Sudski tumač Dečani

Dečani su varošica u zapadnom delu Kosova i Metohije, smeštena na petnaestom kilometru puta između Peći i Đakovice. To je istovremeno i administrativno sedište opštine koja nosi isto ime i teritorijalno pripada Pećkom upravnom okrugu. U sastav opštine Dečani, pored pomenutog gradskog naselja, ulaze i sela: Drenovac, Babaloc, Dubovik, Belaje, Dubrava, Beleg, Đocaj, Glođane, Istinić, Gornja Luka, Donja Luka, Jasić, Gornji Crnobreg, Donji Crnobreg, Junik, Gornji Ratiš, Donji Ratiš, Kodralija, Gornji Streoc, Donji Streoc, Loćane, Gramocelj, Ljubuša, Dašinovac, Ljumbarda, Mali Vranovac, Maznik, Papić i Huljaj. Opština Dečani se na jugoistoku graniči sa područjem opštine Đakovica, na jugu sa Albanijom, na severozapadu sa teritorijom opštine Peć, a na zapadu sa Crnom Gorom.

Dečani su, posle oslobođenja od vekovne turske vlasti, 1912. godine ušli u sastav Kraljevine Crne Gore. Takvo stanje trajalo je do ujedinjenja sa Kraljevinom Srbijom 1918, kada je formirana nova Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

Prema podacima sa popisa iz 2013. godine, u Dečanima živi skoro 3 hiljade ljudi. U privrednom smislu, karakteristika ovog kraja je drvna industrija, zahvaljujući bogatim i gustim šumama koje pokrivaju veći deo teritorije. Pre rata na Kosovu u ovom privrednom sektoru bulo je zaposleno više od 1500 radnika, preko društvenog preduzeća „Đeravica“, preko koga su se drvo i finalni proizvodi od drveta izvozili u Italiju, Nemačku, Ameriku i Ujedinjene Arapske Emirate. Ova firma je sada privatizovana i trenutno nema izgleda za obnavljanje proizvodnje. Na području opštine radi preduzeće „Lika Company“, koje se bavi proizvodnjom repromaterijala za fazu koja prethodi asfaltiranju, a postoji i nekoliko firmi za proizvodnju PVC stolarije, kao i nameštaja i delova enterijera od drveta.Mesto Dečani je poznato po Visokim Dečanima, manastiru Srpske pravoslavne crkve, koji se nalazi na oko 2 kilometra od naselja. To je zadužbina kralja Stefana III Dečanskog i cara Dušana. Gradnja manastira je završena 1335. godine, a freske su kompletirane oko 1350. Glavni neimar bio je majstor Vito Kotoranin. Visoki Dečani su smešteni u jednoj udolini pored rečice Dečanske Bistrice, ispod planinskog masiva Prokletija. Manastir pripada Eparhiji raško - prizrenskoj i predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja i nepokretno kulturno dobro. UNESCO je Visoke Dečane 2004. godine uvrstio u Svetsku kulturnu baštinu, smatrajući freske koje se nalaze u manastiru jednim od najvrednijih primera takozvane renesanse Paleologa u vizantijskom slikarstvu i dragocen zapis o životu u 14. veku.

Iznad sela Belaje koje se nalazi u opštini Dečani nalazi se mnoštvo monaških isposnica smeštenih u stenama Belajske planine. Njihov tačan broj se ni danas ne zna, a u pojasu dugom desetak kilometara prostiru se od manastira Visoki Dečani. Prvi put se spominju krajem 13. veka, a najpoznatije su isposnica kralja Stefana Dečanskog, isposnica Svete Jelene, isposnica svetog Jefrema, potonjeg srpskog patrijarha i Belajska isposnica u kojoj se, u srednjem veku, nalazio prepisivačko - književni centar. U riznicama ove isposnice čuvane su mnoge dragocenosti od zlata.

Iznad varošice Dečani pedesetih godina prošlog veka, izgrađena je hidrocentrala „Kožnjar“, na Kožnjarskoj reci, a u neposrednoj blizini smešteno je i dečje i omladinsko odmaralište „Dečanske jelke“, jedno od najvećih i najlepših centara za odmor, rehabilitaciju i boravak u prirodi dece i omladine na Kosovu. Ovo je ujedno i najstarije odmaralište u južnoj srpskoj pokrajini, sagrađeno u divnom prirodnom okruženju, podno Prokletija.

Opština Dečani poseduje izuzetne kapacitete za razvoj mnogih vidova turizma. Okolne planine nude mogućnost za gotovo sve zimske sportove, a šansu za razvoj u ovim krajevima imaju i seoski, kulturni, ekološki i mnogi drugi vidovi turizma.

Žitelji Dečana i okolnih mesta imaju priliku da, ukoliko im je to potrebno, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, dobiju prevod svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od preko 40 svetskih jezika, ali i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Kod nas se, takođe, mogu profesionalno osposobiti, tačnije, prekvalifikovati i dokvalifikovati, za obavljanje mnogih poslova koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, što u ovim kriznim vremenima može olakšati potragu za adekvatnim zaposlenjem. Nudimo i kurseve stranih jezika nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, obuku za rad na računarima, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Dečani?

Naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije i profesionalno iskustvo za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim najčešće traženih i u svim oblastima zastupljenih jezika, kao što su engleski, nemački, ruski i francuski, prevodioci i sudski tumači Dečani prevode i u okviru španskog, italijanskog, portugalskog, grčkog, turskog i arapskog jezika. Imajući u vidu teritorijalnu bliskost i nekadašnji život u jednoj državi, vrlo često dobijemo zahteve da službene materijale prevedemo na mađarski, rumunski, slovenački, bosanski, bugarski, albanski, hrvatski ili makedonski, kao i sa ovih na neke druge jezike koji su klijentu potrebni. Možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata u domenu slovačkog, češkog, poljskog, holandskog, ukrajinskog, kao i jezika koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno, finskog, švedskog, danskog i norveškog. Prevodilac i sudski tumač Dečani kadar je da pisane materijale prevede i na kineski i japanski jezik, kao i sa ovih na neke druge jezike, a može da uradi i prebacivanje dokumenata sa i na latinski jezik koji je i danas, iako se već vekovima nigde ne govori, zastupljen u pisanoj dokumentaciji iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka. Posebno mesto u našem stručnom timu zauzimaju prevodioci i sudski tumači za persijski, romski, korejski, hebrejski, pakistanski i estonski jezik, budući da su vrlo retki na ovim prostorima, tako da klijentima kojima je to potrebno možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju nekih od pomenutih jezika. Usluge prevoda i overe službenih materijala u našem prevodilačkom centru mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjeni govornih sposobnosti, s obzirom na to da u svojoj ekipi imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Pored standardnih prevodilačkih usluga koje podrazumevaju prebacivanje sadržaja sa ili na srpski jezik, možemo da omogućimo i direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Naime, ukoliko neki dokument izvorno objavljen na jeziku koji nije srpski želite da prebacite na drugi, takođe strani, jezik, možete da računate da ćete u prevodilačkom centru Akademije Oxford posao završiti najbrže, najjednostavnije i za najmanje novca, budući da metod rada prevodilaca i sudskih tumača Dečani to omogućava. Oni su, rečju, toliko stručni, opšte obrazovani, informisani, iskusni i umešni u svom poslu, da svaki dokument mogu odmah, u jednom potezu, da prevedu na ciljani jezik a ne da praktikuju način rada koji je uobičajen u ostalim prevodilačkim centrima, odnosno da materijale sa osnovnog jezika prvo prebacuju na srpski, pa tek nakon toga, sa srpskog na ciljani strani jezik. Na taj način klijentima štede i vreme i novac i postaju prava preporuka za poslove ovakve vrste.

Sve što zahtevate da za vas uradimo na polju prevođenja i overe dokumenata nastojimo da završimo u što kraćem roku, imajući u vidu da je u današnjem savremenom svetu vreme zaista novac. Međutim, ukoliko vam iz nekog razloga ne odgovaraju ponuđeni termini, prevodioci i sudski tumači Dečani mogu da vam ponude uslugu “hitnog prevoda” dokumenata koji će biti završen u još kraćem roku i kada sami dobijete priliku da odredite termin za obavljanje ovog posla. Budite uvereni da će i u ovakvoj situaciji kvalitet prevođenja ostati na uobičajeno visokom nivou i da će naši stručnjaci maksimalno profesionalno ispuniti sve ono što od njih očekujete. Jedino što će se u ovom konkretnom slučaju razlikovati od uobičajenih okolnosti jeste cena prevodilačke usluge, s obzirom na to da morate platiti i takozvanu „taksu za hitnost”, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine roka koji ste postavili za završetak posla.

U najvećem broju slučajeva klijenti traže da uradimo potpunu obradu dokumentacije, što znači da materijale prevedemo na traženi jezik, a potom ih i overimo pečatom licenciranog stručnjaka. Ova usluga je svako za stranku najpovoljnija I finansijski najisplativija. No, ponekad korisnici traže da samo overimo dokumenta koja je na novi jezik prebacio neko drugi, a ne članovi naše stručne ekipe. Naravno da prihvatamo da obavimo i ovaj posao, jer nam je zadovoljstvo i potreba klijenata uvek na prvom mestu, međutim moramo napomenuti da će I tada prevodioci I sudski tumači Dečani primeniti proceduru overe koja je u skladu sa zakonom, te će prevod koji imate detaljno uporediti sa originalnim dokumentom, koji nam takođe, iz tog razloga, morate dostaviti na uvid. Ovaj postupak se sprovodi zato što jedino materijali koji ni u čemu ne odstupaju od svog izvora mogu biti regularno overeni i uvršćeni u zvanični pravni promet. Dakle, ukoliko vaš prevod ispunjava ove uslove, prevodilac i sudski tumač Dečani će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Na taj način zvanično je potvrdio da je prevod jednak originalu i da se, kao takav, može podnositi nadležnim institucijama jednog sistema.

Ukoliko se, pak, dogodi da prevod koji imate ne može da bude legalizovan jer u njemu postoje neke neregularnosti ili odstupanja od originala, prevodilac i sudski tumač Dečani će predložiti da naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta kako bi u njemu korigovali sve što je potrebno. Oni će pregledati i prevod i original, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne gramatičke, stilske, slovne i pravopisne greške, te pregledati i, po potrebi, ispraviti prevod stručnih izraza i termina. Tako će u svakom pogledu poboljšati kvalitet prevedenog dokumenta i omogućiti vam da, bez velikih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala, dobijete dokument na traženom jeziku koji ćete, odmah nakon overe, moći da koristite u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Dečani obrađuju sledeća dokumenta

Stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford diplomirali su na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i stekli licence za rad odobrene od strane nadležnih državnih organa. Mnogi su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što kvalitet njihovog rada podiže na još viši nivo i klijentima uliva potrebnu sigurnost. Prevodioci i sudski tumači Dečani su izuzetno dobri poznavaoci pravopisa, gramatike, leksike i svih ostalih segmenata jezika za koje su specijalizovani i tokom rada se izrazito pridržavaju svih ovih normativa. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo i godine prakse u obradi zvanične dokumentacije, te su zaista za preporuku kada je u pitanju prevod i overa službenih materijala. S obzirom na to da se bave i legalizacijom prevoda koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, odlično poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u ovakvom tipu dokumenata. O kvalitetu njihovog rada i stručnosti svedoče mnogobrojni zadovoljni klijenti, ali i saradnje koje traju dugi niz godina.<.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod i overu svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ma koliko kompleksni da su njihovi sadržaji, budući da su prevodioci i sudski tumači Dečani kadri da odole i najtežim profesionalnim izazovima.

Vrlo često dobijemo zahteve da profesionalno obradimo dokumenta koja se koriste za biznis na međunarodnom nivou. Ovde, na primer, spadaju bilansi stanja, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, kao i godišnji izveštaji, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreski identifikacioni broj (PIB), finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansi uspeha i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Prevodioci i sudski tumači Dečani izdaju overene prevode različitih poslovnih odluka i ugovora poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih. U savremenom poslovanju vrlo često se organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, pa domen rada naših stručnjaka spadaju i službeni materijali potrebni za učešće na nekom od njih. To su, na primer, opšti uslovi, uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Firme ili pojedinci koje se bave nekim poslovima u oblasti nauke, građevine ili tehnike imaju potrebu za overenim prevodima različitih stručnih materijala, te prevodilac i sudski tumač Dečani prevodi i overava laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinske projekte sa propratnog građevinskom i tehničkom dokumentacijom i ostala srodna dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači Dečani kvalifikovani su i za rad sa pravosudnom i sudskom dokumentacijom, odnosno sa službenim materijalima koji se koriste u sudskim procesima i pravnim poslovima na nivou više država. Osim različitih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, oni prevode i overavaju i ostala pravna akta, odnosno saglasnost o zastupanju, sve vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata, ali i dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize, razne tipove zvaničnih izjava pojedinaca i pravno utemeljenih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Dečani uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Osim standardnih ličnih isprava, kao što su lična karta i pasoš, prevodilac i sudski tumač Dečani može da prevede i overi i vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se isključivo tiču ličnosti jedne osobe.

Oni koji žele da se školuju, usavršavaju ili pronađu posao u inostranstvu moraju imati overene prevode dokumenata kojima će potvrditi svoj nivo obrazovanja ili način rada u obrazovnim institucijama koje su pohađali. Iz ovih oblasti prevodilac i sudski tumač Dečani prevodi i overava prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

U današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate. Stoga se javlja i potreba za overenim prevodima raznovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije, što sve na vaš zahtev može da uradi prevodilac i sudski tumač Dečani. On će, između ostalog, moći da profesionalno obradi specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

U slučaju da je potrebno da podnesete zahtev u nekoj stranoj zemlji ili pak da potvrdite neka lična prava, moraćete nadležnim službama da podnesete overene prevode svih traženih potvrda i uverenja. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, jer su prevodioci i sudski tumači Dečani osposobljeni za rad sa potvrdom o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, uverenjem o nekažnjavanjum kao i sa potvrdom o stanju na bankovnom računu, onom o mestu boravka, o neosuđivanosti I, posebno često traženom, potvrdom o slobodnom bračnom stanju, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu.

Kako je jedan od primarnih principa našeg rada zadovoljan i bezbedan klijent, moramo da naglasimo da će sva vaša dokumenta, dok su na obradi u našem centru, biti zaštićena od bilo kakvog vida zloupotrebe i da će vaša privatnost biti bezuslovno poštovana. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Dečani, pre imenovanja, prošli sve predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali da će raditi u skladu sa važećim zakonima i propisima i na adekvatan način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja su im poverena na prevod i overu.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Dečani?

Proces obrade zvanične dokumentacije može se grubo podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na ciljani jezik i postupak overe prevoda. Ova dva segmenta su, međutim, međusobno povezana, budući da uslovljavaju jedan drugog. Naime, bez kvalitetnog prevoda nemoguće je izvršiti legalizaciju novog dokumenta i, obrnuto, materijal na novom jeziku, ma koliko savršeno uređen, u pogledu prava i zakona nema nikakvu vrednost ukoliko nije regularno overen.

Dakle, proces prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije mora da se obavlja prema strogim pravilima, što znači da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti prebačen na novi jezik i valjano, jasno i nedvosmisleno izražen. To se posebno odnosi na prevod stručnih izraza i termina, koji zapravo i predstavljaju bazu jednog ovakvog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Dečani su vrlo dobri poznavaoci gramatike, pravopisa, leksike i drugih segmenata jezika sa kojima rade i tokom prevođenja se striktno pridržavaju ovih normativa. Novi dokument izrađuju u duhu ciljanog jezika i pišu ga takozvani administrativnim stilom, karakterističnim za zvanične materijale. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu. Prvu će izvršiti sami njegovi autori, a drugu lektori i korektori, te će se tako osigurati korekcija i najsitniji grešaka i nepravilnosti. Dakle, prevod će u savršenom obliku ući u postupak overe kada će biti detaljno upoređen sa originalnim dokumentom, koji se, u tu svrhu, takođe dostavlja na uvid. Potrebno je, naime, da prevodilac i sudski tumač Dečani utvrdi da prevedeni spis u svemu odgovara svom izvoru, to jest da se sa njim poklapa u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina i stila kojim je napisan. Ukoliko je to zaista tako, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Nakon toga, novi dokument se smatra pravno validnim i može zameniti original u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodioci i sudski tumači Dečani mogli da ispune vaše zahteve i da do kraja obrade zvanična dokumenta koja su vam potrebna, morate nam na odgovarajući način dostaviti originalne materijale ili makar njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko ostalih detalja naše saradnje. Druga mogućnost je da nam materijale pošaljete na adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. Dostava dokumenata elektronskom poštom nije moguća, budući da se na ovaj način ne mogu slati originali. Izuzetak predstavlja situacija kada je potrebno da vam uradimo „hitan prevod” dokumenata, jer tada zaista ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena, a elektronska pošta je najbrži način dostave. Dakle, jedino tada možete dokumenta skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete imati obavezu da nam naknadno, poštujući rokove koje ste sami odredili za završetak posla, donesete ili, na neki od pomenutih načina, pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Dečani mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe.

Gotove prevode zajedno sa originalima možete lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik u ovom poslu. Treba da imate na umu da se dostava dokumenata tretira kao dodatna usluga u odnosu na poslove koje su za vas obavili naši stručnjaci, a tiču se prevoda, overe, redakture i sličnog. Cena ove usluge biće određena cenovnikom angažovane dostavne službe i platićete je najverovatnije kuriru na ruke, prilikom preuzimanja dokumentacije.

Cena prevoda se, inače, formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Dečani pridržavaju se prevodilačkog standarda po kome se na jednoj odštampanoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, za sve uračunatim razmacima između reči. Ovo je pravilo koje se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana mahom sadrži znatno kraći tekst. Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu.

Apostille overa dokumenata

Overa dokumenata Apostilel pečatom predstavlja neku vrstu potvrde višeg nivoa u odnosu na legalizaciju koju sprovode licencirani sudski tumači. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Apostilirana dokumenta ne podležu daljoj proveri niti overi i mogu se nesmetano koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica.

Postupak overe Apostille pečatom je specifičan pre svega zbog toga što nije predviđen za sve vrste službenih materijala, te se, na primer, nikada ne odnosi na administrativne isprave koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni na isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Apostiliranje dokumenata se ne obavlja na isti način u svim situacijama, pa je, na primer, kod nekih materijala potrebno prvo uraditi Apostille overu, pa tek onda prevod i overu koje vrše ovlašćeni prevodioci i sudski tumači, a kod nekih drugih dokumenata je postupak obrnut, dakle, prvo prevodioci i sudski tumači obavljaju svoj deo posla, pa se na kraju radi overa Apostille-om. Pošto je Apostille urađen u obliku štambilja u koji su upisani traženi podaci, nekada se traži da i sam sadržaj pečata bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je overiti samo prevod, ali ima situacija kada se zahteva da se Apostille nađe i na prevodu i na originalu.

Shodno Administrativnom uputstvu o Apostille pečatu, koji je usvojila Vlada Kosova, apostiliranje dokumenata na teritoriji Kosova i Metohije obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille pečata može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice ili, pak, osoba koju je stranka za ovaj posao ličnog ovlastila. Apostiliranje se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, uz izuzetak dokumenata koja su potrebna za lečenje u inostranstvu, kada se overa Apostille-om završava za 24 sata i oslobođena je plaćanja svih taksi. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstualno pojasnili sve segmente obrade zvanične dokumentacije, no, ukoliko postoji bilo šta što biste želeli da pitate, slobodno nam se obratite telefonom, mejlom ili dođite lično u poslovnicu. Naši ovlašćeni službenici će dati sve od sebe da vam što preciznije odgovore, a ukoliko bude bilo potrebno, dobićete i termin za besplatno konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Dečani

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Dečane


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Dečani

Spisak sudskih tumača za grad DečaniSudski tumači za grad DečaniSpisak sudskih tumača za grad Dečani

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Dečani

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad DečaniSudski tumači za grad DečaniCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Dečani

Sudski tumači i prevodioci u Dečanima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!