Sudski tumač Zemun Polje

Zemun Polje je naselje koje se nalazi u sremskom delu Beograda i pripada gradskoj opštini Zemun. Građenje naselja počelo je sedamdesetih godina prošlog veka na poljoprivrednom zemljištu, polju, između Zemuna i Batajnice, pored novog novosadskog puta. Lokacija je već nosila ime Zemun Polje i na njoj je, sa južne strane, bliže Zemunu, odmah posle Drugog svetskog rata, 1945. godine bio podignut Savezni zavod za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, koji je od 1961. dobio današnje ime, pod kojim je, kao „Institut za kukuruz Zemun Polje“, bio poznat širom sveta. To je, naime, bila vrhunska naučno - istraživačka ustanova za genetski inženjering i proizvodnju biljnog semena, kao i školovanje i obuku stručnjaka iz oblasti proizvodnje kukuruza, pšenice, ječma i soje. Najveće dostignuće Instituta su svetski priznate nove hibridne sorte kukuruza, kojih je preko 100, dok je u našoj zemlji priznato preko 6 stotina hibridnih sorti kukuruza i po desetak sorti soje i drugih žitarica.

Naselje Zemun Polje čine dvospratne stambene zgrade, sa po 4 do 6 stanova, u ulicama koje se seku pod pravim uglom, na parceli dužine jedan i po i širine 1 kilometar. Nekada usamljeno naselje u sremskoj ravnici, okruženo samo poljima pod kukuruzom, udaljeno od centra Zemuna desetak, a od centra Beograda petnaestak kilometara, početkom devedesetih godina prošlog veka, zahvaljujući seobi stanovništva iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije, dobilo je nekoliko novoizgrađenih naselja u susedstvu. Prema zemunskoj strani to su naselja Plavi Horizonti i Altina, sa ukupno 20 hiljada stanovnika, a u okviru samog Zemun Polja nalaze se novoizgrađeni kvartovi pod imenom Kamendin 1 i 2. Sa zapadne strane, granica Zemun Polja je železnička pruga Beograd - Novi Sad, koju koristi i gradski prevoznik Beovoz, tako da je naselje odlično saobraćajno povezano sa drugim delovima grada. Na istočnoj strani naselje se prostire do pristupne saobraćajnice autoputa za Suboticu, a dalje ka istoku smeštena je industrijska zona, uz Batajnički drum, deo starog novosadskog puta, zatim malo naselje „13. Maj“ i reka Dunav, čiji je tok udaljen oko dva i po kilomatra od Zemun Polja. Ukupan broj stanovnika Zemun Polja se procenjuje na oko 14 hiljada, a u naselju rade vrtić, osnovna škola, nekoliko sportskih klubova, veliki broj trgovinskih radnji i supermarketa, pošta, zdravstvena i železnička stanica, a od skoro u Zemun Polju je za verske potrebe stanovnika sagrađena parohijska crkva posvećena Svetom Velikomučeniku Knezu Lazaru.Akademija Oxford i stanovnicima Zemun Polja, kao, uostalom, i svih ostalih delova Beograda, može da ponudi usluge svog prevodilačkog centra koje se odnose na prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije na željeni jezik i overu prevoda pečatom licenciranog stručnog lica. Takođe, organizujemo i kurseve stranih jezika na kojima se, uz iskusne i visoko kvalifikovane predavače, lako i brzo usvajaju potrebna znanja i dobijaju međunarodno priznati sertifikati. Tu je i profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikacija i prekvalifikacija, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, obuka za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima, ali i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Zemun Polje?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford su diplomirani filolozi sa licencama za rad odobrenim od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih rade upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet prevoda koje nude podiže na još viši nivo, a klijentima garantuje da će kod nas dobiti sadržaje na jeziku koji su tražili, obrađene u skladu sa svim predviđenim standardima. Prevodioci i sudski tumači Zemun Polje vladaju svim gramatičkim, pravopisnim i drugim jezičkim normativima, a takođe vrlo dobro poznaju i aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje obrađuju, s obzirom na to da oblast njihovog delovanja, pored prevođenja zvaničnih dokumenata i javnih isprava, obuhvata i legalizaciju prevedenih materijala u skladu sa predviđenom procedurom. Bogato profesionalno iskustvo, neosporne stručne kvalifikacije, umešnost u prevođenju i organizacione sposobnosti čine ih zaista dostojnim preporuke za obradu bilo kog tipa službenih spisa, budući da klijentima omogućuju da na jednom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, u relativno kratkom vremenskom periodu i po cenama koje se mogu odrediti kao više nego povoljne, dobiju i prevod i overu dokumenata koje su tražili, te da nakon toga odmah mogu da ih koriste u praksi.

Postupak obrade službenih spisa sastoji se od prebacivanja njihovih sadržaja na ciljani jezik i legalizacije prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Ova dva segmenta su, međutim, vrlo međusobno povezana i zavise jedan od drugog, imajući u vidu da dokument na novom jeziku ne može biti overen, ukoliko nije preveden u skladu sa propisanim pravilima i, obrnuto, prevedeni materijal, ma koliko da je savršeno uređen, ukoliko nije zvanično legalizovan, sa stanovišta zakona, nema nikakvu vrednost. Stoga je, dakle, neophodno, pre svega, postupak prebacivanje teksta traženog dokumenta na novi jezik sprovesti precizno i korektno, te prevodioci i sudski tumači Zemun Polje ovom poslu pristupaju vrlo ozbiljno i posvećeno, budući da se od njih očekuje da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta bude tačno izražen na novom jeziku. Posebno vode računa o prevođenju stručnih izraza i termina, s obzirom na to da su ove reči nosioci značenja samog zvaničnog spisa, te moraju biti vrlo jasno i nedvosmisleno izražene. Tokom rada prevodioci sudski tumači Zemun Polje striktno se pridržavaju pravopisnih, gramatičkih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevode, poštujući i njegov duh uopšte. Novi materijali izrađuju takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za zvanična dokumenta, koji se odlikuje šturim rečenicama, ustaljenim izrazima, odsustvom bilo kakve naracije i emotivnosti i potenciranjem nedvosmislenosti i jednoznačnosti, budući da je neophodno obezbediti vrlo precizno razumevanje onoga što je napisano. Kada se prevod završi, prekontrolisaće ga najpre sami njegovi autori, a potom će biti ustupljen lektorima i korektorima, koji ću uraditi još jednu stručnu kontrolu, kako bi se na taj način korigovale i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od izvornog materijala i prevedeni dokument u savršenom obliku ušao u postupak legalizacije.

Proces overe zvaničnih spisa sastoji se, pre svega, od upoređivanja prevoda sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak vrši se sa ciljem da prevodilac i sudski tumač Zemun Polje, pre samog čina legalizacije, potvrdi apsolutno poklapanje materijala na novom jeziku sa izvornim dokumentom, jer jedino pod tim uslovom može da sprovede zvaničnu overu. Dakle, ukoliko prevedeni spis u pogledu sadržaja, upotrebljenih stručnih termina i sila izrade sasvim odgovara svom originalu, biće overen pečatom ovlašćenog stručnjaka na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i njegovim svojeručnim potpisom i na taj način uvršćen u pravno validne materijale koji se, sa jednakom zakonskom snagom originala, mogu koristiti u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Prevodilac i sudski tumač Zemun Polje radi sa sledećim jezicima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prevedene u okviru više od 40 jezika koji se govore kako na području evropskog kontinenta, tako i u drugim delovima sveta. Osim uobičajenih prevoda sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje kvalifikovani su i za one koji na jednoj strani obuhvataju engleski, nemački, ruski i francuski, kao jezike koji se traže u svim oblastima i uvek su aktuelni. Takođe radimo i sa portugalskim, španskim, grčkim, arapskim i turskim, ali i sa jezicima koji se govore u zemljama u našem neposrednom okruženju, poput, recimo, mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, bugarskog i rumunskog. Prevodilac i sudski tumač Zemun Polje kvalifikovan je i za prevođenje koje obuhvata poljski, češki, slovački, holandski, ukrajinski, slovenački i neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su, na primer, danski, norveški, švedski i finski. Klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih spisa u okviru kineskog i japanskog jezika, a stručne pisane materijale iz oblasti farmacije, medicine, pravnih nauka i veterine možemo da prevedemo sa ili na latinski jezik, koji se već vekovima tretira kao mrtav, s obzirom na to da se nigde ne koristi kao govorni, ali se i u naše vreme zadržao u pomenutim sferama. Imajući u vidu činjenicu da su poznavaoci korejskog, estonskog, persijskog, pakistanskog, hebrejskog i romskog jezika vrlo retki na našim prostorima, pomenuti jezici nisu često u ponudi ovdašnjih prevodilačkih centara. Stoga smo vrlo ponosni na činjenicu da su jedni od njih takođe članovi naše profesionalne ekipe, pa klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge vezane za neki od pomenutih jezika. Prevod i overu službenih materijala u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i govornim ograničenjima, s obzirom na to da se u našoj ekipi nalazi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će takvim klijentima pružiti potrebnu pomoć u obavljanju konkretnog posla.

Kako Akademija Oxford uvek nastoji da osavremenjuje svoju ponudu i prilagođava je zahtevima modernog tržišta i klijenata, u redovne usluge koje pružamo uvrstili smo i neposredan prevod između dva strana jezika. Preciznije rečeno, to znači da je prevodilac i sudski tumač Zemun Polje u toj meri stručan, opšte informisan i obrazovan, iskusan, vešt u prevođenju i dobar u organizaciji, da može materijal izvorno napisan na nekom jeziku koji nije srpski da, na zahtev klijenata, prebaci na drugi strani jezik i to odmah, u jednom potezu. Prednost ovakvog načina rada postaje očigledna ako znate da se isti posao u većini drugih prevodilačkih agencija na našim prostorima obavlja postupno, u skladu sa principom „korak po korak“, to jest, sadržaji konkretnih dokumenata se prvo sa osnovnog jezika prebacuju na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Tako postupak traje duže, a više i košta, budući da je potrebno angažovati više stručnjaka različitih profila, dok, sa druge strane, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje klijentima omogućavaju da brže i sa manje novca dođu do materijala na jeziku koji su tražili, pa su vrlo često angažovani za prevodilačke poslove ovakve vrste.

Prevodioci i sudski tumači Zemun Polje iznad svega poštuju vreme svojih klijenata, pa se uvek trude da posao koji mi je poveren završe u što kraćem roku. Međutim, ponekad se desi da stranka nije u prilici da prihvati termine koji se nude, jer joj je materijal na novom jeziku potreban što pre i tada traži takozvani „hitan prevod“ dokumenata. Ova usluga specifična je ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik ima mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će svakako dati sve od sebe da postavljene rokove ispune i ostvare sve što se od njih traži, zadržavajući pri tom uobičajeni nivo kvaliteta rada. Ipak, pošto u opisanoj situaciji rade u izmenjenim i otežanim okolnostima, kao i pod većim pritiskom nego inače, cena opisane prevodilačke usluge će biti viša nego redovna, budući da se tada, pored osnovnih troškova, plaća i iznos takozvane „takse za hitnost“. Ovaj dodatak se obračunava na osnovu broja prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je taj rok, naime, duži, iznos takse će biti niži.

Cena prevoda se, inače, formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala koji se obrađuje daje i neki popust. Prevodioci sudski tumači Zemun Polje pridržavaju se standarda svoje profesije, koji određuje da jedna strana prevedenog materijala obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo će se primenjivati kod svih vrsta pisanih materijala, pa, shodno tome, i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva obuhvata znatno kraći tekst.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Zemun Polje?

Jezički stručnjaci koji čine naš profesionalni tim osposobljeni su za obradu bukvalno svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, te možete očekivati da će svaki vaš zahtev ispuniti na najvišem nivou kvaliteta i poštovati sve vaše potrebe.

Od ličnih dokumenata, pored standardnih ličnih isprava, to jest, pasoša, lične karte i vozačke dozvole, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje profesionalno obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i sva ostala dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

Pored stručnih pisanih materijala koji su povezani sa građevinom, tehnikom i naukom, poput, na primer, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, naučnih i tehničkih patenata i građevinskih projekata sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, prevodilac i sudski tumač Zemun Polje prevodi i overava i kompletnu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, koja može biti potrebna radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Iz ovih oblasti najčešće se traže overeni prevodi lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda i raznovrsne dokumentacije o medicinskim proizvodima.

Vrlo čest predmet rada naših stručnjaka su dokumenta koja se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firme i uopšte u biznisu koji obuhvata više različitih država. Tako prevodilac i sudski tumač Zemun Polje radi sa revizorskim, godišnjim, finansijskim i drugim vrstama izveštaja, bilansima stanja i uspeha, rešenjem o osnivanju pravnog lica, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, poreskim identifikacionim brojevem (PIB-om), potvrdom o kvalitetu proizvoda i svim vrstama poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o saradnji, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga i mnogi drugi. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode svih vrsta poslovnih odluka, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i ulaznih i izlaznih faktura i kompletne tenderske dokumentacije, tačnije rečeno, pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu, na primer, spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Osim presude o razvodu braka i svih drugih vrsta sudskih odluka, rešenja i presuda, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje profesionalno obrađuju i druga pravna akta, to jest, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima koji obuhvataju više država. To su, na primer, različiti pravilnici, izveštaji, licence, sertifikati, punomoćja, ovlašćenja, kao i pravno utemeljeni sporazumi, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Na zahtev klijenata, prevodioci sudski tumači Zemun Polje uradiće i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i raznovrsne potvrde, uverenja, saglasnosti, dozvole, zahtevi i izjave, koje je, u slučaju podnošenje nekih zahteva ili ostvarivanja konkretnih ličnih prava u inostranstvu, potrebno, prevedene i overene, podneti nadležnim službama. Tako prevodioci i sudski tumači Zemun Polje obrađuju potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, te potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je vrlo često tražena, budući da bez nje nije moguće ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos u inostranstvu, biće vam potrebni, kvalitetno prevedeni i regularno overeni, zvanični materijali koji su povezani sa obrazovanjem, a kojima ćete moći da dokažete nivo svoje školske spreme ili načine rada u konkretnim obrazovnim ustanovama. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Zemun Polje radi kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i, podrazumeva se, diploma i svih dodataka koji se na njih odnose.

Dokumenta koja želite da prevedemo i overimo biće, budite uvereni, u našem prevodilačkom centru sasvim bezbedna i zaštićena od bilo kakve nepoželjne upotrebe. To vam može garantovati i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Zemun Polje, pre stupanja na dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa važećim zakonima i propisim, već i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja obrađuju. Oni će, dakle, bezuslovno poštovati vašu privatnost i podatke koji im se tokom rada otkrivaju tretirati kao najstrože čuvanu poslovnu tajnu.

Koje još usluge nude prevodioci i sudski tumači Zemun Polje?

Iako smatramo da se nećete pokajati ako naše stručnjake angažujete za prevod svojih službenih spisa, prihvatićemo da ispunimo vaše zahteve i ukoliko od nas tražite samo da overimo materijale koji su na traženi jezik prebačeni van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Moramo, međutim, da naglasimo da ćemo i u toj situaciji, kao i uvek, sprovesti do kraja proceduru legalizacije koju predviđa zakon, što znači da će vaši prevodi biti do detalja upoređeni sa osnovnim dokumentima, koja nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo nesporazuma, ovaj postupak ne sprovodimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji nisu urađeni u našem centru, već je to jednostavno procedura koju smo obavezni da poštujemo kad god overavamo neki dokument na novom jeziku. Svrha ovog poređenja je da se dokaže potpuno poklapanje prevedene i originalne verzije istog spisa, kako u sadržaju, tako i u pogledu korišćenih stručnih termina i izraza i stila izrade. To je, naime, uslov koji prevod mora ispuniti kako bi bilo regularno legalizovan. Dakle, ako prevedeni dokument koji ste doneli poseduje sve pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Zemun Polje će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i tim činom ga uvrstiti u pravno važeće materijale, koji se mogu podnositi svim nadležnim institucijama i koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ako se, pak, dogodi da prevod koji ste doneli nije urađen u skladu sa propisanim pravilima, to jest, da u nečemu odstupa od izvornog dokumenta ili sadrži neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Zemun Polje neće moći da sprovede zvaničnu overu, već će tada najverovatnije predložiti da dokument obrade naši stručni lektori i korektori. Oni će, naime, uraditi redakturu spornog teksta, što znači da će prvo vrlo detaljno pregledati i prevod i original, izdvojiti i ispraviti eventualne slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta i, takođe, prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, izvršiti neke korekcije. Tako ćete biti pošteđeni dodatnih većih troškova koje bi izazvalo ponovno prevođenje istog dokumenta i brže i jeftinije doći do materijala na jeziku koji ste tražili, dovedenog u oblik sasvim podoban za legalizaciju.

Kako ostvariti saradnju sa našim prevodilačkim centrom?

Ako procenite da su prevodioci i sudski tumači Zemun Polje prave osobe za obradu vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava, imaćete samo obavezu da nam na neki od predviđenih načina na uvid dostavite originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, a imate i mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje su aktivne na teritoriji glavnog grada. Postoji i varijanta dostave dokumenata elektronskim putem, no ona je rezervisana isključivo za slučaj „hitnog prevoda“, kada je naročito važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao započeo na vreme i vaši zahtevi ispunili u predviđenom roku. Dakle, jedino tada spise možete skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete takođe imati obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Zemun Polje mogao da ih, u procesu overe, uporedi sa prevodima.

Kada se prevodi završe i prođu zvaničnu overu, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili, pak, u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom već godinama uspešno sarađujemo. Ukoliko vam mi dostavljamo dokumenta, uslugu ćete platiti nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu, redakturu i druge poslove koje su, u datoj situaciji, za vas obavili naši stručnjaci. Cena dostave obračunava se prema važećem cenovniku angažovane službe i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala.

Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Zemun Polje mogu da vam ponude navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu.

Još nešto o overi dokumenata

Prevedeni službeni materijali, overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postaju pravno validni i mogu se, jednako kao i originali, uključiti u zvanični pravni promet. Međutim, postoje i dokumenta koja, da bi dostigla ovaj status, moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. Ova vrsta legalizacije sprovodi se nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo oko 100 država. Predviđeno je, zapravo, da apostilirani materijali mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da se naknadno proveravaju i overavaju.

Postupak overe Apostille pečatom je specifičan ne samo po tome što ni u jednoj situaciji ne isključuje legalizaciju za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač, već i po tome što se ovaj proces ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Tako je, recimo, u nekim situacijama potrebno da se prvo uradi overa Apostille-om, pa zatim da prevodilac i sudski tumač prevede tekst konkretnog dokumenta i izvrši overu svojim pečatom. Kod drugih materijala postupak je sasvim obrnut, to jest, prvo jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a zatim se sprovodi Apostille overa. Takođe, dešava se da je potrebno i sam sadržaj Apostille pečata, urađenog u obliku štambilja u koji su uneti traženi podaci, prevesti na ciljani jezik, a ne samo tekst datog dokumenta. U najvećem broju slučajeva, Apostille-om je dovoljno overiti samo prevedeni materijal, no ponekad se traži da ovaj pečet bude i na prevodu i na originalu. Važno je da znate da Apostille overa nije predviđena za sve vrste zvaničnih spisa, te se tako, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno povezane sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom, kao ni kod isprva izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Jedna od država koje su potpisale pomenutu Konvenciju bila je i nekadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se, stoga, apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji. Taj postupak obavljaju predsednici ili ovlašćenje sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, pa kako prevodioci i sudski tumači Zemun Polje nisu zaduženi za njegovo sprovođenje, nemaju ni obavezu da do detalja poznaju sve pojedinosti apostiliranja. Stoga će vam oni u vezi sa tim dati samo osnovne smernice i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete o svemu moći podrobno da se raspitate. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument treba da overite, kao i u koju svrhu ćete u budućnosti koristiti konkretni overeni prevod, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Ako utvrdite da je za vaš materijal potrebno apostiliranje, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde pitati za overu Apostille-om?

Sve potrebne informacije u vezi sa Apostille overom možete potražiti u nekoj od nadležnih službi 3 beogradska osnovnog suda, no najbolje će biti da se obratite Trećem osnovnom sudu, budući da je on nadležan za područje opštine Zemun, kojoj naselje Zemun Polje pripada. Ovaj sud se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina 16, a pomenuta obaveštenja možete potražiti i u Višem sudu, smeštenom na teritoriji opštine Vračar, u Timočkoj ulici broj 15. U ovoj pravosudnoj ustanovi, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Naši ovlašćeni koordinatori će vrlo rado odgovoriti na sva vaša pitanja, koja se tiču načina rada našeg prevodilačkog centra ili procesa obrade zvanične dokumentacije, ukoliko nas kontaktirate mejlom ili telefonom ili, pak, lično dođete u neku od naših poslovnica u glavnom gradu. Nastojaćemo da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Zemun Polje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Zemun Polje


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Zemun Polje

Spisak sudskih tumača za grad Zemun PoljeSudski tumači za grad Zemun PoljeSpisak sudskih tumača za grad Zemun Polje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zemun Polje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zemun PoljeSudski tumači za grad Zemun PoljeCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zemun Polje

Sudski tumači i prevodioci u Zemun Polju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!