Sudski tumač Zubin Potok

Opština Zubin Potok nalazi se na severozapadu Kosova i Metohije i obuhvata više od 60 planinskih sela do kojoh se, tokom zime, teško dolazi. Administrativni centar opštine je istoimeno naselje, locirano na izlazu Zubodolskog potoka iz Radičponjske kotline i okruženo uzvišenjima Gradina, Ješa i Gutin Breg. Iako nema status gradskog naselja, Zubin Potok poprima sve više urbanih karakteristika, a danas predstavlja i centralno naselje Ibarskog Kolašina, oblasti koja je smeštena uz reku Ibar, na jugu Raške oblasti i na severu Kosova i Metohije.

Površina opštine je 335 km², a broj stanovnika se procenjuje na oko 12 hiljada. Velika većina, njih oko 90 odsto, su srpske nacionalnosti, poznati i kao Kolašinci, dok drugi veliki deo stanovništva, po nacionalnosti, čine Albanci, koji naseljavaju samo jedno veliko selo u opštini. Za vreme bombardovanja 1999. godine, Albanci su pobegli iz Čabre, jedinog sela u kome su u ovim krajevima živeli, ali se posle rata vratilo njih oko 700, dok se danas broj stanovnika sela Čabre procenjuje na 1500. U ovaj broj su uključeni i oni koji i dalje žive u Južnoj Mitrovici. Među srpskim stanovništvom nalazi se i nekoliko hiljada interno raseljenih lica iz drugih delova Kosova i Metohije, kao i nekoliko stotina izbeglica iz Hrvatske, koji žive u tri kolektivna smeštaja koji su organizovani na području opštine Zubin Potok. Pomenuta administrativna teritorija postojala je do 1965. godine, zatim je ukinuta i pripojena Kosovskoj Mitrovici, a onda je ponovo uspostavljena 1987, izdvajanjem jednog dela teritorije iz opštine Titova Mitrovica.

Kroz središnji deo opštinskog područja protiče reka Ibar, koja teče u pravcu od zapada ka istoku na u njenom toku je napravljeno veštačko jezero Gazivode, koje je dugačko čak 35 kilometara. Brana, kojom je pregrađen gornji tok Ibra, nalazi se na teritoriji opštine Tutin i podignuta je 1977. Godine, kao jedna od najvećih brana sa glinenom osnovom u Evropi. Bio je to građevinski podvig beogradskog preduzeća „Hidrogradnja“. Svrha jezera je napajanje v Prištine vodom, obezbeđivanje vode za rad termoelektrane „Obilić“, kod glavnog grada Kosova i Metohije i pokretanje male hidrocentrale na samom jezeru Gazivode. Jezero je bogato ribom i preko cele godine ga posećuju pecaroši, iako turističkih objekata nema jer je namena jezera privredna, a ne turistička. U toku leta ovde dolaze i mnogobrojni kupači i izletnici čak i iz udaljenijih mesta Kosova i Metohije, kao i iz Novog Pazara.Plodno zemljište obuhvata skoro jednu trećinu površine opštine Zubin Potok, tako da je poljoprivreda oduvek bila glavno zanimanje stanovništva. Od industrije bi trebalo pomenuti fabrike za preradu drveta i proizvodnju nameštaja „Javor“ i „Simpo“, zatim pogon mašinske industrije „Ivo Lola Ribar“ i transportno preduzeće „Kolašin prevoz“, koje posluju u ovim krajevima.

Glavna saobraćajnica u opštini je deo jadranskog magistralnog putnog pravca M20 i proteže se sredinom opštine Zubin Potok, paralelno sa jezerom Gazivode i rekom Ibar. Na pomenutom administrativnom području radi 7 seoskih zdravstvenih ambulanti i Dom zdravlja u Zubinom Potoku, zatim 4 osnovne škole, 3 sa nastavom na srpskom i jedna sa nastavom na albanskom jeziku, jedna srednja škola i jedno obdanište. Od 2006. godine Zubin Potok je i unuverzitetski grad, budući da je tamo prebačeno sedište Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini, koji je u prosvetnom sistemu Republike Srbije.

Vernici Srpske Pravoslavne Crkve, koji čine više od 90 odsto ukupnog stanovništva opštine, okupljaju se u 16 pravoslavnih crkava, od kojih je najveći novoizgrađeni Hram Sv. Trojstva u Zubinom Potoku, dok su iz 14. veka: Hram Device Marije u selu Jagnjenica, Manastir Duboki Potok, Hram Sv. Lazara u selu Banje i Hram Jovana Krstitelja u selu Donje Varage. Crkve iz 15. veka su: Hram u selu Jabuka i Hram Svete Paraskeve u selu Crepulja. Nekoliko seoskih crkava je iz 17. i 18. veka, dok je najstariji Hram Sv. Nedelje, iz 13. stoleća, uništen 1941. godine.

S obzirom na to da je, pored pružanja kvalitetnih, efikasnih i, u finansijskom smislu, povoljnih usluga, jedan od ciljeva poslovanja Akademije Oxford i proširivanje područja na kome deluje, stanovnici Zubinog Potoka i okolnih naselja u ovoj opštini mogu, takođe, postati naši klijenti. U našem prevodilačkom centru, naime, možete dobiti prevode svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije, ali i overu prevoda prema zakonski definisanoj proceduri. Osim pomenutog, u mogućnosti smo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju sertifikate koji su priznati u celom svetu, obuku za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetima.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Zubin Potok?

Profesionalci koji će prevoditi i overavati vaše službene materijale imaju za ovaj odgovorni posao sve potrebne stručne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Zubin Potok su diplomirani filolozi sa izvanrednim poznavanjem svih segmenata jezika sa kojima rade i vrhunskim pisanim i govornim sposobnostima. Mnogi prevode upravo u okviru svog maternjeg jezika, što našim klijentima daje garanciju da će dobiti tačno, precizno i kvaliteno prebacivanje sadržaja na jezik koji im je potreban. Naši stručnjaci imaju bogato iskustvo i dugogodišnju praksu u poslovima obrade zvanične dokumentacije, a nadležne državne institucije su odobrile i njihove licence za rad, što svedoči o njihovoj profesionalnosti, veštini i umeću.

Pored jezika koji spadaju u najtraženije, kada je reč o obradi zvanične dokumentacije, kao što su, ruski, engleski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Zubin Potok klijentima može da ponudi i prevod sa ili na italijanski, grčki, slovački, španski, portugalski, holandski, ukrajinski, poljski, turski, kao i rad u okviru slovenačkog, češkog, arapskog, kineskog, japanskog, ali i skandinavskih jezika - norveškog, švedskog, finskog i danskog. Vrlo često se traže prevodi dokumenata koji uključuju jezik nekog od naših suseda, kao što su mađarski, bugarski, rumunski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod stručnih medicinskih, pravnih, farmaceutskih i veterinarskih materijala na latinski jezik ili sa njega na neki drugi, bez obzira na činjenicu da on više ne spada u žive, to jest govorne jezike. U stručnom timu Akademije Oxford nalaze se i vrsni poznavaoci znakovnog jezika, koji će klijentima sa specifičnim potrebama, usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, omogućiti dobijanje overenih prevoda traženih dokumenata. Iako su zastupljeni u malom broju prevodilačkih centara, prevodioci i sudski tumači za hebrejski, estonski, romski, pakistanski, korejski i persijski jezik su, takođe, članovi naše profesionalne ekipe, te klijentima sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika.

S obzirom na to da svi članovi našeg stručnog tima, pored neophodnih znanja za obavljanje poslova vezanih za obradu zvanične dokumentacije, poseduju i izuzetno široko opšte obrazovanje, kao i brojna i raznolika interesovanja, iskustvo i sklonosti, u mogućnosti smo da vam ponudimo uslugu koju ćete teško dobiti u nekoj drugoj sličnoj instituciji na ovim prostorima, a koja podrazumeva prevod sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani, i to direkno, bez upotrebe našeg maternjeg jezika kao posrednika. U većini ostalih prevodilačkih agencija, opisani posao se, dakle, obavlja tako što se angažuju dva stručnjaka - jedan za jezik primarnog dokumenta, a drugi za ciljani, to jest, za jezik na koji se prevodi. Međutim, prevodioci i sudski tumači Zubin Potok mogu sve to da obave efikasnije i profesionalnije, a, podrazumeva se, i po nižoj ceni, budući da je za opisanu uslugu kod nas, pre svega, zadužen manji broj ljudi. Na taj način će uštedeti i novac i vreme svojih klijenata i omogućiti im da brzo i lako dođu do overenog prevoda traženih materijala.

Prevodilac i sudski tumač Zubin Potok u svakoj situaciji čini sve što je u njegovoj moći da posao koji mu je poveren završi za što kraće vreme, ali ponekad klijenti nisu u prilici da prihvate ponuđene rokove, s obzirom na to da im je overeni prevod dokumenata potreban zaista brzo. Tada možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod“ materijala kada sama stranka dobija mogućnost da odredi termin za završetak posla, koji ćemo, naravno, ispoštovati. No, i pored otežanih uslova delovanja i rada pod pritiskom, prevodioci i sudski tumači Zubin Potok će posao uraditi na uobičajeno visokom nivou kvaliteta i nastojati da u dogovorenom roku zadovolje sve vaše potrebe i zahteve. Jedino što će se razlikovati u odnosu na redovne okolnosti jeste cena ove prevodilačke usluge, koja će biti viša od uobičajene, s obzirom na to da se tada, uz osnovne troškove, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisiće kako od broja prevedenih strana, tako i od toga koliko je kratak rok koji nam klijent ostavlja za kompletiranje obrade.

Koja sve dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Zubin Potok?

Da bi mogli da se bave obradom službenih materijala, prevodioci i sudski tumači Zubin Potok su prethodno morali da prođu sve neophodne provere i, pred nadležnim državnim organima, dokažu svoju stručnost i podobnost za bavljenje jednim tako odgovornim poslom. Kako se, pored prevoda, bave i legalizacijom dokumenata koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, perfektno poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja se koristi u ovakvoj vrsti pisanih materijala. Tako su u mogućnosti da klijentima omoguće da na jednom mestu, uvek u dogovoreno vreme, bez lutanja od službe do službe i nepotrebnih pritisaka, dobiju overene prevode traženih dokumenata i da ih, odmah nakon toga, koriste za poslove koje treba da obave.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju sva zvanična dokumenta i javne isprave bile one tretirane kao lične, poslovne, sudske, pravne, obrazovne ili bilo koje druge.

Imajući u vidu činjenicu da su razni tipovi tendera nezaobilazni u modernom poslovanju, dokumentacija koja je potrebna za učešće na nekom takvom javnom prikupljanju ponuda mora biti na odgovarajući način prevedena i overena, u slučaju da se posao obavlja na međunarodnom nivou. Ovde se misli na obrasce, predmere, uputstva za ponuđače, opšte uslove i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Sve to za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Zubin Potok, koji izdaju overene prevode i za sva ostala poslovna dokumenta, kao što su rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, bilansi stanja, poreski identifikacioni broj (PIB), statuta preduzeća, kao i različite poslovne odluke, godišnji izveštaji, bilansi uspeha, izvodi iz APR-a (Agencije za privredne registre), te osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, ulaznie i izlazne fakture i sve vrste poslovnih ugovora, poput, recimo, onih o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajnih i mnogih drugih.

Za zaposlenje, nastavak školovanja, studiranje ili usavršavanje u nekoj stranoj zemlji potrebni su overeni prevodi raznih dokumenata koja su vezana za nivo obrazovanja pojedinca ili neku od institucija obrazovnog sistema. Iz ovog domena prevodilac i sudski tumač Zubin Potok profesionalno obrađuje diplome i dodatke diplomama, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili strudiranju, ali i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i ostala slična dokumenta.

Tehnička i naučna dokumentacija, ali i ona koja se tiče građevinskih poslova može, takođe, biti predmet overe i prevoda, te prevodioci i sudski tumači Zubin Potok rade, između ostalog, i sa građevinakim projektima i propratnom građevinskom i tehničkom dokumenatcijom, potvrdama o kvalitetu proizvoda, deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje i laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka.

Od ličnih dokumenata koja se, nakon prevoda i overavaju pečatom ovlašćenog stručnjaka, prevodilac i sudski tumač Zubin Potok najčešće radi sa pasošem, ličnom kartom, vozačkom dozvolom, ali i sa izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), radnom knjižicom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), te sa saobraćajnom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom), ali i sa mnogim drugim dokumentima koja su vezana samo za ličnost jedne osobe.

U domen rada naših jezičkih stručnjaka spada i prevođenje i overavanje dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i pravnim poslovima. Ovde se mogu svrstati sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i ostala pravna akta, poput, recimo, zahteva za dobijanje vize, dozvole za boravak, saglasnosti o zastupanju, te svih tipova zakonski utemeljenih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Posle preciznog prebacivanja na traženi jezik, u našem prevodilačkom centru overavaju se i sve vrste ovlašćenja, pravilnika, punomoćja, izveštaja, licenci i sertifikata, a, na vaš zahtev, možemo da uradimo i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Da biste obavili neke administrativne poslove ili ostvarili izvesna prava u državnom sistemu neke strane zemlje, morate imati zvanično overen prevod traženih potvrda i uverenja. Tako prevodioci i sudski tumači Zubin Potok imaju potrebne kvalifikacije i za rad sa potvrdom o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavaju, potvrdom o redovnom zaposlenju, zatim sa raznim vrstama zvaničnih izjava pojedinaca, kao i sa potvrdom o neosuđivanosti ili onom o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži u slučaju sklapanja braka u inostranstvu.

Često dobijamo i zahteve da prevedemo i overimo razna dokumenta potrebna za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili korišćenje uvoznih lekova i preparata, pa iz oblasti medicine i farmacije prevodilac i sudski tumač Zubin Potok može da izda overen prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, uputstava za upotrebu i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnogih drugih materijala sličnog tipa.

Pored kvalitetnog prevoda službenih materijala i overe u skladu sa zakonom utvrđenom procedurom, nudimo vam i zagarantovanu bezbednost svih dokumenata koja nam dostavljate na obradu. Reč je o tome da Akademija Oxford interese svojih klijenata uvek stavlja na prvo mesto, pa tako ni u kakvoj situaciji neće ugroziti njihovu privatnost niti sigurnost. Svi prevodioci i sudski tumači Zubin Potok su, pre imenovanja na odgovornu funkciju koju vrše, pred nadležnim državnim organima položili predviđenu profesinalnu zakletvu i na taj način se obavezali da će u svom radu uvek poštovati sve važeće zakone i propise i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima, ali i prema dokumentima i podacima koji im se poveravaju. Oni će, budite sigurni, učiniti sve da vaše materijale zaštite od bilo kakve moguće zloupotrebe, a vama obezbede potrebnu sigurnost i diskreciju.

Na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Zubin Potok?

Obrada zvanične dokumentacije je kompleksan postupak, koji se sastoji od prevođenja materijala na jezik koji se traži i overe prevoda koju sprovodi licencirani sudski tumač. Sam proces prebacivanja sadržaja dokumenata na novi jezik obavlja se pedantno i sistematično, s obzirom na to da se sve pojedinosti iz osnovnog materijala moraju naći, na odgovarajući način izražene, u prevodu. Velika pažnja se poklanja stručnim izrazima i terminima, koje su prevodioci dužni da tačno izraze na traženom jeziku, pri tom, naravno, poštujući sva gramatička i pravopisna pravila. Novi dokument treba da bude napisan u skladu sa posebnim administrativnim stilom izrade službenih materijala, a tačnost prevoda, nakon stručnjaka koji su na njemu radili, proveriće i lektori, vrhunski profesionalci koji imaju zadatak da isprave sve jezičke i stilske greške. Takav prevod, doveden do perfekcije, prosleđuje se na overu.

Zašto je, uopšte, nužno overavati dokument prebačen na novi jezik? Radi se o tome da su, iako se po kvalitetu ne razlikuju, overen i običan prevod dve sasvim različite stvari. Overeni materijali, naime, imaju na sebi zvaničnu potvrdu o verodostojnosti originalu i, kao takvi, mogu zauzeti njegovo mesto u zvaničnom pravnom prometu. Sa druge strane, običan prevod, ma koliko savršeno urađen, ne može biti zvanično priznat jer ne postoji dokaz da ga je proverilo i odobrilo stručno lice.

Proces overe, dakle, počinje detaljnim upoređivanjem prevoda sa njegovim originalom, sa ciljem da se utvrdi da li su ova dva dokumenta u sadržaju, stilu i upotrebljenim stručnim izrazima i terminima potpuno identična. Ukoliko utvrde da se prevedeni i osnovni materijal u svemu pomenutom poklapaju, prevodioci i sudski tumači Zubin Potok će overiti prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Nakon toga, ovaj dokument postaje validan sa stanovišta prava i zakona i, kao takav, se može slobodno predavati svim nadležnim službama.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Zubin Potok?

U našem prevodilačkom centru, osim objedinjene usluge, koja obuhvata prevod i overu vaših zvaničnih dokumenata, možete, ako vam tako odgovara, dobiti i samo jedan njen deo, odnosno, recimo, overu materijala koji su već prebačena na traženi jezik na nekom drugom mestu, a ne u okviru Akademije Oxford. Iako, dakle, prevod nisu uradili naši stručnjaci, imamo obavezu da sprovedemo zakonom definisanu proceduru, to jest, da materijal koji ste doneli uporedimo u svim predviđenim pojedinostima sa originalom. Ako se ispostavi da se ova dva dokumenta u svemu, osim u korišćenom jeziku, poklapaju, prevodilac i sudski tumač Zubin Potok će overiti prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom, te će ga tim činom svrstati u pravno validne spise.

Ukoliko se, međutim, ispostavi da se dobijeni prevod u nekim pojedinostima ne podudara sa tekstom izvornika ili da su u njemu primećene neke druge greške i nepravilnosti, neće moći da bude overen. U takvoj situaciji, prevodilac i sudski tumač Zubin Potok uglavnom predlaže da se uradi redaktura teksta, za koju su zaduženi lektori i korektori, jezički stručnjaci bez premca, uvaženi članovi našeg profesionalnog tima. Oni će, pre svega,uraditi detaljan pregled prevoda i originala, u svemu uskladiti ova dva dokumenta, izdvojiti i ispraviti eventualne stilske, gramatičke, slovne i pravopisne greške, proveriti i, u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina i prilagoditi tekst duhu ciljanog jezika, te u svakom smislu poboljšati njegov kvalitet. Na taj način ćete izbeći dodatne troškove koje bi izazvalo ponovljeno prevođenje i za manje novca i kraće vreme dobiti dokument na traženom jeziku koji ćete, nakon overe, odmah moći da koristite u pravnom prometu i svim zvaničnim institucijama.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Kako bi prevodilac i sudski tumač Zubin Potok mogao da zaokruži zakonom definisanu proceduru overe, neophodno je da mu budu dostavljena na uvid originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, overene kopije istih, pa vas molimo da to imate na umu kada nam budete predavali materijale na obradu. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom službeniku, a, ako vam je tako lakše, možete ih na našu adresu poslati kurirskom službom koja vrši dostave na području vašeg mesta ili u vidu preporučene poštanske pošiljke. Imajući u vidu činjenicu da se, ukoliko tražite da vam uradimo „hitan prevod“ materijala, sve mora obavljati zaista brzo, samo u ovoj situaciji dozvoljavamo da nam se skenirani zvanični materijali dostavljaju na mejl. Nemojte, ipak, zaboraviti da se postupak overe ne može sprovesti bez originala, te nam ih obavezno na neki način naknadno dostavite, vodeći računa o roku koji ste naveli za završetak celog posla.

Na kraju obrade, overeni prevodi, kao i njihove izvorne verzije, mogu biti uručeni lično klijentu u prostorijama našeg predstavništva ili poslati na adresu koju je on prethodno naveo u odgovarajućem zahtevu, i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik u ovom poslu. Izbor ćemo, svakako, prepustiti vama, kao korisnicima naših usluga, ali smo u obavezi da napomenemo da ćete troškove dostave materijala na adresu morati da platite nezavisno od cena usluga stručnjaka Akademije Oxford koje ste u konkretnom slučaju koristili. Cenu dostave odrediće, naravno, u tu svrhu angažovana firma, a platićete je prilikom preuzimanja, kuriru na ruke.

Cenovnik svih usluga koje nude naši profesionalaci dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o svim novčanim nadoknadama mogu vam dati i ovlašćeni koordinatori u našoj filijali. Prevodioci i sudski tumači Zubin Potok pridržavaju se prevodilačkog standarda po kome se na jednoj odštampanoj strani prevoda nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo sa primanjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj. Cena prevoda se, inače, formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust.

Još nešto o overi dokumenata

Pored legalizacije koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa na višem nivou koja se zahteva kod pojedinih vrsta službenih materijala, radi njihovog uključivanja u zvanični pravni promet. To je overa takozvanim Apostille pečatom, uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. godine. Apostiliranje omogućuje korišćenje dokumenata u pravnim sistemima svih država koje su se saglasile sa odredbama pomenute Konvencije, ali se ne sprovodi kod svih službenih materijala. Nikada se, na primer, ne primenjuje kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Osim toga, Apostille overa nikada ne isključuje legalizaciju koju vrši ovlašćeni sudski tumač i ne sprovodi se na isti način kod svih dokumenata. U pojedinim slučajevima potrebno je, recimo, prvo prevesti dokument i overiti ga pečatom ovlašćenog stručnjaka, pa ga tek onda odneti na apostiliranje, a u nekim drugim situacijama se prvo stavlja Apostille pečat, koji ima formu štambilja i u njega se upisuju traženi podaci, pa se tek onda dokument donosi našim stručnjacima koji prebacuju njegov sadržaj na traženi jezik i overavaju ga. Ponekad se traži da i sadržaj Apostille pečata bude preveden na novi jezik. Takođe, u većini slučajeva je dovoljno da samo prevod bude overen Apsotille-om, ali se nekada zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koje je odobrila Vlada Kosova, na području južne srpske pokrajine overu Apostille-om sprovodi Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Izdavanje Apostille pečata obavlja se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, osim u slučaju kada je na ovaj način potrebno overiti dokumenta koja se koriste za lečenje u inostranstvu. Tada postupak traje znatno kraće, to jest, završava se za 24 sata i oslobođen je svih taksi. Zahtev za apostiliranje može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice ili osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila.


Kategorije prevoda za Zubin Potok

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Zubin Potok


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Zubin Potok

Spisak sudskih tumača za grad Zubin PotokSudski tumači za grad Zubin PotokSpisak sudskih tumača za grad Zubin Potok

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zubin Potok

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zubin PotokSudski tumači za grad Zubin PotokCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zubin Potok

Sudski tumači i prevodioci u Zubinom Potoku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!