Sudski tumač Resnik

Resnik je urbano naselje u beogradskoj opštini Rakovica. Izgrađeno je na mestu nakadašnjeg sela, u brdovitom podavalskom kraju, okruženo selima Pinosava, Jajinci, Rušanj i novim naseljima Kijevo i Miljakovac 3 - Sunčani Breg. Kroz Resnik, koji je smešten između Avalskog puta i Ibarske magistrale, prolazi kružni put - obilaznica oko Beograda, koja povezuje sve puteve koji vode ka i od Beograda, a najkraći pravac do centra grada, udaljenog 15 kilometara, vodi kroz Rakovicu, Topčider i preko Senjaka.

Selo Resnik je nastalo naseljavanjem Srba iz južnih krajeva tokom 19. veka, naročito u vreme kralja Milana i srpsko - bugarskog rata 1885. godine. Ime je dobilo po imenu lekovite biljke resnik ili konopljika. Posle Drugog svetskog rata, sa razvojem mašinske industrije u Rakovici, pojavila se potreba za radnicima i počelo je doseljavanje ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Zbog rešavanja stambenih potreba zaposlenih, u Resniku je izgrađeno urbano naselje za 10 hiljada ljudi, koji je danas poznat pod imenom „Stare zgrade“. Devedesetih godina prošlog veka je, na nekadašnjim njivama starosedelaca poljoprivrednika, čuvenih po proizvodnji mladog sira i kiselog mleka, započeto novo naselje koje je trebalo da se prostire sve do Avale, pa je nazvano Avala grad. Mnoge porodice prognane iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova i Metohije su u Resniku našle trajni smeštaj, ali je mnogo i onih koji žive u bivšim radničkim barakama, kao u kolektivnom izbegličkom kampu, skoro bez osnovnih uslova za život. Tako se od popisanih 16 hiljada dolazi do realnih 20 hiljada stanovnika Resnika.

U naselju radi veliki broj zanatskih radnji i trgovina, obdanište, osnovna škola, Dom zdravlja i dve mesne zajednice. Glavna atrakcija u Resniku je veštačko jezero, nastalo osamdesetih godina prošlog veka, izgradnjom brane koja je sprečila izlivanje Topčiderske reke i poplave na železničkoj stanici. Zvanično ime jezera je Resničko ali ga svi znaju po neobičnom, narodskom imenu Pariguz. Veruje se da to ime ima veze sa, navodno, lekovitim blatom koje se vadilo na tom mestu i lečilo zdravstvene probleme sa hemoroidima. Jezero ima površinu od 8 hektara, bogato je ribom i omiljeno je mesto za izletnike i ribolovce. Druga poznata lokacija je brdo Straževica, između Resnika i Kijeva, čuveno zbog podzemne vojne baze ukopane na dubini od 100 metara i projektovane da može da podnese i nuklearni udar. U toku Nato agresije Straževica je svakodnevno bombardovana svim vrstama projektila, ali baza je sve izdržala. Posle rata je napuštena i kroz Straževicu je prokopan tunel koji je u sklopu saobraćajne obilaznice oko Beograda.Na oko 2 kilometra od Resnika nalazi se manastir Rakovica, građen u 15. veku i poznat po to tome što su u njemu sahranjeni neki članovi vladarske porodice Obrenović, zatim jedan od vođa Prvog srpskog ustanka Vasa Čarapić i nekadašnji patrijarsi Srpske pravoslavne crkve, Dimitrije i Pavle.

Akademija Oxford i žiteljima ovog dela Beograda može da ponudi usluge prevoda i overe svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručnosti, obuku za rad na računarima, u skladu sa svim savremenim standardima, kurseve stranih jezika, koje vode visoko kvalifikovani i vrlo iskusni predavači, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima.

Prevodioci i sudski tumači Resnik

Jezički stručnjaci koji čine profesionalnu ekipu Akademije Oxford su diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika, koji su, takođe, od nadležnih državnih organa dobili potrebnu licencu za rad. Prevodioci i sudski tumači Resnik vrlo dobro poznaju gramatička, pravopisna, sintaksička i druga pravila jezika za koji su specijalizovani, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što svakako kvalitet prevoda koje mogu da ponude podiže na znatno viši nivo, a klijentima pruža potrebnu sigurnost da će u našem prevodilačkom centru dobiti ispunjenje svih zahteva, maksimalno profesionalno i efikasno. Kako se, pored prevođenja, naši stručnjaci bave i legalizacijom novih dokumenata prema zakonski utvrđenoj procedure, odlično poznaju i sve aktuelne propise i regulative, kao, uostalom, i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u pisanim materijalima koje obrađuju. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu, neospornim stručnim kvalifikacijama i odličnim organizacionim sposobnostima, prevodioci i sudski tumači Resnik svojim klijentima omogućuju da na jednom mestu, za relativno kratko vreme i po cenama koje se mogu smatrati više nego povoljnim, dobiju i prevod i overu traženih službenih materijala i da, nakon obrade, odmah mogu da ih upotrebljavaju u praksi.

Prema materijalima koji im se poveravaju na prevod i overu, kao, uostalom, i prema korisnicima svojih usluga, prevodioci i sudski tumači Resnik ophode se krajnje profesionalno i korektno, budući da ih na to obavezuje i zakletva koju su položili pre stupanja na dužnost. Važno je naglasiti i da su svi članovi našeg stručnog tima prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog ovako odgovornog posla i pomenutom profesionalnom zakletvom se obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na maksimalno poštovanje privatnosti svojih klijenata i čuvanje svih podataka koji im se, tokom rada, otkrivaju. Budite, dakle, sigurni da će vaši materijali biti zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe i da ćete, osim preciznog prevoda i legalizacije novog dokumenta u skladu sa zakonom, kod nas dobiti i svu sigurnost koja vam je potrebna, ali i zagarantovanu diskreciju.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Resnik?

Obrada službenih spisa počinje njihovim prevođenjem na traženi jezik. Ovaj posao je vrlo zahtevan i traži punu koncentraciju, budući da se očekuje da prevodioci i sudski tumači Resnik celokupan sadržaj osnovnog dokumenta tačno izraze na ciljanom jeziku. Pri tome, veoma moraju da vode računa o preciznosti prevoda stručnih izraza i termina, s obzirom na to da ove reči moraju biti sasvim jasno i nedvosmisleno izražene, jer čine osnovu samog zvaničnog dokumenta. Tokom prevođenja, prevodilac i sudski tumač Resnik striktno se pridržava gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prebacuje dotične sadržaje, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim materijalima i vrlo je prepoznatljiv i karakterističan po hladnom i objektivnom izražavanju, dominantnom korišćenju zvanične pravno - administrativne terminologije, bez emotivnih elemenata ili naracije, a uz izraženu jednoobraznost, ukalupljenost i bezličnost. Bilo kakva dvosmislenost je nedopustiva, pa se, stoga, koriste reči i izrazi koji imaju jasno i nedvosmisleno značenje, kako bi se izbeglo bilo kakvo nerazumevanje ili dvojako tumačenje napisanog teksta. Urađen prevod prolazi dve kontrole pre samog čina overe. Prvu će uraditi upravo prevodioci, a zatim drugu lektori, pa će se tako korigovati i najsitnije greške, nepravilnosti i nepodudaranja sa originalom i prevod će se dovesti u savršen oblik.

Na ovom mestu počinje postupak legalizacije prevedenog materijala i odmah na njegovom početku vrši se detaljno i vrlo pažljivo upoređivanje dokumenta na novom jeziku sa njegovim originalom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak vrši se u cilju utvrđivanja potpune jednakosti prevedenog i izvornog teksta, kako prema sadržaju, tako i u pogledu korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stila izrade. Ukoliko pomenuta dva spisa u svemu odgovaraju jedan drugom, prevodilac i sudski tumač Resnik overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, potpisuje ga i na taj način mu obezbeđuje mesto među pravno važećim službenim materijalima, koji se slobodno mogu upotrebljavati u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Prevodilac i sudski tumač Resnik kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prevedene u okviru više od 40 jezika koji se govore kako na području Evrope, tako i u ostalim delovima sveta. Pored uobičajenog prevoda na srpski jezik ili pak, u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, prevodilac i sudski tumač Resnik vrlo često radi i prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru uvek traženih i najrasprostranjenijih jezika po broju govornika, kao što su engleski, francuski, ruski, nemački, španski i portugalski. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika naših suseda, poput, recimo, mađarskog, bugarskog, makedonskog, bosanskog, rumunskog, albanskog ili hrvatskog. Prevodioci i sudski tumači Resnik poseduju potrebne stručne kvalifikacije i za rad sa italijanskim, slovenačkim, grčkim, turskim, arapskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa holandskim, ukrajinskim, kineskim, japanskim i jezicima koji se svrstavaju u skandinavskom grupu, poput, recimo, švedskog, finskog, danskog i norveškog. Iako se latinski jezik već vekovima tretira kao mrtav jezik, budući da se nigde ne koristi kao govorni, i u današnje vreme je zastupljen u pisanoj stručnoj literaturi koja se odnosi na farmaciju, veterinu, medicinu ili pravne nauke, te prevodilac i sudski tumač Resnik klijentima može da ponudi i prevode koji se tiču pomenutog jezika. Budući da su poznavaoci persijskog, estonskog, hebrejskog, korejskog, romskog i pakistanskog vrlo retki na našim prostorima, ovi jezici se ne nalaze u ponudi mnogih prevodilačkih centara, ali Akademija Oxford svojim klijentima može, naravno, da omogući i prevodilačke usluge koje se odnose na neki od njih, budući da su neki od poznavalaca pomenutih jezika takođe članovi našeg stručnog tima. Prevod i overu zvaničnih spisa kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da smo angažovali i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da, brzo i lako, obave potrebni posao.

Usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat među svojim klijentima jeste direktno prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Resnik je u toj meri stručan, opšte informisan i obrazovan, iskusan, umešan u prevođenju, a poseduje i širok spektar različitih interesovanja i afiniteta, te je kadar da materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji odmah, u jednom potezu, prebaci na ciljani strani jezik. Isti posao se, zapravo, u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak”, tačnije rečeno, zvanična dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prebacuju na srpski, pa tek u drugoj fazi sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako ovaj postupak traje duže, a usluga će više i koštati, s obzirom na to da su u tu svrhu angažovani stručnjaci različitih profila. S druge strane, prevodioci i sudski tumači Resnik sve obavljaju efikasno, direktno, maksimalno profesionalno i korektno, te su zaista za preporuku kada su prevodi ovakvog tipa u pitanju.

Naši jezički stručnjaci će u svakoj situaciji dati svoj maksimum i posao koji im je poveren završiti u što kraćem vremenskom period. Ipak, ukoliko klijent nije u prilici da prihvati ponuđene termine, budući da mu je prevedeni dokument potreban zaista brzo, možemo da uradimo i takozvani „hitan prevod” materijala, koji je karakterističan po tome što tada stranka sama može da odredi rok koji joj najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Resnik će ispoštovati sve njene zahteve i maksimalno profesionalno i stručno obaviti posao u navedenom terminu. No, budući da tada rade pod znatno većim pritiskom i u težim okolnostima od uobičajenih, cena ove prevodilačke usluge biće više od uobičajene, s obzirom na to da tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i iznos takozvane „takse za hitnost”. Visina ovog dodatka određuje se shodno broju prevedenih strana, ali i prema vremenskom periodu koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je, naime, taj rok kraći, iznos takse će biti viši.

Inače, cena prevodilačke usluge se formira prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Resnik slede pravilo svoje profesije koje predviđa da jedna strana prevedenog teksta sadrži tačno 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, te tako važi i za zvanične spise, iako jedna njihova strana u najvećim broju slučajeva obuhvata znatno kraći tekst od pomenutog.

Prevodilac i sudski tumač Resnik može da prevede i overi sledeća dokumenta

U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuju svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, čiji se sadržaji vrlo precizno prevode na traženi jezik, a zatim i overavaju prema zakonski utvrđenoj procedure.

U okviru ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Resnik prevode i overavaju pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), ali i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoga druga dokumenta vezana samo za ličnost jedne osobe.

Kako se danas većina poslova obavlja u domenu više država, prisutna je i potreba za overenim prevodima različitih dokumenata koja se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju preduzeća i, uopšte, u međunarodnom biznisu. Tako prevodioci i sudski tumači Resnik profesionalno obrađuju sve tipove poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, revizorske izveštaje, ulazne i izlazne facture, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a) i različite poslovne odluke. Kod nas možete dobiti i overene prevode godišnjih izveštaja, osnivačkog akta preduzeća, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), bilansa uspeha, potvrda o kvalitetu proizvoda, finansijskih izveštaja i ostalih srodnih pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Resnik kvalifikovan je i za obradu takozvane tenderske dokumentacije, to jest, dokumenata koja se koriste za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tender. Tu, između ostalog, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode spisa koji su potrebni za vođenje međunarodnih sudskih procesa i, uopšte, za obavljanje ostalih pravnih poslova koji obuhvataju više država, budući da prevodioci i sudski tumači Resnik mogu profesionalno da obrade različite pravilnike, izveštaje, licence, sertifikate, ovlašćenja, punomoćja i pravno zasnovane sporazume, kao što su, na primer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i overene prevode različitih sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale iz oblasti nauke, građevine i tehnike, pa prevodilac i sudski tumač Resnik radi i sa naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, kao i sa građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Vrlo pažljivo i posvećeno prevodioci i sudski tumači Resnik pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi pisani materijali direktno odnose na zdravlje i živote ljudi, jer ih klijenti mahom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Iz ove sfere prevodimo i overavamo lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

U slučaju da želite da se školujete ili usavršavate u nekoj stranoj zemlji ili da, recimo, u inostranstvu zasnujete radni odnos, morate imati overene prevode različitih dokumenata koja se tiču obrazovanja, a kojima ćete moći da potvrdite nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u konkretnim obrazovnim institucijama. Tako iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Resnik profesionalno obrađuje diplome i sve dodatke koji uz njih idu, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocean, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta ovog tipa.

Overeni prevodi različitih potvrda, uverenja, izjava, saglasnosti, zahteva ili dozvola biće vam neophodni ako želite da podnesete neki zahtev u inostranstvu ili ostvarite konkretna lična prava, pa će za vas prevodioci i sudski tumači Resnik u potpunosti obraditi potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, a uz to i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se vrlo često traži i u svim zemljama je aktuelna, budući da je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Resnik?

Iako sasvim opravdano verujemo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatićemo i da, ukoliko to od nas tražite, samo overimo dokument koji je na traženi jezik preveo neki drugi stručnjak, a ne članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. U ovakvoj situaciji, takođe, smo obavezni da u potpunosti poštujemo predviđenu proceduru legalizacije, što znači da ćete morati na uvid da nam dostavite originalni document, kako bi prevodilac i sudski tumač Resnik mogao da ga uporedi sa prevodom koji imate, jer je dužan da se, pre nego što uradi zvaničnu overu, uveri da prevedena i originalna verzija konkretnog spisa zapravo predstavljaju isti material, da su samo napisane različitim jezicima, a zapravo se potpuno podudaraju u pogledu sadržaja, korištenih stručnih izraza i termina, kao i stila kojim su napisane. Ukoliko su svi pomenuti uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Resnik će na prevod staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis. Ovim činom je potvrdio da materijal na novom jeziku može u zvaničnom pravnom prometu zauzeti mesto izvornog spisa i da ga, u toj formi, može prihvatiti bilo koja institucija jednog sistema.

Ako se, pak, dogodi da prevodilac i sudski tumač Resnik ne može da overi vaš prevod, s obzirom na to da je ustanovljeno da on u nečemu odstupa od osnovnog materijala ili da sadrži druge greške i nepravilnosti, možemo, takođe, da vam pomognemo. Svakako da nećemo nuditi da naši stručnjaci ponovo prevode dotični spis na ciljani jezik, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Umesto toga, prevod koji imate ćemo prepustiti našim lektorima i korektorima, koji će za vrlo kratko vreme uraditi stručnu redakturu spornog teksta. Prvo će, naime, izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne slovne, gramatičke, pravopisne, stilske i druge jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ukoliko je potrebno, izvršiti odgovarajuće korekcije, budući da ove reči moraju biti vrlo jasne i precizne, kako bi se isključila bilo kakva mogućnost dvostrukog tumačenja. Kada se završi intervencija naših stručnjaka, imaćete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima obrade zvaničnih dokumenata, pa ćete, odmah nakon overe, moći da ga upotrebljavate u praksi.

Na koji mačim ostvariti saradnju sa našim stručnim timom?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Resnik prave osobe za obradu vaših zvaničnih materijala, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, maker, njihove regularno overene fotokopije, jer u suprotnom prevodilac i sudski tumač Resnik neće moći da do kraja sprovede obradu vaših spisa. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih filijala, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko drugih detalja naše saradnje. Imate, takođe, i mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje deluju na području glavnog grada. Isključivo u slučaju da vam je potreban „hitan prevod”, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, jer je to najbrži način dostave, a u ovakvoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena, ukoliko želimo da vaše zahteve ispunimo u predviđenom roku. Ipak, i u opisanom slučaju, imaćete obavezu da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Resnik mogao da ih, u postupku overe, sravni sa prevodima.

Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, zajedno sa originalima, će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekom od naših predstavništava u Beogradu ili da, u posebnom zahtevu, navedete adresu na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Ovu uslugu poverićemo Pošti Srbije, koja će dokumenta dostaviti u vidu preporučene pošiljke ili, pak, kurirskoj službi sa kojom duže vreme uspešno sarađujemo na ovom polju. Ukoliko vam mi šaljemo dokumenta, to je usluga koju ćete platiti sasvim odvojeno od troškova prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vas, u konkretnom slučaju, obavili naši stručnjaci. Cena ove usluge formira se na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe, a najverovatnije ćete te troškove izmiriti prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Resnik mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome će vam dati i ovlašćeni službenici u svim našim beogradskim poslovnicama.

Overa zvaničnih dokumenata i javnih isprava Apostille pečatom

Overa prevedenih materijala Apostille pečatom je formalnost koja se sprovodi shodno odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država. Predviđeno je, zapravo, da apostilirani materijali mogu, bez ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da budu naknadno proveravani ili legalizovani.

Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali se ovaj postupak ni ne vrši na isti način kod svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Tako, recimo, ima onih od kojih se prvo radi overa Apostille-om, a zatim prevodilac i sudski tumač sadržaj konkretnog dokumenta prebacuje na traženi jezik i sprovodi overu svojim pečatom. U drugim slučajevima, prvo jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a zatim se dati materijal overava Apostille pečatom. Ima situacija kada se traži da, osim teksta konkretnog materijala, i sam sadržaj Apostille-a bude preveden na ciljani jezik, budući da je ovaj pečat urađen u obliku štambilja u koji su, na propisan način, uneti traženi podaci. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevedena dokumenta, no ponekad se zahteva da Apostille pečat bude i na prevodu i na original. Valja napomenuti i to da Apostille overa nije predviđena za sve vrste zvaničnih dokumenata, te se tako, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava koje su neposredno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom.

U Republici Srbiji overu Apostille pečatom sprovode predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te, budući da prevodioci i sudski tumači Resnik nisu zaduženi za pomenutu vrstu legalizacije, oni nemaju ni obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog postupka. Stoga će vam u vezi sa apostiliranjem dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete o svemu moći detaljno da se raspitate. Tom prilikom je vrlo bitno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokumenti želite da overite Apostille-om, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite konkretne overene prevode, jer ćete na taj način dobiti validne i upotrebljive informacije. Ukoliko se utvrdi da je za vaš konkretni materijal potrebno apostiliranje, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev i podnosite original materijala koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille overi?

Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostiliranja dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, ali, kao stanovnik Resnika, koji se nalazi na području opštine Rakovica, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za ovaj deo Beograda, a nalazi se na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. Informacije o Apostille overi možete dobiti i u Višem sudu, koji se, takođe, nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. U ovoj instituciji, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim tekstom uspeli da objasnimo sve u vezi sa postupkom obrade službenih spisa i načinom rada naših stručnjaka, ali, ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nemojte oklevati da nam se obratite mejlom ili telefonom ili lično dođete u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo porazgovarate sa ovlašćenim službenikom. Svakako ćemo nastojati da vam pružimo što detaljnije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Resnik

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Resnik


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Resnik

Spisak sudskih tumača za grad ResnikSudski tumači za grad ResnikSpisak sudskih tumača za grad Resnik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Resnik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ResnikSudski tumači za grad ResnikCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Resnik

Sudski tumači i prevodioci Resnik

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!