Prevod sa ruskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa ruskog na japanski jezik

Za online prevod sa ruskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

U okviru usluge koja se odnosi na prevođenje sa ruskog jezika na japanski svim klijentima nudimo kompletnu obradu dokumenata i ostalih vrsta sadržaja. Kod obrade dokumenata je naročito važan podatak da su u našem timu prevodioci i sudski tumači jer ćete na taj način dobiti dokument koji je potpuno spreman za dalju upotrebu, uzevši u obzir da mu pečat sudskog tumača daje validnost pred zakonom naše zemlje. Ipak postoje i one situacije kada se za dokumenta zahteva i posebna vrsta overe koja podrazumeva stavljanje haškog Apostille pečata za koji su nadležni isključivo sudovi u Srbiji. Samim tim što prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost za ovu vrstu overe klijent je dužan da se samostalno raspita u osnovnom sudu da li se i za njegov dokument zahteva overa haškim pečatom kako bi znao da li dokument prvo nosi u Prevodilački centar Akademije Oxford ili u sud radi overe Apostille pečatom. Ova vrsta overe može da bude stavljena na početku procesa obrade dokumenata, nakon toga ga donosite u našu poslovnicu ili šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe kada se prevodi i dokumenti haški pečat i na kraju overava od strane sudskog tumača. Drugi vide overe podrazumeva da se dokument prvo prevodi i overava u našoj poslovnici, a onda ga nosite u sud kako bi bio stavljen haški pečat. Kada naši stručnjaci završe obradu vašeg dokumenta možete da ga preuzmete lično ili da vam bude dostavljen putem kurirske službe na adresu koju ste naveli. Usluga dostave se vrši preko kurirske službe i spada u red dodatnih usluga, a naplaćuje se prilikom preuzimanja pošiljke, dok cenu formira kurirska služba.

Sa ruskog jezika na japanski prevodimo sve vrste dokumentacije, poput medicinske, građevinske tehničke i tenderske, odnosno: specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja spadaju u pomenute vrste dokumentacije. Takođe prevodimo i pasoš i ličnu kartu, kao i uverenje o državljanstvu, izvod iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčani list,krštenicu i umrlicu, te potvrdu o prebivalištu, ali i sve vrste dozvola (radna, saobraćajna, vozačka i dozvola za boravak).

Pored toga prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti.Prevođenje sa ruskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na ruski

Takođe na zahtev klijenata prevodimo i tekovine Evropske Unije, a sa ruskog jezika na japanski prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih presuda, tužbi, žalbi, rešenja i odluka, različite vrste sertifikata i licenci, punomoć za zastupanje i mnoga druga pravna akta.

Poslovna dokumenta poput rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća, faktura, bilansa stanja i uspeha, poslovnih odluka, statuta i osnivačkog akta preduzeća takođe obrađujemo na vaš zahtev. Diplome dodatke diplomi, svedočanstva o završenom razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, diplomske, seminarske i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, te nastavne planove i programe fakulteta,prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev obraditi, odnosno prevesti sa ruskog jezika na japanski i overiti pečatom sudskog tumača.

Ukoliko imate potrebu da dobijete prevod bilo kog dokumenta u vrlo kratkom roku nudimo mogućnost da nam dokumenta pošaljete najpre skenirana putem mejla, a da naknadno dostavite i originale na uvid. Razlog zbog čega čega ste u obavezi da nam dostavite originalna dokumenta leži u činjenici da je proces overe jasno definisan zakonom tako da sudski tumač ima obavezu da najpre uporedi originalna i prevedena dokumenta jer je dužan da se uveri da među njima ne postoje odstupanja, kako bi mogao da stavi svoj pečat na prevod. Ako primeti određena odstupanja treba da vas o tome obavesti i predloži uslugu lekture, odnosno korekture prevedenih sadržaja kako bi se prilagodili originalu. A slugu redakture vrše lektor i korektori u našim poslovnicama nakon čega se dokument bez ikakvih problema overava.Materijale za koje se ne vrši overa možete da dostavite na mejl, a na isti način možete i da ih dobijete nakon obrade. Pod tim mislimo najpre na reklamne materijale, poput plakata, letaka i flajera, kataloga, PR tekstova, brošura i vizit kartica, a sa ruskog jezika na japanski prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, kao i sadržinu online kataloga, odnosno web prodavnica. Prilikom obrade ovakvih sadržaja naši prevodioci i sudski tumači će primenjivati i sva neophodna pravila dobre optimizacije, kako bi prevedeni sadržaji mogli da budu što bolje pozicionirani u okviru globalne pretrage na internetu.

Uz to sa ruskog jezika na japanski prevodimo i udžbenike, ali i romane, prozu, beletristiku i poeziju, kao i članke iz novina. Na vaš zahtev ćemo prevesti i ilustrovane, dečije, ali i stručne časopise, kao i tekstualne sadržaje bilo koje tematike i namene. To znači da obrađujemo tekstove koji će biti plasirani javno, kao i one koji su namenjeni isključivo za uži krug stručnih lica za pojedine oblasti. Ekonomija, filozofija, farmacija, obrazovanje, građevinska industrija, turizam, nauka, psihologija, bankarstvo, finansije, sociologija, informacione tehnologije, građevinska industrija, ali i sve ostale grane društvenih i prirodnih nauka, samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi tema ovih sadržaja. Nemojte da vas brine ukoliko je tema pomalo neobična ili ne tako često korišćena u praksi jer prevodilac i sudski tumač koji se angažuju na obradi ovakvih sadržaja osim profesionalnih znanja koja su na vrlo visokom nivou imaju i visok nivo opšteg obrazovanja, tako da im praktično gledano nijedna oblast nije nepoznata.

A sa ruskog jezika na japanski prevodimo i različite vrste kako audio tako i video materijala, odnosno animirane, crtane, dokumentarne i igrane filmove, zatim informativne, zabavne, obrazovne, dečije i sve druge vrste emisija, kao i reklamne poruke i serije. Nakon obrade od strane naših stručnjaka možemo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, uzevši u obzir da su u našem timu i profesionalni titleri, te grupa stručnjaka zaduženih za sinhronizaciju. Samim tim što oni imaju dugogodišnje iskustvo u ovom poslu možemo sa sigurnošću da tvrdimo da neće doći do onih, da tako kažemo uobičajenih grešaka koje možemo da vidimo na televiziji, a koje podrazumevaju previše brz ili previše spor izlazak titla.

Na zahtev klijenata vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog jezika na japanski, odnosno konsekutivno i simultano, kao i prevođenje uz pomoć šapata. A ukoliko se javi potreba za tim možemo da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod rezultata naučnih istraživanja sa ruskog jezika na japanski

Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford u sklopu usluga koje nude klijentima, vrše i prevod rezultata naučnih istraživanja sa ruskog na japanski jezik. Osim ove usluge kod nas možete dobiti i prevode naučnih patenata, ali i seminarskih, diplomskih i naučnih radova, odnosno svih onih dokumenata koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, kao što su: potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga. Takođe sa ruskog na japanski jezik prevodimo i sve vrste dokumentacija, a osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, prevodimo i lekarske nalaze, građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja spadaju u tehničku, tendersku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju.

Na zahtev klijenata prevodimo i književna dela svih vrsta, kako beletristiku i prozu, tako i poeziju i romane, a ukoliko je potrebno obradićemo i članke iz novina, kao i različite vrste časopisa, poput ilustrovanih, stručnih, dečijih i mnogih drugih. Uz sve pomenuto prevodimo i tekstualne sadržaje, bez obzira da li su namenjeni javnom plasiranju ili će biti isključivo prezentovani stručnjacima za određene oblasti. Njihova tema se može odnositi na apsolutno bilo koju oblast: nauka, medicina, farmacija, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, građevinska industrija, informacione tehnologije, turizam, ekonomija, filozofija, pravo, finansije, bankarstvo, politika i mnoge druge grane društvenih i prirodnih nauka samo su neke od oblasti koje obrađujemo.

Prevođenje online kataloga sa ruskog jezika na japanski

A sa ruskog na japanski jezik prevodimo ne samo online kataloge proizvoda i usluga, već i sadržinu web prodavnica, kao i softverske programe i aplikacije, odnosno internet sajtove. Ova oblast prevođenja je vrlo osetljiva, uzevši u obzir da se zahteva primena pravila dobre optimizacije, odnosno SEO (Search Engine Optimisation). Implementiranjem ovih pravila u prevedene materijale, prevodioci i sudski tumači im daju svojevrsnu šansu da se u optimalnom roku nađu u samom vrhu internet pretrage, što će se nesumnjivo pozitivno odraziti na poslovanje vlasnika sajta. Kod nas vas očekuju i prevodi audio i video materijala sa ruskog na japanski jezik, to jest serija, reklamnih poruka, zabavnih, dečijih, obrazovnih i informativnih emisija, ali i dokumentarnih, crtanih, igranih i animiranih filmova. A pored njihovog prevođenja na zahtev klijenata možemo da izvršimo i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacij.

Prevod ugovora sa ruskog jezika na japanski i zvanična overa

Kada su u pitanju prevodi ugovora sa ruskog na japanski jezik, odnosno svih ostalih poslovnih dokumenata vrlo je važno naglasiti ulogu overe od strane sudskog tumača. Kada jedan dokument koji je preveden sadrži i njegov pečat on automatski ima pravnu vrednost, uzevši u obzir da se smatra vernim originala.

A sem ugovora prevodimo i rešenja o osnivanju pravnog lica, statute i osnivačke akte preduzeća, revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, te fakture i sve vrste poslovnih odluka, bilanse stanja i uspeha, ali i druga poslovna dokumenta. Pored poslovnih, prevodimo i sva lična dokumenta kao što: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, umrlica, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, dozvola za boravak, venčani list to jest izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga dokumenta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje