Sudski tumač Senjak

Senjak je stambeni deo Beograda koji administrativno pripada opštini Savski venac, koja je, pored Starog grada i Vračara, jedna od 3 centralne gradske opštine. Naselje koje je poznato kao najelegantnije i najcenjenije u Beogradu, iako je većina ovdašnjih kuća nasilno oduzeta starim vlasnicima, tokom revolucionarnih promena sistema i vlasništva nad nekretninama u godinama posle Drugog svetskog rata. Na Senjaku se nalaze mnogobrojne ambasade, predstavništva i rezidencije diplomatskog osoblja i stranih poslovnih ljudi koji privremeno žive u Beogradu. Geografski položaj Senjaka je na padini Topčiderskog brda, prema desnoj obali reke Save. U jednom svom delu Senjak je od Save udaljen samo 100 metara. Naselje je trougaonog oblika, oivičeno sa dve strane ulicama koje nose imena slavnih srpskih vojskovođa iz Prvog svetskog rata: Bulevarom Vojvode Putnika, koji Senjak odvaja od Dedinja i Bulevarom Vojvode Mišića, koji se pruža paralelno sa rekom Savom i kompleksom Beogradskog sajma, izgrađenog u ravnici između reke i Topčiderskog brda. Novo Beogradsko sajmište je napravljeno 1957. i sastoji se od dve velike i nekoliko manjih hala, na prostoru od desetak hektara. Sa treće strane je Topčider, sa konakom kneza Miloša, a u produžetku Topčiderske reke je Careva ćuprija, kraj u kome se nalaze Beogradski hipodrom i Zavod za izradu novčanica, poznat i kao Kovnica novca. Udaljenost od centra grada je oko 3 kilometra, a broj stanovnika Senjaka je nešto preko 7 hiljada. Ime naselja potiče iz vremena kada je za držanje sena, koje su prikupljali beogradski poljoprivrednici, bilo određeno mesto na brdu i padini, koje je kasnije postalo popularno za izgranju vila bogatih beogradskih trgovaca i političara.

Od poznatijih objekata i institucija na Senjaku se nalaze: Vojna akademija, Muzej afričke umetnosti, francuska internacionalna škola za decu stranih diplomata, kuća kralja Petra I, Arhiv Jugoslavije i stadion fudbalskog kluba Grafičar. Veličinom i ne baš naročito lepim izgledom panaramom Senjaka dominira zgrada Beogradskog izdavačkog i grafičkog zavoda, BIGZ-a, koja se, posle propasti preduzeća, izdaje kao prostor za mlade slikare i muzičare. Među posebne zanimljivosti Senjaka spadaju i dva stabla himalajskog bora, zasađena 1929. u dvorištu porodične kuće poznatog naučnika Milutina Milankovića. Do Senjaka, tačnije do Gospodarske mehane, najstarije beogradske kafane koja još radi, kretala se prva beogradska tramvajska linija, Kalemegdan - Senjak. Gospodarska Mehana počela je da radi 1820. godine, na tadašnjoj dalekoj periferiji grada, na mestu gde se nalazila carina i brodski prevoz robe preko Save, naročito živih svinja, iz Srbije u Austriju.Žitelji Senjaka koji imaju potrebu za prevodom i overom zvanične dokumentacije mogu vrlo kvalitetne usluge tog tipa dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Službene materijale obrađujemo prema utvrđenim standardima, u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Pored toga, organizujemo i kurseve jezika koje vode vrlo iskusni i kvalifikovani predavači i nakon kojih se dobijaju međunarodno priznati sertifikati, kao i obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Prevodioci i sudski tumači Senjak

Jezički stručnjaci koji obrađuju vaša dokumenta u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford su vrhunski poznavaoci svog posla, diplomirani filolozi i vlasnici licence za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Svi prevodioci i sudski tumači Senjak vrlo dobro poznaju pravopis, gramatiku, leksiku i ostale segmente svojih radnih jezika i vladaju govornim i pisanim veštinama na zavidnom nivou. Kako se, pored prevođenja materijala na traženi jezik, bave i overom prevoda prema proceduri koju predviđaju zakonske odredbe, naši stručnjaci izuzetno dobro znaju i sve aktuelne zakone i propise, ali i stručnu pravnu terminologiju koja se koristi u ovakvom tipu pisanih materijala. Prevodioci i sudski tumači Senjak mahom rade sa jezicima koji su, ujedno, i njihovi maternji, te klijenti zaista mogu da budu sigurni da će u našem prevodilačkom centru dobiti tačne i kvalitetno urađene prevode, potpuno verne izvornom tekstu. Jezički stručnjaci Akademije Oxford imaju bogato profesionalno iskustvo, kao i veliki broj zadovoljnih korisnika koji mogu da posvedoče o vrhunskom kvalitetu usluga koje pružamo. Tako kod nas možete, bez lutanja od jedne do druge službe, za relativno kratno vreme i po više nego povoljnoj ceni, dobiti overene prevode svojih službenih materijala, koji će biti spremni za upotrebu u svim pravnim poslovima.

Kako bi na odgovarajući način mogli da obavljaju predviđeni posao, svi prevodioci i sudski tumači Senjak su, pre imenovanja, prošli sve predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu, te su se tako i zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima, ali i na poštovanje privatnosti svojih klijenata i odgovarajući odnos prema materijalima koje obrađuju. Sva vaša dokumenta će, budite uvereni, u našem prevodilačkom centru biti zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, a podaci koji su u njima sadržani tretirani kao poslovna tajna. Tako ćete, ukoliko se odlučite za saradnju sa našim stručnjacima, uz kvalitetne prevode i overu u skladu sa predviđenim standardima, dobiti i svu sigurnost koja vam je potrebna i zagarantovanu diskreciju.

Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Senjak?

Proces obrade zvanične dokumentacije se, grubo, može podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. No, čin overe je nemoguć ukoliko prevod nije adekvatno urađen, odnosno, ako nije precizan i korektan, a sa druge strane, materijal na novom jeziku, ma koliko da je savršeno urađen, ako nije zvanično overen, potpuno je neupotrebljiv u zakonskom smislu, pošto na sebi nema potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Dakle, prevod materijala mora biti urađen u skladu sa svim propisanim pravilima koja se odnose na rad sa zvaničnom dokumentacijom, odnosno, ono što se nalazi u osnovnom dokumentu mora biti na adekvatan način izraženo na novom jeziku. Sve se radi vrlo precizno, a posebno se pazi na stručne izraze i termine, koji, zapravo, predstavljaju srž samog zvaničnog dokumenta, te moraju biti jasni i nedvosmisleni. Uopšte uzev, prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije na novi jezik mora biti urađeno tako da ništa ne može biti protumačeno na više načina, već znaćenje mora biti sasvim precizno. Prevodilac i sudski tumač Senjak tokom prevođenja poštuje sva gramatička, pravopisna i sva ostala pravila jezika sa kojima radi, a novi materijal piše takozvanim administrativnim stilom koji se, u našem jeziku, uglavnom koristi u zvaničnim spisima. Karakterističan je po ustaljenim izrazima, odsustvu bilo kakve emotivnosti ili naracije i šturom, formalnom govoru. Gotov prevod pregledaju prvo sami njegovi autori, a posle toga i lektori, te se na taj način obezbeđuje detektovanje i korekcija i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i nepoklapanja sa originalom i prevedeni materijal u perfektnom obliku ulazi u postupak overe. Tada se najpre radi vrlo pažljivo upoređivanje prevoda sa originalnim dokumentom, koji nam se, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Naime, prevodilac i sudski tumač Senjak obavezan je da, pre no što overi spis na novom jeziku, potvrdi njegovo potpuno poklapanje sa izvornim materijalom, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o stručnim izrazima i terminima i stilu izrade. Jedino pod tim uslovom i može da legalizuje prevedeni dokument tako što će na njega staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Time ga je uvrstio u pravno validne materijale koji su, sa stanovišta zakona, u istom rangu kao i ma koji drugi original i bez smetnji se mogu koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Senjak prevodi zvanična dokumenta?

U našem prevodilačkom centru angažovani su vrhunski stručnjaci za prevođenje službenih materijala u okviru više od 40 jezika koji se govore kako na području evropskog kontinenta, tako i u ostalim delovima sveta. Osim uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, radimo i one koji se tiču nekog od jezika iz neposrednog okruženja, poput hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, rumunskog, bugarskog i mađarskog. Svakako da veoma često imamo potrebu da sadržaje zvanične dokumentacije prevodimo u okviru najrasprostranjenijih i svuda traženih jezika, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, ali i portugalski, španski, italijanski, grčki, arapski ili turski. Prevodioci i sudski tumači Senjak imaju potrebne kvalifikacije i za rad sa slovenačkim, holandskim, ukrajinskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, sa norveški, švedskim, finskim i danskim. Osim kineskog i japanskog, u prevođenju koristimo i latinski jezik, koji se već vekovima ne smatra živim, s obzirom na to da se nigde ne govori, ali i danas ponekad postoji potreba za njim u procesu prevođenja stručnih materijala, uglavnom iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka. Vrlo smo ponosni na činjenicu da svojim klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje se odnose na estonski, pakistanski, korejski, romski, hebrejski ili persijski, budući da se ovi jezici uglavnom ne nalaze u ponudi prevodilačkih agencija na našim prostorima, pošto su njihovi poznavaoci ovde zaista retki. Prevodioci i sudski tumači Senjak omogućiće prevod i overu zvanične dokumentacije i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da u svom timu imamo i stručnjaka za znakovni jezik.

Iako, kako se i očekuje, najčešće radimo prevode sa srpskog na neki strani jezik ili obrnuto, sa nekog drugog jezika na naš maternji, možemo se pohvaliti i pružanjem usluga koje se retko praktikuju u ostalim institucijama iz naše branše, a to je neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Reč je o tome da su prevodioci i sudski tumači Senjak, zahvaljujući svom visokom stručnom, ali i opštem obrazovanju, iskustvu, prevodilačkoj veštini, kao i raznovrsnim afinitetima i interesovanjima, kadri da materijal izdat na nekom stranom jeziku direktno prebace na novi jezik, koji takođe nije srpski. Isti posao se u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, prema principu „korak po korak“, to jest, sadržaj se najpre sa izvornog jezika prebacuje na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Na taj način posao traje duže, a više i košta, jer u njegovoj realizaciji učestvuje i stručnjak za primarni i stručnjak za traženi jezik, tako da je prednost rada naših prevodilaca u ovakvoj situaciji više nego očigledna. Prevodioci i sudski tumači Senjak, dakle, štede i vreme i novac svojih klijenata, pa su zaista za svaku preporuku kada su ovakve prevodilačke usluge u pitanju.

Svaki posao koji nam poverite biće završen u optimalno kratkom roku, budući da prevodioci i sudski tumači Senjak vode računa i o vremenu svojih klijenata. No, ukoliko vam je prevod službenih materijala potreban zaista brzo, možete zatražiti takozvani „hitan prevod“ koji će biti gotov onda kada vi to budete tražili. Rečju, ne samo da ćete dobiti kvalitetan spis na jeziku koji vam je potreban, već ćete imati i priliku da odredite termin koji vam najviše odgovara za završetak ovog prevodilačkog posla. Dakle, prevodioci i sudski tumači Senjak će se maksimalno angažovati kako bi sve što tražite obavili u predviđenom roku, a vi ćete tada imati samo obavezu da, pored osnovnih troškova prevoda, platite i takozvanu „taksu za hitnost“, koja se obračunava na osnovu broja prevedenih strana, kao i prema dužini vremenskog perioda u kome očekujete da naši stručnjaci obave sav posao. Ovaj dodatak se naplaćuje usled otežanih uslova rada u opisanoj situaciji i biće, naravno, viši što je definisani rok kraći.

Prevodilac i sudski tumač Senjak prevodi i overava sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih materijala, ma koliko da su složeni njihovi sadržaji. Prevodioci i sudski tumači Senjak će vam pružiti izuzetno kvalitetne usluge prevoda i overe kako ličnih, tako i poslovnih, sudskih, pravosudnih, obrazovnih i svih ostalih dokumenata.

Osim karakterističnih ličnih isprava, odnosno, lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prevodilac i sudski tumač Senjak prevodi i overava i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i ostala dokumenta koja se tiču samo jedne osobe.

Kako se u današnje vreme većina poslova obavlja u okviru više država, ponekad čak i kontinenata, postoji i izražena potreba za obradom službenih materijala koji se u tu svrhu koriste. Tako prevodilac i sudski tumač Senjak radi sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, bilansima stanja, revizorskim izveštajima, svim vrstama poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o saradnji, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga i slični, ali i sa statutom preduzeća, izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnjim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), različitim poslovnim odlukama, osnivačkim aktom preduzeća, potvrdama o kvalitetu proizvoda, te sa bilansima uspeha, finansijskim izevštajima i ostalim materijalima iz ove oblasti. Prevodilac i sudski tumač Senjak, na zahtev klijenta, može da prevede i overi i kompltnu tendersku dokumentaciju, odnosmo spise koji se traže radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu, na primer, spadaju, predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodilac i sudski tumač Senjak izdaje i overene prevode različitih stručnih spisa iz oblasti tehnike, nauke ili građevine, te tako obrađuje uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i ostale slične materijale.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod i overu svih tipova sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, često tražena, presuda o razvodu braka, ali i ostalih pravnih akata, odnosno materijala koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji prevazilaze granice jedne države. Tu, recimo, spadaju različita ovlašćenja, sertifikati, izveštaji, punomoćja, licence, pravilnici i zakonski zasnovani sporazumi, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Posebno pažljivo i posvećeno prevodioci i sudski tumači Senjak se bave prevođenjem i legalizacijom dokumenata koja se odnose na farmaciju ili medicinu, budući da su ona mahom potrebna radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili, pak, radi lečenja uvoznim lekovima i preparatima. Ovde, između ostalog, mislimo na specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i takozvanu obrazovnu dokumentaciju, to jest, spise kojima pojedinac može dokazati nivo svoje školske spreme ili koja se odnose na pojedine obrazovne ustanove. Takvi materijali se mahom moraju, prevedeni i overeni, predati nadležnim institucijama u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu. Iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Senjak profesionalno obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju iili studiranju, uverenja o položenim ispitima, kao i prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, dilomu i dodatke diplomi i druga slična dokumenta.

Ukoliko želite da u stranoj zemlji podnesete neki zahtev ili ostvarite konkretna lična prava, morate imati overene prevode potvrda, uverenja, saglasnosti, izjava, dozvola ili zahteva koji se često u tu svrhu traže. Tako prevodilac i sudski tumač Senjak nudi komplatnu obradu potvrde o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, saglasnosti o zastupanju, potvrde o redovnom zaposlenju, ali i dozvole za boravak, potvrde o neosuđivanosti, zahteva za dobijanje vize, potvrde o mestu boravka, nasledničke i drugih tipova zvaničnih izjava pojedinaca, kao i, veoma često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Senjak?

U najvećem broju slučajeva za svoje klijente radimo kompletnu obradu zvanične dokumentacije, što podrazumeva prebacivanje sadržaja datih materijala na traženi jezik, a zatim overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Ova usluga je, naime, najpogodnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za korisnike, budući da tako na jednom mestu, uz minimalno angažovanje, a za kratko vreme i po povoljnoj ceni, dobijaju overene prevode potrebnih spisa koje odmah mogu da koriste u praksi. No, ponekad stranke traže da samo overimo prevod koji je, po njihovoj želji, na novi jezik prebacio stručnjak van prevodilačkog tima Akademije Oxford. Svakako da i ovakav zahtev ispunjavamo, s obzirom na to da su nam interesi klijenata uvek na prvom mestu, ali i tada u potpunosti poštujemo zakonom predviđenu proceduru overe, te vrlo temeljno i pažljivo obavljamo upoređivanje datog prevoda sa originalnim materijalom koji nam se, u tu svrhu, takođe dostavlja na uvid. Ovaj postupak, naravno, nije namenjen samo prevodima koje nisu napisali prevodioci i sudski tumači Senjak, već se on, na isti način, sprovodi kod svih prevedenih spisa, kako bi se utvrdilo njihovo podudaranje sa tekstom izvornika u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stila izrade. To je, naime, uslov koji prevod mora da ispuni kako bi bio regularno overen i uključen u zvanični pravni promet. Ako vaš materijal na novom jeziku, dakle, poseduje pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Senjak ga overava svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Tada ovaj dokument možete koristiti u svim potrebnim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, pošto je on, sa stanovišta zakona, isto što i bilo koji drugi original.

U slučaju da se, međutim, ispostavi da vaš prevod nije urađen kako treba, odnosno, da nije identičan tekstu izvornka ili u njemu postoje druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Senjak neće moći da sprovede overu. Tada će materijal preuzeti naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, koji će za tili čas uraditi njegovu redakturu. Prvo će, naime, detaljno pregledati i prevodi i original, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, izdvojiti i ispraviti eventualne gramatičke, pravopisne, stilske, slovne i ostale jezičke greške, ali i prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, izvršiti neke korekcije. Tako će u svakom smislu popraviti kvalitet prevedenog spisa i pripremiti ga za proces overe, a vi ćete, bez većih troškova koje bi uslovilo ponovljeno prevođenje istog dokumenta, dobiti materijal na traženom jeziku, koji ćete, nakon legalizacije, moći da koristite u pravnom prometu.

Na koji način možete ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Senjak prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, u cilju uspešne saradnje, vaša jedina obaveza će biti da nam na odgovarajuće načine dostavite originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj ustanovi. Dokumenta koja ćemo prevoditi i overavati možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati i ostale detalje naše saradnje. Druga mogućnost je da spise na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje deluju na području glavnog grada. Postoji i mogućnost dostave službenih materijala elektronskom poštom, ali ona se primenjuje samo u slučaju potrebe da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, budući da tada moramo iskoristiti svaki raspoloživi trenutak kako bismo u predviđenom roku ispunili vaše zahteve, a elektronski način dostave nam omogućava da materijali zaista brzo stignu do naših prevodilaca. Dakle, jedino ako tražite „hitan prevod“ zvaničnih dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete biti obavezni da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, na neki od pomenutih načina, donesete ili pošaljete i originalne spise, jer bez njih, prevodilac i sudksi tumač Senjak neće moći da uradi ono što tražite, odnosno, da nakon prebacivanja materijala na traženi jezik, overi prevode svojim pečatom.

Kada se posao završi, overeni prevodi se spajaju sa originalima i biće vam uručeni ili dostavljeni na način koji vam najviše odgovara. Možete ih, dakle, lično podići u nekom od naših beogradskih predstavništava ili, pak, u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, sa kojim već duže vreme na tom polju ostvarujemo uspešnu saradnju. Moramo, međutim, da naglasimo da ćete uslugu dostave dokumenata sami platiti, sasvim odvojeno od troškova koji se odnose na overu, prevod i ostale poslove koje su, u konkretnoj situaciji, za vas obavili prevodioci i sudski tumači Senjak. Ova cena će se obračunati prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, a platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, direktno kuriru na ruke.

Sve cene usluga koje se nalaze u našoj ponudi možete pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete, takođe, dobiti i od ovlašćenih službenika u našim filijalama u Beogradu. Cena prevodilačke usluge se, inače, obračunava prema broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, kako predviđa prevodilački standard koga se i sami pridržavamo, nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani gotovo uvek nalazi znatno kraći tekst. Valja da napomenemo i da je uobičajeno da se na veći broj prevedenih strana odobrava i određeni popust.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Da bi prevedeni dokument mogao da se uključi u zvanični pravni promet, mora biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača, no, postoje i spisi koji, nakon prebacivanja na novi jezik, moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom, kako bi postali pravno validni. Ova formalnost je uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Predviđeno je, naime, da apostilirani materijali mogu, bez ograničenja, da se upotrebljavaju u pravnom saobraćaju svih zemalja potpisnica, bez potrebe da budu naknadno kontrolisani ili overavani.

Postupak overe Apostille-om nije predviđen za sve vrste zvaničnih dokumenata, te se, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za određeni trgovinski ili carinski posao. Takođe, oval tip legalizacije nikada ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se ne primenjuje na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Recimo, u pojedinim slučajevima je potrebno prvo uraditi overu Apostille pečatom, pa tek onda materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima na prevod i overu, a u drugim situacijama je predviđeno da prvo jezički stručnjaci obave svoj deo posla, to jest, da tekst konkretnog spisa prebace na traženi jezik i urade overu svojim pečatom, pa da se tek onda radi apostiliranje. Apostille pečat ima oblik štambilja u koji su uneti traženi podaci, te je ponekad potrebno, osim samog službenog materijala koji se overava, na novi jezik prevesti i sadržaj Apostille-a. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod datog dokumenta, no ima slučajeva kada se na ovaj način mora legalizovati i prevod i original.

Overu Apostille pečatom u našoj zemlji obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako prevodioci i sudski tumači Senjak nisu zaduženi za ovaj postupak, oni nemaju ni obavezu da detaljno poznaju sve aspekte ovog procesa, te će vam s tim u vezi dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudsku instituciju u kojoj ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument overavate i za šta planirate da ga koristite u budućnosti, kako biste dobili prave informacije. Ako je za vaš materijal potrebna overa Apostille-om, nadležnoj sudskoj službi podnosite predviđeni zahtev i predajete original materijala koji overevate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille?

Sva potrebna obaveštenja o apostiliranju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nekom od 3 beogradska osnovna suda, ali je najbolje da se obratite nadležnoj službi Prvog osnovnog suda, koji se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a, koji je zadužen za opštinu Savski venac, na čijoj teritoriji se nalazi naselje Senjak. Ovakva informacije možete potražiti i u Višem sudusmeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa uslugama koje nudimo, nemojte oklevati da nam se obratite mejlom ili telefonom ili da lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica. Ovlašćeni službenici će nastojati da vam daju što potpunije odgovore, a u slučaju potrebe, može vam biti zakazana i besplatna konsultacija sa nekim od eksperata.


Kategorije prevoda za Senjak

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Senjak


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Senjak

Spisak sudskih tumača za opštinu Senjak Sudski tumači za opštinu Senjak Spisak sudskih tumača za opštinu Senjak

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Senjak

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Senjak Sudski tumači za opštinu Senjak Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Senjak

Sudski tumači i prevodioci u Senjaku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!