Prevod sa ruskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na slovenački

Za online prevod sa ruskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ruskog na slovenački jezik

Budući da možemo da se pohvalimo i oni stručnjacima je specijalnost su ruski, odnosno slovenački jezik, to smo u prilici da našim klijentima ponudimo i prevođenje sa ruskog jezika na slovenački i to za apsolutno sve vrste sadržaja. Pored prevoda tekstova različite vrste nudimo vam i obradu web sajtova, softvera, te online kataloga i prodavnica, koje će naši prevodioci sudski tumači obraditi uz maksimalnu primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), čime će im omogućiti da se nađu u samom vrhu internet pretrage.

Takođe prevodimo i video i audio materijale, to jest dokumentarne, igrane, crtane i animirane filmove, ali i zabavne, informativne, dečije, obrazovne i ostale vrste emisija, kao i reklamne poruke i serije, a na vaš zahtev možemo da izvršimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju. Pored toga nudimo vam i obradu reklamnih materijala, odnosno kataloga, PR tekstova, plakata, reklamnih flajera i letaka, brošura i vizit kartica.

Kada organizujete bilo koju vrstu događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog jezika na slovenački, ne postoji bolji način nego da se obratite nama, jer sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vrše i simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. Sem toga, na vaš zahtev možemo da vam ponudimo i po najpovoljnijim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. A zahvaljujući lektorima i korektorima, koji su takođe članovi našeg tima možemo da vam ponudimo i uslugu redakture, koja podrazumeva obradu svih onih materijala koji je neko već preveo, ali ne kvalitetno i profesionalno.

Pored pomenutih sadržaja, vršimo i prevođenje apsolutno svih vrsta dokumenata, kako onih iz oblasti nauke i obrazovanja, tako i poslovnih ličnih, odnosno dokumenata koja se predaju nadležnim službama (potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge).Prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih odluka, žalbi, rešenja, tužbi i presuda, kao i punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, ali i različite tipove licenci, odnosno sertifikata.Prevođenje sa ruskog na srpski
Prevođenje sa slovenačkog na ruski

Medicinsku, tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju, takođe prevodimo na vaš zahtev sa ruskog na slovenački jezik i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača. Sva dokumenta koja se svrstavaju u lična ili poslovna će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obraditi u skladu sa pravilima, tako da će izvršiti ne samo njihov prevod već i overu čime ćete u relativno kratkom roku dobiti dokument kojim možete da se služite, budući da je pravno potpuno validan. Krštenica, umrlice i venčani list, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, pasoš, radna dozvola i dozvola za boravak su neka od ličnih dokumenata koja ćemo obraditi na vaš zahtev. Takođe sa ruskog jezika na slovenački prevodimo i revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, odnosno poslovne odluke, fakture i sve vrste poslovnih ugovora, kao i rešenja o osnivanju pravnih lica, statute i osnivačke akte preduzeća, bilanse stanja i uspeha i druga dokumenta ove vrste.

Ne zaboravite da nam na uvid dostavite originalna dokumenta kako bismo mogli da izvršimo njihovu overu. Zapravo sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima, kako bi se uverio da ne postoje razlike među njima i overio prevod, odnosno proglasio ga vernim originalu.

Dostava dokumenata na prevod može da bude izvršena na nekoliko načina, to jest slanjem preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“, preporučeno, te ličnom dostavom na adresu naše poslovnice. Ne zaboravite da ste dužni da se raspitate i o potrebi za overom haškim Apostille pečatom, kako bi ste znali da li postupak obrade dokumenata počinje od nadležnog suda ili od Prevodilačkog centra Akademije Oxford.Prevodi online kataloga sa ruskog jezika na slovenački

Uzevši u obzir da su online katalozi sve više zastupljeni na globalnom tržištu, to ne čudi što nam se klijenti sve češće obraćaju sa zahtevom za njihovo prevođenje sa ruskog na slovenački jezik. A osim njih, naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve ostale vrste internet sadržaja, poput web sajtova i online prodavnica, kao i softverskih programa i aplikacija. Tokom procesa obrade ovakvih materijala, oni vode računa i o primeni svih relevantnih pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi ih pretraživač prepoznao kao originalne i samim tim još bolje kotirao u polju pretrage.

Takođe vršimo i uslugu redakture sadržaja, koja se primenjuje na sve one materijale koji su već prevedeni sa ruskog na slovenački jezik, ali su u pitanju ne tako kvalitetni prevodi. Vršimo i uslugu usmenog prevoda, odnosno simultanog i konsekutivnog, te prevođenja uz pomoć šapata, a na vaš zahtev možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sa ruskog na slovenački jezik prevodimo i tekstualne sadržaje različitih dužina, složenosti i tematike. Osim onih koji su vezani za oblast politike, obrazovanja, građevinske industrije, turizma, komunikologije, te farmacije, bankarstva i informacionih tehnologija, prevodimo i one čija tema se tiče oblasti filozofije, medicine, sociologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, ekonomije, psihologije i mnogih drugih oblasti.

Prevod serija sa ruskog jezika na slovenački

Prevodi serija sa ruskog na slovenački jezik uključuju i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, tako da vrlo brzo dobijate kompletno obrađene materijale. Sem serija prevodimo i filmove, bez obzira da li su u pitanju animirani, crtani, igrani ili dokumentarni, kao i reklamne poruke, ali i informativne, dečije, obrazovne i zabavne emisije.

Pored toga, sa ruskog na slovenački jezik prevodimo i beletristiku, prozna i poetska dela, ali i romane, kao i udžbenike, odnosno sve vrste materijala iz oblasti marketinga. A pod tim mislimo prvenstveno na PR tekstove, kataloge usluga i proizvoda, brošure, ali i reklamne letke i flajere, plakate i vizit kartice.

Prevođenje ličnih dokumenata sa ruskog na slovenački jezik

Jedna od najobimnijih oblasti u našoj ponudi usluga se odnosi na obradu ličnih, ali i svih drugih vrsta dokumenata, za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na slovenački: Osim što će naši sudski tumači i prevodioci obraditi venčani list, umrlicu i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, te ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, na vaš zahtev ćemo obraditi i sve vrste dozvola (vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i ostale), kao i pasoš i mnoga druga lična dokumenta.

Takođe prevodimo i dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, to jest: uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomama, seminarske, naučne i diplomske radove, naučne patente, svedočanstva završnih razreda osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta koja spadaju u ovu grupu.

Tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora, sudskih rešenja, odluka, presuda, tužbi i žalbi, kao i sertifikate, punomoćja za zastupanje, odnosno ostala pravna akta, takođe prevodimo sa ruskog jezika na slovenački i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača. Pored svega što smo pomenuli, na zahtev klijenata ćemo obraditi i ona dokumenta koja su vezana za poslovanje, kako kompanije tako i preduzetnika, odnosno: rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnje, revizorske i finansijske poslovne izveštaje, fakture, statut preduzeća, poslovne ugovore i odluke, osnivački akt preduzeća i druga.

Posebno naglašavamo da su našem timu i sudski tumači i prevodioci, tako da ćete vrlo brzo dobiti dokument koji je, ne samo preveden sa ruskog jezika na slovenački, već i overen pečatom sudskog tumača, a što dalje znači da je istovetan originalu i kao takav može da se koristi u bilo kojoj situaciji . Iz tog razloga je vrlo važno i da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, jer ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač prvo vrši njihovo upoređivanje, a onda i stavlja svoj pečat na preveden dokument. Takođe ste i u obavezi da se na vreme raspitate i o tome da li je za vaš dokument potrebna overa haškim Apostille pečatom, koju možete da dobijete u okviru nadležnog suda. Upravo od ove informacije zavisi da li dokument prvo donosite u Prevodilački centar Akademije Oxford, a zatim ga nosite u sud ili postupak ide u suprotnom pravcu.

Uz tekstualne sadržaje, vršimo i prevođenje sa ruskog na srpski jezik za druge materijale, poput udžbenika, knjiga i književnih dela. Sem romana, proze, beletristike i poezije, prevodimo i sve vrste časopisa, počev od dečijih, preko ilustrovanih, pa do naučnh i drugih.

Sve one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja, odnosno marketinga, takođe prevodimo sa ruskog na srpski jezik i to u vrlo kratkim rokovima, posebno vodeći računa da prevod prilagodimo duhu srpskog jezika. A pored vizit kartica, flajera i reklamnih letaka, sa ruskog na srpski jezik prevodimo i PR tekstove, kataloge, brošure, plakate i druge vrste sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje