Prevod sa ruskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa ruskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Jedan od dokaza da je Prevodilački centar Akademije Oxford ispred svih leži u činjenici da našim klijentima nudimo i prevođenje sa ruskog jezika na pakistanski. A pored obrade dokumentacije i svih vrsta dokumenata, kako poslovnih i ličnih, tako i onih koji su vezani za nauku, odnosno obrazovanje, obrađujemo i web sajtove, te tekstove, različite vrste video i audio materijala i mnoge druge sadržaje.

Prevodi dokumenata sa ruskog jezika na pakistanski koji će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti u najkraćem roku se prvenstveno odnose na lična dokumenta, jer je to jedan od osnovnih razloga zbog koga nam se klijenti obraćaju. Uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta, izvodi iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i venčanih (umrlica, krštenica i venčani list), te radne dozvole, dozvole za boravak, saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, samo su neka od dokumenata koje se smatraju ličnim, a koja obrađujemo. Prevodimo i poslovna dokumenta, poput faktura, poslovnih ugovora, rešenja osnivanju pravnih lica, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, statute i osnivačke akte preduzeća, ali i poslovne odluke i mnoga druga. Takođe prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i seminarske, naučne i diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepise cena, kao i diplome i dodatke diploma i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, a posebno su vezana za oblast nauke, odnosno obrazovanja.

Medicinsku dokumentaciju ćemo obraditi na vaš zahtev, kao i tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, odnosno: građevinske projekte, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u navedene tipove dokumentacije. Obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoge druge vrste, uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava ćemo takođe obraditi u skladu sa zahtevima naših klijenata.Prevođenje sa ruskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na ruski

Punomoćja za zastupanje, sve tipove licenci, ugovore, sudske presude, ali i tužbe i žalbe, odnosno sudske odluke i rešenja, kao i tekovine Evropske Unije isto prevodimo sa ruskog jezika na pakistanski, te ih overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača.

A kako je za kvalitetnu i profesionalnu obradu dokumenata vrlo važna uloga koju igra sudski tumač, to su svi klijenti Akademije Oxford u velikoj prednosti, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, pa ćete vrlo lako dobiti dokument koji možete da koristite u praksi. Jednostavnije rečeno, ukoliko jedan dokument koji je samo preveden sa ruskog jezika na pakistanski pokušate da predate bilo kojoj nadležnoj službi budite potpuno sigurni da će vam ga vratiti kao zakonski nevažećeg. Razlog za to jeste što pečat sudskog tumača ima vrednost u smislu prava i zakona, te potvrđuje da je prevod u potpunosti isti kao i originalni dokument. Iz istog razloga ste dužni da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, budući da sudski tumač prvo upoređuje prevod sa originalom, pa tek kada je siguran da nema nikakvih odstupanja stavlja svoj pečat. No i ukoliko se dogodi da se jave odstupanja između ova dva dokumenta nemate razloga za brigu, jer će se izvršiti usluga redakture, koja je takođe dostupna u svim našim poslovnicama.

Dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na pakistanski možete da donesete u jednu od naših poslovnica ili ih pošaljete onako kako vama odgovara, to jest preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije” ili putem kurirske službe. Dostava dokumenata na mejl je moguća isključivo onda kada su vam prevodi potrebni vrlo brzo. Baš iz tog razloga je dozvoljeno klijentima da pošalju najpre skenirana dokumenta elektronskim putem, ali su i dalje u obavezi da dostave originale na uvid, samo što je preporučljivo da se vodi računa o izboru načina slanja, jer mora da se ispoštuje rok koji klijenti zadaju.Obrađena dokumenta dobijate ili dostavom na vašu adresu ili ih preuzimate u našoj poslovnici, stim što usluga slanja na adresu podleže dodatnim troškovima, budući da je izvršava kurirska služba koja je i naplaćuje direktno od klijenta, prilikom isporuke, a prema svom cenovniku.

Da ne biste došli u neprijatnu situaciju savetujemo vam da se pre početka procesa prevoda i overe dokumenata, odnosno dostave našim stručnjacima dobro raspitate u nadležnom sudu o tome da li se iza vas dokument zahteva overa haškim Apostille pečatom. Zapravo radi se o tome da se ova vrsta overe zahteva samo za pojedina dokumenta, a iza ona za koja je potrebno izvršiti je može da bude izvršena na dva načina, pa se istog razloga preporučuje da potražite i ovu informaciju, jer od nje umnogome zavisi sam tok obrade dokumenata. Haški pečat se na neka dokumenta stavlja nakon obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača, a na neka se stavlja prvo ovaj pečat, stim što se u tim situacijama prevodi i pečat i sam dokument, a onda se ga i overava sudski tumač.

Prevođenje tekstualnih sadržaja sa ruskog jezika na pakistanski

Kada su u pitanju prevodi tekstova sa ruskog na pakistanski jezik slobodno možemo da kažemo da naši sudski tumači i prevodioci obrađuju apsolutno sve vrste sadržaja, ma na koju oblast da se odnosi na njihova tema. Politika, bankarstvo, ekonomija, psihologija, sociologija, filozofija, nauka, obrazovanje, farmacija, medicina, građevinska industrija, informacione tehnologije, kao i marketing, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, turizam i mnoge druge oblasti tek su deo bogate ponude tema na koje mogu da se odnose ovi tekstovi.

Pored toga prevodimo i književna dela, odnosno prozu i poeziju, beletristiku i romane, kao i udžbenike, novinske članke, ali i časopise (ilustrovane, dečije, stučne i druge). Takođe sa ruskog na pakistanski jezik prevodimo i web sajtove, online kataloge i prodavnice, odnosno softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koju zahtevate. Samim tim što se usluga prevoda ovakvih materijala vrši maksimalno profesionalno to se i implementiraju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime se prevedenim sadržajima daje prilika da se što bolje kotiraju u okviru pretraživača na internetu.

Takođe prevodimo i sve vrste dokumentacije, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i sva ostala dokumenta koja spadaju u medicinsku, odnosno građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju. A kod nas možete dobiti i finalnu obradu audio i video materijala, to jest uz njihov prevod sa ruskog na pakistanski jezik, vršimo i sinhronizaciju, to jest titlovanje, a to znači da ćete na jednom mestu dobiti kompletnu obradu emisija svih vrsta, kako zabavnih, tako i dečijih, ali i obrazovnih, odnosno informativnih, te crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova, kao i reklamnih poruka i serija.

Prevodi radne dozvole sa ruskog jezika na pakistanski

Sa ruskog na pakistanski jezik prevodimo i radne dozvole, ali i dozvole za boravak, kao i ostala lična dokumenta, poput: uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, vozačke i saobraćajne dozvole, lične karte, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica i venčani list). Takođe prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, odnosno nauke, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski, naučni i seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama u raznim prilikama, a vezana su za pomenute oblasti.

Osim toga, prevodimo i poslovnu dokumentaciju, odnosno sve vrste poslovnih izveštaja (finansijske, revizorske i godišnje), kao i statut i osnivački akt preduzeća, fakture, ugovore i poslovne odluke, odnosno rešenje o osnivanju pravnih lica i druga.

Prevodi novinskih članaka sa ruskog na pakistanski jezik

Prevođenje novinskih članaka sa ruskog jezika na pakistanski je tek delić bogate ponude usluga koju pružamo svim zainteresovanim klijentima, a osim njih prevodimo i knjige svih vrsta, odnosno udžbenike i dela književnosti, poput romana, poezije, proze i beletristike.

Ukoliko je potrebno, prevešćem i ilustrovane, stručne, ali dečije časopise, kao i sve vrste tekstova. Teme ovih tekstova mogu da se odnose na zaista bilo koju oblast, jer naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva, tako da sa sigurnošću tvrdimo da im nijedna tema nije strana. Pored tekstualnih sadržaja koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, politike, prava, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, obrađujemo i one koji se odnose na građevinsku industriju i informacione tehnologije, odnosno komunikologiju, obrazovanje, nauku, menadžment, kao i na sve nepomenute grane društvenih i prirodnih nauka.

Takođe vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog jezika na pakistanski, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, konsekutivno i simultano prevođenje. Ako određeni događaj zahteva baš tu vrstu prevoda možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po pristupačnim cenama. Izrada ponude za usmeni prevod u ovoj jezičkog kombinaciji zahteva i da nam prosledite informacije o konceptu samog događaja, odnosno o prostoru u kome će biti održan, kao i o broju učesnika i trajanju. Pored svega navedenog sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford će na vaš zahtev obraditi i one materijale čiji osnovni cilj je reklamiranje usluga ili proizvoda, poput kataloga, PR tekstova i brošura, reklamnih letak i flajera, odnosno vizit kartica.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje