jezika za dokumenta i za sve ostale sadržaje u pisanom obliku, a isto tako će po potrebi klijentima da ponude i usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na bugarski. Što se tiče te usluge, ona podrazumeva primenu sva tri tipa, to jest simultanog, konsekutivnog i prevoda uz pomoć šapata, a u prilici smo i da svima koji su zainteresovani ponudimo po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, klijentima nudimo i uslugu redakture (korektura i lektura), a za njeno izvršenje su zaduženi stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom, to jest korektori i lektori, koji su isto u našem timu. Kompletnu obradu audio i video sadržaja svih vrsta, poput filmova i emisija bilo koje vrste, ali i serija, reklamnih poruka i drugih, nudimo svim zainteresovanim klijentima, a to podrazumeva njihov prevod sa hrvatskog jezika na bugarski i posle toga i titlovanje i sinhronizovanje.

Sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika prevode i sve sadržaje koji su vezani za internet, a zatim i časopise i tekstove različite sadržine, odnosno književna dela i marketinške materijale.Prevođenje sa hrvatskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na hrvatski

Kada su u pitanju prevodi sa hrvatskog jezika na bugarski za dokumenta, tu klijenti dobijaju i njihovu overu, koju vrše stručna lica, to jest ovlašćeni sudski tumači. Samim tim što oni prvo upoređuju originalan i preveden dokument, to znači i da svaki klijent kome je potrebna ta usluga mora da izvrši i dostavljanje originala na uvid, a to nije slučaj kod ostalih sadržaja. Iz tog razloga njih mogu da pošalju preko mejla na obradu, ali i isto tako da ih dobiju, a pošto prevodilac i sudski tumač izvrše prevod tih materijala u ovoj kombinaciji jezika. Sva dokumenta na obradu nam ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, ali svakako imaju mogućnost i da ih lično donesu u jednu od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Ako su klijenti zainteresovani za hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na bugarski za različita dokumenta, onda im je dopušteno da prvo pošalju skenirane sadržaje na mail, a kako bi se postupak njihove obrade ubrzao, te posle toga imaju obavezu i da ih donesu ili na drugi način dostave originale na uvid.

Naglasićemo i to da ima dokumenata za koja je potrebno izvršiti overu haškim, to jest takozvanim pečatom Apostille, te da pomenutu overu ne rade naši stručnjaci. Zato se klijentima i savetuje da se u okviru nadležnih institucija raspitaju da li je taj pečat potreban za dokumenta za koja su njima neophodni prevodi sa hrvatskog jezika bugarski, ali bi trebalo i da pitaju da li se on mora staviti pošto prevodilac i sudski tumač izvrše svoj segment posla ili pre toga.

Osim svih dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno onih koja ulaze u sastav tehničke i medicinske, kao i građevinske i lične, ali i tenderske i poslovne dokumentacije, naši stručnjaci po potrebi obrađuju i sva pravna akta, odnosno apsolutno sva druga dokumenta za koja klijenti zahtevaju prevođenje sa hrvatskog jezika na bugarski.Simultano prevođenje sa hrvatskog jezika na bugarski

Ako se za određeni događaj koji neko organizuje treba primeniti simultani prevod sa hrvatskog na bugarski jezik, naši klijenti mogu da dobiju i po vrlo pristupačnoj ceni mogućnost da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Naravno, prevodilac i sudski tumač mogu da primene i konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, ali i takozvano prevođenje uz pomoć šapata, što zapravo znači da će apsolutno bilo koji tip događaja imati odgovarajuću vrstu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji.

U usluge koje takođe mogu da pruže sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford spadaju i direktni prevodi sa hrvatskog na bugarski jezik za sve vrste internet sadržaja, a pod tim se prvenstveno misli na online kataloge, web sajtove i internet prodavnice, iako ovi stručnjaci mogu da prevedu i različite programe, ali i aplikacije i sve ostale materijale koji se odnose na oblast interneta. Vrlo je važno da naglasimo da naši stručnjaci u toku obrade konkretnog materijala ove vrste svakako vode računa i o primeni pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za pregledače, te upravo zahvaljujući činjenici da se pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), naši klijenti dobijaju ne samo prevedene, nego i kvalitetno optimizovane internet sadržaje, čija pozicija se vrlo brzo po završetku obrade i postavljanju na web u velikoj meri poboljšava.

Ponudićemo vam i kompletnu obradu filmskih ostvarenja, nevezano za to kom žanru i vrsti pripadaju (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi filmovi), a u skladu sa potrebama će sudski tumač i prevodilac da obrade i reklamne poruke, kao i sve vrste emisija (obrazovne, informativne, zabavne, dečije i ostale), te serije i mnoge druge video i audio sadržaje. Takođe, moramo posebno da naglasimo i to da svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog na bugarski jezik za ovakve sadržaje u okviru bilo koje naše poslovnice u zemlji mogu da dobiju i uslugu najpre njihovog titlovanja, ali isto tako i sinhronizovanja.

Prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa hrvatskog na bugarski jezik

Kada je u pitanju prevođenje dokumenata koji se podnose nadležnim institucijama sa hrvatskog jezika na bugarski, ta usluga se odnosi na bilo koju vrstu saglasnosti, potvrda ili uverenja, kao i izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge).

A klijenti bi svakako trebalo da znaju i da uz prevod ovih i mnogih drugih dokumenata kod nas uključuje i overu za koju je nadležan ovlašćeni sudski tumač, inače stalan član tima naših poslovnica. Od svakog klijenta kome je potreban prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za bilo koji dokument se uvek zahteva da se u potpunosti pridržava pravila, a koje podrazumeva da je obavezan da dostavi originalna dokumenta i to na uvid. Takođe bi trebalo i da potraži informacije koje se odnose na overu haškim (Apostille) pečatom za dokumenta koja zahteva da obrade naši stručnjaci, a pošto sudski tumači i prevodioci ne mogu da mu daju te informacije, ali ni da izvrše ovu overu.

U našoj ponudi su i prevodi sa hrvatskog jezika na bugarski za različita pravna akta (sudske presude, licence, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, sertifikati, sudske žalbe i rešenja, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i ostala), te isto tako u navedenoj varijanti jezika pomenuti stručnjaci mogu da obrade i sva lična, kao i poslovna dokumenta (uverenje o državljanstvu, rešenje o osnivanju pravnog lica, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, revizorski izveštaji, lična karta, fakture, statut preduzeća, pasoš, godišnji izveštaji, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, finansijski izveštaji, dozvola za boravak, osnivački akt preduzeća, radna dozvola, saobraćajna i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim, to jest delom poslovne dokumentacije).

Pored toga, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na bugarski kako za specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za sva ostala dokumenta koja su deo medicinske dokumentacije. Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i obradu svih dokumenata vezanih za oblast nauke ili obrazovanja, što podrazumeva da prevodioci i sudski tumači prevode rezultate naučnih istraživanja i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i diplomu i dodatak diplomi, te mogu da prevedu i nastavne planove i programe fakulteta, a potom i naučne patente, ali i potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i sve vrste radova, počev od seminarskih, preko diplomskih, pa do naučnih radova, nevezano za to koliko su oni kompleksni.

Svakako će prevodioci i sudski tumači, ako je to potrebno klijentima da izvrše i direktno prevođenje sa hrvatskog jezika na bugarski za građevinske projekte, ali i za sva ostala dokumenta koja su deo građevinske dokumentacije. A prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje, te deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i dokumentacije za tendere.

Prevod PR tekstova sa hrvatskog jezika na bugarski

Specijalnu vrstu marketinških materijala, PR tekstove u ovoj jezičkoj kombinaciji mogu prevodioci i sudski tumači da obrade kada to zahtevaju klijenti. A prevođenje sa hrvatskog na bugarski uključuje i obradu svih ostalih sadržaja iz oblasti marketinga, kao što su reklamni flajeri, brošure i plakati, te isto tako ovi stručnjaci mogu da prevedu i kataloge, ali i vizit kartice i sve druge materijale koji se tiču reklamiranja. Bitno je istaći da će sudski tumač i prevodilac da primene takozvana pravila dobrog marketinga, tako da će konkretnu poruku iz sadržaja na hrvatskom jeziku oblikovati u skladu sa pravilima bugarskog jezika i na taj način će svim potencijalnim klijentima omogućiti adekvatno upoznavanje sa onim što se reklamira.

U okviru usluga koje pružaju stručnjaci zaposleni u našim poslovnicama spada i redaktura, to jest kompletna lektura i korektura onih sadržaja za koje je prevod sa hrvatskog na bugarski urađen i to nekvalitetno. A takođe prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obrađuju i sve vrste književnih dela (proza, romani, beletristika, poezija i ostala), ali i udžbenike, bez obzira na njihovu kompleksnost, tematiku i obim.

Isto tako, oni vrše i direktno prevođenje sa hrvatskog na bugarski jezik za novinske članke, ali i za ilustrovane časopise, a po potrebi prevode i stručne, dečije i druge vrste časopisa. Pomenućemo i to da naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod u ovoj kombinaciji jezika za tekstualne materijale i to bez obzira da li su u pitanju stručni ili oni koji su namenjeni široj populaciji, a što se tiče njihove teme slobodno možemo da kažemo da su sudski tumač i prevodilac obrađuju bilo koji tip teksta, bez obzira koja im je tematika, a što podrazumeva prevod sa hrvatskog na bugarski jezik i za tekstove vezane za oblast medicine, obrazovanja, finansija, nauke i farmacije, ali i obradu onih koji se tiču građevinske industrije, psihologije, komunikologije i filozofije. Takođe mogu da prevodu i sve tekstove iz oblasti turizma, a zatim i one koji se bave ma kojom temom iz oblasti informacionih tehnologija, politike i ekologije i zaštite životne sredine, te marketinga i ekonomije, ali i bankarstva i svih ostalih naučnih disciplina i to kako onih koje su u vezi sa društvenim, tako isto i onih koje su vezane za prirodne nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje