Sudski tumač Mirijevo

Mirijevo je beogradsko prigradsko naselje, 7 km udaljeno od centra grada, koje je nekada bilo selo u gradu, a danas je novoizrađeni grad u nekadašnjem selu. Za razliku od predgrađa u sremskom ili banatskom delu Beograda, za Mirijevo postoje pisani podaci o događajima i stanovnicima još iz 15. veka. Arheološki nalazi pokazuju da su još u starom veku na ovoj terotiriji živeli Kelti i Iliri, a najstariji pisani dokumenti su katastri i popisi muškog stanovništva iz vremena turske vladavine, tačnije popisi iz perioda od 1476. do 1566. godine. U to doba je neki Jahija paša bio vlasnik svih okolnih sela i Mirijevo - vakufa, naročito cenjenog zboz dobrih vinograda. Navodno je putopisac Evlija Čelebija, u opisu iz 18. veka, za Mirijevo rekao da su to „pravi ružičnjaci i rajski vrtovi“.

Nije poznato poreklo imena Mirijeva, ali postoji nekoliko pretpostavki. Moguće je da su Srbi, izbegli iz svog kraja za vreme turskih osvajanja, došavši iz Mirova kod Kičeva, svom novom selu dali slično ime, a možda su se stanovnici nekadašnjeg naselja pored carigradskog druma (današnji smederevski put) preselili nekoliko kilometara dalje i izgradili novo selo u šumi do kojeg nije bilo puta. Tamo su našli mir od turskih zuluma i tako je selo dobilo ime Mirijevo. Kako su prolazili vekovi menjali su se osvajači i stanovništvo, seoska crkva je pretvarana u džamiju, onda u katoličku crkvu, a zatim je bila potpuno rušena. Sredinom 18. veka u selu je bilo samo 7 kuća, dok danas broj stanovnika prelazi 40 hiljada. U doba Kneževine Srbije skoro svi stanovnici Mirijeva bili su poljoprivrednici, gajili su žito, vinograde, voće i naročito se bavili stočarstvom. Priča se da su u to vreme terali svinje na žir u hrastovu šumu koja se nalazila na mestu današnjeg Pravnog fakulteta, u blizini trga Slavija.

Geografski položaj Mirijeva je u prirodnom amfiteatru, sa tri strane brdima okruženoj dolini mirijevskog potoka koji se uliva u reku Dunav i ta severna strana naselja je otvorena prema banatskoj ravnici. Mirijevo okružuje 6 brda, nadmorske visine od 250 do 280 metara - Zvezdara, Zeleno, Stojčino, Gradac, Orlovica i Lešće brdo. Okolna naselja su Ćalije, sa kojim je tek pre nekoliko godina Mirijevo povezano širokom, dvosmernom ulicom, zatim Zvezdarska šuma i Mali Mokri Lug. Mesna zajednica Mirijevo administrativno pripada opštini Zvezdara.Širenje Beograda je potpuno promenilo uobičajeni seoski način života u Mirijevu, koje je 1976. postalo ogromno gradilište na 260 hektara nacionalizovanog poljoprivrednog zemljišta. Danas više od 700 hektara zauzima solitersko naselje i gradnja se dalje nastavlja. Prva škola u selu, a druga u celom Beogradu, izgrađena je 1833. godine. Stara crkva je podignuta 1834. i posvećena Svetom Proroku Iliji. Više puta je renovirana i dorađivana, tako da sadašnji izgled datira iz 2006. godine. Nova crkva Svetog Velikomučenika Pantelejmona počela je da gradi 2007. U Mirijevu rade 2 osnovne škole, sa preko tri i po hiljada učenika i jedna srednja škola, Sedma beogradska gimnazija.

Stanovnici Mirijeva, kojima je to potrebno, mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti prevode svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, kao i legalizaciju prevoda na zakonom utvrđen način. Osim toga, mogu se prijaviti na neki od naših kurseva stranih jezika, koje vode iskusni i nadasve kvalifikovani predavači, obučiti se za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima, ali se i prekvalifikovati i dokvalifikovati, to jest, profesionalno osposobiti, za neki posao koji zahteva III ili IV stepen stručne spreme. Za buduće gimnazijalce, srednjoškolce i studente organizujemo pripremnu nastavu za upis u željenu gimnaziju, srednju ili višu školu, kao i na fakultete.

Prevodioci i sudski tumači Mirijevo

U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade vrhunski jezički stručnjaci koji su diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta sa najvišim ocenama i od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet naših usluga podiže zaista na zavidan nivo, a klijentima garantuje dobijanje preciznih prevoda, urađenih potpuno u skladu sa originalom. Prevodioci i sudski tumači Mirijevo savršeno poznaju sve segmente jezika za koji su specijalizovani, a s obzirom na to da se, pored prevođenje bave i legalizacijom materijala na novom jeziku, vrlo dobro su upoznati i sa aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u zvaničnom tipu dokumentima. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo, kao i mnogobrojni zadovoljni klijenti koji sa našim prevodilačkim centrom, gotovo po pravilu, ostvaruju dugogodišnju saradnju, budući da su vrlo zadovoljni uslugama koje ovde dobijaju. Prevodioci i sudski tumači Mirijevo svojim korisnicima omogućuju da na jednom mestu, uvek u dogovoreno vreme i po verovatno najpovoljnijoj ceni na tržištu, dobiju overene prevode službenih materijala koji su im potrebni i da, odmah nakon toga, mogu da ih upotrebljavaju u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima koje treba da završe.

Da bi obavljali jedan ovako odgovoran posao, prevodioci i sudski tumači Mirijevo prošli su sve predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojim su se obavezali ne samo na rad u skladu sa važećim zakonima, već i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se dostavljaju na obradu. Oni će, naime, sve materijale koje prevode i overavaju zaštititi od bilo kakve nepoželjne upotrebe, a svojim klijentima obezbediti privatnost i svu sigurnost koja im je potrebna. Prema podacima koji im se u radu otkrivaju naši stručnjaci će se odnositi kao prema poslovnoj tajnui, pa ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, osim kvalitetnog i vrlo preciznog prevoda i overe u skladu sa utvrđenom procedurom, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti i zagarantovanu diskreciju.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Mirijevo obrađuje zvanična dokumenta?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika koji se govore kako na području Evrope, tako i u drugim delovima sveta. Kod nas možete dobiti i prevod u okviru persijskog, hebrejskog, romskog, pakistanskog, korejskog i estonskog jezika, iako su oni vrlo retko u ponudi prevodilačkih centara na ovim prostorima, s obzirom na to da su njihovi poznavaoci zaista vrlo retki. Pored toga, sadržaje službenih materijala prebacujemo i na, uvek aktuelni, engleski, ruski, francuski i nemački, ali i sa ovih svuda rasprostranjenih jezika na neke druge koji su klijentu, u datoj situaciji, potrebni. Prevodilac i sudski tumač Mirijevo radi i sa španskim, portugalskim, arapskim, turskim, grčkim, italijanskim, kao i sa poljskim, češkim i slovačkim jezikom. Vrlo često dobijemo zadatak da službene materijale prevedemo u okviru jezika koji se govore u državama u našem okruženju, poput mađarskog, slovenačkog, rumunskog, bosanskog, bugarskog, hrvatskog, albanskog ili makedonskog. Klijentima nudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju kineski, japanski, ukrajinski, holandski ili, pak, neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su, recimo, norveški, švedski, finski i danski. Iako se latinski već vekovima nigde ne govori, pa se smatra mrtvim jezikom, i danas se može sresti u pisanim stručnim dokumentima vezanim za područje farmacije, medicine, veterine ili pravnih nauka, te prevodilac i sudski tumač Mirijevo klijentima može da ponudi i prevodilačke usluge koje obuhvataju pomenuti jezik. Prevod i overu zvanične dokumentacije u našem prevodilačkom centru mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjeni govornih sposobnosti, budući da u svojoj stručnoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Kako Akademija Oxford neprestano nastoji da poboljšava kvalitet svojih usluga i svoj rad prilagođava savremenim zahtevima, u redovne poslove koje za svoje klijente obavljamo spada i direktno prevođenje u okviru dva strana jezika. Tačnije rečeno, prevodilac i sudski tumač Mirijevo može odmah, u jednom potezu da sadržaj službenog materijala, sačinjenog na nekom jeziku koji nije naš maternji, prebaci na novi strani jezik koji stranka traži. Isti posao se u većini drugih prevodilačkih agencija uglavnom obavlja posredno, odnosno, u dve etape. Prvo se dokumenta sa izvornog stranog jezika prebacuju na srpski, a potom sa srpskog na ciljani strani jezik. Očigledno je da naši stručnjaci, zahvaljujući svom obrazovanju, profesionalizamu, iskustvu i umešnosti mogu klijentima da obezbede bržu, ali i jeftiniju uslugu, budući da u našem prevodilačkom centru za obavljanje opisanog posla nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, pa će i cena prevoda biti niža.

Iako se prevodioci i sudski tumači Mirijevo trude da svaki posao koji treba da obave za svoje klijente završe u što kraćem vremenskom periodu, dešava se da stranka ne može da prihvati ponuđene termine, jer joj je obavljanje posla potrebno zaista brzo. Tada može da zatraži takozvani „hitan prevod” dokumenata, koji je specifičan po tome što tada korisnik dobija mogućnost da sam odredi rok koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši profesionalci i u takvoj situaciji zadržavaju jednak nivo kvaliteta prevođenja, uprkos tome što rade pod pritiskom i u otežanim uslovima. Cena ove prevodilačke usluge biće različita od redovne, zato što tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i takozvanu „taksu za hitnost”, čija visina zavisi kako od broja stranica koje su prevedene, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga korisnik očekuje da prevodioci i sudski tumači Mirijevo završe prevod konkretnog materijala.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Mirijevo?

Naši jezički stručnjaci poseduju takvo znanje, iskustvo i prevodilačku veštinu da su sposobni da odole i najtežim profesionalnim izazovima i obrade najzahtevnije sadržaje zvaničnih dokumenata.

Osim standardnih ličnih isprava, kao što su pasoš i lična karta, prevodioci i sudski tumači Mirijevo prevode i overavaju i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za jednu osobu.

Čest predmet obrade su i različita dokumenta koja se koriste u poslovanju vezanom za više država, pa tako prevodilac i sudski tumač Mirijevo može da uradi overene prevode rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća, ulaznih i izlaznih faktura, bilansa stanja, revizorskih izveštaja, a uz to i svih vrsta poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, te izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), finansijskih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda, osnivačkog akta preduzeća, različitih poslovnih odluka, bilansa uspeha, poreskog identifikacionog broja (PIB-a) i mnogih drugih sličnih materijala. Prevodilac i sudski tumač Mirijevo klijentima može da ponudi i prevod i overu svih spisa potrebnih za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Ovde, recimo, spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Osim svih tipova sudskih presuda, odluka i rešenja, od kojih se, na primer, posebnog često traži obrada presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Mirijevo prevodi i overava i ostala pravna akta, odnosno dokumenta potrebna za međunarodne sudske procese i ostale pravne poslove koji prevazilazi granice jedne zemlje. To su, na primer, različiti pravilnici, izveštaji, punomoćja, ovlašćenja, sertifikati, licence i pravno utemeljeni sporazumi, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Kod nas možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Pored tehničke, građevinske i naučne dokumentacije, u koju, između ostalog, spadaju uputstva za rukovanje, naučni i tehnički patenti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, prevodioci i sudski tumači Mirijevo profesionalno obrađuju i sve zvanične materijale koji su klijentima potrebni za korišćenje medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili, pak, za lečenje uvoznim lekovima i preparatima. Tu, recimo, spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i ostala potrebna dokumenta koja se tiču farmacije i medicine.

Svi koji žele da se školuju, usavršavaju ili zasnuju radni odnos van granica svoje zemlje moraju imati i overene prevode službenih materijala kojima će nadležnim institucijama moći da potvrde svoj nivo obrazovanja ili, pak, način rada u obrazovnim ustanovama koje su pohađali. Tako prevodioci i sudski tumači Mirijevo rade sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjima o položenim ispitima, ali i sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i, naravno, sa diplomama i dodacima diploma.

U slučaju potrebe da se u nekoj stranoj zemlji podnese odgovarajući zahtev ili, pak, ostvare neka lična prava, morate imati overene prevode traženih saglasnosti, potvrda, dozvola, uverenja, zahteva ili izjava koji se predaju nadležnim institucijama. Prevodilac i sudski tumač Mirijevo će za vas uraditi i overene prevode potvrde o redovnim primanjima, nasledničke i ostalih zvaničnih izjava pojedinaca, potvrde o stanju na bankovnom računu, zahteva za dobijanje vize, kao i potvrde o redovnom zaposlenju, dozvole za boravak, potvrde o neosuđivanosti, saglasnosti o zastupanju, potvrde o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, koje se vrlo često traži, s obzirom na to da bez nje nije moguće ući u bračni odnos sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Kako tačno rade prevodioci i sudski tumači Mirijevo?

Proces obrade zvanične dokumentacije se sastoji iz dve faze. Prvu čini samo prevođenje na traženi jezik, a drugu legalizacija prevoda prema zakonski utvrđenoj proceduri. Kako je glavni cilj rada naših stručnjaka da klijentima omoguće dobijanje materijala na traženom jeziku dovedenih u formu prihvatljivu za zvanični pravni promet, moraju se strogo poštovati rigidna pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom kako bi se ovaj zadatak na pravi način ispunio. Samo prevođenje službenih materijala je kompleksan i nimalo lak posao, budući da se očekuje da prevodilac i sudski tumač Mirijevo sadržaj osnovnog dokumenta u celosti prebaci na novi jezik i da ga izrazi jasno i precizno, kako bi se izbegla bilo kakva mogućnost nerazumevanja napisanog ili dvosmislenog tumačenja teksta. To posebno važi za stručne izraze i termine, koji moraju biti precizno iskazani, jer od njihovog značenja zavisi i smisao samog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Mirijevo, tokom rada, poštuju gramatička, pravopisna i ostala pravila jezika na koji prevode, kao i njegov duh uopšte. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, karakterističnih za službene materijale u kome dominira hladno i suvo izražavanje, bez naracije, estetskih elemenata i emotivnosti. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a potom i lektori, vrhunski jezički poznavaoci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje su, pri prvoj kontroli, eventualno ostale neprimećene.

Tako ispravljen prevod ulazi u postupak overe kada će biti detaljno proveren i upoređen sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, mora dostaviti na uvid. Svrha sravnjivanja ova dva materijala jeste utvrđivanje identičnosti njihovih sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade, budući da jedino pod takvim uslovima prevod može biti i zvanično overen i uključen u pravno validne materijale. Ako materijal na novom jeziku, dakle, poseduje navedene karakteristike, prevodilac i sudski tumač Mirijevo na njega stavlja svoji pečat, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, kao i svojeručni potpis. Na taj način daje garanciju da prevod može u pravnom prometu da zameni original, jer se u svemu sa njim poklopa, te ga u tom obliku mogu prihvatiti i sve nadležne ustanove jednog sistema.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Mirijevo?

Kako uvek nastoje da izađu u susret zahtevima svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Mirijevo će prihvatiti i da samo overe vaš prevod koji je uradio neki stručnjak van prevodilačkog centra Akademije Oxford. I tada smo, međutim, obavezni da sprovedemo potpunu proceduru legalizacije, koja, kako je prethodno navedeno, podrazumeva upoređivanje vašeg materijala sa njegovom originalnom verzijom, koju nam, stoga, takođe morate staviti na raspolaganje. Napominjemo da ova procedura nije rezervisana samo za dokumenta koja nisu obradili naši stručnjaci, već je to postupak koji primenjujemo u svim situacijama kako bismo utvrdili da li se prevedeni i originalni dokument poklapaju u sadržaju, stilu izrade i upotrebljenim stručnim terminima, to jest da li se radi o dva identična materijala samo napisana različitim jezicima. Ukoliko je to slučaj sa vašim prevodom, prevodilac i sudski tumač Mirijevo će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svoj potpis. Tim činom ga svrstava u pravno važeće materijale koji se, kao takvi, mogu koristiti u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Prevodilac i sudski tumač Mirijevo, međutim, neće moći da overi vaš prevod ukoliko se ustanovi da u nečemu odstupa od originalnog dokumenta ili da sadrži neke druge greške i nepravilnosti. Tada će, najverovatnije, predložiti da lektori i korektori, uvaženi članovi naše profesionalne ekipe, urade redakturu spornog teksta. Oni će, naime, prvo detaljno pregledati i prevod i original, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, u slučaju potrebe, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasni i nedvosmisleni, ali i ispraviti eventualne slovne, pravopisne, gramatičke, stilske i druge jezičke greške. Oni će, takođe, doterati stil prevoda do savršenstva i u svakom smislu poboljšati kvalitet ovog materijala. Tako ćete, bez gubljenja vremena i novca, koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta, dobiti materijal na jeziku koji vam je potreban, uređen u skladu sa svim pravilima obrade zvaničnih spisa, pa ćete, odmah nakon overe, moći da ga slobodno koristite u praksi.

Dostava i preuzimanje materijala

Ako odlučite da našim stručnjacima poverite obradu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, imate samo obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalne materijale ili makar njihove fotokopije, prethodno overene u za to nadležnoj službi. Spise možete lično doneti u neko od naših predstavništava u Beogradu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru sa kojim ćete se dogovoriti i oko ostalih detalja naše saradnje. Takođe imate mogućnost da nam materijale pošaljete na adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe. Isključivo u situaciji kada vam radimo „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da je to najbrži način dostave, a u ovoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena ukoliko želimo da ispunimo vaše zahteve. Ipak i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o terminu koji ste sami odredili za završetak prevoda, donesete ili, na neki od opisanih načina, pošaljete izvorna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Mirijevo mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe.

Gotove prevode koji su regularno overeni, zajedno sa originalima, možete podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili, pak, u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke ili kurirska služba koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Cena dostave obračunava se u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, direktno kuriru na ruke i to potpuno odvojeno od troškova koji se tiču prevoda, overe, redakture i ostali poslova koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci.

Cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspisati i kod ovlašćenih službenika u našim filijalama u glavnom gradu. Cena prevoda se formira shodno broju određenih strana, a na jednoj od njih se, kako propisuje opšteprihvaćeni prevodilački standard, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. To važi za sve tipove pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana gotovo nikad ne sadrži tekst takve dužine. Nije na odmet i da napomenemo da se obično na veće količine materijala koji se obrađuju daje i neki popust.

Šta je to Apostille overa?

Većina prevedenih dokumenata se, tek nakon overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, može slobodno uključiti u zvanični pravni promet, međutim postoje i ona koja, da bi stekla status pravno validnih materijala, moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost počela je da se primenjuje nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Podrazumeva se da se apostilirana dokumenta mogu, bez ograničenja, koristiti u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe.

Postupak overe Apostille pečatom je specifičan, pre svega zbog toga što nije isti kod svih dokumenata, pa se tako ponekad prvo radi apostiliranje, a zatim prevodioci i sudski tumači prevode i overavaju materijal, dok je u drugim prilikama postupak obrnut, odnosno, prvo jezički stručnjaci prevode i overavaju dokument svojim pečatom, a zatim se radi overa Apostille-om. Kako je Apostille pečat urađen u obliku štambilja i u njega su uneti traženi podaci, ponekad se traži da i sadržaj ovog pečata, a ne samo tekst konkretnog dokumenta, bude prebačen na novi jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, ali ima situacija kada se zahteva da se ovaj pečat nalazi i na prevodu i na originalu. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali ovaj postupak nije predviđen za sve tipove zvaničnih dokumenata, te se tako nikada ne primenjuje kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Apostille overu u Republici Srbiji vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, pa kako prevodioci i sudski tumači Mirijevo nisu zaduženi za ovaj postupak, ne moraju ni da poznaju sve njegove pojedinosti. Stoga će vam oni dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se u svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tada ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu ćete kasnije koristiti overeni prevod, jer ćete tako sigurno dobiti upotrebljive i validne informacije.

Koga i gde pitati za overu dokumenata Apostille-om?

Sve što vas interesuje u vezi sa apostiliranjem službenih materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete pitati ovlašćenog službenika nekog od 3 osnovna suda na području Beograda. Važno je, međutim, da znate da je za teritoriju opštine Palilula, kojoj Mirijevo pripada, nadležan Prvi osnovni sud, čija je adresa Bulevar Nikole Tesle 42, na Novom Beogradu. Informacije u vezi sa Apostille-om možete dobiti i u nadležnoj službi Višeg suda u Beogradu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. U okviru ove pravosudne ustanove radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja koja se tiču načina rada naših stručnjaka ili procesa obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nam se obratite telefonom ili mejlom, a imate mogućnosti i da lično dođete u neko od naših beogradskih predstavništava i tamo porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. U svakom slučaju učinićemo sve što je u našoj moći da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ukoliko bude i to bilo potrebno, dobićete besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Mirijevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Mirijevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Mirijevo

Spisak sudskih tumača za opštinu Mirijevo Sudski tumači za opštinu Mirijevo Spisak sudskih tumača za opštinu Mirijevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Mirijevo

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Mirijevo Sudski tumači za opštinu Mirijevo Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Mirijevo

Sudski tumači i prevodioci u Mirijevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!