Sudski tumač Neimar

Neimar je stambeni gradski kvart u Beogradu, na teritoriji opštine Vračar. Naziv vodi poreklo iz turskog ili arapskog jezika i označava graditelja. Neimar je udaljen oko 2 kilometra od centra Beograda, Terazija i Trga Republike i nalazi se na delu padine koja se sa vračarskog brda spušta prema nekadašnjoj dolini Čuburskog potoka, danas ulici Južni Bulevar. Sa drugih strana okružen je ulicama važnim za odvijanje saobraćaja, koje polaze od najvećeg gradskog trga Slavija, Makenzijevom, koja vodi ka Crvenom Krstu i Bulevarom Oslobođenja, koji vodi ka Autokomandi, ali ulice u samom kvartu su uske i većinom predviđene za jednosmerni saobraćaj. Granica Neimara prema susednoj Čuburi nikada nije bila tačno definisana i smatra se da bi trebalo da se nalazi na podjednakoj udaljenosti od Čuburskog i Karađorđevog parka. Nekadašnje lepe porodične kuće sa malim dvorištima ili skromnije kućice u zajedničkim dvorištima, poslednjih godina su zamenile moderne stambene petospratnice ili poslovne zgrade sa staklenim fasadama. Od starijih građevina su opstale reprezentativne kuće igrađene u periodu između dva svetska rata za tadašnje bogataše. Preprodate su, renovirane i sada u njima žive bogatiji Beograđani ili stranci na privremenom radu u Srbiji. Broj stanovnika se tako povećao na oko 15 hiljada na površini malo većoj od 50 hektara, što Neimar čini jednim od najgušće naseljenih delova Beograda.

Dva arhitektonska zdanja, prepoznatljiva obeležja Beograda, i značajna za celu Srbiju se nalaze na Neimaru. Hram Svetog Save, najveći pravoslavni hram na Balkanu, podignut je na mestu na kome su Turci u 16. veku spalili mošti Svetog Save. Izgrađen je u srpsko - vizantijskom stilu, visok je 70 metara, površine 3500 kvadratnih metara i može da primi 10 hiljada ljudi. Gradnja hrama, sa dugim prekidima, traje od 1930. i radovi na unutrašnjoj dekoraciji su još daleko od završetka. Na ulasku na Svetosavski trg, stotinak metara od ulaza u crkvu, se nalazi spomenik Karađorđu, podignut 1979. U blizini, između ulica Nebojšine i Bulevara Oslobođenja, smešten je Karađorđev park, takođe znamenito istorijsko mesto. Tu su 1806. i 1807. godine, u vreme Prvog srpskog ustanka, sahranjivani ustanici poginuli u borbama za oslobođenje Beograda od Turaka. Kasnije su u parku podignuti spomenici i spomen ploče poginulima u Prvom svetskom ratu, građanskom ratu u Španiji i civilnim žrtvama bombardovanja iz 1941. Drugi nacionalno značajan objekat na Neimaru je zgrada Narodne biblioteke koja je izgrađena 1973. i nalazi se na listi spomenika kulture naše zemlje.

Akademija Oxford je u mogućnosti da i stanovnicima Neimara, kojima je potreban prevod određenih zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, ali i overa prevedenog materijala u skladu sa zakonski definisanom procedurom, ponudi usluge svojih visoko kvalifikovanih i nadasve iskusnih lektora i korektora koji rade efikasno, kvalitetno i posvećeno. Pored toga, za zainteresovane žitelje ovog dela Beograda organizujemo i obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za upis u srednjoškolske i visokoškolske ustanove.Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Neimar?

Stručni tim Akademije Oxford sačinjavaju vrsni jezički profesionalci, koji su, sa najvišim ocenama, diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta, ali, takođe, i od nadležnih državnih organa dobili potrebnu licencu za rad. Mnogi prevodioci i sudski tumači Neimar su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što svakako doprinosi kvalitetu pruženih usluga i svim korisnicima garantuje da će u našem centru dobiti profesionalno obrađena dokumenta i ispunjenje svih zahteva i potreba. Naši stručnjaci savršeno vladaju svim gramatičkim, pravopisnim i ostalim normativima jezika za koji su se opredelili, a kako u domen njihovog delovanja, osim prebacivanja traženih materijala na ciljani jezik, ulazi i overa prevoda prema propisanoj proceduri, odlično su upoznati i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u službenim spisima, ali i sa svim aktuelnim zakonima i propisima vezanim za polje njihovog rada. Zahvaljujući visokoj stručnosti, dugogodišnjem profesionalnom iskustvu i odličnim organizacionim sposobnostima, prevodioci i sudski tumači Neimar svojim klijentima nude priliku da, bez ikakvih pritisaka i lutanja od jedne do druge službe, završe potreban posao koji se tiče obrade zvaničnih materijala, budući da će na jednom mestu, u relativno kratkom roku i po cenama koje se mogu odrediti kao više nego povoljne, uraditi kvalitetan i precizan prevod traženog dokumenta, a nakon toga i legalizaciju prevoda u skladu sa zakonom, te će korisnici naših usluga, lako i brzo, dobiti materijal na jeziku koji im je potreban, doveden u formu prihvatljivu u zvaničnom pravnom prometu.

Možete biti sasvim sigurni da će vaša dokumenta koja nam dostavljate na obradu biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakave nepoželjene upotrebe. Tome u prilog govori i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Neimar, pre stupanja na dužnost koju obavljaju, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom i, pred nadležnim organima Republike Srbije, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se zvanično obavezali da će uvek postupati u skladu sa aktuelnim zakonima, ali i da će poštovati ličnost i privatnost svojih klijenata i na odgovarajući način se odnositi prema dokumentima koja treba da prevedu i overe. Oni će, sasvim sigurno, učiniti sve što je potrebno da podaci do kojih u radu dolaze budu sačuvani u tajnosti i, pored vrlo preciznog prevoda i overe u skladu sa zakonom, obezbediće vam i bezuslovnu diskreciju i svu sigurnost koja je neophodna prilikom obrade ovakvog tipa pisanih materijala.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Neimar prevodi zvaničnu dokumentaciju?

Kako se i očekuje, u prevodilačkom centru Akademije Oxford najčešće se rade prevodi zvaničnih spisa sa našeg na neki strani jezik ili, u obrnutom smeru, sa nekog drugog jezika na srpski. Međutim, prevodioci i sudski tumači Neimar su u stručnim krugovima poznati upravo po usluzi direktnog prebacivanja sadržaja sa jednog na drugi strani jezik, koja, naime, podrazumeva neposredan prevod sa osnovnog na traženi jezik, bez ikakvog korišćenja srpskog, kao posrednika. Radi se o tome da se opisani posao u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak“, što će reći da se sadržaji traženih materijala sa izvornog jezika najpre prebacuju na srpski, pa tek u drugoj etapi rada sa srpskog na ciljani strani jezik. S druge strane, prevodilac i sudski tumač Neimar je veoma stručan, iskusan, opšte obrazovan i informisan, vešt u poslu koji obavlja, kao i sa velikim brojem raznovrsnih afiniteta i interesovanja, da ovaj tip prevoda može da obavi u jednom potezu i na taj način uštedi i vreme i novac svojih klijenata, koji će tako dobiti materijale na traženom jeziku, brzo i po nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da u Akademiji Oxford za ovu uslugu nije potreban rad najmanje dva stručnjaka - jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik, te će, samim tim, i troškovi biti niži.

Prevodioci i sudski tumači Neimar sadržaje zvaničnih dokumenata i javnih isprava prevode u okviru više od 40 jezika, ne samo evropskih, već i onih koji se govore van našeg kontinenta. Pored onih koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, kvalifikovani su i za prevode vezane za ostale slovenske jezike, kao što su ruski, ukrajinski, slovački, poljski, češki, ali i hrvatski, bosanski, slovenački, makedonski i bugarski. Svojim klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih spisa u okviru francuskog, engleskog i nemačkog, koji su uvek traženi i u svim delatnostima aktuelni, ali i prevode koji uključuju španski, portugalski, italijanski, grčki, turski, arapski, kao i mađarski, rumunski, albanski, holandski, kineski, japanski ili, pak, neki od skandinavskih jezika, kao što su, recimo, finski, danski, švedski i norveški. Iako se latinski još od davnina nigde ne koristi kao govorni, te se svrstava u grupu takozvanih „mrtvih“ jezika, i u naše vreme se pojavljuje u stručnim pisanim materijalima iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka, te prevodilac i sudski tumač Neimar može da uradi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju ovaj jezik. Zvanična dokumenta i javne isprave prevodimo čak i u okviru hebrejskog, romskog, persijskog, korejskog, estonskog i pakistanskog jezika, koji nisu baš često u ponudi ovdašnjih prevodilačkih centara, s obzirom na to da nije lako pronaći njihove poznavaoce. No, kako se neki od stručnjaka specijalizovanih za nabrojane jezike nalaze u profesionalnoj ekipi Akademije Oxford, u mogućnosti smo da pružimo i ovaj tip prevodilačkih usluga. Prevod i overu službenih materijala kod nas mogu da dobiju i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, pošto se u našim redovima nalazi i izuzetan poznavalac znakovnog jezika, koji će potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama pružiti svu pomoć, te će lako i brzo obaviti konkretni posao.

Sve usluge koje treba da obave za svoje klijente prevodioci i sudski tumači Neimar zaista uvek završavaju za vrlo kratko vreme, ali mogu da urade i takozvani „hitan prevod“ zvaničnih materijala, u slučaju da korisniku ne odgovaraju termini koji se nude, pošto do spisa na novom jeziku mora da dođe što je pre moguće. Ova usluga nije posebna samo po brzini delovanja naših stručnjaka, već i po tome što se, tom prilikom, klijentu pruža prilika da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak dotičnog posla. Prevodioci i sudski tumači Neimar će i tada, uprkos radu pod velikim pritiskom i u znatno težim uslovima od uobičajenih, maksimalno profesionalno i precizno prevesti tražene spise i sve zahteve svojih stranaka ispuniti u predviđenom roku. No, cena ovog tipa prevoda biće viša od regularne, s obzirom na to da korisnik tada ima obavezu da, pored osnovnih troškova, plati i takozvanu „taksu za hitnost“. Iznos ovog dodatka obračunava se prema broju prevedenih strana, ali i shodno dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak dotičnog prevoda. Što je postavljeni rok, zapravo, kraći, visina pomenute takse će biti veća.

Kako tačno funkcioniše prevodilac i sudski tumač Neimar?

Proces obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava sastoji se od prevođenja konkretnih sadržaja na traženi jezik i overe prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Da bi materijali postali pravno validni i dobili mogućnost da se koriste u zvaničnom pravnom prometu, oba segmenta obrade moraju biti precizno i kvalitetno sprovedena. Dakle, prevodilac i sudski tumač Neimar ima zadatak da sve što se nalazi u izvornom spisu tačno izrazi na novom jeziku, kao i da posebnu pažnju pokloni prevodu stručnih izraza i termina koji moraju biti sasvim precizni i nedvosmisleni, bez ikakve mogućnosti za višestruka tumačenja, budući da od ovih reči zavisi i smisao samog službenog materijala. U svom radu prevodilac i sudski tumač Neimar strogo poštuje pravopis, gramatiku i sva ostala pravila jezika na koji prevodi, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za sve zvanične spise, koji je vrlo prepoznatljiv po preciznosti, konciznosti i jednostavnosti izražavanja, bez ikakve naracije ili emotivnih elemenata. Jezik mora, dakle, biti jasan i precizan, kako bi se isključila svaka mogućnost nesporazuma i višestrukog tumačenja onoga što je napisano. Kada se prevod završi, prekontrolisaće ga najpre sami njegovi autori, a potom će proći i vrlo strogu lektorsku kontrolu, pa će tako biti ispravljene sve eventualne nepravilnosti, greške i odstupanja od osnovnog dokumenta i materijal na novom jeziku će, doteran do savršenstva, doći u ruke stručnjaka koji će ga zvanično overiti.

Postupak legalizacije prevoda počinje, zapravo, njegovim temeljnim upoređivanjem sa originalnim dokumentom, koji se, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid našim stručnjacima. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Neimar obavezan da, pre nego što zvanično overi konkretni spis, utvrdi da li se on u sadržaju, upotrebljenim stručnim izrazima i terminima, kao i u stilu kojim je napisan u potpunosti poklapa sa tekstm izvornika, jer jedino ako je to zaista tako može da ga legalizuje svjom pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Nakon ovog čina prevedeni dokumenta postaje pravno validan i u tom obliku će ga prihvatiti svaka nadležna institucija, budući da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice, potvrdivši tako njegovu istovetnost sa originalom.

Koja sve zvanična dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Neimar?

U našem prevodilačkom centru svi zvanični materijali, bez obzira na to koliko su komplikovani njihovi sadržaji ili na koju oblast privatnog i društvenog života se odnose, mogu biti prevedeni na traženi jezik, a zatim i overeni pečatom ovlašćenog stručnjaka i na taj način uključeni u zvanični pravni saobraćaj.

Prevodioci i sudski tumači Neimar u oblasti ličnih dokumenata, osim karakterističnih isprava, kao što su pasoš i lična karta, prevode i overavaju i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

U širem smislu, u lične službene materijale mogu se svrstati i dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovanjem, to jest, kojima pojedinac, u slučaju potrebe da se zaposli, školuje ili usavršava van granica svoje zemlje, može dokazati nivo svoje školske spreme ili način rada u konkretnim obrazovnim institucijama. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Neimar radi sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena, uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i, naravno, sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu.

Na ličnost jedne osobe odnose se i različite potvrde, uverenja, saglasnosti, izjave, dozvole ili zahtevi, koje je, regularno prevedene i overene, potrebno predati nadležnoj službi, ukoliko želite da u inostranstvu ostvarite neka lična prava ili obavite drugi konkretni posao. Tako će prevodioci i sudski tumači Neimar za vas u potpunosti obraditi potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i, naravno, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se vrlo često traži i u svim zemljama je popularna, pošto bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Vrlo često prevodioci i sudski tumači Neimar imaju zadatak da prevedu i overe različita dokumenta koja se koriste u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i, uopšte rečeno, u međunarodnom biznisu. Tako iz ove oblasti obrađuju rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, revizorske, godišnje, finansijske i sve ostale biznis izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), potvrde o kvalitetu proizvoda, različite vrste poslovnih sporazuma, od kojih se, recimo, vrlo često traži prevod i overa kupoprodajnih ugovora, zatim ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, a uz to i ulazne i izlazne fakture, poreski identifikacioni broj (PIB), različite poslovne odluke i mnoge druge srodne materijale. Kako se u savremenom poslovanju vrlo često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prisutna je i potreba za prevodom i overom dokumenata koji se u tu svrhu koriste, pa prevodilac i sudski tumač Neimar može profesionalno da obradi obrasce, predmere, opšte uslove, uputstva za ponuđače, kao i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i takozvana pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koje se obavljaju na nivou više država. Tako prevodioci i sudski tumači Neimar izdaju overene prevode svih tipova sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i raznovrsnih punomoćja, ovlašćenja, sertifikata, licenci, izveštaja, pravilnika i pravno utemeljenih sporazuma, poput, na primer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Kod nas, takođe, možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Firme ili pojedinci koji imaju nekih dodirnih tačaka sa naukom, građevinom ili tehnikom vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala iz pomenutih oblasti, pa tako prevodilac i sudski tumač Neimar radi sa naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, kao i sa građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Posebno pažljivo i posvećeno prevodioci i sudski tumači Neimar rade sa dokumentima koja se odnose na oblast medicine i farmacije, budući da se ona uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata, te su tako direktno povezana sa zdravljem i životima ljudi. Iz pomenutih disciplina najčešće obrađujemo lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Neimar kada je u pitanju obrada službenih spisa?

Iako zaista smatramo da su prevodi uređeni u prevodilačkom centru Akademije Oxford jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na našim prostorima, prihvatićemo i da, na vaš zahtev, samo overimo dokumenta za čije prebacivanje na novi jezik nisu angažovani naši prevodioci, već kolege koje nisu članovi naše profesionalne ekipe. Valjalo bi da naglasimo, međutim, da smo i tada obavezni da u potpunosti poštujemo predviđenu proceduru overe, što znači da nam morate na uvid dostaviti originalne spise, kako bi ih prevodioci i sudski tumači Neimar, u postupku overe, uporedili sa dotičnim prevodima. Dakle, neophodno je da prevodilac i sudski tumač Neimar utvrdi da se prevodi i originali u potpunosti poklapaju u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima, jer jedino pod tim uslovima može da overi vaše prevode svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Nakon ovog čina, prevedeni materijali postaju pravno važeći i mogu se, kao i bilo koji drugi originali, koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Ako, međutim, prevodilac i sudski tumač Neimar utvrdi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade službenih spisa, neće moći da ga zvanično overi, budući da sadrži neke greške, nepravilnosti ili odstupanja od osnovnog dokumenta. No, i u takvoj situaciji spremni smo da vam ponudimo pomoć tako što će naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, uraditi redakturu spornog teksta i pripremiti ga za postupak legalizacije. Oni će, dakle, najpre izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva spisa, materijal na novom jeziku prilagoditi duhu ciljanog jezika i ispraviti eventualne slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške, ali i prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasni i precizni, jer predstavljaju osnovu jednog zvaničnog dokumenta i ne smeju biti tumačeni na više različitih načina. Nakon ovakve stručne intervencije, dobićete dokument na jeziku koji vam je potreban, urađen prema svim propisanim pravilima, koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu i overu ovlašćenog sudskog tumača, te ćete zatim moći slobodno da ga koristite u praksi.

Na koji način možete da ostvarite saradnju sa jezičkim stručnjacima Akademije Oxford?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Neimar prave osobe za obradu vaših službenih materijala, imaćete obavezu da nam na uvid dostavite originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije, jer, u suprotnom, naši stručnjaci neće moći da ispune vaše zahteve, to jest, da, nakon prevođenja, novi dokument zvanično legalizuju. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neku od poslovnica Akademije Oxford u Beogradu, predate ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite oko ostalih detalja naše saradnje. Pored toga imate mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe koja vrši je aktivna na području glavnog grada. Dostava elektronskom poštom moguća je jedino u slučaju da tražite „hitan prevod“, kada dokumenta možete da skenirate i pošaljete na naš mejl, jer će tako najbrže stići do naših prevodilaca, koji će onda moći da na vreme započnu posao i na taj način, u traženom roku, ispune vaše zahteve. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore navedenih načina, a svakako pazeći na rok koji ste sami odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Neimar mogao da ih, u procesu overe, uporedi sa prevodima. Elektronska dostava službenih spisa u drugim prilikama nije moguća, s obzirom na to da se na ovaj način ne mogu slati izvorna dokumenta.

Kada se prevedeni materijali zvanično overe, zajedno sa originalnim će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da u posebnom zahtevu naznačite kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na kojoj želite da vam ih pošaljemo preporučeno, preko Pošte Srbije ili preko kurirske službe sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Troškovi pomenute dostave će ići na vaš račun, budući da se smatrate naručiocem ove usluge i biće obračunati nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koje su za vas, u konkretnoj prilici, obavili naši stručnjaci, a naravno prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe. Troškove koji se odnose na slanje službenih materijala platićete najverovatnije prilikom preuzimanja istih, direktno kuriru na ruke.

Cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Neimar mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja u vezi sa tim možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu. Cena prevoda se, inače, formira prema broju obrađenih strana i uobičajeno je da se na veće količine prevedenog materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Neimar se pridržavaju standarda svoje profesije, po kome jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa prema tome i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst pomenute dužine, več obično znatno kraći.

Apostille overa

Overa prevedenih dokumenata takozvanim Apostille pečatom je formalnost koja se sprovodi prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćenje sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Pomenutim dokumentom predviđeno je da se službeni spisi overeni Apostille-om i izdati u jednoj od zemalja potpisnica mogu slobodno koristiti i u pravnim sistemima ostalih država koje su se saglasile sa dotičnom Konvencijom, bez potrebe da se naknadno kontrolišu ili na neki drugi način legalizuju.

Overa Apostille-om ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se ovaj postupak ne vrši na isti način kod svih zvaničnih materijala. Tako, na primer, ima dokumenata kod kojih je potrebno da prvo ovlašćeni prevodilac i sudski tumač prevede tekst na traženi jezik i sprovede overu svojim jedinstvenim pečatom, a nakon toga se u osnovnom sudu radi apostiliranje. U drugim slučajevima postupak je sasvim suprotan, to jest, prvo se vrši overa Apostille-om, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Apostille pečat, inače, ima oblik štambilja u koji je predviđeno da se, na propisan način, unose traženi podaci, tako da se ponekad traži da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. Najčešće je dovoljno Apostille-om overiti samo prevedeni materijal, ali se ponekad traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi dotični spis postao pravno važeći. Valjalo bi da napomenemo i to da Apostille overa nije predviđena za sve vrste zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne vrši kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularnih predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao.

Kako prevodioci i sudski tumači Neimar nisu zaduženi za sprovođenje Apostille overe, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka u vezi sa konkretnim dokumentima, te će vam s tim u vezi dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete o svemu sami podrobno da se raspitate. Tada je vrlo bitno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete u budućnosti koristiti dotične overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i korisnih informacija. Ako ustanovite da se za vaš dokument traži overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev, kao i fotokopiju vaše lične karte, original dokumenta koji overavate i njegovu fotokopiju, koju će zadržati sud.

Kako do informacija o Apostille overi?

Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u odgovarajući službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, ukoliko živite na Neimaru, najbolje će biti da se za ove informacije obratite Prvom osnovnom sudu, nadležnom za teritoriju opštine Vračar, kojoj ovo naselje pripada. Ovaj sud se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a, a obaveštenja u vezi sa postupkom Apostille overe možete dobiti i u Višem sudu, smeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da pojasnimo sve segmente obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava, kao i način rada našeg prevodilačkog centra, no, ovlašćeni koordinatori u beogradskim poslovnicama Akademije Oxford rado će odgovoriti na sva vaša pitanja ukoliko nas pozovete telefonom, pošaljete mejl ili lično dođete u neku od filijala. Trudićemo se zaista da vam pružimo što detaljnije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Neimar

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Neimar


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Neimar

Spisak sudskih tumača za grad NeimarSudski tumači za grad NeimarSpisak sudskih tumača za grad Neimar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Neimar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad NeimarSudski tumači za grad NeimarCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Neimar

Sudski tumači i prevodioci u Neimaru

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!