Sudski tumač Kaluđerica

Kaluđerica je urbano beogradsko naselje koje se delimično nalazi na teritoriji opštine Zvezdara, a delom na teritoriji opštine Grocka. Izgrađeno je u dolini Kaluđeričkog potoka, između uzvišenja po kojima se pružaju, na severnoj strani, smederevski put, a na južnoj strani, auto - put, nekada poznat kao Auto - put bratstva i jedinstva. Udaljenost od centra Beograda je oko 13 kilometara. Kaluđerica je poznata kao najveće divlje naselje na Balkanu, jer je građena stihijski, bez ikakvog plana, bez građevinskih dozvola, kanalizacije i ostale infrastrukture. Za razliku od južnoameričkih predgrađa - favela, kuće u Kaluđerici su, mada većinom nezavršene, građene od čvrstog materijala, lepe su i prijatne za stanovanje mnogočlanih porodica. Problemi stanovnika Kaluđerice su, slično onim koje imaju ljudi koji žive u favelama, uske, često neasfaltirane, blatnjave ulice, neodgovarajaća ili nepostojeća kanalizacija za veći deo naselja, problemi sa elektro - snabdevenjem, sa javnim prevozom i slični. Svaka kuća u Kaluđerici ima izgrađeno kupatilo, ali neki stanovnici ne mogu da ga koriste jer nemaju vodu. Mnogi još upotrebljavaju poljski wc. Većinu stanovnika čine prognani ili izbegli sa područja bivše Jugoslavije zahvaćenih ratom, koji su se, tokom tridesetak godina, naseljavali u Kaluđericu. Nekoliko porodica Srba prognanih 2004. godine iz Metohije i danas ovde žive bez struje, ali kažu da im je u Kaluđerici ipak mnogo bolje nego u Klini, Orahovcu ili Suvoj reci.

Zvaničan broj stanovnika Kaluđerice je oko 25 hiljada, a nezvanično se procenjuje na oko 45 hiljada. Tako brzo rastuće naselje, koje se i dalje širi i skoro se spaja sa susednim Malim Mokrim Lugom na zapadu i Leštanima na istoku, ima i svoja podnaselja - kvartove. Neka od njih su dobila imena po nazivima kafana na Smederevskom putu, u blizini kojih su izgrađena, kao recimo: „Moravac“, „Čardak“ i „Tri tiganja“. Na najvišem delu padine, ispod auto - puta je naselje Klenak, a u produžetku je Stara Kaluđerica, dok je u dolini najveći kvart u kome se nalazi osnovna škola, vrtić, pošta, ambulanta, policijska stanica i dva supermarketa.Stanovnici Kaluđerice imaju mogućnost da, kao i žitelji ostalih delova Beograda, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiju prevod službenih materijala na jezik koji im je potreban, ali i overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored navedenog, možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica

Profesionalci koji u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford prevode i overavaju vaša zvanična dokumenta i javne isprave su vrhunski jezički stručnjaci koji su, sa najvišim ocenama, diplomirali na tražim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što kvalitet njihovih prevoda podiže na još viši nivo, a na strankama daje neophodnu sigurnost da će kod nas dobiti precizan i korektno urađen prevod, potpuno prilagođen tekstu izvornika. Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica veoma dobro poznaju gramatička, pravopisna, semantička i ostala pravila jezika za koji su se specijalizovali, a s obzirom na to da se, pored prevođenja, bave i overavanjem materijala na novom jeziku, prema proceduri koja je definisana zakonom, oni su perfektno upoznati sa svim aktuelnim propisima i zakonima, kao, uostalom, i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u pisanim materijalima koje obrađuju. Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica imaju dugogodišnje iskustvo u prevođenju i legalizaciji zvaničnih materijala, a o kvalitetu njihovog rada svedoči i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje i kasnije uvekobraćaju, kad god imaju potrebu za profesionalnom obradom službenih spisa. Zahvaljujući svojim neospornim kvalifikacijama i praktičnom znanju, naši stručnjaci mogu svojim strankama da obezbede da na jednom mestu, u relativno kratkom roku i po više nego povoljnim cenama, dobiju overene prevode svojih materijala i da odmah nakon toga mogu da ih upotrebljavaju u međunarodnom pravnom prometu.

Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, prevodioci i sudski tumači Kaluđerica su, pre imenovanja prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojom su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa aktuelnim zakonima, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni, dakle, imaju obavezu da sve vaše materijale zaštite od bilo kakve vrste nepoželjne upotrebe, da iznad svega poštuju vašu privatnost, a podatke koji im se otkrivaju tokom rada čuvaju kao poslovnu tajnu. Tako ćete, ukoliko nas angažujete za prevod i overu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, osim obrade materijala na vrhunskom nivou, dobiti i svu sigurnost koja vam je potrebna i zagarantovanu diskreciju.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Kaluđerica može da prevede zvanične materijale?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford vaši službeni spisi mogu biti prevedeni u okviru više od 40 jezika koji se govore na području Evrope, ali i u drugim delovima sveta. Osim jezika koji su najrasprostranjeniji po broju govornika i traženi u svim sferama društvenog života, kao što su engleski, ruski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Kaluđerica, na zahtev svojih klijenata, može da uradi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju arapski, turski, grčki, italijanski, portugalski, španski, ali i jezike koji se govore u zemljama naših suseda, odnosno, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski. U našem prevodilačkom centru sadržaji službenih materijala mogu biti prebačeni i na slovenački, poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski i na skandinavske jezike, poput norveškog, finskog, danskog i švedskog. Podrazumeva se da naši stručnjaci mogu da urade i prevode sa pomenutih jezika na neke druge, koji su, u konkretnoj situaciji, korisniku potrebni. Prevodilac i sudski tumač Kaluđerica kvalifikovani je i za rad sa kineskim i japanski jezikom, ali i sa latinskim, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori, pa se više ne ubraja u žive jezike, ali se i u naše vreme upotrebljava u stručnoj pisanoj dokumentaciji koja se odnosi na oblast farmacije, medicine, veterine ili pravnih nauka. Iako su prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik vrlo retki na našim prostorima, jedni od njih, takođe, ulaze u sastav naše profesionalne ekipe, pa klijentima sa velikim zadovoljstvom možemo da ponudimo i usluge koje obuhvataju neki od pomenutih jezika. Želeći da podržimo savremena nastojanja da se osobe smanjenih govornih sposobnosti i oštećenog sluha takođe aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će klijentima sa pomenutim specifičnim potrebama omogućiti da, bez ikakvih problema, dođu do prevoda zvaničnih dokumenata koja su im potrebna.

Podrazumeva se da najčešće dobijamo zahteve da sadržaje službenih materijala prebacimo sa nekog stranog jezika na srpski ili, obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik. Ovakve prevodilačke usluge su, međutim, uobičajene i u drugim prevodilačkim agencijama, ali ono po čemu se prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih institucija iz iste branše jeste direktan prevod između dva strana jezika. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Kaluđerica u toj meri stručno i opšte obrazovan, iskusan, umešan u prevođenju, sa mnogobrojnim različitim interesovanjima i afinitetima, da je sposoban da jedan dokument izvorno sačinjen na stranom jeziku odmah prebaci na novi, takođe strani, jezik, a da ne primenjuje uobičajeni metod rada koji se u ovakvim situacijama praktikuje, to jest, da sadržaje traženih spisa sa osnovnog jezika prvo prevodi na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Potpuno je očigledno da ovakav način rada omogućava klijentima da brže dobiju prevode svojih dokumenata, a cena opisane prevodilačke usluge će biti niža nego na drugim mestima, s obzirom na to da u ovakvom poslu kod nas nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, jer se sve obavlja neposredno, ali na zavidnom nivou kvaliteta, kao i u svim drugim situacijama.

Prevodilac i sudski tumač Kaluđerica profesionalno obrađuje sledeća dokumenta

Naši jezički stručnjaci će, na vaš zahtev, prevesti i overiti bilo koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, ma koliko da su kompleksni njihovi sadržaji i na bilo koju oblast privatnog ili društvenog života se dati materijali odnosili.

Kako se u savremenom biznisu poslovne transakcije uglavnom obavljaju na nivou više država, ponekad čak i kontinenata, postoji izražena potreba za obradom dokumenta koja se u tu svrhu koriste, pa tako prevodioci i sudski tumači Kaluđerica izdaju overene prevode godišnjih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansa uspeha, različitih vrsta poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, a uz to i osnivačkog akta preduzeća, ulaznih i izlaznih faktura, finansijskih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda i izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a). Kod nas možete dobiti i profesionalnu obradu raznovrsnih poslovnih odluka, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), statuta preduzeća, bilansa stanja, godišnjih izveštaja i kompletne tenderske dokumentacije, to jest, službenih materijala koji su, overeni i prevedeni, potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Ovde, recimo, spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U širem smislu, poslovna dokumentacija obuhvata i stručne pisane materijale koji se odnose na oblast tehnike, nauke ili građevine, pa tako prevodilac i sudski tumač Kaluđerica radi i sa građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, kao i sa deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka i ostalim sličnim dokumentima.

Pored presude o razvodu braka i svih ostalih vrsta sudskih odluka, rešenja i presuda, prevodioci i sudski tumači Kaluđerica profesionalno obrađuju i druga pravna akta, to jest, službene materijale potrebne za vođenje međunarodnih sudskih procesa i obavljanje ostalih pravnih poslova koji prevazilaze granice jedne države. Tu se, recimo, mogu ubrojati različiti tipovi licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, pravilnika, izveštaja i zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, to jest, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Kaluđerica obrađuju medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, s obzirom na to da se ovi spisi uglavnom traže radi lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Iz navedenih oblasti prevode i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalazi i druga srodna dokumenta.

Ukoliko želite da aplicirate za vizu, podnesete neki zahtev ili ostvarite odgovarajuće lična prava u inostranstvu, morate nadležnoj službi podneti overene prevode traženih uverenja, potvrda, izjava, zahteva, dozvola i saglasnosti, pa tako prevodilac i sudski tumač Kaluđerica može da vam ponudi kompletnu obradu potvrde o mestu boravka, saglasnosti o zastupanju, potvrde o neosuđivanosti, dozvole za boravak, ali i potvrde o redovnom zaposlenju, zahteva za dobijanje vize, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, nasledničke i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, potvrde o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju i, posebno često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je omogućilo školovanje, usavršavanje i zasnivanje radnog odnosa u inostranstvu, pa u tu svrhu prevodioci i sudski tumači Kaluđerica prevode i overavaju diplome i sve dodatke koji uz njih idu, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i ostale pisane materijale kojima pojedinac može da dokaže nivo svog obrazovanja ili koji se odnose na konkretne institucije obrazovnog sistema.

U oblasti ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Kaluđerica radi sa ličnom kartom, pasošem, krštenicom (izvodom iz matične knjige rođenih), vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, venčanim listom (izvodom iz matične knjige venčanih), ali i sa saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, umrlicom (izvodom iz matične knjige umrlih), radnom dozvolom i mnogim drugim dokumentima koja se tiču isključivo jedne osobe.

Šta još može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Kaluđerica?

Uprkos tome što zaista smatramo da su prevodi koje urade naši jezičkih stručnjaci jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, izaći ćemo u susret svim vašim zahtevima, pa ćemo tako prihvatiti i da samo overimo materijale čiji ste prevod na novi jezik poverili nekom drugom stručnjaku, a ne prevodilačkom timu Akademije Oxford. Napominjemo, međutim, da ćemo i tada, kao i u svim drugim prilikama, morati da sprovedemo predviđenu proceduru overe, koja podrazumeva vrlo detaljno upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim dokumentom, koji nam, takođe, morate dostaviti na uvid. Ovaj postupak sprovodi se sa ciljem da se utvrdi potpuno poklapanje prevedenog i izvornog materijala, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o korišćenim stručnim terminima i stilu izrade, jer, jedino tako, prevod može biti zvanično overen i svrstan u rang sa ostalim originalnim dokumentima. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Kaluđerica utvrdi da vaš prevod poseduje navedene karakteristike, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Sada ovaj spis može postati deo međunarodnog pravnog saobraćaja, s obzirom na to da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da je pregledan i odobren od strane ovlašćenog stručnog lica i da se, kao takav, može podnositi u sve nadležne ustanove jednog sistema.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevodilac i sudski tumač Kaluđerica ustanovi da vaš prevod nije urađen prema pravilima, to jest, da u nečemu odstupa od izvornog dokumenta ili sadrži druge greške i nepravilnosti, pa ne može da ga regularno overi. No, i u ovakvoj situaciji imamo za vas rešenje! Naravno da nećemo predlagati da naši stručnjaci ponovo prevode vaš dokument, s obzirom na to da bismo vas tako izložili nepotrebnim troškovima i gubljenju vremena. Umesto toga, naši lektori i korektori, važni članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford, će uraditi redakturu spornog teksta i na svim nivoima poboljšati njegov kvalitet. Oni će, naime, prvo uraditi detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima uskladiti ova dva materijala, ispraviti pravopisne, slovne, stilske, gramatičke i druge jezičke greške koje uoče, ali i prekontrolisati, i u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasno i nedvosmisleno izraženi, budući da čine srž samog zvaničnog dokumenta. Nakon ovakve stručne intervencije, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, očišćen od svih grešaka, nepravilnosti i odstupanja od originala, pa ćete, odmah nakon overe, moći da ga upotrebljavate u zvaničnom pravnom prometu.

Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica čine sve što je u njihovoj moći da svaki posao koji im je poveren završe za što kraće vreme, no ponekad se dogodi da klijenti nisu u mogućnosti da prihvate rokove koje nudimo, budući da imaju potrebu da prevedene spise dobiju što pre, pa tada prevodilac i sudski tumač Kaluđerica radi takozvani „hitan prevod” materijala, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što korisniku nudi mogućnost da sam definiše termin koji mu najviše odgovara za obavljanje ove prevodilačke usluge. Naši stručnjaci i u opisanom okolnostima daju svoj maksimum, to jest omogućavaju strankama da u roku koji su naveli dobiju prevode traženih dokumenata, a kvalitet rada ostaje na vrhunskom nivou. S obzirom na to da sada rade u izmenjenim i otežanim okolnostima i, svakako, pod većim pritiskom, cena ove usluge biće drugačija od uobičajene, to jest, klijent će, pored osnovnih troškova, morati da plati i takozvani „dodatak za hitnost”, na čiju visinu utiče broj prevedenih strana, ali i dužina vremenskog perioda koji je određen za završetak posla.

Prevodilac i sudski tumač Kaluđerica radi na sledeći način

Primarni zadatak naših jezičkih stručnjaka jeste da klijentima omoguće da dobiju overene prevode traženih dokumenata, to jest, materijale na novom jeziku, dovedene u oblik prihvatljiv u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, prevodioci i sudski tumači Kaluđerica, pre svega, moraju tačno i korektno da prevedu konkretne spise na novi jezik, što nije nimalo lak posao, budući da zahteva visok nivo koncentracije i znanja, bez ikakvih improvizacija ili uplitanja subjektivni stavova. Sve što je navedeno u osnovnom dokumentu mora biti adekvatno izraženo u prevodu, a posebno se vodi računa o prebacivanju stručnih izraza i termina na ciljani jezik, budući da oni moraju biti vrlo precizni, jer od njihovog značenja zavisi i tumačenje samog zvaničnog materijala. Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica se, tokom rada, izrazito pridržavaju gramatičkih, pravopisnih, semantičkih i ostalih normativa jezika na koji prevode, poštujući i njegov duh, uopšte, a novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim materijalima i odlikuje se jasnim izražavanjem, ukalupljenom leksikom i sintaksom, kao i izbegavanjem svake mogućnosti dvosmislenog i nejasnog tumačenja onoga što je napisano. Kada se završi prevođenje, materijal pregledaju sami njegovi autori, a zatim i lektori, jezički stručnjaci bez premca, koji će detektovati i ispraviti čak i one nepravilnosti, greške i odstupanja od teksta izvornika koja su, u prvoj kontroli, eventualno ostala neuočena.

Tako upakovan prevod stiže u proces overe, kada će, pre svega, biti detaljno i vrlo pažljivo upoređen sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak sprovodi se sa ciljem da se dokaže potpuno poklapanje prevedene i originalne verzije jednog dokumenta, kako u sadržaju, tako i u stilu izrade i stručnim izrazima i terminima koji su upotrebljeni. To je, naime, uslov koji prevod mora da ispuni kako bi bio zvanično overen i uključeni u pravno validne materijale. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Kaluđerica će ga overiti svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, i na njega staviti svojeručni potpis. Sada ovaj dokument poseduje zakonsku snagu originala i može se koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko odlučite da nam poverite obradu svojih zvaničnih materijala, imaćete samo obavezu da nam se odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koji ste prethodno overili u za to nadležnoj instituciji. Spise koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih filijala, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Takođe imate mogućnost da, ako vam više odgovara, dokumenta pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na području Beograda. Postoji i varijanta dostave materijala elektronskim putem, no ona je rezervisana isključivo za situaciju kada vam radimo „hitan prevod” dokumenata, jer je tada naročito važno da ona što pre stignu do naših prevodilaca, kako bismo u predviđenom roku ispunili vaše zahteve. No, i kada skenirana dokumenta pošaljete na naš mejl, imaćete obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o terminu koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od gore spomenutih načina donesete ili pošaljete originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Kaluđerica mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima.

Kada se materijali na novom jeziku overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Dostava i preuzimanje dokumenata obavlja se u skladu sa dogovorom sa vama, kao korisnicima naših usluga, a naravno na način koji vam najviše odgovara. U ponudi su dve varijante - prva je da dokumenta lično podignete u nekom od naših beogradskih predstavništava, a druga da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju koju navedete u zahtevu. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže na ovom polju sarađujemo ili Pošta Srbije, koja će materijale poslati kao preporučenu pošiljku. Morate znati da cenu dostave sami plaćate, potpuno nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu, redakturu i druge usluge koje ste dobili u našem prevodilačkom centru. Visina ovih troškova zavisiće od zvaničnog cenovnika angažovane dostavne službe, a najverovatnije ćete ih izmiriti prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a, kako nalaže prevodilačko pravilo koga se i prevodioci i sudski tumači Kaluđerica pridržavaju, na jednoj od njih nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst. Važno je da znate da se na veće količine prevedenog materijala uglavnom odobrava i neki popust, a sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. O tome se, takođe, možete raspitati kod ovlašćenih službenika u našim poslovnicama u Beogradu.

Još nešto o overi dokumenata

Prevedeni materijali overeni pečatom licenciranog sudskog tumača mogu se, sa jednakom snagom originala, uključiti u zvanični pravni promet, no postoje i ona prevedena dokumenta koja u tu svrhu moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. Overa Apostille-om uvedena je na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je da apostilirani materijali mogu, bez ikakvih ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe.

Postupak apostiliranja dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu je drugačiji za različite tipove zvaničnih materijala, pa je tako ponekad potrebno prvo dokumenta prevesti i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a potom uraditi overu Apostille-om, dok je u drugim slučajevima predviđeno da se prvo uradi apostiliranje konkretnog zvaničnog materijala, a da nakon toga jezički stručnjaci njegov sadržaj prevedu na traženi jezik i urade overu. Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na tačno određen način, unose odgovarajući podaci, tako da se ponekad zahteva da, osim samog teksta dokumenta, na ciljani jezik bude prebačen i sadržaj Apostille pečata. Kod nekih materijala dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, no u nekim slučajevima zahteva se da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Bitno je da znate da apostiliranje nije predviđeno za sve vrste zvaničnih dokumenata, pa se tako nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod onih koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Za Apostille overu u Republici Srbiji zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Budući da prevodioci i sudski tumači Kaluđerica ne vrše ovaj tip legalizacije, nemaju ni profesionalnu obavezu da poznaju sve pojedinosti datog postupka, te će vam o tome dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Važno je da ovlašćenom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i za šta su vam potrebni overeni prevodi, jer ćete tako sigurno dobiti pouzdane i upotrebljive informacije. Ukoliko je za vaš konkretni materijal potrebna overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, ali i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille overi?

Sve što je potrebno da znate o postupku apostiliranja službenih materijala možete pitati ovlašćenog službenika nekog od 3 beogradska osnovna suda. Pošto Kaluđerica pripada područjima dve beogradske opštine, važno je da znate da je za teritoriju opštine Grocka nadležan Drugi osnovni sud, smešten na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a za opštinu Zvezdara Prvi osnovni sud, koji se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a. Obaveštenja o Apostille-u možete potražiti i u Višem sudu u Beogradu, čije je adresa Timočka 15, na Vračaru.

Molimo vas da nas telefonom ili mejlom kontaktirate ili lično dođete u neku od naših poslovnica u glavnom gradu ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili postupkom overe zvanične dokumentacije. Nastojaćemo da na sva vaša pitanja što detaljnije odgovorimo, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kaluđerica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kaluđericu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Kaluđerica

Spisak sudskih tumača za opštinu Kaluđerica Sudski tumači za opštinu Kaluđerica Spisak sudskih tumača za opštinu Kaluđerica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Kaluđerica

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Kaluđerica Sudski tumači za opštinu Kaluđerica Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Kaluđerica

Sudski tumači i prevodioci u Kaluđerici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!