Prevod sa hrvatskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa hrvatskog na portugalski jezik

Za online prevod sa hrvatskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hrvatskog na portugalski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat kao institucija koja na teritoriji naše zemlje pruža najveći izbor usluga, pa su tu i direktni prevodi sa hrvatskog jezika na portugalski. A ne samo da će prevodioci i sudski tumači da obrade tekstove i književna dela u toj kombinaciji jezika, već i udžbenike, ali i marketinške materijale i internet sadržaje, odnosno novinske članke, časopise svih vrsta i mnoge druge sadržaje koje klijenti zahtevaju da dobiju u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedene.

Isto tako, oni su specijalizovani i za pružanje usluga koje podrazumevaju usmeni prevod sa hrvatskog jezika na portugalski, a izuzev simultanog, koje se u praksi vrlo često primenjuje, oni pružaju uslugu prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog, stim da zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kompletno obrađujemo i različite tipove video sadržaja, ali i audio, te klijenti kod nas mogu da dobiju i profesionalan prevod sa hrvatskog jezika na portugalski za igrane i ostale vrste filmova, a zatim i za reklamne poruke, emisije, serije i druge materijale ove vrste. Uz to im nudimo i njihovo titlovanje, te imaju mogućnost i da dobiju sinhronizovane materijale ovog tipa. Korekturu i lekturu će takođe, po potrebi izvršiti naši stručnjaci i to specijalizovani lektori i korektori.Prevođenje sa hrvatskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na hrvatski

Svakako ćemo kompletno obraditi i bilo koji tip dokumenata, tako da klijenti uz njihovo prevođenje sa hrvatskog jezika na portugalski kod nas dobijaju i njihovu overu, a za nju su zaduženi nadležni sudski tumači. Iz tog razloga se od klijenata kojima je potreban prevod sa hrvatskog jezika na portugalski za različita dokumenta i zahteva da se pridržavaju vrlo važnog pravila, a koje se odnosi na dostavljanje originala na uvid, kako bi overa bila izvršena u skladu sa pravilima.

Pored toga što prevodioci i sudski tumači obrađuju lična i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest različite tipove saglasnosti, izjava i potvrda, odnosno uverenja, oni isto tako obrađuju i sve tipove dokumentacija, a počev od građevinske i poslovne, preko tehničke i medicinske, pa do dokumentacije za tendere. U ponudi usluga koje sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše se nalazi i kompletna obrada pravnih akata, kao i dokumenata koje se tiču oblasti obrazovanja, ali i onih koja su vezana za nauku i svih ostalih koje nismo sada pomenuli.

Svaki klijent kome je potrebna ova usluga bi trebalo da se prethodno samostalno raspita da li je potrebno izvršiti overu Apostille ili haškim pečatom za ta dokumenta, jer taj tip overe ne vrše naši prevodioci i sudski tumači, nego službenici koji su za to zaduženi od strane Republike Srbije. Zato bi klijenti trebalo da uz informaciju da li je haški pečat obavezan za njihova dokumenta, saznaju i da li se on stavlja prvo, pa se onda radi prevod sa hrvatskog jezika na portugalski i overa sudskog tumača za konkretni dokument ili se najpre dokument obrađuje na standardni načn, pa se onda na njega stavlja Apostille pečat.Sve one materijale za koje klijenti zahtevaju prevod, a koji ne uključuju overu pečatom sudskog tumača, mogu prvo da pošalju preko mejla na obradu, a posle na isti način i da ih prime pošto sudski tumač i prevodilac završe sa njihovim prevođenjem. Budući da se zahteva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid prilikom njihove obrade, sasvim logično se i način slanja razlikuje, pa klijenti mogu da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih donesu lično. A preko mejla dokumenta šalju samo ako im je potrebno njihovo hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na portugalski, ali naravno i tada oni moraju da dostave originalna dokumenta na uvid i to moraju odabrati najbrži od svih načina koji su im ponuđeni. Nakon što naši stručnjaci budu završili sa obrađivanjem bilo kog dokumenta koji klijent dostavi, oni mogu da dođu u prostorije naše poslovnice i lično ih preuzmu ili mogu da zahtevaju njihovu isporuku na kućnu adresu. Uslugu dostave će platiti direktno kuriru i to odvojeno od osnovne usluge, a u skladu sa cenom koja je određena od strane konkretne kurirske službe koja je i zadužena za dostavu.

Prevodi softvera sa hrvatskog jezika na portugalski

Uz prevođenje programa i aplikacija sa hrvatskog na portugalski jezik, prevodioci i sudski tumači takođe obrađuju i sve ostale internet sadržaje, a to se odnosi kako na prevod online kataloga, tako i na obradu internet sajtova, ali i web prodavnica i mnogih drugih materijala iz oblasti interneta. Ovde je važno naglasiti da naši stručnjaci to rade profesionalno, to jest da se pridržavaju pravila koja se odnose na optimizovanje tih materijala za internet pregledače, odnosno da poštuju smernice SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način, oni vlasnicima konkretnih internet sadržaja pružaju dvostruku uslugu i to po odličnoj ceni, jer se konkretni materijali nakon obrade naših stručnjaka odlično pozicioniraju na internetu.

A u okviru usluga koje sudski tumač i prevodilac, takođe mogu da izvrše se nalaze i prevodi sa hrvatskog na portugalski jezik za udžbenike i različite vrste književnih dela (beletristika, poezija, proza, romani i druga). Sem toga, oni će na zahtev klijenata da obrade i sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečijih časopisa, ali i obrazovnih i svih ostalih, te prevode i članke iz novina.

Lektori i korektori koji su, takođe deo tima svih preko 20 poslovnica naše institucije, mogu da pruže svoje usluge. A zahvaljujući činjenici da će oni redakturu materijala različite vrste da urade profesionalno, te da isprave greške koje su u njima uočljive, to će i klijenti biti sasvim sigurno zadovoljni kvalitetom obrade.

Po potrebi možemo da uradimo i direktan prevod sa hrvatskog na portugalski jezik kako za reklamne flajere, tako i za kataloge, odnosno PR tekstove, a zatim i za brošure, reklamne letke, vizit kartice i za ostale marketinške materijale. Bitno je da klijenti koji zahtevaju obradu ovakvih sadržaja znaju da sudski tumač i prevodilac primenjuju pravila vezana za dobar marketinga kada obrađuju ovakve sadržaje, tako da klijentima nude kvalitetno i profesionalno obrađene materijale vezane za reklamiranje.

Prevod dozvole za boravak sa hrvatskog jezika na portugalski

Ako neki klijent zahteva prevođenje dozvole za boravak sa hrvatskog na portugalski jezik, trebalo bi da zna da ga u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako očekuje usluga overe urađenog prevoda ovog dokumenta, a da se ona odnosi na overu pečatom sudskog tumača. Primenom ovakvog postupka klijenti su svakako na dobitku, jer dobijaju po povoljnoj ceni kompletnu obradu dozvole za boravak i ostalih dokumenata, pošto se pečatom sudskog tumača potvrđuje istovetnost originala i prevoda.

Baš iz tog razloga se od njih zahteva da prilože i originalna dokumenta, budući da je to neophodno prilikom overe, ali im se isto tako savetuje i da samostalno izvrše sve potrebne provere koje se odnose na overavanje dokumenata za koja im je potreban prevod u toj varijanti takozvanim Apostille, to jest pečatom koji je još znan i kao haški.

Baš iz tog razloga se od njih zahteva da prilože i originalna dokumenta, budući da je to neophodno prilikom overe, ali im se isto tako savetuje i da samostalno izvrše sve potrebne provere koje se odnose na overavanje dokumenata za koja im je potreban prevod u toj varijanti takozvanim Apostille, to jest pečatom koji je još znan i kao haški.

A prevodilac i sudski tumač, takođe u navedeno jezičkoj kombinaciji mogu da prevedu i dokumentaciju za tendere, kao i sva ona dokumenta koja se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u tehničku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, deklaracija proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i ostala). Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti prevod sa hrvatskog na portugalski jezik za sva dokumenta koja su vezana najpre za oblast sudstva i obrazovanja, a zatim i za ona koja se odnose na pravo ili nauku (ugovori, diploma i dodatak diplomi, sudske presude, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, licence, uverenje o položenim ispitima, sudske odluke, rezultati naučnih istraživanja, tekovine Evropske Unije, prepis ocena, sudska rešenja, nastavni planovi i programi fakulteta, sudske tužbe, diplomski radovi, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sertifikati, seminarski i naučni radovi i mnoga druga dokumenta koja su za konkretne oblasti vezana). U svakom slučaju će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa hrvatskog na portugalski jezik za revizorske i finansijske, ali i za godišnje poslovne izveštaje, te za rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i za poslovne odluke, zatim fakture i statut preduzeća, ali i za osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica.

U ponudi su i prevodi sa hrvatskog na portugalski jezik za lekarske nalaze, odnosno za bilo koji dokument koji se smatra delom medicinske dokumentacije, a što uključuje obradu specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, mada sudski tumač i prevodilac mogu da u navedenoj kombinaciji jezika obrade i ostala dokumenta koja spadaju u medicinsku dokumentaciju.

Simultano prevođenje sa hrvatskog na portugalski jezik

Događaj za koji stručni tim u našoj poslovnici bude ocenio da je najbolje koristiti simultani prevod sa hrvatskog jezika na portugalski će biti u potpunosti kvalitetno pokriven odgovarajućom uslugom, jer će klijenti u ponudi dobiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A to naravno ne znači da prevodilac i sudski tumač mogu da primene samo taj tip usluge, jer su oni profesionalno osposobljeni i za šapatni, ali i za konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti. Svakako će biti u obavezi svi klijenti kojima je potrebna ova usluga da nam dostave informacije koje se odnose na način organizovanja tog događaja, ali i podatke o njegovom trajanju, kao i o broju učesnika, te o prostoru u kome on treba da bude održan, odnosno sve ostale informacije koje mogu da utiču na odabir najbolje vrste ove usluge.

Svi zainteresovani klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i prevođenje sa hrvatskog jezika na portugalski za različite tipove kako video, tako i audio materijala, a to podrazumeva između ostalog da će sudski tumač i prevodilac, po potrebi da obrade i crtane, ali i igrane filmove, odnosno informativne emisije, kao i reklamne poruke i serije. A oni mogu, takođe da prevedu i animirane, kao i dokumentarne filmove, kao i zabavne emisije, te mnoge druge vrste i video, ali i audio sadržaja. Da bismo upotpunili ovu uslugu, klijentima ćemo omogućiti i njihovu kompletnu obradu, što uključuje ne samo njihovo titlovanje, nego isto tako i uslugu sinhronizovanja svih prevedenih sadržaja ove vrste.

Pomenućemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da urade i direktan prevod sa hrvatskog jezika na portugalski za popularne tekstove različite sadržine, ali i za one koji se tretiraju kao naučni, to jest stručni. Izuzev tekstova čija tema se odnosi na oblast menadžmenta, turizma i komunikologija, odnosno informacionih tehnologija, pomenuti stručnjaci mogu da obrade i tekstove vezane za ekologiju i zaštitu životne sredine, psihologiju i marketing, ali i bankarstvo, obrazovanje i medicinu, te prevode i sve one koji se tiču ostalih naučnih disciplina, a nevezano za to da li su u pitanju oni tekstovi koji se odnose na oblast prirodnih ili, pak društvenih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hrvatski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje