Prevod sa ruskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na rumunski jezik

Za online prevod sa ruskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ruskog na rumunski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su specijalizovani i za ruski i za rumunski jezik, tako da klijentima nudimo prevođenje sadržaja i u ovoj jezičkoj kombinaciji. Iako su prevodi dokumenata sa ruskog jezika na rumunski najčešći razlog zbog koga nam se klijenti obraćaju, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, te dobijaju njihovu kompletnu obradu, mi takođe prevodimo i mnoge druge sadržaje.

Osim tekstova različite namene, sadržine i obimnosti, prevodimo i članke iz novina, reklamne materijale, ali i web sajtove. Na zahtev klijenata vršimo i uslugu usmenog prevoda, odnosno konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe obrađujemo i knjige i udžbenike, ali i dečije, ilustrovane i stručne časopise, kao i novinske članke. U slučaju potrebe, prevodilac i sudski tumač će obraditi i softverske aplikacije i programe, te sadržinu web prodavnica i kataloga, bilo usluga bilo proizvoda, ali i internet sajtove. Obrada ovakvih sadržaja se vrši uz primenu svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja su vrlo važna za dobro pozicioniranje prevedenih materijala u okviru interneta.

A kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja sa ruskog jezika na rumunski, slobodno možemo reći da njihova tema može da se odnosi zaista na bilo koju oblast, bez obzira da li je u pitanju filozofija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine ili, pak građevinska industrija, informacione tehnologije, komunikologija, ekonomija, politika, pravo, obrazovanje, odnosno farmacija, nauka, medicina, menadžment, bankarstvo, ali i sve grane društvenih i prirodnih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli.Prevođenje sa ruskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na ruski

Što se tiče prevođenja reklamnih materijala, naši stručnjaci će izvršiti i ovu uslugu, a ona se odnosi na reklamne flajere i plakate, ali i na letke, PR tekstove, brošure, vizit kartice, te kataloge, kako usluga, tako i proizvoda. Takođe sa ruskog jezika na rumunski prevodimo i tekovine Evropske Unije, različite tipove ugovora i punomoćja za zastupanje, kao i sertifikate i licence, te presude o razvodu braka, ali i ostale vrste sudskih presuda, odnosno rešenja, žalbi, tužbi i odluka, te sva ostala pravna akta.

Dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, takođe prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim naučnih, diplomskih i seminarskih radova obrađujemo i prepise cena, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente. Osim njih prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama poput različitih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja (potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge).

Sva lična, odnosno poslovna dokumenta će prevodioci i sudski tumači obraditi na vaš zahtev. A sem izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, potvrde o prebivalištu, lične karte i pasoša, prevodimo i: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), vozačku i saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), dozvola za boravak, radna dozvola, te bilanse uspeha i stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, finansijske, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, poslovne odluke i sva druga dokumenta koja se tiču poslovanja.Građevinsku, tehničku, medicinskoj i tendersku dokumentaciju takođe obrađujemo na vaš zahtev, a pored specifikacija farmaceutskih proizvoda, građevinskih projekata i lekarskih nalaza, sa ruskog jezika na rumunski prevodimo i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti.

Ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata ili bilo koje vrste dokumentacije sa ruskog jezika na rumunski morate da znate da se za pojedina dokumenta uz prevod i overu sudskog tumača zahteva i takozvana overa haškim Apostille pečatom, koja se svrstava u nadovere. Kako su za nju zaduženi sudski organi, to su klijenti dužni da se blagovremeno raspitaju, najpre da li se za njihov dokument ona uopšte zahteva, a onda i na koji način se vrši. Zapravo haški pečat može da se stavi na samom početku, odnosno prvo se dokument nosi u sud radi ove overe, a onda naš prevodilac i sudski tumač obavljaju svoj deo posla, s tim što se u ovom slučaju ne prevodi samo dokument već i Apostille pečat. Samim tim i ovaj proces je neznatno duži, nego onaj kada se dokument najpre prevodi i overava pečatom sudskog tumača, a zatim i nosi u sud da radi overe haškim pečatom.

Materijale koje želite da prevedemo možete da nam dostavite na mejl, ali samo ukoliko nisu u pitanju dokumenta, jer ste tada u obavezi da priložite i originalna dokumenta na uvid. Zato dokumenta možete dostaviti lično ili poslati preko kurirske službe, to jest preporučeno preko „Pošte Srbije“. Obrađene materijale vam dostavljamo na mejl, opet samo u slučaju da se ne zahteva njihova overa, a dokumenta možete da dobijete na adresu ili da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. Ako se odlučite za dostavu na adresu morate znati da se ta usluga dodatno naplaćuje, uzevši u obzir da nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata i to prema važećem cenovniku službe zadužene za dostavu.

Hitan prevod podrazumeva prevođenje u jako kratkom roku i to najčešće danas za sutra: Da bismo u potpunosti ispoštovali vaš zahtev i dostavili vam prevedena i overena dokumenta u zadatom roku, možete da nam ih najpre pošaljete skenirane na mejl, a da nam originale na uvid dostavite naknadno i to na onaj način koji je najbrži.

Prevod internet prodavnica sa ruskog na rumunski jezik

Prevođenje web prodavnica sa ruskog jezika na rumunski spada u segment obrade materijala vezanih za oblast informacionih tehnologija, što se odnosi i na web sajtove, ali i online kataloge, odnosno softverske programe i aplikacije. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će tokom obrade ovakvih sadržaja maksimalno posvetiti pažnju primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi se oni u optimalnom roku našli na što boljoj poziciji u okviru web pretraživača.

A sa ruskog jezika na rumunski prevodimo i različite vrste, kako video tako i audio sadržaja, odnosno animirane, crtane, dokumentarne i igrane filmove, zabavne, obrazovne, informativne i dečije emisije, te serije i reklamne poruke. Da bismo ostvarili jedan od osnovnih ciljeva našeg poslovanja i klijentima pružili uslugu vrhunskog kvaliteta nudimo vam i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Tako ćete u optimalnom roku dobiti sadržaje koje možete da prikazujete ne samo u bioskopu, već i na internetu, televiziji odnosno da puštate na radiju.

Prevod dokumenata sa ruskog jezika na rumunski

Sa ruskog na rumunski jezik prevodimo i dokumenta, bez obzira da li su u pitanju poslovna, lična ili ona koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao i tendersku, tehničku, medicinsku, građevinsku i ostale vrste dokumentacija. A u zavisnosti od potreba klijenata, nudimo vam i uslugu prevoda svih vrsta ugovora, sudskih žalbe, presuda, rešenja, tužbi i odluka, tekovina Evropske Unije, licenci, punomoćja za zastupanje, sertifikata, kao i ostalih pravnih akata.

Kod nas vas očekuju i prevodi sa ruskog na rumunski jezik svih onih dokumenta koja se predaju nadležnim službama u zavisnosti od potrebe, kao što su: potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i druga. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi lične karte, pasoša, potvrde o prebivalištu ili uverenja o državljanstvu, odnosno bilansa stanja i uspeha, statuta i osnivačkih akata preduzeća, ili pak finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja, kod nas možete dobiti ne samo njihov prevod sa ruskog na rumunski jezik, već i overu od strane sudskog tumača. Imajte na umu da jedino dokument koji poseduje njegov pečat može da se preda bilo kojoj nadležnoj službi, jer se smatra zakonski važećim. Da ne bi bilo zabune, trebalo bi da znate i da dokument koji je samo preveden ne možete, praktično gledano da koristite ni u jednoj situaciji. Iako je, uglavnom sasvim dovoljno da se dokument prevede i overi pečatom sudskog tumača, zakon nalaže da se za pojedina dokumenta stavlja i haški Apostille pečat, koji spada u nadležnost sudskih organa Republike Srbije. Budući da prevodilac i sudski tumač nisu nadležni za ovu vrstu overe, to su klijenti u obavezi i da se samostalno raspitaju, da li se za njihov dokument zahteva haški pečat, kao i u kom trenutku se on stavlja. Zapravo, najčešće se Apostille pečat stavlja posle prevoda i overe sudskog tumača, mada postoje i ona dokumenta za koja je obavezno da se prvo stavi ovaj pečat, pa se onda vrši njegov prevod, ali se tada prevode i dokument i Apostille pečat, pa se na kraju overava pečatom sudskog tumača.

Prevodi brošura i kataloga sa ruskog jezika na rumunski

Prevođenje kataloga usluga i proizvoda, odnosno brošura sa ruskog na rumunski jezik zahteva veliko umeće koje prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford sigurno imaju. A kada kažemo veliko umeće, pod tim mislimo na oblikovanje reklamne poruke u skladu sa pravilima rumunskog jezika, kako bi se što više potencijalnih klijenata kojima je ovaj jezik maternji upoznalo sa onim što se putem ovih sadržaja reklamira. Osim njih prevodimo i PR tekstove, plakate, vizit kartice, ali i reklamne letke i flajere.Na vaš zahtev ćemo prevesti i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske radove, kao i naučne patente, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču, kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja, poput: potvrda o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodataka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta, te svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i prepisa ocena.

Tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast politike, filozofije, prava, ekonomije, farmacije, komunikologije, građevinske industrije, turizma, marketinga, medicine, psihologije, filozofije, informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka, takođe prevodimo sa ruskog na rumunski jezik.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje