Sudski tumači i prevodioci Crna Trava

Planinsko naselje Crna Trava nalazi se u jugoistočnom delu Republike Srbije, u gornjem i srednjem slivu reke Vlasine i predstavlja administrativno sedište istoimene opštine. Nalazi se na 66 kilometara od Leskovca i pripada Jablaničkom upravnom okrugu. Opština Crna Trava ima 25 naseljenih mesta, a njenu prirodnu granicu čine Grdelička klisura, dolina Južne Morave, ogranci Suve planine, Vlasinsko jezero i srpsko - bugarska granica. Takođe je omeđana i opštinama Vlasotince, Babušnica, Surdulica, Vladičin Han, Leskovac i Republikom Bugarskom. Ova administrativna teritorija je izrazito planinskog karaktera, okružena vrhovima Ostrozuba, Plane, Čemernika, Tumbe i Vlasinske visoravni.

Prema jednoj legendi, naziv ovog naselja potiče iz perioda Boja na Kosovu. Priča se, naime, da su neki srpski ratnici ovde zaspali na livadi, opijeni mirisom otrovne trave, te su zbog toga propustili bitku. Tako su prokleli travu i nazvali je „crnom“.

Nakon Đžidova i Ilira, područje današnje Crne Trave u 2. veku naše ere naselili su Rimljani. Tu su kopali i prerađivali rudu, a ostaci takve delatnosti su i danas vidljivi. Podelom Rimskog carstva, Crna Trava potpada pod Vizantijsku vlast i tako ostaje sve do 12. veka. Iz pisanih izvora se saznaje da je ovo područje u 9. i 10. stoleću bilo gotovo sasvim pusto, kraj je bio prekriven šumama, sa mnogo divljih zveri. U doba turske vlasti mnogi Crnotravci su učestvovali u borbama za oslobođenje, a poznati su i ovdašnji hajduci koji su se krili u gustim šumama u okruženju. Bežeći od Turaka u neprohodne planinske krajeve, u ovom periodu se u Crnu Travu doselilo mnoštvo ljudi iz Raške, Makedonije, sa Kosova i Metohije i Kopaonika.Stanovnici Crne Trave su bili i ostali poznati po građevinarskim delatnostima. Ovde je još 1919. godine počeo da se sprovodi Zidarsko - kamenorezački kurs, na osnovu rešenja ondašnjeg Ministarstva trgovine. Državna građevinsko - zanatska škola otvorena je 1930. i radila je sve do Drugog svetskog rata. Posle oslobođenja, osniva se Građevinska škola za poslovođe i VKV majstore, a kasnije i Građevinska tehnička škola. Kao graditelji - zidari, Crnotravci su bili poznati pečalbari širom nekadašnje Jugoslavije. Bilo ih je i ranije, u tursko vreme, kada su gradili đžamije i kuće u okolini Vranja i Niša. Zanimljivo je da se Crna Trava zbog toga pročula i kao naselje u kome su žene, ustvari, domaćini. Naime, kada otprate muža u pečalbu, one su bile te koje su obavljale sve poslove u kući i na njivi i brinule o porodici, životinjama i imanju.

Podaci sa popisa iz 2011. godine pokazuju da u Crnoj Travi živi malo više od 400 stanovnika, dok cela opština ima oko 1600 žitelja. Ovaj kraj se ubraja u najnerazvijenije u našoj zemlji, što je dovelo i do sve većeg smanjivanja broja stanovnika. Radno sposobni žitelji se uglavnom bave građevinarstvom, trgovinom, poljoprivredom, ali i poslovima u prerađivačkoj industriji, državnoj upravi, zdravstvu i obrazovanju. U Crnoj Travi radi predškolska ustanova, osnovna škola i srednja Tehnička škola sa domom učenika.

Jedan od ciljeva Akademije Oxford je da stalno proširuje mrežu svojih korisnika i svoje usluge učini dostupnim svim žiteljima naše zemlje, bez obzira na to u kom njenom delu žive. Tako i Crnotravci u stanovnici okolnih naselja mogu u našem prevodilačkom centru dobiti vrlo kvalitetan prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na jezik koji im je potreban, ali i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Pored toga, možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi ili na fakultetu.

U okviru kojih jezika rade prevodioci i sudski tumači Crna Trava?

Stručni tim Akademije Oxford sastoji se od prekaljenih jezičkih profesionalaca čiji je nivo znanja odobren od strane nadležnih institucija Republike Srbije. Najčešće su to izvorni govornici, te je kvalitet njihovog rada postojaniji, a sigurnost klijenata veća. Svi prevodioci i sudski tumači Crna Trava su diplomirali na predviđenim odsecima Filoloških fakulteta i perfektno poznaju sve oblasti jezika sa kojima rade. Osim o preciznosti prevoda, vode računa i o gramatičkim i pravopisnim pravilima, kao i o duhu ciljanog jezika, uopšte. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo u obradi službenih materijala, te se zaista smatraju ekspertima u ovoj oblasti.

Prevodioci i sudski tumači Crna Trava imaju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, koji se govore širom sveta. Pored uobičajenog i uvek traženog engleskog, ruskog, francuskog i nemačkog, u prevodu koriste i portugalski, španski, italijanski, grčki, turski i arapski. Sadržaje zvaničnih materijala prebacuju i u okviru jezika naših suseda: rumunskog, mađarskog, makedonskog, bugarskog, bosanskog, albanskog i hrvatskog. Takođe rade i prevode koji na jednoj strani obuhvataju slovenački, ukrajinski, holandski, skandinavske jezike - danski, švedski, finski i norveški, ali i kineski i japanski jezik. Prevodilac i sudski tumač Crna Trava može, na zahtev klijenata, da prevede medicinske, farmaceutske, pravne ili veterinarske pisane materijale sa ili na latinski jezik, a kadar je i da radi sa jezicima koji nisu često u ponudi prevodilačkih centara u našoj zemlji, a to su hebrejski, korejski, romski, estonski, persijski i pakistanski. U želji da omogućimo pružanje usluga prevoda i overe i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoj stručni tim smo uvrstili i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Pored uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Crna Trava svojim klijentima može da ponudi i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Zahvaljujući svojoj stručnosti, širokom opštem obrazovanju, brojnim interesovanjima i sklonostima, ali i neospornoj umešnosti u prevođenju, on je sposoban da materijale izvorno sačinjene na nekom stranom jeziku u jednom potezu prevede na drugi jezik, koji takođe nije srpski. Prednost ovakvog načina rada biće vam očogledna ako znate da se prevod opisanog tipa u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, po sistemu „korak po korak“, preciznije rečeno, sadržaji se sa izvornog jezika prvo prebacuju na srpski, pa tek onda na ciljani strani jezik. To uslovljava da posao traje duže, a da cena ove usluge bude veća nego u prevodilačkom centru Akademije Oxford, s obzirom na to da se kod nas ne mora angažovati stručnjak za osnovni i stručnjak za traženi jezik, već se sve obavlja efikasno, precizno i kvalitetno, te nam se klijenti koji imaju potrebu za ovakvom vrstom prevoda često obraćaju.

Imajući u vidu da živimo u jednom užurbanom dobu, te da nam uvek nedostaje vremena, prevodilac i sudski tumač Crna Trava svaki posao koji mu je poveren završava u što kraćem roku. No, ako to ne odgovara klijentu, jer mu je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo, uradićemo takozvani „hitan prevod“ u terminu koji sama stranka bude precizirala. U tako izmenjenim i otežanim uslovima rada učinićemo sve da ispunimo očekivano, a naš rad će, kao i uvek, biti kvalitetan i maksimalno profesionalan. Cena ove prevodilačke usluge će, međutim, biri drugačija od uobičajene, s obzirom na to da sada klijent treba da plati i takozvanu „taksu za hitnost“. Ona se obračunava na osnovu broja prevedenih stranica, a zavisi i od dužine roka koji nam je ostavljen za završetak prebacivanja na ciljani jezik.

Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Crna Trava?

Pored izuzetnih stručnih kvalifikacija i opšte kulture, prevodioci i sudski tumači Crna Trava su vrlo dobro upoznati sa svim aktuelnim zakonima i propisima, budući da overavaju dokumenta koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa. Oni poseduju licence za rad koje su odobrili nadležni državni organi, a podrazumeva se da su prošli i predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim ovako odgovornim poslom. Pre imenovanja, svi prevodioci i sudski tumači Crna Trava su položili propisanu zakletvu kojom su se obavezali na rad u skladu sa važećim regulativama i adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koji im se dostavljaju na obradu. Preciznije rečeno, to znači da ćete u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti apsolutnu diskreciju i zagarantovanu privatnost, te da će vaša dokumenta, kao i podaci koji su u njima sadržani, biti na svaki način zaštićeni od bilo kakve nepredviđene i nepoželjne upotrebe.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode svih mogućih tipova službenih materijala u ma kojoj jezičkoj kombinaciji.

Tako u sferi ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Crna Trava prevodi i overava pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, ali i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i mnoga druga dokumenta koja se isključivo tiču jedne osobe.

Kako se u današnje vreme većina poslova obavlja u okviru više država, javlja se i potrebe za profesionalnom obradom svekolike biznis dokumentacije, te tako prevodilac i sudski tumač Crna Trava radi sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, statutim preduzeća, različitim poslovnim ugovorima, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, zatim sa revizorskim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, bilansima stanja, izvodima iz APR-a (Agencije za privredne registre), ali i sa svim vrstama poslovnih odluka, osnivačkim aktom preduzeća, godišnjim izveštajima, bilansima uspeha, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim izveštajima i ostalim dokumentima potrebnim za biznis na međunarodnom nivou. S obzirom na to da se u savremenom poslovanju često praktikuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prevodioci i sudski tumači Crna Trava prevode i overavaju i sve pisane materijale koji su u tu svrhu potrebni, a to su obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Crna Trava najčešće prevodi i overava različite sudske odluke, rešenja i presude, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i ostala pravna akta, među kojima su sve vrste izveštaja, pravilnika, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, kao i pravno utemeljenih sporazuma, tipa ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Izdajemo overene prevode i za saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, a predstavljamo i jednu od retkih institucija u našoj zemlji gde možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi te zajednice evropskih država.

Svi pojedinci ili firme koje posluju u domenu nauke, tehnike ili građevine imaju potrebu za profesionalno obrađenim stručnim materijalima, pa tako prevodilac i sudski tumač Crna Trava prevodi i overava laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju i mnoge druge srodne materijale.

Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi leče van granice svoje zemlje ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, u našem prevodilačkom centru se mogu dobiti overeni prevodi svih dokumenata koja u opisanim situacijama mogu biti potrebna. Prevodilac i sudski tumač Crna Trava iz ove sfere najčešće obrađuje lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoge druge spise koji se tiču medicine ili farmacije.

U slučaju da želite da konkurišete za posao u inostranstvu ili da se upišete u neku tamošnju obrazovnu ustanovu radi školovanja ili usavršavanja, morate imati overene prevode potrebnih dokumenata kojima se utvrđuje sistem obrazovanja u institucijama koje ste pohađali ili kojima se potvrđuje vaša školska sprema. Sve to možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, jer prevodioci i sudski tumači Crna Trava kvalitetno obrađuju diplome i sve dodatke koji uz njih idu, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga obrazovna dokumenta.

U mnogim situacijama, u cilju podnošenja nekih zahteva ili ostavrivanja odgovarajućih ličnih prava, potrebno je nadležnim službama podneti overene prevode traženih uverenja ili potvrda. Tako prevodilac i sudski tumač Crna Trava radi sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ni u jednom slučaju ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, te sa potvrdom o mestu boravka, onom o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima i mnogim drugim.

Na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Crna Trava?

Da bi prevodi službenih materijala mogli da budu regularno overeni i uključeni u pravni promet, moraju biti urađeni u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvaničnih dokumenata. Sve pojedinosti iz osnovnog spisa treba da se nađu u novom dokumentu, precizno izražene na traženom jeziku. To posebno važi za stručne izraze i termine, čiji prevod mora biti tačan i korektan, budući da na njemu počiva smisao samog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Crna Trava perfektno poznaje gramatička i pravopisna pravila jezika na koji prevodi, te u svom radu bez izuzetka sledi ove norme. Prevod piše takozvanim administrativnim stilom koji ima svoje specifičnosti i karakterističan je za službene materijale svih tipova. Kada se prevod završi prolazi dvostruku kontrolu - za prvu su zaduženi sami stručnjaci koji su ga izradili, a drugu obavljaju lektori, vrhunski jezički stručnjaci, te se tako postiže korekcija i najsitnijih grešaka i nepravilnosti.

Proces overe počinje detaljnim poređenjem prevoda sa originalnim materijalom, jer se mora utvrditi jesu li ova dva spisa u potpunosti jednaka. Naime, dokument na novom jeziku može biti pravno validan samo ako u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade sasvim odgovara tekstu izvornika. Ukoliko su svi navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Crna Trava overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, kao i svojeručnim potpisom. Sada je ovaj spis sa stanovišta zakona i prava potpuno validan i u toj formi ga može prihvatiti svaka nadležna institucija, budući da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Crna Trava?

Budući da je kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koja obuhvata i prevod na traženi jezik i overu pečatom ovlašćenog stručnog lica, najpovoljnija i u finansijskom smislu najisplativija za klijente, najčešće upravo i pružamo ovakve usluge. Međutim, prevodioci i sudski tumači Crna Trava će uraditi i samo overu vašeg spisa koji je na ciljani jezik preveo neki drugi stručnjak, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Pre samog čina overe moraćemo da temeljno prekontrolišemo prevod koji ste doneli, upoređujući ga sa izvornim materijalom, koji nam, u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak se ne sprovodi zato što smatramo da su samo prevodi koje urade naši stručnjaci kvalitetni i korektni, već je to, prosto, zakonom definisana procedura koju smo u obavezi da poštujemo. Dakle, ukoliko se ispostavi sa je prevod koji imete u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim terminima sasvim jednak originalu, prevodilac i sudski tumač Crna Trava ga overava svojim jedinstvenim pečatom i stavlja na njega svojeručni potpis. Na taj način je dao zvaničnu potvrdu da je materijal na novom jeziku u svim predviđenim aspektima identičan izvoru, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ukoliko se, međutim, dogodi da prevodioci i sudski tumači Crna Trava ustanove da prevod koji imate nije identičan originalu ili da u njemu postoje neke druge neregularnosti, neće moći da bude overen. U tom slučaju će predložiti da se uradi redaktura spornog sadržaja, koju će sprovesti naši kvalifikovani lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i uvaženi članovi naše profesionalne ekipe. Oni će u svakom smislu popraviti kvalitet prevoda tako što će sravniti materijal na novom jeziku i njegov original, u svemu ih izjednačiti, ako je potrebno popraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške. Nakon njihove intervencije, dobićete prevod koji će, bez problema, proći overu sudskog tumača i biti regularno overen.

Dostava i preuzimanje dokumenata

Da bi prevodioci i sudski tumači Crna Trava mogli da ispune sve što od njih očekujete, odnosno, da bi nakon prebacivanja na traženi jezik, mogli i da overe dokumenta, morate nam na odgovarajući način na uvid dostaviti originalne materijale ili makar njihove fotokopije, prethodno overene u nadležnoj službi. To možete učiniti lično, tako što ćete doći u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Ukoliko je potrebno da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, ali ste u obavezi da nam naknadno donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, kako bi prevodioci i sudski tumači Crna Trava mogli da kompletiraju obradu. U svakoj drugoj situaciji dostava elektronskom poštom nije moguća, budući da se na taj način ne mogu slati izvorni materijali.

Gotova dokumenta, odnosno, overene prevode i njihove originale možete preuzeti lično u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo. Ova usluga se tretira kao dodatna u odnosu na poslove koje su za vas obavili prevodioci i sudski tumači Crna Trava, te ćete je platiti prilikom preuzimanja dokumentacije, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može informisati i ovlašćeni koordinator u našoj poslovnici. Visina cene prevoda određuje se prema broju obrađenih strana, a na veće količine se obično odobrava i odgovarajući popust. U skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj.

Još nešto o overi dokumenata

Pored overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom. Ona je vrlo specifična i nije predviđena za sva dokumenta, te se, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao ili na isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Osim toga, overa Apostille-om nikada ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač, ali se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Nekada se, recimo, traži da se Apostille-om overi samo prevod, a ponekad je potrebno da se taj pečat nađe i na prevodu i na originalu. Pored toga, ima situacija kada se mora uraditi i prevod sadržaja pečata na ciljani jezik, s obzirom na to da je Apostille urađen u obliku štabmilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci.

Apostille overu u našoj zemlji vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se sedišta, prema novom zakonu, nalaze u skoro svakom većem mestu. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Crna Trava nisu zaduženi za ovu vrstu legalizacije, nemaju obavezu da poznaju sve detalje postupka, već će vam samo dati osnovne smernice i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu prodrobno raspitati.

Ukoliko je za vaš konkretni dokument potrebna overa Apostille-om, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako i gde dobiti obaveštenja o Apostille overi?

Za područja opština Vlasotince i Crna trava, kao i za grad Leskovac, nadležan je Osnovni sud u Leskovcu, te u ovoj pravosudnoj ustanovi možete dobiti uputstva i odgovore na sva pitanja u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu. Vrlo je važno da ovlašćenom službeniku date tačna obaveštenja o tome koji tačno dokument overavate, kao i u koju svrhu ćete ga nadalje koristiti. Na taj način ćete dobiti validne i upotrebljive informacije koje će vam biti od koristi i omogućiti nesmetan proces overe vaših dokuemata. Sud se nalazi u Ulici koste Stamenkovića 16, a broj telefona je 016-242-812.

Ukoliko postoji išta što u ovom podužem tekstu nismo dovoljno razjasnili,a tiče se procesa obrade službenih materijala ili načina rada našeg prevodilačkog centra, možete nam se obratiti telefonom, mejlom ili doći lično u naše predstavništvo. Potrudićemo se da vam damo što potpunije odgovore, a ako bude potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Crna Trava

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Crnu Travu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Crna Trava

Spisak sudskih tumača za grad Crna TravaSudski tumači za grad Crna TravaSpisak sudskih tumača za grad Crna Trava

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Crna Trava

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Crna TravaSudski tumači za grad Crna TravaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Crna Trava

Sudski tumači i prevodioci u Crnoj Travi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!